U bent hier: Home / Collections / Vndg

Vndg

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 13-06-2020 21:48

.

Willem Engel beetje psychotisch

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 22-06-2020 21:57
Willem Engel van Virus Waanzin imponeert psychotisch. Hij vindt alles verdacht. Afgelopen zondag heeft Willem Engel met anderen de rellen in Den Haag bewust uitgelokt. Nu probeert hij de verantwoordelijkheid af te schuiven. Hij wil alle informatie, de video’s, getuigen en agenten in gewetensnood. Willem Engel belooft anonimiteit. Echt. Willen Engel is een lamzak van de bovenste plank. Hij naait de samenleving met zijn vrijheid. En hij dient vorderingen in bij de rechtbank die gewoon niet kunnen. Die nooit gekund hebben. Nu vraagt hij anderen zijn zaken op te lossen.

Het enige wat Willem Engel en Virus Waanzin hoeven te vorderen bij de rechter is toestemming voor huisartsen om in de eerste lijn HCQ voor te schrijven. Dan is iedereen van de problemen af. Dan is de pandemie van het virus bestreden, en kunnen de Coronamaatregelen worden afgeschaft. De Coronamaatregelen worden bewerkstelligd door een terreurbeweging die samenwerkt met georganiseerde ambtelijke misdaad. Om het te zeggen zoals het is: dit is de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Dus eigenlijk hebben we te maken met de Moffen.

Willem Engel weet dit allemaal niet want hij is danser en heeft jaren geleden de wetenschap achter zich gelaten. Willen Engel sloot al snel zijn dansschool toen Corona uitbrak. Eerder dan meesten. In zijn dagvaarding laat hij in het midden of de Coronamaatregelen ooit een medische noodzaak zijn geweest. Willen Engel stelt en beweert in zijn dagvaarding dat voortzetting van de Coronamaatregelen in ieder geval onrechtmatig is en dat het bestuur daarmee bekend moet zijn. Dat laatste is niet geval. Want onderdelen van de Staat der Nederlanden worden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door bewuste terreurbeweging om het ongemoeid de gang te laten gaan.

Politie, justitie, ambtenaren in het algemeen en Willem Engel zitten in hetzelfde schuitje. En Willempje gaat de strijd aan, met zijn liefde, geduld en vertrouwen. Bij het Openbaar Ministerie is gemeld dat Willem Engel als een opruier eerste klas moet worden gezien want hij draagt op geen enkele manier bij aan oplossing van de pandemie van het virus. En hij maakt mensen boos. Heel boos. Alles wat Willem Engel doet in zijn dagvaarding is fout. En gedoemd te mislukken. Na zijn verlies zal Willem Engel klagen over de rechtspraak.

Willen Engel leidt een politieke organisatie. Willen Engel heeft een dubbele agenda. Zijn dagvaarding verraadt zijn bedrog. Had hij echt de bedoeling de oplossing te vinden voor de pandemie van het virus dan had hij zijn vrijheid even gelaten voor wat het is. En had hij zich geconcentreerd op de enige vordering die gezien de feiten en omstandigheden kans van slagen heeft bij de rechter in Den Haag in kort geding: toestaan van HCQ op recept van de huisarts in de eerste lijn. Dan is er geen druk op de IC. En hoeft er niemand te sterven. Hoeft er geen onderneming dicht. En kan die achterlijke 1,5 meter samenleving van de baan.

Niet bij Willem Engel. Willen Engel trekt zich de hele dag live breed lachend met zijn dikke pruillippen af op Facebook . De ene na de andere preek dat anderen het niet goed doen en dat hij niet begrijpt wat er gebeurt en dat alles verdacht is. Die man is niet goed bij zijn hoofd. En dan Maurice de Hond die ook is aangesloten bij Virus Waanzin. Heeft hij dan geen enkel zelfcorrigerend vermogen? Die ging met de Klusjesman ook finaal nat. Iedereen is het er over eens dat de Coronamaatregelen schandalig zijn. Alleen het debat moet gaan over HCQ en het ZelenkoProtocol. En iedereen moet weten wat te doen tegen Coronabesmettingen. De aandacht moet zijn gericht op zelfzorgcovid19.nl. En niet op de achterlijke ambities van Willen Engel en zijn verrekte Virus Waanzin. KAK!

Share |

Willem Engel en Maurice de Hond zijn querulanten

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 21-06-2020 21:43
De nomenclatuur verraadt het al. Sars-cov-19 is een syndroom. En Virus Waanzin is de opportunistische aandoening die het onbehoorlijk bestuur helpt burgers in verstikkende tang te nemen. De voorspelbare rellen in Den Haag zijn de schuld van Virus Waanzin. De juristen van Virus Waanzin zijn beroepsprovoacteurs. Hun juridische werk is inhoudelijk het werk van de wederpartij. Hun cliënten zouden hen moeten aanklagen. De juristen van Virus Waanzin stellen vorderingen in die niet toegewezen kunnen worden. Waarna Willem Engel cum suis in hun propaganda kunnen doen alsof de rechterlijke beslissingen onbegrijpelijk zijn.

Virus Waanzin is een politieke beweging. Willem Engel houdt live op Facebook politieke preken over Mark Rutte. Terwijl het debat in verband met de Coronamaatregelen moet gaan over het verbod op HCQ. Het verbod op HCQ is de grote schande. Dat iedereen in de vrijheid wordt beperkt is a) collectief en b) nu niet de issue om op te lossen. De Overheid is van mening dat het rechten kan beperken uit overwegingen van volksgezondheid. Dat is een bevoegdheid in de wet.

Bij de kort gedingrechter soebatten over de vraag of dat rechtmatig is zal nergens toe leiden omdat de rechter in kort geding niet verder komt dan een marginale toetsing. Bovendien somt Virus Waanzin in de dagvaarding gedetailleerd de geschiedenis van de Coronamaatregelen op dus de rechter zal in kort geding constateren dat aan alle daarmee samenhangende formaliteiten is voldaan. Bovendien laat Virus Waanzin in het midden of de initiële beslissing onrechtmatig was. Einde oefening in kort geding.

Een kort geding helpt bij een schrijnend individueel geval waarbij verlichting van de Coronamaatregelen noodzakelijk is. De eisen die Virus Waanzin stelt in de dagvaarding kunnen niet worden toegewezen. Bij de kort geding rechter vorderen dat een wetsvoorstel bij voorbaat buiten toepassing wordt verklaard is Gods onmogelijk. Dat weet elke jurist. Bedroevend dat zoveel gebrek aan kwaliteit zo veel momentum genereert. 

Wat wel kan is de kwestie van het verbod op HCQ aan de orde stellen bij het openbaar ministerie want de Staat pleegt daarmee massamoord. Bepaalde ambtenaren zijn daarvoor verantwoordelijk zoals die van het RIVM en het OMT. Het kabinet en parlement profiteren vooralsnog van artikel 119-grondwet. In het geval van massamoord door ambtenaren omdat zij groepen mensen maatregelen opleggen die tot vernietiging leiden moet een rechter in kort geding gevoelig zijn voor de redelijke eis daaraan onmiddellijk een eind te maken want massamoord is gewoon zuiver onrechtmatig.

Juist HCQ is het medicijn wat de pandemie van het virus snel, goedkoop en veilig bestrijdt. Precies wat de wetgever wil met het de tijdelijke wet. Iedereen heeft belang bij HCQ in de eerste lijn binnen vijf dagen na de eerste symptomen omdat het dan zeer effectief het virus bestrijdt en de patiënt binnen vijf dagen herstelt. Ook de landsadvocaat heeft belang bij HCQ. En toch vindt die Willem Engel zijn politieke gewauwel belangrijker. Bovendien veinst Willem Engel het algemeen belang te dienen. Bovendien maakt Willem Engel zijn volgers overstuur door de indruk te wekken dat de rechter ten onrechte zijn politieke evenement op het Malieveld verbiedt.

Vrijheid vieren of het recht op demonstreren is in het licht van de pandemie van het virus wat bestreden moet worden voor de rechter in kort geding echt geen zwaarder wegend belang dan het belang van handhaving van de Coronamaatregelen. Het is beter de bevrediging van de behoefte om vrijheid te vieren uit te stellen en de Staat via de strafrechter en zo nodig de kort geding rechter te overtuigen van acceptatie van het ZelenkoProtocol. Bij de rechter in kort geding kan gevorderd worden toe te staan dat huisartsen in de eerste lijn het recept van huisarts Rob Elens off-label voorschrijven. Na toewijzing kunnen Willen Engel en Maurice de Hond hun ego bevredigen op het podium op het Malieveld te Den Haag.

Share |

Virus Waanzin zuigt apenballen

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 21-06-2020 09:34
De organisatie achter Virus Waanzin op viruswaanzin.nl zuigt hele dikke vette apenballen. Hooghartige types die evident beneden peil presteren als het gaat om bestuurlijke en juridische zaken. En beleid en strategie. Die jurist Jeroen Pols is echt waardeloos. Heeft niemand wat aan. Nederland wordt niet overvallen door een virus. Nederland wordt overvallen door een terreurbeweging. Virus Waanzin levert iedereen alvast uit aan de vijand.

Dan dat zogenaamde liefde, geduld en vertrouwen waarmee Virus Waanzin zand strooit in de ogen van volgers. De schijn wekkend dat de Overheid onredelijk is terwijl Virus Waanzin vorderingen instelt bij de rechter in kort geding die onmogelijk kunnen worden toegewezen. Virus Waanzin eist respect voor grondrechten terwijl het met de eisen in de dagvaarding laat zien zelf niet de grondwet te handhaven. Dat soort juridisch werk is kenmerkend voor opruiers of faalhazen. Op zijn best zijn het amateurs bij Virus Waanzin, met hun tegelwijsheden en name calling. 

Bij Ghandi werden eerst zijn volgers collectief doodgeschoten tijdens het mediteren voordat er iets veranderde. Iedereen kan Viruswaanzin.nl en die maffe jurist Jeroen Pols best links laten liggen. Net als met de Coronamaatregelen zijn zij erger dan de kwaal. Het is waar dat het allemaal heel schandalig is met de Coronamaatregelen. En het is allemaal nog schandaliger dan mensen denken. De Coronamaatregelen zijn meer dan weerzinwekkend. En Viruswaanzin.nl speelt spelletjes met de belangen van volgers.

Wat jurist Jeroen Pols doet helpt niet. In zijn dagvaarding doet hij het werk van de Staat en stelt hij vorderingen in die niet mogelijk zijn. Jeroen Pols strijdt tegen de schendingen van de mensenrechten terwijl de vorderingen moeten gaan over de manier waarop de pandemie van het virus wordt bestreden. De vorderingen die ingesteld worden moeten inhouden dat het Zelenkoprotocol wordt geformaliseerd zodat iedereen HCQ kan gebruiken in de eerste lijn!

Een heel eenvoudige eis die zonder alle poespas eromheen in een kort geding verdedigd en toegewezen kan worden want iedereen heeft daarbij belang, waarna de aftrekkertjes van Virus Waanzin vrij zou zijn om hun vrijheid te vieren. Invoering van het Zelenkoprotocol dient het algemeen belang. Het recht om te mogen demonstreren verdedigen is voor masturbanten met een autoriteitsprobleem.

Bovendien is het niet mogelijk zoals Virus Waanzin vordert dat de kort geding rechter bij voorbaat een wetsvoorstel buiten toepassing verklaart. Viruswaanzin.nl claimt 30.000,- euro van volgers gekregen te hebben om te procederen. Dat wordt nu opgebrand. En burgemeester Johan Remkes krijgt gelijk. En volgende week krijgt de Staat gelijk in kort geding want dat heeft jurist Jeroen Pols zo voorbereid met zijn dagvaarding.

Johan Remkes is van de VVD. De VVD regeert met het CDA. Al een tijdje. De minister-president is historicus. Het CDA en de VVD nemen deel aan the Coalition of the Willing. En zijn schuldig aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden. De Coronamaatregelen zijn hun binnenlands terrorisme. En massamoord. Minister Hugo de Jong financiert stakeholders die samenwerkte met Hitler. Adolf Hitler heeft ook het nodige te danken aan de familie Bush. Bovendien werkt de Bill and Melinda Gates Foundation samen met de oude vrienden en bondgenoten van Hitler. De toekomst is slavernij. Daarom de mondkapjes.

Viruswaanzin.nl gaat totaal voorbij aan het feit dat er een pandemie is. Die bestreden moet worden. Er bestaan generieke antivirale middelen die in grote hoeveelheden beschikbaar zijn of beschikbaar kunnen komen en die goedkoop zijn en snel en veilig werken tegen Sars-cov-19. Dat hebben we nodig om de pandemie van het virus te bestrijden! Sars-cov-19 stamt af van een reeds lang bestaande familie virussen. Het is net zo besmettelijk als griep en het gedraagt zich als griep.

De problemen ontstaan door de verkeerde behandeling van Sars-cov-19. Dat is hetzelfde als met Hiv en AIDS. Met dertig+ miljoen doden tot gevolg. Het bedrog in verband met Hiv en AIDS is van dezelfde groep personen als het bedrog in verband met Sars-cov-19. De hele pandemie is ingestoken kaart. De wereldbevolking wordt in het pak genaaid van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Als dan een kort geding gevoerd wordt in het algemeen belang laat het dan niet zo’n lapzwans als een Jeroen Pols doen! De shit zal nog heel erg het plafond raken omdat de coronapandemie niet op de juiste manier wordt aangepakt.

Share |

De slachtoffers van Deep Democracy

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 19-06-2020 22:31
In rap tempo worden bestuurders en boardrooms door veranderaars getraind in Deep Democracy. Deep Democracy wordt gepresenteerd als een model voor besluitvorming zonder slachtoffers. Niet alleen de term Deep Democracy is misleidend. Ook de negatieve gevolgen van Deep Democracy voor grote groepen mensen wordt gebagatelliseerd. Deep Democracy is ontwikkeld door Amerikanen die het niet eens zijn met democratie omdat er nog altijd zoiets als racisme bestaat. Deep Democracy is proces psychologie. Het is uitgevonden door Arnold Mindell en kan worden gezien als een vorm van mind control. Arnold Mindell is natuurkundige. Hij heeft zijn studie psychoanalytica gevolgd in het instituut van Carl Jung.

De doden en gewonden ten gevolge van de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika zijn slachtoffers van Deep Democracy. In plaats van met zijn kennis van de natuurkunde de mensheid te informeren dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen ingestort kunnen zijn doet Anrold Mindell gekleed als man in black filosofisch over zwaarte kracht en houdt hij zich bezig met “a process for working with the roles of terrorist and victim on inner and outer levels”. In Zuid Afrika is Deep Democracy ingezet om de stem van de onderdrukker mee te laten wegen in de nieuwe democratie. Nog liever dan Zuid Afrika zelf de democratie te laten dicteren hebben blanken een zogenaamd verdiepende democratie geïntroduceerd om in Zuid Afrika macht te behouden.

Het bijzondere aan Deep Democracy is de opleiding van de creatieve breinen in het instituut van Carl Jung. Omdat de mensheid terrorisme gerelateerd wordt bedrogen door de terreurbeweging waarmee de beroemde psychoanalyticus Carl Jung bekend van de archetypes in der tijd samenwerkte voor het voorbereiden van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging, weten meeste mensen niet dat de eerste burgemeester van Tel Aviv en vriend van Carl Jung een van de grote vooroorlogse Nazileiders was die actief bijdroeg aan de voorbereidingen op de Holocaust voor Kolonisatie van Palestina en ter vestiging van een Koningshuis voor een Syndicaat van industriëlen waaraan alle Joden zijn en worden onderworpen. 

Deep Democracy is een merkwijze van de terreurbeweging van Zionisten, journalisten en hun media waaraan ook Geert Wilders en de Telegraaf deelnemen wat verantwoordelijk is voor een waslijst aan high impact crimes sinds 1897. Waaronder begrepen en niet limitatief bedoeld: de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging, Auschwitz, Holocaustbedrog, 9/11, bedreigen en bedriegen onderdelen Staat der Nederlanden, aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waarbij de beste militair van de Nato en de Zoon van de CDS zijn gesneuveld, kindermishandeling, kindermisbruik, mensenhandel, gedwongen verdwijning van minderjarigen, de wereldwijde Coronamaatregelen en mogelijk de aanslag op de MH17. Deep Democracy maakt heel veel slachtoffers.

Share |

Maurice de Hond en Covid-19

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 18-06-2020 21:26
Holocaustbedrog van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders bewerkstelligt dat Maurice de Hond waarvan familie in Auschwitz is vermoord niet ziet en begrijpt dat de Coronamaatregelen de volgende Holocaust voorbereiden. Minister Hugo de Jong tekent contracten met bedrijven waarvan de stakeholders samenwerkte met Hitler. De Bill and Melinda Gates Foundation werkt ook samen met stakeholders die samenwerkte met Hitler. De Coronamaatregelen zijn een terroristisch en internationaal misdrijf. Coronapatiënten worden met bosjes vermoord door de Coronamaatregelen. De stellingen en beweringen van De Hond dat de maatregelen door angst van het RIVM en het OMT zijn ingegeven is niet de waarheid. De Coronamaatregelen zijn ruim van te voren zorgvuldig voorbereid. Zelfs de naam was al bekend oktober 2019 bij de Bill and Melinda Gates Foundation.

Bovendien wordt iedereen op soortgelijke wijze door dezelfde groep personen bedrogen in verband met Hiv en AIDS. Met dertig miljoen doden tot gevolg. Het is een beetje vervelend zoals Maurice de Hond en de hele Nederlandse journalistiek en eigenlijk iedereen vast blijft houden aan het bekende verhaal van de Holocaust omdat de documenten waarin de Zionisten gedetailleerd hun voorbereidingshandelingen hebben opgeschreven reeds jaren geleden zijn gepubliceerd op Holocaustles.nl en de Zionisten thans doodleuk hun volgende Holocaust voorbereiden die moet leiden tot definitief vestiging van wereldmacht voor het syndicaat van industriëlen waarmee de Bill and Melinda Gates foundation samenwerkt voor het tot stand brengen van de Coronamaatregelen. Maurice de Hond is vooral goed in statistieken. Ook belangrijk alleen onvoldoende om de Coronaproblematiek te doorgronden. Maurice de Hond herkent de patronen niet omdat ook hij slachtoffer is van holocaustbedrog.

Om te begrijpen waarover de Coronamaatregelen in werkelijkheid gaan is het noodzakelijk de geschiedenis van het Zionisme te kennen en bekend te zijn met de brondocumenten van het internationaal terrorisme die de agenda vormen voor oppermacht voor het wereldhuis van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders. Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van de onderneming van deze familie. Het is heel goed dat Maurice de Hond zijn mening geeft over Cpvid-19 alleen zijn achtergrond staat er kennelijk aan de in de weg dat hij ziet en begrijpt dat de Coronamaatregelen door dezelfde club terroristen worden bewerkstelligd als die zijn familie in Auschwitz heeft vermoord. De Coronamaatregelen zijn het Zyklon B van vandaag. Minister de Jong is de kampbewaarder die Führer wil worden. Het vriendelijke, elegante, diplomatieke debat van Maurice de de Hond draagt niet bij aan oplossing daarvan.

Share |

Dagvaarding Viruswaanzin.nl amateuristisch

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 17-06-2020 22:50
Bij Viruswaanzin.nl volgen ze het bestuurlijk en juridisch advies van een amateur. De jurist die de dagvaarding voor viruswaanzin.nl heeft opgesteld noteert voor de rechtbank gedetailleerd de geschiedenis van de Coronamaatregelen. Dat is het werk van gedaagde. Eiser zou een statutair doel hebben op grond waarvan het algemene belangen behartigt zonder dat dit ergens uit kan blijken. Viruswaanzin.nl vordert dat de Staat wordt veroordeeld de directeuren van de veiligheidsregio’s onmiddellijk te bevelen de aangekondigde “Tijdelijke Wet Covid-19” onverbindend te verklaren of althans dat de rechter een beslissing neemt die bij voorbaat tot buiten toepassing leidt van het wetsvoorstel.

Hoe weinig van het recht heeft een jurist begrepen als hij bij de rechter in kort geding vordert dat een wetsvoorstel bij voorbaat buiten toepassing wordt verklaard? Die vordering kan niet worden toegewezen want de bevoegdheid wetten vast te stellen en buiten toepassing te verklaren behoort de wetgever dus het parlement en het kabinet toe. De jurist van Viruswaanzin.nl heeft kennelijk het college staatsrecht gemist. Volgens de dagvaarding zijn er meerdere eisers want de dagvaarding heeft het over eiser sub 3 en in de aanvraag van het kort geding staat W. Engel e.a vermeld als eisers. Als het gaat om steun voor viruswaanzin.nl is het fijn als de club transparant is over wie allemaal de eisende partijen zijn. De Coronacrisis met al zijn belanghebbenden achter de schermen is al schimmig genoeg. De kwestie in kort geding moet gaan over het onrecht wat eisers is aangedaan. Alleen de opmerking dat eiser sub 3 opkomt voor het algemeen belang is in het algemeen onvoldoende voor ontvankelijkheid.

Bovendien is de viruswaanzin een kwestie voor de strafrechter. De civiele rechter verklaart zich in kort geding op zijn best onbevoegd of eiser niet ontvankelijk. In het slechte geval versterkt het kort geding de legitimatie van de Coronamaatregelen. Een kort geding tegen de Coronamaatregelen kan rond een bepaald belang zoals het openen van sportscholen. Of ouderen die in tehuizen geen zorg meer krijgen van kinderen. Of kinderen waarvan de OTS of UHP wordt verlengd. Eén van het eerste wat de georganiseerde ambtelijke misdaad heeft geregeld is dat verlenging van OTS en UHP aanstonds kan worden gegeven.

De viruswaanzin dient in de context te worden gezien van meer dan 122 jaar internationaal terrorisme van een terreurbeweging die onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedreigt en bedriegt om weg te kijken van bewuste terreurbeweging. En deel te nemen. Dit is de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. De Bill and Melina Gates Foundation werkt samen met de families die vroeger Adolf Hitler financierde. Minister Hugo de Jong tekent een contract ter waarde van honderden miljoenen voor een vaccin wat nog moet worden uitgevonden met een bedrijf waarvan de aandelen in bezit zijn van een familie die Adolf Hitler financierde en oorlogsprofiteur was. Hitler was de uitvoerende macht van deze en andere families. De Coronamaatregelen zijn de zoveelste stap van bewuste terreurbeweging op weg naar oppermacht. De maatregelen zijn bedoeld om de mensheid te kerstenen en onderwerpen aan het gezag van niet democratische gekozen personen.

Journalisten en hun corrupte media beschouwen bovenstaande als een complottheorie. In het strafrecht wordt een complot gezien als een samenspanning. Of samenwerking. Deze samenspanning kan crimineel zijn. Een complottheorie is een theorie over een complot. De theorie is waar of de theorie is niet waar. De theorie dat een elite samenspant om de mensheid aan zich te onderwerpen is waar. Dit wordt objectief bewezen door de brondocumenten van het internationaal terrorisme die tot op de dag van de vandaag bewust onder de pet worden gehouden door journalisten en hun media terwijl de Telegraaf deze documenten al sinds 1922 in bezit heeft. Covid-19 en Windows van Bill Gates maken onderdeel uit van dit complot tegen de mensheid. De Coronamaatregelen zijn een terroristisch én een internationaal misdrijf.

Share |

De slaven van Zion

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 16-06-2020 23:38
Ondanks dat de Conventie van Brussel in 1890 de handel in Afrikaanse slaven strafbaar stelde schreef de grote Zionistische leider Theodor Herzl, die het creatieve brein is van de Holocaust, in zijn pamflet Der Jundenstaat in 1896 arbeidsslaven te bezitten wiens verschijning dodelijke concurrentie zijn voor de machines. Hij bedoelde daarmee Joodse en niet Joodse arbeidslaven. Niet veel later in ‘40-‘45 werden Joden als blanke slaven voor arbeid gehouden in de kampen van de onderneming van het wereldhuis van de familie van de blanke patroon van de caucasische Theodor Herzl.

Door slim holocaustbedrog van journalisten en hun media weten meeste mensen niet dat Nederland, de wereld en Europa worden overvallen door de terreurbeweging van Herzl die het doel heeft de Franse Revolutie om te wentelen. Dit wil zeggen afschaffing van Democratie en herinvoering van slaven. Door de Franse Revolutie en de afschaffing van de slavernij zijn bepaalde families macht en bezit verloren ten gunste van de burgers. Deze families hebben zich georganiseerd in een syndicaat wat zich ten doel stelt the Great Revision of the Great Reconstruction te bewerkstelligen.

Dit houdt in herstel van deze families in hun staat van macht en vermogen van voor de Franse Revolutie. De Bill and Melinda Gates Foundation werkt samen met dit syndicaat van deze families bij en tijdens het bewerkstelligen van de Coronamaatregelen. De Coronmaatregelen en de Holocaust hebben met elkaar gemeen dat ze zijn en worden verwezenlijkt door een en dezelfde organisatie (the Society) ten behoeve van het vestigen van oppermacht voor de leiders van het bewuste syndicaat van industriëlen. De mondkapjes tegen Covid-19 zijn het symbool van slavernij. Dit moet elke antropoloog kunnen beamen.

De bronnen die bovenstaande objectief bewijzen zijn gepubliceerd op www.holocaustles.nl. Ook zijn deze bronnen uitgebreid gecommuniceerd en gedeeld met journalisten en hun media. Zoals journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad en journalist Saskia Belleman van De Telegraaf. Zij kiezen er bewust voor de feiten niet te zien zoals ze zijn en hun berichtgeving in overeenstemming te brengen met de ambities van bewuste terreurbeweging en de georganiseerde misdaad waarmee het samenwerkt. De Zionisten in samenwerking met journalisten en hun media spannen zich al meer dan 122 in om democratie en mensenrechten te ontbinden. Ze onderwerpen Joden aan hun gezag en onderdrukken hen. Ook de rest van de gewone mensen blank ore not zullen worden teruggeplaatst in status. En als slaven worden verhandeld door de terreurbeweging die schuldig is aan de Holocaust en 9/11.

Share |

De moord op Marianne Vaatstra

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 15-06-2020 23:14
Publicist Wim Dankbaar is door de Hoge Raad twee weken geleden definitief in het ongelijk gesteld in verband met zijn werk met betrekking tot de kwestie Vaatstra. De Hoge Raad heeft niet eens de moeite genomen te motiveren waarom het zich schaart achter de conclusie van de advocaat-generaal. Een bevoegdheid die de Hoge Raad heeft volgens artikel 81 RO waarvan dankbaar gebruik is gemaakt. Of is het misbruik? De veroordeling van Jasper S. voor de moord op Marianne Vaatstra overtuigt niet. Eigenlijk is het de schuld van Wim Dankbaar dat Jasper S. is veroordeeld. Want Wim Dankbaar wees de moordenaar aan.

Wim Dankbaar bemoeit zich al heel lang met de zaak Vaatstra. Hij en anderen zijn er de oorzaak van dat het OM onderzoek deed naar de mogelijke betrokkenheid van een asielzoeker bij de moord. Deze asielzoeker is door Wim Dankbaar met naam, en toenaam en foto's en alles aangewezen. Vervolgens heeft het OM in het buitenland een persoon onderzocht waarvan Dankbaar zegt dat het bewuste asielzoeker niet is. En waarvan het OM in het door het OM gepubliceerde rapport Ali Hassan (wat inmiddels van de site van het OM is verwijderd) bewijst dat het DNA van deze persoon is vergeleken met het DNA wat het OM toen der tijd in bezit had. Op grond van deze vergelijking heeft het OM de persoon die door Wim Dankbaar is aangewezen als de moordenaar, uitgesloten van betrokkenheid bij de moord.

Dat is best slim van het OM. Het DNA van Jasper S. vergelijken met de  potentiële moordenaar wanneer een scenario wordt onderzocht waarbij twee daders zijn betrokken. De kwestie is juist dat Wim Dankbaar stelt en beweert dat er meerdere personen deelnamen aan de verkrachting op en moord van Marianne Vaatstra. Een verkrachter en een moordenaar. En misschien iemand die de boel heeft gefilmd voor de snuff. De verkrachter is Jasper S. Daarvan had het OM het DNA in bezit toen het Ali H. onderzocht. Mogelijk zelfs uit een andere zaak. De moordenaar zou volgens Dankbaar een asielzoeker zijn uit het nabij gelegen AZC die snel na de moord en verkrachting op gezag van Joris D. en andere aan ons boven gestelden naar het buitenland is gesmokkeld. Zegt Wim Dankbaar.

De Caravan waar het groepsgebeuren zich afgespeeld zou hebben is toevallig verbrand kort na het event. De auto waarmee het lijk via een zandweg naar het weiland werd gebracht is gesloopt. Inhoudelijk laat Wim Dankbaar zien dat er best veel vragen zijn te stellen over de moord op en verachting van Marianne Vaatstra. Ook de geluidsopnamen die zijn gemaakt van het onderzoek ter zitting van de zaak van Jasper S en de verhalen van de aansteker, de pinpas, de fiets, de handtas van Marianne en Geke roepen vragen op. Al met al imponeert de bekentenis van Jasper S. voor de verachting en de moord ongeloofwaardig en ongefundeerd.

Share |

Marc de Hond en Covid-19

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 14-06-2020 22:58
De familie van de recent overleden Marc de Hond, zoon van Maurice de Hond, en Covid-19 hebben met elkaar gemeen dat zowel de familie De Hond als de Covidpatiënten het slachtoffer zijn van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. In het laatste interview wat Marc de Hond heeft gegeven voor De Volkskrant staat samengevat de ervaringen van de familie in de oorlog en de kampen. Dat de helden van Wilders hiervan de grote initiators zijn en dat Hitler en Eichmann meelopers waren wordt angstvallig aan het zicht van het publiek ontrokken gehouden door De Volkskrant.

De vader van Marc de Hond is actief in verband met Viruswaanzin.nl. De partijen die betrokken zijn bij dit initiatief denken nog dat in verband met de lockdown het “voorstelbaar” is “dat het aanvankelijke besluit van 15 maart 2020 op basis van de destijds beschikbare informatie rechtmatig was”. Door terrorisme gerelateerd bedrog en bedreigingen van onderdelen van de Staat der Nederlanden is niet algemeen bekend dat de Bill and Melinda Gates Foundation samenwerkt met de tegenwoordige vertegenwoordigers van de grote partijen die in der tijd verantwoordelijk waren voor de financiering van Adolf Hitler. De familie De Hond zat in het kamp van Joseph Mengele. De beruchte kamparts die de meest gruwelijke experimenten uitvoerde op mensen.

Omdat journalisten en hun media slim de geschiedenis van de Jodenvervolging wegwerken weten meeste mensen niet dat de Coronamaatregelen het initiatief is van een collectief Nazi-artsen die zich hebben verenigd in de georganiseerde misdaad in de zorg. Deze groep is ook verantwoordelijk voor dertig miljoen AIDS doden. De Nazi’s zijn na de oorlog helemaal nooit bestreden. Adolf Hitler is van het toneel verwijderd. En Eichmann is geëxecuteerd. De grote Nazi’s die alles gedetailleerd hebben voorbereid, voor wie de oorlog is bewerkstelligd sinds 1895 en voor wiens vorstelijke ambities de Joden zijn geofferd, zijn altijd de dans der vergelding ontsprongen. Het kamp Auschwitz waar niet alleen de familie De Hond verplicht bivakkeerde is gebouwd op particulier initiatief van de onderneming van het wereldhuis van de familie van de patroon van de helden van Geert Wilders.

Wie dat precies zijn kan iedereen nauwkeurig nalezen op de website www.holocaustles.nl. Theodor Herzl, Ze’ev Jabotinsky en de grote groep die hen volgt zijn de grote verantwoordelijke voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Slavendrijvers en gettomanagers. Doel is oppermacht voor het wereldhuis van de familie Rothschild. Het is allemaal zo banaal als het hier staat geschreven. Duizenden pagina’s authentieke documenten die objectief bewijzen dat het een rode draad is van het kamp in de oorlog waar de leden van de familie De Hond als beesten zijn behandeld naar de Covid-crisis. Hitler, Eichmann, de Nazi’s. De grap van de Holocaust is dat het allemaal niet voorbij. De volgende Holocaust dreigt. De Coronamaatregelen zijn daarop een voorbereiding.

Share |

Terroristen hacken Nederland

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 23-07-2020 22:41
Vijandige strijders voeren een aanval uit op Nederland, de wereld en Europa. Deze strijd van een vijand die voor meeste mensen niet zichtbaar is wordt op alle fronten gevoerd. De onzichtbaarheid van deze vijand is dankzij diepgaand bedrog van de Nederlandse journalistiek en media over een groot aantal onderwerpen die een ieder bepaaldelijk aangaan. En waarbij waarheid en feiten cruciaal zijn. Nederland wordt overvallen door de terreurbeweging waaraan Geert Wilders en de Telegraaf deelnemen. Deze terreurbeweging ziet antisemieten als beste vrienden en trouwste bondgenoten. En werkt samen met georganiseerde misdaad.

De Telegraaf draait iedereen een rad voor ogen. Dat deed het al in 1922 en 1924 toen de Telegraaf brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme in bezit kreeg. De Telegraaf weet al sinds 1922 wie de grote initiator is van de Holocaust. Tot op de dag van vandaag plaatst het deze psychopaat op een voetstuk. Adolf Hitler voerde uit wat journalist Theodor Herzl sinds 1895 actief voorbereidde. Dankzij het digitaal tijdperk hoeft niemand naar het gebouw van de Telegraaf af te reizen om daar in de archieven het objectieve bewijs te vinden van de deelname van de Telegraaf aan de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. 

De terreurbeweging waaraan de Telegraaf en Geert Wilders deelnemen is verantwoordelijk voor een lange lijst high impact crimes. In willekeurige volgorde en niet limitatief zijn dit: de aanslag op Schouwink en Van Uhm 8 april 2008 te Afghanistan, de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging, de aanslagen in de VS 11 september 2001, Holocaust bedrog, bedreigen en bedriegen van onderdelen van de Staat der Nederlanden, en mogelijk de aanslag op de MH17. Iedereen die de rapporten van de OVV eerlijk leest moet erkennen dat die rapporten niet consistent zijn. De conclusie van die rapporten kan niet blijken uit de feiten die volgens de rapporten zijn geconstateerd. De schijn wordt gewekt met de video’s dat een Buk raket van rechts vooronder naar links boven beweegt en explodeert.

Het explosief blijkt binnen 1,5 meter van de cockpit te zijn geëxplodeerd. En het geluid wat met de microfoons is opgenomen beweegt van voor naar achter. Bovendien komen de vormen en aantallen van de gevonden metaaldeeltjes niet overeen met die van een Buk-raket. En pal voor de aanslag is de MH17 na opdracht van de luchtverkeersleider van koers gewijzigd, precies frontaal in de richting van de aanslag. Er is werkelijk niemand in de journalistiek die bereid blijkt eerlijk naar de feiten te kijken. Het instorten van de torens van de Twin Towers door die veronderstelde vliegtuigen is onmogelijk. De Natuurkunde bezit bepaalde vaststaande wetten die onveranderlijk zijn. Die wetten zijn absolute grootheden waaraan de waarnemingen gerelateerd dienen te worden om te zien en begrijpen wat zich in werkelijkheid heeft afgespeeld. Dat is gewoon te herleiden aan de hand van Newton. Wat Pepijn van Erp van Stichting Skepsis of journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad daarover ook menen te moeten stellen en beweren.

Ook wat betreft die hele Coronaproblematiek zijn de journalistiek en media zo corrupt als de neten. Het is gewoon te walgelijk voor woorden. De censuur. Het hele gezeik over huisarts Rob Elens en hydroxychloroquine is een misselijkmakende massamoord. Nieuwe vorm van haatradio. Het verbieden van dit medicijnen in de eerste lijn is een internationaal misdrijf. Meteen bij de eerste symptomen moet het recept van huisarts Rob Elens worden gebruikt. Later in het ziekenhuis heeft het geen zin. Bovendien gaat het om de combinatie hydroxychloroquine, zink en azitromycine. Alleen hydroxychloroquine werkt niet. Er zijn nog een aantal goed werkende antivirale medicijncombinaties die snel, veilig en goedkoop genezing leveren van Coronaklachten. Deze medicijnen kunnen zelfs preventief worden gebruikt. De aanpak van de pandemie verergert de kwaal bewust en opzettelijk. De naam van het virus was al bekend in oktober 2019 bij de Bill and Melinda Gates Foundation! 

Jaap van Dissel en die Ab Osterhaus die altijd zo zwart als een fascist gekleed gaat moeten werkelijk denken dat de rest van de wereld te dom is om een wetenschappelijk artikel begrijpen te lezen. Al in 1984 is in Science objectief bewezen dat AIDS niet door HIV kan worden veroorzaakt. De georganiseerde misdaad heeft zich diep in de gezondheidszorg genesteld. En is zelfs in staat gebleken het RIVM en het OMT te kapen. En de maatschappij te veranderen. En politieke besluitvorming te beïnvloeden. Niemand in de journalistiek die gewoon eenvoudig de feiten, een plus een, bij elkaar optelt. Wel allemaal elkaar de hele tijd in de media veren in de achterste steken. Wordt niet misleid. Deze cultuur wordt Deep Democracy of Corporate Tribe genoemd. Is het ouderwetse fascisme.

Share |

Terreurbeweging journalisten bedreigt Rechtspraak

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 12-06-2020 10:17
De terreurbeweging waaraan Telegraaf journalist Saskia B. deelneemt bedreigt en bedriegt het Openbaar Ministerie om niet de feiten en omstandigheden te respecteren die het bestaan van deze terreurbeweging en haar misdrijven objectief bewijzen. De Telegraaf neemt in ieder geval sinds 1922 deel aan de Terreurbeweging van Herzl. Het kreeg de ideeën voor de Holocaust in 1922 in bezit en plaatste het creatieve brein op een voetstuk. Sinds het eerste proces tegen Geert Wilders is bekend dat zijn helden de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Journalist Saskia B. die van alle grote rechtszaken verslag doet via Twitter is bekend met de vindplaats van de brondocumenten van het internationaal terrorisme waaraan ze deelneemt. Deze zijn haar bij herhaling meegedeeld. Laatstelijk in de Bunker te Schiphol door de benadeelde partij in het hoger beroep in de strafzaak tegen Geert Wilders die de Blonde Geit ervan beschuldigt met zijn “Minder Marokkanen” uitspraken de Jodenvervolging voort te zetten. Het Openbaar Ministerie is één en ondeelbaar. Alle parketmedewerkers zijn en worden extreem oneigenlijk onder druk gezet door de terreurbeweging van Saskia B. om Geert Wilders niet te vervolgen voor zijn misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. En zijn internationale misdrijven.

Dit is ook van belang voor de aanslag op de MH17. Deze aanslag vond plaats in Oekraïne. Dit is het gebied waar begin vorige eeuw de Jodenvervolging opstoom kwam. De Jodenvervolging van 1940-1945 begon in Oost Europa waar de toenmalige leiders van de terreurbeweging van journalist Saskia B. middels actieve lobby vanuit West Europa de pogroms los maakte. Het is allemaal niet moeilijk en zelfs makkelijk voor journalist Saskia B. om te zien en begrijpen omdat de feiten en omstandigheden die dit objectief bewijzen komen uit de archieven van het Telegraaf. De terreurbeweging van journalist Saskia B. is wereldwijd actief. Het herhaalt de zetten van vroeger die met succes tot de Jodenvervolging van 1940-1945 hebben geleid.

Het lijkt erop dat de terreurbeweging waaraan journalist Saskia B. van de Telegraaf deelneemt verantwoordelijk is voor de aanslag op de MH17. Uit de rapporten van de OVV kan niet blijken dat een BUK verantwoordelijk is voor het neerstorten van de HM17. De technische feiten die in dit rapport staan vermeld spreken de conclusie tegen dat een BUK verantwoordelijk is voor de ramp. De explosie vond plaats binnen 1,5 meter van de cockpit. Dat is niet consistent met de videopresentatie van het OVV. Bovendien gaat het geluid van de explosie van voor naar achter, wat betekent dat de MH17 recht van voren is neergeschoten. En niet door een BUK-raket die beweegt van rechts vooronder naar links boven. Het rapport van de OVV sluit niet uit dat twee wapens zijn gebruikt om de MH17 neer te halen. Mogelijk is de MH17 kort voor de aanslag door de luchtverkeersleiding op de juiste koers gezet voor de aanslag.                                                                 

Share |

Vervolg Holocaust in Israël

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 09-06-2020 21:35
De zogenaamd Joodse Staat Israël is bedoeld als wereld-getto voor de Joden waar de volgende Holocaust zal plaatsvinden. De oprichters van Israël zijn de grote initiators van de Holocaust. In hun agenda voor oppermacht staat het vervolg op de Holocaust genoteerd die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Objectief bewijs van deze feiten komen uit de archieven der Zionisten en de Telegraaf. De Telegraaf ontving in 1922 de plannen voor de Holocaust van de Zionistische leiding. In 1914 laten de Zionisten in de media er geen misverstand over bestaan te strijden tegen assimilatie van Joden. De Zionisten zijn de grote initiators van de Jodenvervolging waaraan geen eind komt.

Nu met het Coronavirus doen de Zionisten extra de best om Joden naar Israël te lokken. In plaats dat zij het recept van huisarts Rob Elens voorschrijven waarmee Joden overal in de Diaspora kunnen overleven ondanks de Coronapandemie tegen de kosten van 15 Euro van keur van vijf dagen. Daarna heeft de patiënt natuurlijke immuniteit ontwikkeld tegen Sars-cov-19. Israël is de gevaarlijkste plaats voor Joden om te leven omdat de Zionisten hun volgende Holocaust voorbereiden die daar plaats zal vinden en is bedoeld om het wereldhuis van de familie Rothschild definitief wereldmacht te vergunnen.

De Zionisten hebben altijd het verhaal verteld dat zij opkomen voor de Joden en dat zij strijden tegen antisemitisme terwijl de archieven der Zionisten objectief bewijzen dat zij Joden haten tot op het bot en symbiotisch samenwerken met antisemieten en fascisten om de Joden uit te roeien. Het deporteren van de Joden per treinen is precies wat Theodor Herzl wilde als Endlösung der Jundenfrage blijkt uit zijn publicaties. Op dit moment worden in Nederland personen buiten bescherming van de wet geplaatst louter omdat zij een Joodse achtergrond hebben. Zij die anno 2020 in de Joodse gemeenschap in West Europa niet de hakken klikken voor de Zionistische onderdrukkers worden uit hun Synagoges gezet. Journalisten zoals van de Telegraaf staan er als van ouds bij en kijken er naar.

Share |

135 jaar Holocaust

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 07-06-2020 22:18
Het is vandaag 8 juni precies 135 jaar geleden dat de bekende Oostenrijkse journalist Theodor Herzl te Parijs zijn idee voor de Holocaust opschrijft in een brief aan het wereldhuis van de familie Rothschild. “Der Judenfrage soll als groẞer Vershonungsausklang gelöst worden”. Deze bekende Oostenrijkse journalist schrijft daags daarna in zijn dagboeken: Wie opferen für “Lösung der Judengrafe” eine Milliarde. Twee jaar later is Theodor Herzl oprichter van de terreurbeweging die zijn naam draagt en de grote initiator is van Hitler en de gaskamers. Na de oorlog zetten journalisten in op het onder de pet houden van de feiten.

Zelfs anno 2020. Nu de authentieke brondocumenten online staan die objectief bewijzen dat journalist Theodor Herzl het creatieve brein is van de Holocaust. En dat de Nationaal Socialisten symbiotisch samenwerkte met de Terreurbeweging van Herzl om als trouwe volgers van Herzl de Holocaust pünktlich ten uitvoer te leggen. Zwijgen journalisten gewelddadig. De man die hoofdverantwoordelijk is gehouden voor de Holocaust en is geëxecuteerd te Jeruzalem in de jaren zestig van de vorige eeuw, Adolf Eichmann, was vriend van de Terreurbeweging van Herzl die al in 1895 samenwerkte met het wereldhuis van de familie Rothschild om het Syndicaat waaraan de familie leiding geeft oppermachtig te maken.

Op de website www.holocaustles.nl staat keurig uitgelegd en toegelicht wat de feiten en omstandigheden zijn die objectief bewijzen dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn bewerkstelligd door een terreurbeweging van journalisten, schrijvers en hun media. Deze terreurbeweging is nog altijd actief. En jaagt ouderwets op de Joden. Joden in West Europa worden uit hun Synagoges gezet omdat zij het niet eens zijn met de parasieten van de beweging van Herzl die als een opportunistische aandoening de mensheid besmetten. Meeste mensen weten hiervan niet omdat journalisten oplichters zijn. En onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen door deze terreurbeweging van journalisten die verantwoordelijk is voor de vorige en actuele Jodenvervolging om weg te kijken en te participeren.

Share |

Journalisten zijn georganiseerde misdaad

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 05-06-2020 22:34
De Coronacrisis is het volgende bewijs van corruptie in de journalistiek. Journalisten imponeren als georganiseerde misdaad. Misschien dat journalisten dit niet zo bedoelen alleen de werkelijkheid is wel zo. Huisarts Rob Elens is een held. Zijn petitie voor hydroxychloroquine en andere antivirale middelen en zijn website voor zelfzorg zijn by the book! Www.zelfzorgcovid19.nl. Iedereen mocht willen zo’n huisarts te hebben. De feiten liegen niet. Corona is al sinds januari 2020 in Nederland. De sterfte beweerdelijk door het virus stijgt exponentieel bij en tijdens het ingaan van de Coronamaatregelen. De Coronapatiënen worden vermoord door de georganiseerde misdaad in de zorg die ook verantwoordelijk is voor dertig miljoen Aids-doden! En de journalistiek zag dat het goed was.

Bovendien is deze georganiseerde misdaad in de zorg verantwoordelijk voor gedwongen verdwijning van minderjarigen, mensenhandel, kindermisbruik en kindermishandeling. Dit wordt eufemistisch kinderbescherming genoemd. De groep die hiervoor verantwoordelijkheid draagt organiseert zich rond bepaalde ambtenaren en journalisten. En is getraind in Deep Democracy. Journalisten leveren de mensheid een liederlijke clusterfuck die niet onbeantwoord mag blijven. Journalisten blijken de grote initiators te zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. De archieven van de Telegraaf bewijzen objectief dat de Wakkerste Krant Van Nederland de ideeën in het Concertgebouw te Amsterdam 1922 zijn overhandigd in de vorm van de Dagboeken van een bekende Oostenrijkse journalist. De correspondent van de Telegraaf vond het prachtig. Theodor Herzl is de naam van de grote boef die de Endlösung en de Holocaust heeft bedacht en eind 19e eeuw het voortouw nam in verband met de realisatie waarvan hij rond 1900 wist dat het ongeveer in 1940 zou plaatsvinden.

De feiten zijn allemaal makkelijk te zien en begrijpen wanneer de authentieke brondocumenten erbij worden gepakt waarvan de journalistiek en media tot op heden in staat zijn gebleken die onder de pet te houden. Anno 2020 pretendeert journalist Arnold Karskens, om een aansprekend voorbeeld te noemen, dat hij Nazijager is terwijl hij ongemeen laf en achterbaks uithaalt naar de maker van de website www.holocaustles.nl waarop de feiten zijn gepubliceerd die objectief bewijzen dat Arnold Karskens een huichelaar is die meer imponeert als een ordinaire roodnekje dan als een integere journalist. Er komt geen eind aan de lijst met bekende journalisten die met naam en toenaam aan de schandpaal moeten. De een gerenommeerder dan de ander. Journalisten steken elkaar traditie getrouw veren in de reet en branden iedereen collectief en individueel af die er een andere mening op na houdt. Denk aan journalist Chris Klomp. Zijn naam betekent LAFFAARD in het Ivriet!

11 september 2001 zijn in de Verenigde Staten van Amerika krankzinnige aanslagen gepleegd waarbij bijna vierduizend mensen zijn omgekomen. Na die aanslagen hebben nog vele reddingswerkers het leven gelaten omdat zij aandoeningen kregen die lijken op vergiftiging. Werkelijk niemand in de Nederlandse journalistiek die even de natuurkunde-feiten opsomt die iedereen gehad heeft op school waaruit makkelijk blijkt dat wat meeste mensen denken te zien in de beelden van die aanslagen op de torens van de Twin Towers domweg niet kan. Of iemand heeft het beeldmateriaal gemanipuleerd. Of die vliegtuigen waren in werkelijkheid geen vliegtuig. Of de vliegtuigen waren enhanced. De vorm waarin de drie torens van de Twin Towers zijn ingestort is sluitend bewijs van controled demolition. Née, niet als journalisten het voor het zeggen hebben. Journalisten noemen het een complottheorie wanneer de waarnemingen gelegd worden langs de meetlat van de Natuurkunde die goed genoegd is om Elon Musk naar Mars te laten vliegen!

Wat de Nederlandse politiek doet met het Coronavirus is krankzinnig. Het wordt daartoe aangezet door georganiseerde ambtelijke misdaad die samenwerkt met een terreurbeweging. Ook de Slimme Overheid genoemd. Bovendien is de Slimme Overheid mede verantwoordelijk voor de flauwekul in verband met CO2. Wanneer Elon Musk op Mars is met zijn raket is het te hopen voor hem dat hij voldoende CO2 bij zich heeft omdat hij daarmee een ecosysteem kan bouwen op Mars. De factor waarmee CO2 bijdraagt aan de opwarming van de aarde staat gelijk aan één. Dit betekent niks anders dan dat CO2 geen enkele rol speelt in verband met de opwarming van de aarde waarvan wetenschappers stellen en beweren dat het komt door menselijk toedoen. Kijk gewoon in BINAS. De extra opwarming door de mens wordt bewerkstelligt middels de wereldwijde massale boomkap. Omdat bomen worden gekapt is er minder schaduw en wordt minder zonlicht omgezet door fotosynthese en wordt de aarde warmer en wordt de lucht rond de aarde warmer. Als iedereen zich gewoon houdt aan de eenvoudige basisfeiten zoals niet in de keuken schijten, gaan journalisten misschien het licht nog eens zien. Potjandorie.

Share |

Het nieuwe racisme bij BNNVARA

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 03-06-2020 20:40
Het nieuwe racisme is een antropologe die de Politie traint en zich platform polygaam afvraagt wat in de “pandemische tijd” de urgentie is van de demonstratie op de Dam tegen racistisch Politiegeweld. Een zogenaamd weldenkend persoon die spontaan uit zichzelf aan alle data beschikbaar niet kan zien dat de Coronamaatregelen geen urgentie bezitten en dat de vraag stellen zacht gezegd racistisch imponeert. Waarom zou een antropoloog zich afvragen of een demonstratie urgent is? Dat is niet het werk van de antropoloog. Demonstreren zit in de cultuur der Nederlanders. De antropologe vraagt zich af of de manier van demonstreren recht doet aan “deze Coronatijd”.

Laat de stemmen horen in de straten omdat mensen worden vermoord om wie ze zijn, vanwege hun achtergrond of hun huiskleur. Hoe urgent is het in de “pandemische tijd” te zagen en te zeuren over de urgentie van een demonstratie tegen racistisch Politiegeweld terwijl de wetenschap allang heeft bewezen dat Covidklachten gewoon kunnen worden behandeld met een goedkoop medicijn waarvan de kring van de antropologe niet wil dat er gebruik van wordt gemaakt. De antropologe is bijkans lyrisch over het werk van Jaap van Dissel ("Deemoedig en met diep respect voor dit magisch genootschap van tovenaars, volgden wij richtlijnen en schreven die in hoofdletters op de voordeuren van onze winkels en bedrijfsstatements”).

Allemaal te consumeren via de fakenieuws kanalen van journalist Francisco van Jole en BNNVARA. De Nationaal Socialisten waren ook socialist.

Deep Democracy is een ideologie van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Deze terreurbeweging wil oppermacht vestigen voor een bepaalde blanke elite en de rest van de mensheid als slaven aan zich onderwerpen. De mondkappen zijn het symbool van deze slavernij! Dat de antropologe als cultuurkenner de patronen niet herkent die erop wijzen dat in het ondertussen vuige zaken worden gedaan ten kosten van de mensheid en dat Deep Democracy daarin een relevante rol speelt is zacht gezegd zuur. Deze antropoloog traint bestuurders en boardrooms in Deep Democracy.

Deep Democracy gaat uit van archaïsche bestuursvormen en beslismodellen en wijst democratie af. De Verlichting wordt geridiculiseerd en een voorbeeld wordt genomen aan oude tribale omgangsvormen. Democratie zou falen omdat er nog altijd zoiets als racisme bestaat. Deep Democracy hoort alle stemmen en nodigt de onderdrukker uit in het debat. Deep Democracy is effectief een tegenreactie op de afschaffing van de apartheid. Het bedient zich van “magiërs” en “tovenaars” en houdt van directief leiderschap en top down informatiestromen.
                                         
Het Coronavirus is niet gevaarlijk. Het gevaar komt van de groep die de Coronamaatregelen bewerkstelligen en handhaven. De Coronamaatregelen worden misbruikt door een trainer van de Politie om demonstraties tegen racisme in verdachte hoek te plaatsen. Wanneer weer wordt gedemonstreerd kan assertieve inzet van Politie worden gerechtvaardigd wegens Corona waarvan iedereen moet kunnen zien en begrijpen dat Jaap van Dissel cum suis daarover liederlijke sprookjes vertellen in het belang van de Corporate Tribe wat voor geld gretig wordt bediend door de antropoloog en haar onderneming.

Bovendien is deze groep verantwoordelijk voor de 30 miljoen AIDS doden omdat ook Hiv net als het Coronavirus niet gevaarlijk is. Dat is allang bewezen in 1894. Al deze Hiv-patiënten zijn vermoord door the Corporate Tribe. Middels te behandeling tegen een gepercipieerd dodelijk virus. Om geld en macht en aanzien. Zogenaamde professionals die profiteren van onbekendheid bij het publiek met de waarheid en de objectieve feiten. Nu met Corona van hetzelfde laken en pak. Basisfeit en wetten uit de virologie worden opzij gezet en niet gerespecteerd en vol wordt ingezet op de maatregelen die welhaast de grootste risico’s leveren op slachtoffers en schade. 

Deep Democracy is een psychologisch proces (proces-georiënteerde psychologie) ontwikkeld door psychoanalytici, wat gezien kan worden als een vorm van “mind control”, voor bestendiging van de veranderingen ten gevolge van het terrorisme van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Jodenvervolging. De ontwikkelaars van Deep Democracy zijn opgeleid in het instituut van psychoanalyticus Carl Jung die in zijn tijd bevriend was en symbiotisch samenwerkte met de grote initiators van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De trainers Deep Democracy voerde in de VS experimenten uit met groepen in verband met racisme. Daarbij hebben zij laten zien in staat te zijn uit het niks groepen in woede en razernij te kunnen laten uitbarsten om vervolgens als zogenaamd “problemsolvers” de rust te laten terugkeren. Deep Democracy is het gedachtegoed van slavendrijvers en getto-managers.

Share |

Burgemeesters beetje dom

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 02-06-2020 19:50
Doet Femke Halsema eindelijk iets goed, krijgt ze de wind van voren. Wie spuugt wie nu in het gezicht? Het Coronavirus is niet het probleem. De Burgemeesters zullen niet eens de wettelijke bepaling kunnen aanwijzen die hun Coronamaatregelen legitimeert. Dat Burgemeester Femke Halsema zonder mondkapje tussen de demonstranten op de Dam staat is helemaal niet erg. Iedereen kan gewoon de Coronamaatregelen negeren want het virus is griep en er bestaan gewoon goedkope medicijnen tegen infecties met het Coronavirus waarmee iedereen binnen vier dagen van de klachten af is. Meer dan 65% minder ziekte verzuim met deze middelen die niet mogen worden voorgeschreven van de georganiseerde ambtelijke misdaad wat de Coronamaatregelen bewerkstelligt.

Bovendien zijn de Nederlandse Burgemeesters verantwoordelijk voor de gedwongen verdwijning van minderjarigen en de mensenhandel en de kindermishandeling en kindermisbruik in de Jeugdzorg. Er wordt al jaren werk gemaakt van het feit dat de Nederlandse Kinderbescherming en de Jeugdhulp in handen zijn van de georganiseerde ambtelijke misdaad. Wellicht niet toevallig is deze georganiseerde ambtelijke misdaad ook verantwoordelijk voor de strafbare Coronamaatregelen. Wordt ook de Slimme Overheid en/of de Corporate Tribe genoemd. En is getraind in Deep Democracy, wat een vorm is van Corporate Fascisme.          

Bovendien zijn de Nederlandse Burgemeesters verantwoordelijk voor milieuzone bedrog. Het hele verhaal van de Burgemeesters en Wethouders van Nederland dat dieselauto’s milieuvervuilend zijn is grote flauwekul. Het is niet de dieselmotor die vervuilt. De brandstof moet worden aangepakt om de vervuiling door verbranding van dieselbrandstof tegen te gaan. Dat kan gewoon want daarvoor zijn producten op de markt waarmee niemand afstand hoeft te doen van zijn of haar vertrouwde diesel om schoon in de stad te kunnen rijden.

Bovendien zijn de Nederlandse Burgemeesters mede verantwoordelijk voor het bedrog in verband met CO2. De Nederlandse Burgemeesters en Wethouders door het hele land handhaven beleid waarbij CO2 uitstoot wordt beperkt of verminderd. CO2 zou verantwoordelijk zijn voor opwarming van de aarde. Aangezien de Global Warming Potential of GWP van CO2 gelijkstaat aan één is dat onmogelijk. Bovendien bewijst de algemeen bekende chemische formule van fotosynthese dat CO2 noodzakelijk is voor de groei van bomen en planten. En voor de aanmaak van zuurstof. Minder CO2 betekent vanzelf een zuurstof armere atmosfeer

Bovendien spannen de Nederlandse Burgemeesters en Wethouders samen met de terreurbeweging die onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedriegt, en daarmee een gevaar is voor de rechtsorde. Deze terreurbeweging is opgericht te Basel 1897 door een bekende Oostenrijkse journalist om een bepaald Syndicaat van industriëlen oppermachtig te maken. Dit Syndicaat werkt vandaag met de Bill and Melinda Gates Foundation aan de Cornapandemie. De Telegraaf heeft de ideeën voor Jodenvervolging van deze terreurbeweging in bezit sinds 1922 en houdt het creatie brein tot op de dag van vandaag de hand boven het hoofd.

De Nederlandse Burgemeesters zijn collectief en individueel een beetje dom.

Share |

Journalisten initiatiefnemers Holocaust

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 31-05-2020 22:39
Iedereen die de krant leest of naar de NOSS kijkt of luister dient zich ervan bewust te zijn dat journalisten en schrijvers de initiatiefnemers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De bekende Oostenrijkse journalist Theodor Herzl is het creatieve brein van de Holocaust. In zijn dagboeken getuigt hij van zijn vinding en zijn communicatie daarover met het Wereldhuis van de familie Rothschild. Verder beschrijft journalist Theodor Herzl in zijn dagboeken die de Telegraaf in 1922 in bezit kreeg zijn ideeën en actieve lobby voor de vestiging van wereldmacht voor de familie Rothschild en het beschermen van de bezittingen van de familie.

De voorbereidingen op de Holocaust zijn getroffen door journalisten, en schrijvers en hun terreurbeweging: de Beweging van Herzl. Dit is een organisatie met antisemitische doelstellingen en de wil alle Joden ter wereld te onderwerpen aan het gezag van het Wereldhuis van de familie Rothschild. Op dit moment worden onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door deze terreurbeweging van journalisten en schrijvers, die daarmee een gevaar is voor de rechtsorde. En ontkennen journalisten als Chris Klomp de terrorisme gerelateerde bedreigingen en bedrog ook nu de feiten op straat liggen.

Op de website www.holocaustles.nl zijn de authentieke onvervalste documenten te vinden die objectief bewijzen dat wat veel mensen denken namelijk dat de elite en de media een crimineel complot uitvoeren tegen de mensheid, niks dan de waarheid is. Meeste mensen beroepen zich op documenten die nu juist net niet het bestaan van dit complot objectief bewijzen zoals the Protocols of the Elderly of Sion. Of ze beginnen over Illuminatie of iets dergelijks wat totaal niet van belang is om het bestaan van het complete van de elite en media tegen de mensheid objectief te bewijzen. Deze criminele samenwerking bestaat aanstaande augustus 123 jaar.

Share |

De oorlog der Journalisten

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 29-05-2020 22:12
De ongelofelijke minachting van journalisten voor feiten en de criminele rol van de journalistiek en media in de hedendaagse samenleving blijkt weer eens uit het commentaar van Hans Nijenhuis, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, over complotdenkers. Er bestaat een samenzwering tussen een elite die achter de schermen aan de touwtjes trekt en de media die de waarheid onder de pet willen houden, terwijl de media veinzen misstanden aan het licht te brengen. Dit blijkt objectief uit de talrijke authentieke brondocumenten die zijn te vinden op www.holocaustles.nl. Het creatieve brein van dit complot is bekende Oostenrijkse journalist Theodor Herzl. Dit is de man die de Holocaust heeft bedacht. En samenwerkend met die bepaalde elite heeft laten uitvoeren door antisemieten als Hitler en Eichmann.

In zijn commentaar op de ‘complotdenkers’ begint Hans Nijenhuis natuurlijk over de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Hansje vertelt net als de rest van zijn collega’s in de media het officiële verhaal over die aanslagen. Daarbij miskent hij zijn taak de macht te controleren. Dat kan Hansje makkelijk zelf want op de middelbare school heeft hij die natuurkunde feiten onderwezen gekregen op grond waarvan hij als journalist de leugens in verband met de aanslagen in de VS 11 september 2001 eenvoudig kan ontmaskeren. Dan Corona. Het bedrog in verband met Corona is iets complexer dan bij de aanslagen 11/9. Hansje als journalist had ook in verband met Corona kunnen begrijpen wat de waarheid als hij eerder zijn werk goed had gedaan met betrekking tot Hiv en AIDS.

De Nederlandse journalist vertelt steeds de boodschap dat AIDS door Hiv wordt veroorzaakt terwijl de bekende wetenschapper Robert Gallo in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science 1984 objectief heeft bewezen dat dit niet kan. Dat Robert Gallo zijn conclusie niet in overeenstemming heeft gebracht met zijn onderzoeksgegevens is onderdeel van het de inspanningen van de georganiseerde misdaad in de zorg. Er wordt al jaren werk gemaakt van het ontmaskeren van het bedrog in de journalistiek. Dit is tot op heden niet geslaagd omdat onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen door de terreurbeweging van journalisten die op de wenken wordt gediend met het commentaar van hoofdredacteur Hans Nijenhuis van het Algemeen Dagblad.

Share |

Coronamaatregelen opzet tot massamoord

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 27-05-2020 16:02
Al sinds 2005 is bekend dat Chloroquine een krachtige remmer is van coronavirusinfectie en -verspreiding. Het beroep van het OMT en het RIVM op de protocollen die Chloroquine en Hydroxychloroquine niet toestaan is strafbaar gesteld met levenslange gevangenisstraf in de Wet Internationale Misdrijven. De Hoge Raad heeft in 2005 in het Protocol II-arrest uitgemaakt dat een protocol voor medische behandeling een richtlijn geeft en dat van een richtlijn gemotiveerd mag – en soms zelfs moet – worden afgeweken als dit in een bepaald geval wenselijk is. Bovendien staat vast dat Coronapatiënten in de ziekenhuizen preventief bloedverdunners krijgen waarvan bekend is dat het “medicijn gerelateerde schade” veroorzaakt.

Volgens de Hoge Raad heeft als maatstaf te gelden dat aan de patiënt de zorg behoort te worden verleend die in de omstandigheden van het geval van een redelijk bekwaam arts mag worden verlangd. Deze maatstaf brengt enerzijds mee dat een afwijking van het protocol door een arts moet kunnen worden beargumenteerd, maar anderzijds dat het volgen van het protocol niet zonder meer betekent dat de arts juist heeft gehandeld, aldus de Hoge Raad in het Protocol II-arrest van 2005.

Invoering van de Coronamaatregelen is oktober 2019 uitgebreid getraind door het World Economic Forum in samenwerking met de Bill en Melinda Gates Foundation en NBC Global News. De term “new normal” kont uit deze training. Het is ronduit bizar dat met alle ervaring en kennis die er is met betrekking tot Sars-cov-1 niemand van de personen die de Coronamaatregelen bewerkstelligen spontaan uit zichzelf heeft kunnen bedenken dat onderzoek gedaan moet worden naar de anti virologische werking van Chloroquine en Hydroxychloroquine bij Coronainfecties.  COVID is de algemene benaming voor een aandoening door een Coronavirus. Mensen krijgen een Coronavirus ziekte door Corona, geen SARS.

SARS en MERS en AIDS zijn syndromen. Syndromen worden niet veroorzaakt door een virus. AIDS bijvoorbeeld wordt niet veroorzaakt door Hiv. AIDS wordt veroorzaakt door de behandeling tegen Hiv. Het is in Science in 1984 objectief bewezen dat AIDS niet door Hiv veroorzaakt kan worden omdat het niet voldoet aan Kochs postulaten. De ernstige luchtweg problemen die Coronapatiënten ontwikkelen waardoor ze sterven worden ook niet veroorzaakt door het virus. Deze ernstige luchtweg klachten worden veroorzaakt door andere factoren dan het virus namelijk: a) het verbod op Hydroxychloroquine in de eerste lijn, b) ziekenhuisopname en c) bloedverdunners en d) beademingsapparaten. Ziekenhuisopname op zichzelf is een risicofactor voor de klachten die Coronapatiënten krijgen aan de luchtwegen!

Iedereen kan en mag ervan uit gaan dat wanneer de Coronamaatregelen niet worden afgestraft er nog veel meer staat te gebeuren wat niet leuk is. De Coronamaatregelen worden bewerkstelligd door de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Deze terreurbeweging is opgericht te Basel 1897 door een bekende Oostenrijkse journalist. En nog altijd actief. Op dit moment bedreigt het onderdelen van de Staat der Nederlanden met terrorisme om het bestaan van deze terreurbeweging en zijn misdaden te ontkennen. Welhaast de gehele westerse media neemt sinds 1897 deel aan deze terreurbeweging. Het doel van deze terreurbeweging is oppermacht voor het syndicaat van industriëlen waarmee de Bill en Melinda Gates Foundation symbiotisch samenwerkt.

Share |

Sluiting sportscholen onrechtmatig

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 26-05-2020 21:55
De Coronamaatregelen zijn zuiver onrechtmatig. Dat het OMT stelt en beweert dat de sportscholen nog niet open mogen omdat “er nog te veel onduidelijk is over het besmettingsgevaar in sportscholen, om een concreet advies te geven aan het kabinet over heropening.” bewijst juist dat de sportscholen niet dicht mogen. Omdat er nog “te veel onduidelijk” is mogen de sportscholen niet worden gesloten. Wet Publieke Gezondheidszorg staat sluiting alleen toe indien alles duidelijk is en sluiting onontkoombaar. Bovendien is dat alleen in het individuele geval.

Bovendien is er dan altijd een rechterlijke toetsing. De WPG staat collectieve maatregelen niet toe. Er is geen wettelijke basis voor de Coronamaatregelen. Alleen wanneer alles duidelijk is mogen in het individuele geval zulke drastische maatregelen genomen worden als het sluiten van sportscholen. Er bestaat in Nederland geen wetgeving die de collectieve Coronamaatregelen kunnen rechtvaardigen. De Wet Publieke Gezondheidszorg staat de Coronamaatregelen niet toe. Bovendien frustreren het OMT en het RIV doelbewust die maatregelen die wel significant genezing leveren van Corona. Nota bene tegen de kosten van de maandprijs voor een sportschool.

Het OMT en het RIVM belazeren de kluit op grandioze wijze. Sporten in sportscholen is juist goed. Verspreiding van het virus door al dat zweten is helemaal niet erg. Dat is goed voor de kudde immuniteit. Corona is geen gevaarlijk virus. Corona levert griep. En er bestaat gewoon een medicijn tegen Corona. Dit medicijn mag van het RIVM en OMT niet worden verstrekt door de huisarts in de eerste lijn waardoor veel mensen zieker kunnen worden dan nodig en naar het ziekenhuis moeten en daar sterven. Dat de niet-chirurgische Coronapatiënten in het ziekenhuis preventies bloedverdunners krijgen voorgeschreven waarvan bekend is dat zij “medicijn gerelateerde schade” veroorzaken is zo’n feit wat het OMT en het RIVM niet spontaan uit zichzelf met de sportscholen deelt.

Er is heel veel bekend over virussen. En er is best veel bekend over Corona. Het  DNA van Corona is bekend. Experts herkennen daarin sporen van Hiv. Wat erop zou wijzen dat Sars-cov-2 door mensen is gemaakt. Het voordeel daarvan zou zijn volgens experts dat Corona geen lang leven is beschoren in de vrije natuur. Hoe het ook is. Corona verspreidt snel. Net als griep. Wat betekent dat het lang zo dodelijk niet is als het OMT en het RIVM stellen en beweren. Het RIVM vertegenwoordigd door Jaap Van Dissel bewijst met de presentaties tegenover de commissies van de Tweede Kamer bij herhaling dat het aantal Coronadoden explosief stijgt bij en tijdens het ingaan van de Coronamaatregelen. Daarbij opgesteld de ervaringen van huisarts Rob Elens is objectief bewijs van het feit dat de Coronadoden inderdaad aan de Coronamaatregelen zijn overleden.

Share |

Coronadoden fout internisten

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 25-05-2020 23:14
Onderzoek wijst uit dat de Coronapatiënten in de ziekenhuizen preventief worden behandeld met bloedverdunners waarvan bekend is dat ze ernstige bijwerkingen leveren. De zorg rondom antistollingsmedicatie verdient in toenemende mate aandacht van toezichthouders en beroepsgroepen in het kader van patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Eerder onderzoek heeft namelijk aangetoond dat deze risicovolle medicatie betrokken is bij het ontstaan van medicatie gerelateerde schade.

De kans is klein dat Coronapatiënten levend uit het ziekenhuis komen. Wie de eerste 14 dagen van de Cornabesmetting overleeft loopt geen risico te belanden in de tweede fase waarin men in het ziekenhuis wordt vermoord door de Coronamaatregelen dat hydroxychloroquine, zink en azithromycin niet mogen worden gebruikt in de eerste lijn. De internisten in Nederland behandelen alle Coronapatiënten, wat niet chirurgische patiënten zijn, preventief met risicovolle antistollingsmiddelen. En ontkennen het empirisch bewijs van huisarts Rob Elens. Bovendien is algemeen bekend dat ziekenhuisopname op zichzelf een risicofactor is voor bloedstollingen.

Nederland behoort tot de top tien landen van de meeste Corondoden per miljoen inwoners. In landen waar hydroxychloroquine, zink en azithromycin worden gegeven in de eerste lijn tegen Corona zijn zéven maal minder sterf gevallen. Dus een zevende van de sterft in landen waar de Jaap van Dissels bepalen hoe het zit. Op de lange termijn is de sterfte in HCQ landen ook significant lager dan in de landen waar de medicijnencombinatie van huisarts Rob Elens niet mag worden verstrekt. De Coronapatiënten worden vermoord door de starre formalistische en wetenschappelijk radicaal onkundige mening van het RIVM, OMT en de rest van de Corporate Criminelen die het bestuur kapen middels list en bedrog.

Het is onethisch en zelfs crimineel in de actuele fase van de Coronacrisis dubbelblind wetenschappelijk bewijs te verlangen van de werking van  hydroxychloroquine, zink en azithromycin. Het is een noodtoestand. Er is een nieuw virus. Niemand heeft kunnen bedenken dat hydroxychloroquine in kleine dosering in combinatie met zink en azithromycin het standaard medicijn moet zijn tegen Corona. De empirische bewijzen van huisarts Rob Elens zijn wetenschappelijk en zeer overtuigend. En onderbouwd met ervaringen van deskundigen in zestien (!) landen. Strafbare feiten zijn ook ervaringsfeiten.

De miljoenen AIDS-doden zijn ook vermoord middels medicijnen. Bewerkstelligd door dezelfde groep georganiseerde misdaad in de zorg wat verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen. Het is al sinds 1984 bekend dat AIDS niet door Hiv wordt veroorzaakt. AIDS-patiënten sterven aan de benadeling. Net als bij Corona. Zowel Hiv als Corona zouden verantwoordelijk zijn voor syndromen. Bij hiv is dit AIDS. Bij Corona zijn dat luchtweg problemen. Deze syndromen worden door andere factoren veroorzaakt dan het virus.

Empirisch bewijs zoals het onderzoek van huis arts Rob Elens wordt normaliter gerespecteerd in de wetenschap. In ieder geval als begin van formeel door de wetenschappelijke gemeenschap erkend bewijs. Wetenschap begint bij waarneming. De journalistiek en media zijn medeplichtig. Elke zichzelf respecterende journalist met een beetje gezond verstand luistert goed naar ervaringen (waarnemingen) van huisartsen, en laat zo’n belangrijke mensenlevens reddende ontdekking als huisarts Rob Elens heeft gedaan geen moment aan de media-aandacht ontsnappen.

Share |

De antisemiet van tegenwoordig

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 23-05-2020 15:59
De antisemiet van tegenwoordig is eloquent, pleit voor een elegant debat, woont in een mooi huis, schrijft voor Telegraaf, doet aan Deep Democracy, noemt HaCarmel aan de Amstelveenseweg te Amsterdam een “Joods restaurant” en de wekelijkse demonstratie voor Palestijnen op de Dam antisemitisch. De antisemiet van tegenwoordig kijkt weg van de Zionistische grondslag van de Holocaust en participeert. In de eeuwen oude Joodse cultuur bestaat geen Joodse Staat. En wonen en werken Joden welhaast eeuwig assimilerend en emanciperend in de Diaspora. Meeste mensen die zich voordoen als Joden zijn dit niet. Joden zijn te herkennen aan het feit dat zij onvoorwaardelijk de Drie Eden handhaven.

Voor mensen die het niet weten: Joden zijn getrouwd met Gd. Ongeacht of ze liberaal of conservatief zijn. Ze handhaven allemaal de Drie Eden. En zij handhaven de rest van het verbond wat door bemiddeling van Abraham en Mozes tot stand is gekomen tussen Gd en de Joden. De cultuur der Joden is al 5780 jaar een onveranderlijke grootheid. Zo’n tweeduizend jaar geleden waren er Joden die van het rechte pad afweken en het zo gezegd voor alle Joden verpestte waardoor Gd toen als maatregel tegen het zondigen der Joden hen in de verstrooiing heeft geplaatst. De Joden zijn in der tijd door Gd rechtmatig de bestuurlijke rechten over de Heilige Staat Palestina ontnomen. Dit is een vaststaand onveranderlijk feit in het Jodendom. De Diaspora kan alleen door Gd worden gerevisioneerd of geabrogeerd.

Diaspora revisionisme is de wetenschappelijke benaming voor het hedendaags antisemitisme. Zo’n 122 jaar geleden stonden een aantal journalisten en schrijvers op die zich organiseerde rond een bepaalde journalist om de Diaspora door menselijk toedoen terug te draaien als middel voor oppermacht voor een bepaald Syndicaat van industriëlen wat ten gevolge van de Franse Revolutie macht en vermogen moest delen met de gewone burger. De geschiedenis van het hedendaags antisemitisme begint te Basel augustus 1897 toen de bekende Oostenrijkse journalist Theodor Herzl vereniging Erez Israël oprichtte. Tot die tijd ging het goed tot zeer goed met de Joden in de Diaspora in West Europa. De Franse Revolutie had gelijkheid en democratie gebracht. Waardoor de Joden verlost raakte van het antisemitisme van de Katholieke Kerk en de gettomanagers.

Het Syndicaat van industriëlen managede voor de Franse Revolutie zijn getto’s met Joden over de hele wereld door symbiotisch samen te werken met lokale antisemieten. In de Tweede Wereldoorlog en voorbereidend daarop werkte dit Syndicaat nauw samen met Adolf Hitler om de Joden van over de hele wereld op te drijven naar het wereldgetto. En on the fly de populatie der Joden te ontdoen van de zwakken, de zieken, de misselijke en de rest wat gemist kon worden voor de kolonisatie van Palestina. De Zionisten hadden alleen de sweet seventeens nodig voor hun kolonisatie ambities. In Tel Aviv hangt de jeugd pseudo gezellig op straat zonder zich bewust te zijn dat ze bestuurd worden door gettomanagers en wonnen tussen de muren van het wereldgetto waar de Zionisten hun volgende Holocaust hebben gepland. Auschwitz zag er in den beginnen ook veelbelovend uit als kibbutz. Dat nu juist Dizengoff en de rest van de Zionisten de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers is de geschiedenis van de Holocaust zoals zich dat in werkelijkheid heeft voltrokken.

Share |

RIVM bewijst massamoord

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 21-05-2020 23:07
Het enige wat Jaap van Dissel van het RIVM bewijst bij en tijdens zijn presentatie voor de Tweede Kamer Commissie deze week is dat het aantal Coronadoden stijgt ten gevolge van het ingaan van zijn Coronamaatregelen. De informatie die het RIVM verspreidt over Corona in de (sociale) media heeft geen enkele wetenschappelijke basis. Nergens levert het RIVM verwijzingen naar bronnen die de stellingen en beweringen van het RIVM objectief bewijzen. Dat bewijs is er niet. Er is zelfs niet eens bewijs dat Cocid-19 daadwerkelijk bestaat. Althans dat bewijs wordt niet gedeeld door het RIVM. Er is wel bewijs dat de betaalbare behandeling waarvan bekend is dat het binnen vijf dagen werkt tegen Covidklachten niet mag worden toegepast van het RIVM.

De massamoord middels Coronamaatregelen is niet de eerste massamoord waaraan het RIVM deelneemt. De dertig miljoen AIDS-doden zijn op soortgelijk bedrieglijke wijze vermoord als bij Corona. Volgens het RIVM wordt AIDS door Hiv veroorzaakt terwijl de bekende wetenschapper Robert Gallo in Science mei 1984 objectief heeft bewezen dat AIDS niet door Hiv veroorzaakt kan worden. Heel veel gekwalifiseerde wetenschappers en artsen stellen en beweren dat AIDS niet door Hiv wordt veroorzaakt alleen hun stem wordt op criminele wijze onderdrukt door de georganiseerde misdaad in de zorg en ambtenarij die ook de Coronamaatregelen bewerkstelligen. 

Het standpunt van het RIVM dat niet is bewezen dat de medicijnen cocktail van huisarts Elens werkt tegen Corona is niet alleen ranzig. Het is bovendien buitengewoon kwaadaardig. De WHO heeft vorig jaar al bewezen dat lockdwon of 1,5 meter samenleving geen toegevoegde waarde hebben bij bestrijding van virussen als Corona. Bovendien is er geen enkel bewijs van de werking van de Coronamaatregelen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat Coronapatiënten sterven door de beademingsapparaten. Bovendien is er volop bewijs van de immense bijwerkingen van de Coronamaatregelen. Er wordt kritiek gegeven door het AD op Zweden om het lossere beleid. Terwijl de economie van Zweden niet is gesloopt. En het niet deelneemt aan de wereldwijd doorgevoerde Coronamaatregelen van het RIVM cum suis waardoorn per dag 300.000 mensen sterven door honger. Niemand die daarmee rekening wil houden.

Minister Hugo de Jong laat weten dat internationaal wordt samengewerkt en alleen vaccins echt helpen. Minister Hugo de Jong is van het CDA. Van het CDA is bekend dat het sinds Balkenende I actief deelneemt aan het bewerkstelligen van terrorisme en internationale misdrijven in het buitenland. De Coronamaatregelen zijn het werk van een invloedrijke groep criminelen die honderden miljoenen investeren in het kapen van de wereldmacht onder andere middels de Coronamaatregelen. Minister Hugo de Jong, het CDA, en alle overige politieke partijen en ministers en Kamerleden laten zich gewillig knechten door deze groep internationaal optredende misdadigers. Het bestuur in Nederland is hoog opgeleid. Elke minister en Kamerlid kan het bedrog van het RIVM spontaan zien en begrijpen.

Share |

Coronabeleid is massamoord

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 19-05-2020 21:16
Er is geen enkel objectief bewijs van het feit dat de overleden Cronapatiënten zijn gestorven aan het virus. Wel zijn er ruimschoots overtuigende concrete aanwijzingen voor overlijden van Coronapatiënten door de beademingsapparaten op de IC's. En voor het feit dat het aantal Cividoden stijgt per ingang van de Coronamaatregelen. Bovendien zijn er overtuigende concrete aanwijzingen voor de goede werking van HCQ in combinatie met zink. Het is meer dan schandalig hoe huisarts Rob Elens wordt afgewimpeld in de media alsof hij experimenteert met patiënten. Dat er geen dubbelblind onderzoek zou bestaan van de werking van HCQ en zink bij Covid is geen bewijs dat het middel ondeugdelijk is.

Wereldwijd wordt HCQ toegepast. En met succes. De sterftecijfers in de landen waar het wordt toegepast dalen dramatisch. Bovendien, en dat lijkt de schaamteloos corrupte media ook steeds te vergeten: de WHO heeft vorig jaar al bewezen in rapporten dat lockdowns en de 1,5 meter maatschappij geen toegevoegde waarde hebben als het gaat om bestrijding van virussen. Kan echt niemand in de journalistiek bedenken dat het kwalijke flauwekul is wat het RIVM en het OMT stellen en beweren? Bovendien is er geen enkele wettelijke basis voor de Coronmaatregelen. De wetgeving waarop beroep wordt gedaan is niet geschreven voor collectieve gedwongen behandeling van de hele samenleving.

Het is evident dat de Coronamaatregelen zijn ingestoken door de lust naar omzet en macht van de Corporate Tribe. Een Corporate Fascistoïde groep ondernemers en bestuurders die ook op andere terreinen met elkaar zich schuldig maken aan georganiseerde misdaad. Onder andere de mensenhandel in de kinderbescherming wordt door dezelfde groep gepleegd. Net als het bedrog in verband met HIV en AIDS. AIDS wordt niet door HIV veroorzaakt. Dat is al lang geleden objectief bewezen. Door Robert Gallo in Science mei 1984. Hiv voldoet niet aan de eisen die worden gesteld aan een virusziekte.

Het is ook interessant de nomenclatuur te bekijken. AIDS staat voor acquired immune deficiency syndrome. Het is een verworven of verkregen immuniteitssyndroom. AIDS is een syndroom. Kenmerk van een syndroom is dat het geen virusziekte is. Syndromen hebben complexe oorzaken. Virusziekten hebben een duidelijk oorzaak: het virus. Hiv staat voor: humaan immunodeficiëntievirus. Het is een virus waarmee mensen besmet raken wanneer zij lijden aan immuundeficiëntie. Immuundeficiëntie is een niet of niet goed functionerend immuunsysteem. Het virus is niet de oorzaak van de immuundeficiëntie. Dat is immers door Robert Gallo bewezen in Science mei 1984

Bovendien komt de "S" in AIDS terug in Sars-cov-19. Sars is ook een syndroom. SARS staat voor severe acute respiratory syndrome. Het is vreemd Sars een syndroom te noemen als het door een virus wordt veroorzaakt. Sars is ook geen virusziekte. Sars wordt op verschillende manier verkregen. Ernstige acute respiratory syndromes kunnen bijvoorbeeld ook ontstaan door giftige stoffen. Of beademingsapparaten op de intensive care. De "S" in zowel AIDS als SARS lijkt meer te zijn dan een vergissing in de nomenclatuur. Als de aandoeningen virusziekten zijn hoort het woord "syndroom" niet thuis in de nomenclatuur. De "S" imponeert als onderdeel van het bedrog. Het verraadt in ieder geval dat er iets vreemds aan de hand is omdat syndromen niet door een virus worden veroorzaakt.

Share |

Nederland getto geworden

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 17-05-2020 23:13
De zon scheen ook in Auschwitz. En het rook er naar verbrand vlees. Net als afgelopen zondag in de grote stad met de barbecue op het balkon. Met een paar eenvoudige Coronamaatregelen is Nederland omgetoverd tot een getto. Nog niet zo geëscaleerd als de kampen in der tijd. Dit komt vanzelf als Bill Gates cum suis de zin blijven krijgen. Meeste mensen begrijpen niet zo goed hoe het zit met Hitler, de gaskamers en de Joden. Omdat de journalistiek en media slim bedriegen hebben meeste mensen nooit de brondocumenten onder ogen gehad die objectief bewijzen dat de helden van politicus Geert Wilders de grote initiators zijn van de Holocaust. Bewustzijn hiervan is noodzakelijk omdat hun terreurbeweging nog altijd actief is. Bovendien is het verantwoordelijk voor de wereldwijde Coronamaatregelen.

De Coronamaatregelen worden bewerkstelligd door de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, de aanslagen in de VS 11 september 2001, ernstig kindermisbruik, cybercrime, terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen van onderdelen van de Staat der Nederlanden, en mogelijk de aanslag op de MH17. Het oogmerk is oppermacht voor de kring waarmee Bill Gates samenwerkt. Bill Gates wil the final solution. Dat hij echt de finale oplossing bedoelt zoals iedereen dit in het hoofd heeft wanneer men over the final solution begint kan blijken uit zijn samenwerking met families die vroeger de grote financiers waren van Hitler en nog altijd strijden voor oppermacht voor de kring waaraan zij deelnemen.

Die strijd vindt plaats in Nederland onder andere doordat deze terreurbeweging onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedreigt en bedriegt. Waardoor meeste mensen onbekend blijven met deze terreurbeweging en het werk ervan op weg naar oppermacht. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van deze terreurbeweging. Het Duizendjarig Rijk is niet het rijk van Adolf Hitler. Dit is het rijk van de financiers van Adolf Hitler die willen regeren als vorsten over alle Joden met Palestina als hun grondgebied waar zij als ouderwetse grootgrondbezitters hun Joden in het wereldgetto zullen managen. Deze terreurbeweging heeft een volgende Holocaust in de agenda staan om de alleenheerschappij van de leiders van deze terreurbeweging definitief te maken.

Concentratiekampen zoals Westerbork en Auschwitz zijn bewerkstelligd door de terreurbeweging van de helden van Wilders. De Joodse Raad was een dekmantelorganisatie van de terreurbeweging van de helden van Wilders die verantwoordelijk is voor het antisemitisme sinds de Franse Revolutie. De Franse Revolutie heeft veel gebracht voor de Europese cultuur en diversiteit. En de Joden verlost van antisemitisme. Mensenrechten en democratie zijn de standaard geworden. In plaats van de tucht en kerstening door de despoten van toen zoals de grootgrondbezitters en de Katholieke Kerk. Het Katholicisme was tot de Verlichting een belangrijke zo niet de belangrijkste bron van antisemitisme in West Europa. De Franse Revolutie heeft bepaalde families en de Katholieke Kerk ontdaan van macht en rijkdommen.

De terreurbeweging van de helden van Wilders is opgericht te Basel 1897 om deze macht en rijkdommen te beschermen. En te herstellen in de oude staat van voor de Franse Revolutie. En hiervoor samen te werken met antisemieten en hun naties. Dit wordt the Great Reconstruction of the Great Revision genoemd. En houdt onder andere in herstel van het eigendomsrecht van bepaalde families over slaven. De mondkapjes in verband met Corona staan symbool voor de slavernij waarin mensen nu gedrukt worden middels de maatregelen, en wat daarna nog allemaal komt aan terreur. De Nazi’s van tegenwoordig denken groot. Een concentratiekamp heeft niet meer de omvang van een dorp of gemeente. De landsgrenzen zijn de muren rond de getto’s die nu met de Coronamaatregelen worden opgetrokken. Nederlanders in Nederland. Belgen in België. En alle Joden naar de zogenaamd Joodse Staat waarvan alle wereldleiders weten dat ze daar met miljoenen tegelijk zullen worden geofferd bij en tijdens de volgende Holocaust waarvan de wereldwijde Coronamaatregelen voorbereidingshandelingen zijn.

Share |

Journalisten wassen misdaden wit

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 16-05-2020 21:44
Neem bijvoorbeeld journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad. Die heeft op Ad.nl weer eens een uitgebreid artikel over complotdenkers die volgens hem vaak echt sekteleidertjes zouden zijn. De bronnen van journalist Chris Klomp zijn de the usual idiots van Stichting Skepsis die ook schrijven voor kloptdatwel.nl. Uiteraard bespreekt Chris Klomp de aanslagen in de VS 11 september en de Joden. Journalist Chris Klomp weet hoe het zit met 9/11 en de Joden want de feiten zijn hem voorgehouden. Ook weet Chris Klomp hoe het zit met de georganiseerde misdaad in de Jeugdhulp. Journalist Chris Klomp heeft besloten weg te kijken. En gewelddadig zwijgend toe te stemmen.

Journalisten als Chris Klomp die na al die jaren nog altijd Stichting Skepsis als bron citeren zijn niks waard. Of nemen doelbewust deel aan de terreurbeweging die belang heeft bij het werk van Stichting Skepsis en de bestuurders. Blijkens het artikel van Chris Klomp zouden ze bij Stichting Skepsis ook alles af weten van het complot tegen de Joden waardoor Hitler ze heeft vergast. Daarom dat complottheorieën volgens Stichting Skepsis en journalist Chris Klomp gevaarlijk zijn. Wat betreft de Joden heeft zich afgelopen tien jaar het een en ander afgespeeld recht onder de neus van journalist Chris Klomp en zijn collega’s in de journalistiek en media. 

De authentieke brondocumenten zijn ontdekt van de terreurbeweging die wordt bediend met de mening van Stichting Skepsis en Chris Klomp en die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Het blijkt zo te zijn dat journalisten en hun media in ieder geval sinds 1897 doelbewust hand en span diensten verlenen aan de terreurbeweging die opzettelijk de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd voor oppermacht. Er is geprocedeerd over deze ontdekking. Vervolgens worden onderdelen van de Staat der Nederlanden bedreigd met terrorisme door journalisten om de ontdekking van de brondocumenten van het internationaal terrorisme te verhelen. 

Journalist Chris Klomp is met documenten onderbouwd gewezen op deze terroristische dreigingen. En hij heeft besloten zijn neus ervoor op te halen want hij vindt dat de boodschapper een "complotdenker" of "gekkie" of "wappie" is. Journalist Chris Klomp lijkt net als veel van zijn collega’s in de journalistiek en media deel te nemen aan internationaal terrorisme en georganiseerde misdaad. Elke keer na iedere ramp duiken journalisten als Chris Klomp op om anders denkende van de platforms te jagen en te demoniseren als complotdenkers. En waarom? Waarom is het nodig voor journalisten zo hard te liegen? Het aantal slachtoffers en de schade is onaftelbaar. 

Zes miljoen Joden zijn vermoord omdat journalisten en hun media een terreurbeweging zijn gestart te Basel 1897 met het oogmerk bepaalde industriëlen waarmee Bill Gates vandaag samenwerkt oppermachtig te maken. De authentieke brondocumenten die de waarheid van deze terroristische samenspanning objectief bewijzen staan op www.holocaustles.nl. De agenda van de terreurbeweging die verantwoordelijk voor het internationaal terrorisme en agressie tegen Joden en antisemitisme is geschreven door de bekende Oostenrijkse journalist Theodor Herzl. Deze journalist is het creatieve brein van de Holocaust. De Telegraaf had de plannen van deze journalist al in 1922 in bezit en vond het prachtig. Journalist Chris Klomp en zijn collega’s in de journalistiek en media doen vandaag hun stinkende best om de waarheid onder de pet te houden.

Share |

Handhaving Coronamaatregelen strafbaar

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 15-05-2020 22:07
De Coronamaatregelen zijn Old School Shit van het soort wat verantwoordelijk is voor Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Bill Gates werkt samen met families die deel uitmaakten van de harde kern van de groep grote financiers van Adolf Hitler. Adolf Hitler had een aantal bijzondere fans. Dit waren Amerikanen. Zonder het geld van deze Amerikanen had Adolf Hitler niet zo ver kunnen komen. Bill Gates is overal bij betrokken met betrekking tot Corona. Hij heeft vorig jaar in oktober zelfs getraind in hoe te reageren op een pandemie ten gevolge van Corona. Wat opvalt is de steun van artsen voor het werk van het RIVM. Mengele leeft!

Nazi-artsen tegenwoordig doen alsof AIDS door Hiv wordt veroorzaakt en dat Corona gevaarlijk is. Corona is niet gevaarlijk. De Coronamaatregelen zijn de oorzaak van de grote aantallen Coronadoden. De Coronadoden zijn vermoord. Er is sprake van massamoord door Coronamaatregelen. De personen die hiervoor verantwoordelijk zijn kunnen weten dat zij zeer ernstige misdrijven begaan. Daarom dat zij niet loslaten. Nooit. Ze blijven liegen en bedriegen. Corona is een oud virus wat in de vorige eeuw al bekend was om de verkoudheid die het kon veroorzaken. Sars-cov-19 is familie daarvan wat verantwoordelijk is voor griepachtige klachten. Deze klachten kunnen welhaast voor niks worden verholpen met de antivirale middelen HCQ en zink. Bijna 100% kans op herstel. Ook voor 60+ en 80+. Binnen vijf uur voelt men zich beter. Geen noodzaak voor IC bezoek of beademingsapparaten. Toch worden deze medicijnen verboden en niet gepromoot door de personen die verantwoordelijk zijn voor de Coronamaatregelen

De landen die lockdowns handhaven als Nederland hebben de hoogste sterfte cijfers. In Zweden hebben ze gekozen voor een andere aanpak. Hoewel daar tegen verwachting veel doden zijn gevallen doet Zweden het overall beter dan Nederland. De onverwachte doden in Zweden worden onderzocht door justitie in Zweden omdat gevreesd wordt dat de slachtoffers ondeugdelijk zijn behandeld. In Nederland moet de strafrechter er ook aan te pas komen om de Coronamaatregelen a) onafhankelijk te onderzoeken en b) te veroordelen. Dat een veroordeling zal plaatsvinden wanneer de strafrechter zich over de Coronamaatregelen buigt kan niet uitblijven. De wet staat de Coronamaatregelen niet toe. Er is geen wettelijke legitimatie en er is geen feitelijke noodzaak. De klachten ten gevolge van Corona kunnen op andere minder drastische wijze goedkoop worden opgelost zonder de hele economie stil te leggen en onmenselijk maatregelen te handhaven.

Moet er dan echt eerst ruzie worden gemaakt voordat de parasieten hun geterroriseer staken en gestaakt houden? Het is meer dan schandalig zoals de Nederlandse journalistiek met lieden als Chris Klomp voorop het publiek diepgaand belazert over wat er werkelijk aan de hand is. De journalistiek en media leveren al meer dan 122 jaar hand en spandiensten aan de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers met het oogmerk de groep financiers van Hitler waar Bill Gates vandaag mee samenwerkt oppermacht te maken. Het is allemaal heel makkelijk te zien en te begrijpen tegenwoordig met internet. Vroeger toen elke wereldbewoner nog niet zelf vanaf de luiestoel alle bronnen via internet kon onderzoeken werd er nog vertrouwd op en belang gehecht aan wat journalisten en hun media openbaarde.

Tegenwoordig met high speed internet en zowat alle bibliotheken en eindeloos veel literatuur en publicaties met bron verwijzingen online zijn de leugens en het bedrog van de Mainstream media niet meer te verbergen. Daarom ook het brisante briesen en jagen en ander misselijk werk van journalisten als Chris Klomp. Omdat burgers gewoon zelf via internet de waarheid te weten kunnen komen is er geen ruimte meer voor de Chris Klompen onder de ondernemers. Er moet werk worden gemaakt van de strafvervolging van onder andere journalist Chris Klomp omdat hij beroepshalve een vuige wegkijker is die opzichtig participeert. En actief bewerkstelligt dat het publiek onwetendheid blijft over bijvoorbeeld het herhaald en zeer ernstig misbruik van minderjarigen door de Nederlandse Kinderbescherming en Jeugdzorg.

Personen die verantwoordelijk zijn voor de mensenhandel in de Jeugdhulp zijn ook verantwoordelijk voor de Coronamaatregelen. En voor het feit dat niet algemeen bekend is dat AIDS niet door Hiv wordt veroorzaakt. Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad had dat zelf ook allang kunnen bedenken omdat de authentieke bronnen die dit objectief bewijzen gewoon zijn gepubliceerd in Science mei 1984 en tegenwoordig op Internet staan. Net als de authentieke bronnen die objectief bewijzen dat journalisten en hun media de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. En dat filantroop Bill Gates met zijn goede doelen op meerdere fronten toewerkt naar the final solution.

Share |

De Joden zijn vogelvrij

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 14-05-2020 22:51
Het Nieuw Israëlitisch Weekblad maakt zich in een longread druk over de verwarde man die de ramen ingooit van het zogenaamd Joodse restaurant aan de Amstelveenseweg te Amsterdam wanend dat hij daarmee de Joden treft. In het kielzog van het NIW de rest van fascistisch Nederland wat moord en brand schreeuwt in de Telegraaf over het oplaaiend antisemitisme. Het lullige van deze journalisten en hun media is dat zij met kennis van de feiten de authentieke bronnen aan het oog van het publiek onttrekken die objectief bewijzen dat de Zionisten zitten achter de Holocaust en de voortbouwende Jodenvervolging. Joden worden nog gewoon vervolgd in het hedendaags Europa wegens hun achtergrond. Dankzij de Zionisten.

Joden in Europa worden uit hun synagoges gezet wanneer zij niet knikken en buigen voor het Zionistisch bestuur wat met de Joodse wetten en tradities in strijd gewelddadig bezit neemt van de Joodse gemeenschap en het grondgebied wat onder Joden bekend staat als de Heilige Staat Palestina. Het Zion verlangen waarop de Zionisten een beroep doen houdt niet in dat zij de Heilige Staat Palestina niet hoeven te respecteren en kunnen annexeren en hun eigen bestuur kunnen of mogen vestigen in het land wat de Joden ooit is beloofd. De belofte van toen was onder de voorwaarde dat de Joden niet zouden zondigen. Wat ze niet is gelukt ten gevolge waarvan zij door Gd zijn ontheven van hun politieke, bestuurlijk en staatsrechtelijke rechten over Palestina. Dat zijn de Joodse feiten in de Diaspora waarmee alle Joden hebben te leven. Daarover is geen enkel verschil van mening in het Jodendom.

Er is geen enkele legitimatie in het Jodendom of de Heilige Schriften voor het bestaan van de zogenaamd Joodse Staat Israël. In de tijd van de oprichters van dit wereldgetto in 1897 ging het door de Franse Revolutie en de mensenrechten en democratie goed tot zeer goed met de Joden in West Europa. Dit is ook de Zionistische leiding niet ontgaan die daaraan doelbewust een eind heeft gemaakt. Assimileren en emanciperen is de sleutel tot succes van de Joden in de Diaspora. De Drie Eden maken al meer dan twee duizend jaar onderdeel uit van de kern van het Joods Volksbestaan. De Drie Eden zijn al die eeuwen het contact social van het Jodendom waardoor Joden consequent zijn beschermd. Erkennen ook de Zionisten bij en tijdens he Eerste Zionistische Congres te Basel 1897.

Het Zionisme is de strijd van antisemieten tegen de Joden en het Jodendom. Meer in het bijzonder is het Zionisme een idee van ongelovige journalisten en schrijvers. De Zionisten stelen de Joodse cultuur en identiteit en doen alsof het normaal is dat Joden een Natie zijn en/of een eigen land hebben wat zij besturen en waarover zij staatsrechten uitoefenen. De Zionisten pretenderen dat zij optreden als beschermheren van de Joden en het Jodendom terwijl zij feitelijk symbiotisch samenwerken met antisemieten en hun Naties om als volleerde gettomanagers de Joden op te drijven naar het wereldgetto. De Drie Eden zijn het staatsrecht der Joden. De Drie Eden staan wonen en werken in Palestina niet in de weg. Palestina is tenslotte in de Diaspora. Zionisten bestrijden het Jodendom en de Joden. Zionisten zijn Joden verdelgers.

De Zionisten hebben geen enkele verandering gebracht in het Jodendom. En kunnen geen enkele verandering in het Jodendom brengen. Het enige wat de Zionisten in de afgelopen 122 de Joden hebben geleverd is fascisme en Holocaust en vluchten voor de antisemitische vrienden en bondgenoten der Zionisten. De fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten is bezegeld met een speciaal door Goebbels geslagen herdenkingsmunt met daarin het motto van het huwelijk: "Ein Nazi fährt nach Palästina und erzählt davon im Angriff". De relatie tussen de Zionisten en het fascistisch bestuur van Adolf Hitler was vriendschappelijk. Hitler was tenslotte de uitvoerende macht van de algemene vergadering der Zionistische congressen. De Zionisten vochten bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog aan welhaast alle kanten van de strijdende partijen. Na de oorlog zijn Zionistische daders van de massamoord op de Joden opgenomen als Holocaustoverlevenden herdacht in het mede door Yad Vashem gepleegde Holocaustbedrog.

Op de website www.holocaustles.nl staat de waarheid en de feiten geobjectiveerd onderbouwd met authentieke brondocumenten. Deze site is gemaakt door een persoon met Joodse achtergrond waarvan Joodse leden van de familie zijn gedeporteerd en vermoord in de kampen louter omdat het Joden waren. In verband met de mening van deze persoon over de Holocaust en de schuld van de Zionisten daaraan is geprocedeerd bij de rechtbank die vervolgens met terrorisme wordt bedreigd door de Zionisten om weg te kijken en te participeren en Joden te benadelen. In 1922 zijn de brondocumenten van de agenda voor oppermacht voor het wereldhuis van de familie Rothschild verspreidt onder Synagoges over de hele wereld. Met daarin de niet mis te verstane boodschap dat verzet tegen het Zionisme met bruut geweld wordt neergeslagen.

De Joodse publicist Louis Fles openbaart in 1914 zijn pamflet over het Zionisme en wordt in de media van repliek gediend door de Zionistische leiding met de verklaring dat de Zionisten strijden tegen assimilatie van de Joden. De Zionisten zijn pas tevreden wanneer zij oppermacht bezitten. Daarom staat er nog een Holocaust in hun agenda op weg naar alleenheerschappij. Deze Holocaust zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. De begrafenis van het grote aantal slachtoffers zal maanden duren. Pas wanneer alle Joden en de wereldgemeenschap het vorstendom erkent van de familie Rothschild over de Joden met het grondgebied van de Heilige Staat Palestina als het Koningskijk zal er een eind komen aan het antisemitisme, Jodenhaat en Jodenvervolging.

Share |

Hoe journalisten de kluit belazeren

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 13-05-2020 22:28
Neem bijvoorbeeld de Tweet van 'factchecker' Alexander Pleijter, tevens Universitair docent Journalistiek & Nieuwe Media aan Universiteit Leiden, waarin hij sugereert dat Bill Gates is te vertrouwen. Er is een longarts genaamd Prins die stelt en beweert dat het Nederlandse Coronabeleid is ingestoken door de farmaceutische industrie, en dat de WHO aan de leiband van miljardair Bill Gates loopt en geen onafhankelijke organisatie is. Alexander Pleijter treedt onmiddellijk op als censor in de sociale media want de longarts verschaft met vuige insinuaties “complotdenkers legitimatie”.

Hoe moet zo’n factchecker worden gekwalificeerd? Als misselijk ventje? Een breindode zombie? Een krankzinnige nietsnut? Een medeplichtige meeloper voor wie geen plaats in in het onderwijs? Alexander Pleijter doet helemaal niet aan het checken van facts. De mening van Alexander Pleijter is niks anders dan de echo van het terrorisme van Bill Gates cum suis. Bill Gates is Chief Virusverspreiden. Kijk naar zijn besturingssysteem. Alexander Pleijter denkt zeker dat virussen erbij horen in de digitale tijd. Computers zijn besmet met virussen en malware en spyware door Dos en Windows. Windows geeft het computersysteem in eigendom aan het netwerk. Alexander Pleijter als universitair docent vindt dat kennelijk de normaalste zaak van de wereld.

Net zoals Alexander Pleijter de lobby voor vaccins tegen Corona normaal vindt. Alexander Pleijter met in zijn kielzog de gehele Nederlandse pers vergeet iedereen te vertellen dat het Coronavirus niet gevaarlijk is en dat er een goed werkend antiviraal medicijn tegen bestaat wat 50 cent kost per dosis en wat vier dagen moet worden gebruikt en dan zijn meeste mensen genezen van Corona. En wat door de huisarts niet mag worden voorgeschreven van de ambtenaren die de Coronamaatregelen bewerkstelligen. Ook vertelt factchecker Alexander Pleijter niemand dat de WHO vorig jaar al heeft bewezen dat social-distancing geen toegevoegde waarde heeft. En dat er geen wettelijke grondslag bestaat voor de Coronamaatregelen. De Wet Publieke Gezondheidszorg staat de Coronamaatregelen helemaal niet toe. Nederland is gekaapt door een nieuw ondemocratisch bestuur waarvan de samenstelling deels onbekend is en wat vergadert in het geheim. Er is zoveel kennis in de wereld, ook over virussen, en het enige wat de journalistiek en media verkondigt is de domme mening van Alexander Pleijter. Waarom is die man überhaupt docent?

Alexander Pleijter vertelt ook niemand terwijl de feiten gewoon op internet staan dat de groep die nu de Coronamaatregelen bewerkstelligt ook bewust liegt over Hiv en AIDS met dertig miljoen AIDS-doden als gevolg. Ook een onderwerp waarin journalisten en hun media actief de mening verdedigen van massamoordenaars. Het is bijster makkelijk op internet die informatie te vinden waaruit evident blijkt dat de journalistiek regelrechte prietpraat publiceert over heel veel onderwerpen die iedereen bepaaldelijk aangaan.

Niet alleen dat. Ook het strijden tegen de mening van anderen en die mening bij herhaling framen als complotdenken en de verkondigers afschilderen als “gekkies” of “wappies” doet vrezen dat Alexander Pleijter actief deelneemt aan het terrorisme en de georganiseerde misdaad die worden bediend met zijn mening. Het liegen en bedriegen van Alexander Pleijter cum suis is niet van de lucht. Dat Alexander Pleijter als universitair docent zich druk maakt om wat “complotdenkers” van de mening van een longarts vinden toont aan dat Alexander Pleijter een censor is en geen factchecker.

Dat Alexander Pleijter de boel actief censureert blijkt ook uit zijn andere meningen. En uit het feit dat zijn leerlingen in de journalistiek en media het voorbeeld volgen van hun universitair docent. Meeste mensen die zelf nadenken en hebben opgelet op school kunnen reeds aan de beelden van het instorten van de torens van de torens van de Twin Towers zien dat de vliegtuigen daarvan niet de oorzaak kunnen zijn. De censuur van Alexander Pleijter gaat dermate ver dat ook hij als universitair docent niet aan het publiek meedeelt dat journalisten de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. En dat Bill Gates samenwerkt met families die Adolf Hitler hebben gefinancierd voor de complete realisatie van the final solution.

Share |

De judassen van Joods.nl

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 12-05-2020 22:45
Op Joods.nl staat sinds gisteren een artikel over de orthodoxe Joden in Israël die ondanks het Coronaverbod op bijeenkomsten en het aansteken van vreugdevuren voor Lag B’Omer toch in grote getallen de straat op gingen, om vreugde vuren aan te steken en in grote groepen te dansen. Volgens Joods.nl brengen deze Joden de rest van Israël in gevaar. Het is een eerste klas gotspe Joden ervan te beschuldigen dat ze Israël in gevaar brengen. Bovendien is Israël zo intelligent, wetenschappelijk en verstandig dat het kan weten dat de Coronamaatregelen nergens op slaan omdat Corvid-19 niet het virus is wat wordt beweerd dat het is en goedkope antivirale medicijnen bestaan die niet mogen worden voorgeschreven van de gettomanagers.

Ondanks de titel van de site zijn ze bij Joods.nl lang zo Joods niet als ze zelf stellen. Of misschien vinden ze het bij Joods.nl gewoon moeilijk om eerlijk te zijn. Begrijpelijk want de Zionisten dreigen bij herhaling met excessief op mensen gericht geweld bij verzet tegen het Zionisme. Bovendien beperken zij de vrije meningsuiting vergaand. Bij Joods.nl weten ze best wel dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en dat Israël de naam is van de Joden en dat de zogenaamd Joodse Staat eigenlijk het wereldgetto is waar de volgende Holocaust zal plaatsvinden. Dat weten ze allemaal bij Joods.nl want de objectieve bronnen die dit bewijzen circuleren al meer dan 122 gecontroleerd onder Zionisten en Joden.

In 1922 werden de ideeën voor de Endlösung en de Holocaust reeds verspreid onder synagoges. Met daarbij de niet mis te verstane boodschap dat verzet tegen het Zionisme met bruut geweld wordt neergeslagen. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van de Knesset in oprichting. De Joden zijn ritueel gewassen, vergast en volledig in rook op gegaan in de kampen van de onderneming van de Zionistische leiders. Adolf Eichmann was Zionist en is door zijn Zionistische vrienden ter dood veroordeeld in Jeruzalem in de jaren zestig van vorige eeuw. Vandaag bedreigen en bedriegen de Zionisten onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd om weg te kijken van de waarheid en de feiten en te participeren.

De Joodse publicist Louis Fles waarschuwde al in 1914 voor de Zionisten. Hij werd vakkundig monddood gemaakt in de media met de woorden van de Zionistische leiding dat de Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden. Het is niet voor niks dat de Bijbel in Openbaring 3:9 waarschuwt voor "dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen" en een "synagoge des satans" zijn. Joods.nl is niet Joods want het vertelt in het belang van de Terreurbeweging van Herzl bij herhaling niet de waarheid over de Joodse cultuur, de Joodse geschiedenis en de Holocaust-feiten. Daarmee draagt het bij aan de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Joods.nl is propaganda voor het wereldgetto. En bedekt de verantwoordelijkheid van de Zionisten voor het antisemitisme en de Holocaust met de mantel der liefde.

Effectief verdedigt Joods.nl de anti-Joodse Coronamaatregelen waarvan de schrijvers van Joods.nl zelf kunnen zien en begrijpen dat iedereen een zware loer wordt gedraaid en dat de Joden onrechtmatig worden weerhouden van hun bijeenkomsten en vreugdevuren in de Heilige Staat Palestina. Palestina is Heilig voor de Joden. In het Jodendom bestaat de Joodse Staat niet en handhaven de Joden de Drie Eden zoals de Joden al meer dan 2000 jaar doen. Bij Joods.nl is men vooral goed in de vorm van het Jodendom. Van de inhoud heeft men bij Joods.nl weinig of niks begrepen, of die wordt opzettelijk niet gerespecteerd. Zionisme en Nazisme zijn twee handen op dezelfde buik. Joden over de hele wereld laten er geen misverstand over bestaan dat het Zionisme niks te maken heeft met Joden of het Jodendom.

De zogenaamd Joodse Staat is illegaal. Het is in het Jodendom illegaal. En het is ook internationaal rechterlijk illegaal gesticht. De illegaliteit van de stichting van de zogenaamd Joodse Staat Israël is dermate kwaadaardig dat deze nietig is. De stichters van de zogenaamd Joodse Staat Israël zijn tevens de creatieve breinen en de grote initiators van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De Tweede Wereldoorlog is de oorlog van de Zionisten voor oppermacht. En om het Jodendom te ontdoen van de Joden. Zionisten hebben zo ver kunnen komen met hun terrorisme omdat ze sinds de oprichting van de Terreurbeweging van Herzl volop worden gesteund door journalisten en hun media. Zelfs nu al een geruim aantal jaren de authentieke brondocumenten van de agenda van het Zionistisch terrorisme op Internet zijn te vinden halen journalisten gewillig hun neus op voor de waarheid en de feiten.

Share |

Document acties

Share |