U bent hier: Home / Collections / Vndg

Vndg

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 13-06-2020 21:48

.

Coronamaatregelen staatsgreep zorgfascisten

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 26-08-2020 18:24
De Coronamaatregelen zijn een staatsgreep van zorgfascisten in en buiten het ambtelijk apparaat die macht misbruiken en bevoegdheden schenden. De Coronamaatregelen zijn genomen door het Kabinet nadat de bewindslieden terrorisme gerelateerd zijn bedrogen door de grote groep van zogenaamd onafhankelijke deskundigen die verenigd in het OMT de boel big time belazeren. Daarbij worden zij ondersteund door niet ambtelijke vakbroeders die in de (sociale)media de meest grove flauwekul over virussen en Covid19 en cultuur de ether in slingeren.

Vanaf het begin van de pandemie in Nederland was duidelijk dat het verhaal van het OMT niet overeenkomt met de virologische basiskennis die gewoon door Google voor iedereen beschikbaar is. Bovendien levert het RIVM zelf het bewijs van het feit dat de Coronamaatregelen de causale oorzaak zijn van de Coronadoden. Het voordeel van Sars-cov-2 is dat het snel verspreidt. Omdat virussen die snel verspreiden het minst dodelijk zijn is de snelle verspreiding reeds een concrete aanwijzing voor elke weldenkende viroloog dat het virus relatief onschuldig is. Ebola bijvoorbeeld verspreidt slecht en is dodelijk. Bij Ebola is menselijk contact nodig voor besmetting. Bij Sars-cov-2 zijn de aerosolen van Willen Engel en Maurice de Hond voldoende.

Ander aardig gegeven van virussen is dat ze evalueren van dodelijk naar minder dodelijk. Met andere worden virussen ontwikkelen van slecht verspreidend en dodelijk naar goed verspreidend en niet dodelijk. Dat zijn algemeen bekende virologische feiten waarop Sars-cov-2 geen uitzondering maakt. Sars-cov-2 stamt af van Sars-cov. Dat is te zien aan het DNA. Van veel virussen is zoveel bekend dat men zelfs het DNA er van kent en in kaart heeft gebracht. Het DNA van virussen kan met elkaar worden vergeleken. De aanname dat men geen idee had wat voor virus Sars-cov-2 was en dat het wel eens zeer gevaarlijk zou kunnen zijn is nergens op gebaseerd. Ook bestaat er geen bewijs van het effect van de 1,5 meter samenleving.

Er bestaat wel bewijs dat de 1,5 meter samenleving niet werkt. Dit bewijs wordt geleverd door de WHO. Bovendien bestaat bewijs van het feit dat Coronapatienten in het ziekenhuis uit voorzorg een antistollingsmedicijn krijgen die stollingen als bijwerking hebben. Ook is bekend dat Coronapatienten op het IC sterven aan stollingen in de vaten van de longen. Voorts is bekend dat tegen Sars-cov en Sars-cov-2 reeds lang bestaande medicijnen werkzaam zijn met namen als chloroquine en hydroxychloroquine die de vermenigvuldiging van de virussen stopt en patiënten met klachten genezen. Bovendien is bekend dat het OMT en het RIVM en de IGJ een verbod op toegang voor huisartsen tot deze medicijnen handhaven terwijl deze medicijnen juist hun werking doen in de eerstelijnszorg als de eerste klachten zich voordoen en patiënten nog niet zo ziek zijn dat ze naar het ziekenhuis moeten.

Een kenmerk van het werk van de zorgfascisten is bedrog in basiskennis en basisfeiten. Voorts worden de vertegenwoordigers van het zorgfascisme getraind in Deep Democracy. Dit is het moderne gedachte goed van autoritaire, nationalistische, antidemocratische, antiparlementaire en anti-intellectuele deelnemers aan de terreurbeweging van journalisten die samenwerkend met de zorgfascisten de Coronamaatregelen bewerkstelligt als middel tot oppermacht. Zorgfascisme loopt samen met ernstig en langdurig misbruik van minderjarigen, ook seksueel. Dit wordt door de zorgfascisten eufemistisch kinderbescherming genoemd. De zorgfascisten ontvangen mediabreed steun van journalisten en hun media zoals van journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad.

Share |

Willem Engel grote volksverlakker

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 25-08-2020 20:35
Willem Engel van Viruswaarheid is misschien wel de grootste volksverlakker op aarde. Meeste volgers van Viruswaarheid zijn juridisch niet geschoold. En onbekend met het systeem van de democratische rechtsstaat. Het is de waarheid dat iedereen extreem wordt bedrogen door het RIVM en het OMT. Op het terroristische af. Om misdrijven als die van het RIVM en OMT bestreden te krijgen zijn bijzondere verrichtingen vereist. Willem Engel, Jeroen Pols, Mordechay Krispijn en Anna Zeven zijn geen meesters in de kunst van het bestrijden van terrorisme.

De advocaat voor de Staat en het RIVM in de zaak tegen Viruswaarheid deed zijn werk goed. Wanneer deze advocaat voor Viruswaarheid had opgetreden waren de rechtszaken voor Viruswaarheid waarschijnlijk niet verloren. Mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid procedeert om te verliezen. Verlies is winst voor Viruswaarheid. Viruswaarheid is een instrument in handen van kwaadaardige figuren die een Nieuwe Wereld willen. Viruswaarheid is de Nieuwe Wereld Orde. Het gaat om wat mr. Jeroen Pols en Willem Engel niet doen. Terwijl ze bekend zijn met de feiten.

Met wat Viruswaarheid doet in de rechtszaal bereikt het versterking van de positie van de georganiseerde misdaad van het RIVM. Niks van wat Viruswaarheid naar voren brengt is relevant. De aerosolen van Willem Engel en Maurice de Hond doen er niet toe. De PCR-test doet er niet toe. Het aantal besmettingen is niet relevant. Het enige wat ter zake doende is in verband met de bestrijding van de pandemie van het virus is dat er medicijnen bestaan die iedereen met symptomen geneest binnen vijf dagen. Snel, goedkoop en veilig. En dat toegang tot deze medicijnen huisartsen is ontzegd door het RIVM, OMT en IGJ.

De ambtenaren in Nederland die verantwoordelijk zijn voor het opleggen van de Coronamaatregelen handhaven tevens verboden op gebruik van genezende medicatie. Dit betekent niks anders dan dat deze ambtenaren schuldig zijn aan de dood van de duizenden Coronapatiënten. Viruswaarheid wil omwenteling van de Regering als middel tegen de Coronamaatregelen terwijl op basis van de objectieve feiten en omstandigheden strafvervolging van bepaalde ambtenaren bij het RIVM, OMT en IGJ de geëigende weg is . Vanaf het begin dat Viruswaarheid optreedt wordt de club met argusogen bekeken omdat de werkwijze niet overeenkomt met de doelstelling de democratische rechtsstaat te willen handhaven voor de samenleving.

Share |

Voorspelling rechtszaak Viruswaarheid vs RIVM

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 23-08-2020 21:39
De voorspelling voor de zaak van Viruswaarheid tegen het RIVM is dat Viruswaarheid niet ontvankelijk wordt verklaard omdat het bij de bestuursrechter dient te zijn. Bovendien beroept Viruswaarheid zich voor de vordering op een rechtsbetrekking tussen de Stichting en de Staat die niet bestaat. Viruswaarheid veronderstelt dat de Coronamaatregelen onrechtmatig zijn en dat daarom de Staat gehouden is bepaalde documenten die het onder zich heeft te vertrekken. Er is geen onrechtmatige daad van de Staat heeft de rechter te Den Haag deze zomer in kort geding bepaald in de zaak van Viruswaarheid.

Bovendien staat er een WOB-procedure open voor Viruswaarheid om aan de documenten te komen. In het algemeen is het met de civiele rechter in kort geding dat het de eiser niet ontvankelijk verklaart wanneer een andere rechtsgang met voldoende waarborgen open staat. Anders kan het voorkomen dat verschillende rechters zich verschillend uitspreken over dezelfde kwestie. Viruswaarheid procedeert om te verliezen. Jurist Jeroen Pols wordt op Mr. Online door kenners afgeschilderd als amateur.

Jurist Jeroen Pols is meer dan dat. Zijn rechtszaken voor Viruswaarheid zijn dusdanig ingestoken dat de rechter welhaast niet anders kan dan Viruswaarheid in het ongelijk te stellen. Keer op keer kiest Viruswaarheid de werkwijze die juridisch niet vanzelfsprekend is. Ook de acties van Viruswaarheid rond rechtszaken doen in alle redelijkheid vermoeden dat Viruswaarheid een dubbele agenda uitvoert. Viruswaarheid is in een vroeg stadium gedegen geïnformeerd over de aanpak met de meeste kans van slagen. Viruswaarheid doet niks anders dan de boodschap die herhaald is meegedeeld aan Viruswaarheid te negeren en juist die dingen te doen die contraproductief zijn. 

Iedereen die zich inlaat met Viruswaanzin zet in op de verliezende partij. Ab Gietelink van Cafe Weltschmerz heeft dat recent weer eens bewezen gekregen in zijn zaak tegen de mondkapjes. Omdat Viruswaarheid zich met die zaak bemoeit en mr. Jeroen Pols van het specifieke belang van Ab Gietelink een algemeen belang maakt is de kans op afwijzing groter. Het wordt goed uitgelegd door een advocaat en parttime journalist op Mr. Online. Viruswaarheid is een parasitaire aandoening wat profiteert van het terrorisme gerelateerde bedrog en de massamoord van het OMT en het RIVM.

Share |

Gd en Auschwitz

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 22-08-2020 16:30
Een journalist die beweerde kritisch te zijn vroeg een Jood of Gd eigenlijk wel bestaat na Auschwitz. Gd en Auschwitz hebben niks met elkaar te maken. Auschwitz is het werk van Satan. Mensen hebben keuzevrijheid gekregen van Gd. Auschwitz is de keuze van mensen. Bepaalde mensen. In de journalistiek. Ongelovige mensen bovendien. Personen die waande dat zij alle Joden konden bekeren tot het Katholicisme. Wat ook het werk is van Satan. Iedereen heeft Gd verlaten. En geloof gesteld in ideologieën die zijn geworteld in de kwaadaardige geest van journalisten.

Auschwitz was een Zionistisch kamp. De locatie is al in 1933 bepaald door de paramilitaire troepen der Zionisten onder leiding van journalist Ze'ev Jabotinsky. De geschiedenis van de Holocaust begint eind 19e eeuw bij journalist Theodor Herzl die te Parijs 08 juni 1895 op de idee komt zijn plan voor de Endlösung af te sluiten met een “groẞer Vershonungsausklang". Deze journalist was atheïst en actief strijder tegen de leerstellingen van het Jodendom en de aspiraties van de biechtvaders. Theodor Herzl is een grotere Nazi dan Adolf Hitler. Hij wordt te Israël herdacht als de ‘founding father’ van de zogenaamd Joodse Staat met een naar hem vernoemde berg en daarnaast het museum voor zijn slachtoffers.

Zes miljoen Joden zijn gezoenofferd in de gaskamers van de kampen van de onderneming van de familie van de patroon van de held van Adolf Eichmann, Thierry Baudet en Geert Wilders. In zekere zin is de Holocaust op de Joden een familie aangelegenheid waarbij een bepaalde familie ervoor heeft gekozen samen te werken met journalist Theodor Herzl om te Jeruzalem gekroond te kunnen worden als Eerste Prins van alle Joden. Door Theodor Herzl ook als “the Doge” aangeduid. Het Syndicaat wat sinds 1895 of omstreeks dat jaar zowel statelijk als militair strijdt voor oppermacht wordt door journalist Theodor Herzl bediend en bij naam en toenaam genoemd in zijn dagboeken.

Onze Lieve Heer is niet op Zijn Hoofd gevallen. Natuurlijk offert hij niet het Uitverkoren Volk om de door Hem bepaalde Diaspora te revisioneren zodat de Zionisten kunnen stellen dat in Auschwitz daadwerkelijk Ezechiël 37 is vervuld. Zij die beweren dat in Auschwitz profetieën uit de Bijbel zijn vervuld zijn misschien wel de leanste en meanste Satanisten op aarde. Daaronder tevens begrepen Benjamin Netanyahu die de zoon is van de rechterhand van Ze’ev Jabotinsky. En leiding geeft aan de complete realisatie van de ideeën van journalist Theodor Herzl waaronder begrepen de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël.

Share |

Viruswaarheid werkt voor Bill Gates

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 21-08-2020 18:21
Viruswaarheid imponeert als deelnemer aan de terreurbeweging die schuldig is aan de Jodenvervolging. De vermoedens waren er. Want Anna Zeven ziet Carl Jung als held. Willem Engel ziet Gandhi als held. Gandhi was racist. De vrouw van de man waarmee hij direct samenwerkte was de grootste bewonderaarster van Adolf Hitler. Mordechay Krispijn met zijn mooie Joodse naam is Zionist. De feiten worden objectief bewezen door het FvD-journaaal met Thierry Baudet. FvD steunt Viruswaarheid “achter de schermen”. De held van Thierry Baudet is de grote initiator van WOII en de Holocaust.

Thierry Baudet is er eerder op betrapt te associëren met het naziregime van Adolf Hitler. Zijn winst van het Oekraïnereferendum was een echte Bierkellerputsch die samenwerkend met journalist Jan Roos is uitgevoerd. Van Roos is bekend dat hij minderjarigen mishandelt en met graate in nazi-uniform rondloopt. Bovendien werkte hij bij de Telegraaf Media Groep. Van de Telegraaf is bekend dat het al in 1922 actief is betrokken bij de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Ook de gedegenereerde discussie van Thierry Baudet over moderne kunst associeert met de Nazi’s.

Zelfs fotografisch associeert hij met Eichmann toen hij werd geïnterviewd door het Comite 4 en 5 mei. Die de held van Baudet ook als held zag. Het evidente antisemitisme van Thierry Baudet blijkt uit het feit dat hij historicus is en weet dat zijn held de journalist is die te Parijs 1895 de Holocaust heeft bedacht. En te Basel 1897 de oprichter was van de terreurbeweging die de door deze oprichter bedachte Finale Oplossing moest bewerkstelligen als oorlogsdoel ter verkrijging van oppermacht voor het Syndicaat waarmee Bill Gates vandaag samenwerkt voor het opleggen van de Coronamaatregelen. Dankzij de steun van Thierry Baudet voor "de strijd" vanViruswaarheid werkt Willem Engel voor Bill Gates.

Share |

Strafvervolging Marion Koopmans OMT

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 19-08-2020 22:09
Virologen Marion Koopmans en haar collega’s van het OMT dienen strafrechtelijk te worden vervolgd. Niet alleen legt Marion Koopmans haar eigen paper ten grondslag aan de zogenaamde validatie voor de PCR-test voor Sars-cov-2. Marion Koopmans bewerkstelligt tevens dat Covid19-patienten niet snel en veilig genezen waardoor ze sterven. Covid19-doden zijn vermoord door de behandeling. Niemand hoeft te sterven ten gevolge van een Sars-cov-2-infectie.
we doen het niet om de epidemie te stoppen

Zelfs patiënten uit de risicogroepen zoals ouderen genezen snel, veilig en goedkoop met de medicijnen die mede op gezag van Marion Koopmans van het OMT zijn verboden. Marion Koopmans neemt niet alleen deel aan massamoord en zelfs genocide, ze legt tenslotte de nationale groep der Nederlanders leefomstandigheden op die op de vernietiging van een deel of geheel zijn gericht, ze neemt ook deel aan terrorisme. De wet definieert terrorisme als:

de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aanjagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig ontwrichten of vernietigen.

Aan alle bestanddelen van de kwalificatie terrorisme volgens het Wetboek van Strafrecht hebben Marion Koopmans en het OMT voldaan. Bij Jinek 21 april 2020 hebben leden van het OMT verklaard dat bestrijden van het virus niet het doel is en dat men wil dat het voortkabbelt. Mevrouw Anne Vossen  zei letterlijk:

we moeten natuurlijk ook bedenken met zin allen dat we het niet doen om de epidemie te stoppen, maar af te remmen. En dat is natuurlijk ook een beetje de gedachte die heel veel onder mensen leeft, we moeten het nu stoppen. Maar dat is nu niet echt eens de bedoeling we willen gewoon dat het langzaam aan voortkabbelt om het zo maar te zeggen met zo min mogelijk gezondheidsrisico’s en zo min mogelijk problemen in de zorg. Maar we willen het niet helemaal stil zetten want anders hadden we naar een volledige lockdown moeten gaan. (click)

we willen gewoon dat het langzaam aan voortkabbelt

De pandemie van het virus Sars-cov-2 is gepland. Het is een plandemie. Ze doen het niet om de epidemie te stoppen. Sars-cov-2 is afkomstig van een oud bekend virus. Bovendien is dit virus vandaag niet hetzelfde als in maart dit jaar. Virussen evalueren. Sars-cov-2 is familie van Sars-cov. Daarvan is bekend dat het goed reageert op bepaalde bekende medicijnen. Sars-cov-2 reageert goed op andere bekende veilige medicijnen. Dit is een combinatie van HCQ, zink en een antibioticum.

Door deze medicijnen is vaccinatie niet nodig, net zo min als lockdown, mondkapjes of elke andere Coronamaatregel. De enige Coronamaatregel die Marion Koopmans straffeloos het kabinet heeft kunnen adviseren als lid van het OMT is toelaten van HCQ in de eerstelijnszorg zodat huisartsen de pandemie van het virus snel, veilig en goedkoop bestrijden.

Met HCQ, zink en een antibioticum wordt het virus bij iedereen binnen een dag of vijf bestreden. HCQ kan zelfs preventief worden gebruikt. Niet alleen de vermenigvuldiging van het virus wordt met deze medicijnencombinatie tegen gegaan, ook genezen patienten en ontstaat er immuniteit. Marion Koopmans ziet dit niet zitten. kennelijk omdat het niet overeenkomt met het verdienmodel van de georganiseerde misdaad in de zorg.

Share |

Halsema gewoon terroristenmeisje

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 18-08-2020 20:46
Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is dus toch gewoon een terroristenmeisje. Ze volgt het beleid van het Kabinet in verband met Covid19 wat is ingestoken door het OMT en het RIVM en anderen. Jaren geleden een keer in een praathuis te Amsterdam toen Femke Halsema nog parlementslid was namens GroenLinks zat Fred Teven naast haar die erop aangesproken werd dat de vluchtelingen problematiek niet wordt opgelost zolang het terrorisme van de VVD in Irak straffeloos blijft. Als eerste stond de meid op om Fred Teeven bij te staan en schande te spreken van de persoon in de zaal die ook het terrorisme in de Nederlandse journalistiek zat is.

Femke Halsema is bekend met de feiten die bewijzen dat huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl het recept heeft waarmee iedereen binnen vijf dagen snel, veilig en goedkoop geneest van Covid-klachten. Dat Femke Halsema gedwee volgt wat het RIVM en OMT stelt en beweert terwijl ze hoofdverantwoordelijke is in de veiligheidsregio’s samen met andere burgemeesters staat gelijk aan deelname aan het terrorisme, de massamoord en de georganiseerde misdaad van het RIVM en het OMT. Femke Halsema heeft objectief bewijs in bezit van het feit dat de Coronamaatregelen gelijk staan aan terrorisme. En dat het verbod op HCQ gelijk staat aan genocide of massamoord.

Het wel en wee van de burgers in Amsterdam kan Femke Halsema helemaal geen fluit schelen. Als parlementariër had ze al maling aan het belang van het algemeen. In haar rol van Burgemeester van Amsterdam doet ze er een schepje bovenop door plompverloren mee te doen met de massamoord die middels de behandeling van Sars-cov-2 geïnfecteerden wordt uitgevoerd op de bevolking van Amsterdam. Het hele Overheidsapparaat inclusief de Huisadvocaat heeft het nodig dat de eerstelijnszorg toegang heeft tot hydroxychloroquine omdat dit in combinatie met zink en een antibioticum de pandemie van het virus snel, veilig en goedkoop bestrijdt.

De Coronamaatregelen zijn helemaal nergens goed voor. Deze maatregelen dienen geen enkel rechtmatig doel. Omdat er betrouwbare en veilige medicijnen bestaan die niet mogen worden gebruikt van de groep die tevens de Coronamaatregelen bewerkstelligt. Femke Halsema heeft dit nog niet begrepen. Ondanks toegang tot internet in de hele stad neemt Femke Halsema kennelijk alleen kennis van de informatie wat haar van hogerhand is toegereikt of op de sites van de Telegraaf staat. Handhaving van de Coronamaatregelen door ambtenaren staat gelijk aan deelname aan terrorisme en de genocide of massamoord door Coronamaatregelen.

Het bijzondere aan de Coronacrisis is dat het helemaal niemand iets schijnt te interesseren dat de duizenden Nederlanders die zijn gestorven aan Covid19 feitelijk zijn vermoord door de behandeling. Het verbod op HCQ is een grote schande. Wereldwijd een laffe campagne tegen dat ene medicijn wat al oud is en waarvan alle deskundigen weten dat het veilig is en werkt tegen Sars-cov-2 infecties. Bij het RIVM en het OMT houden ze pathetisch vast aan hun leugens terwijl allang is geconstateerd dat de georganiseerde misdaad in de zorg ook de moord op 30 miljoen AIDS patiënten op het geweten heeft.

Share |

Verbod HCQ is moord

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 18-08-2020 12:21
Dat Viruswaarheid nog altijd niet van de daken schreeuwt dat het verbod op HCQ in de eerstelijnszorg gelijk staat aan moord valt niet anders te begrijpen dan een vorm van deelname aan de terroristische Coronamaatregelen. Jurist Jeroen Pols is zo gepassioneerd dus waarom kan hij niet even die dingen zeggen die echt van belang zijn? Niks van wat jurist Jeroen Pols voor Viruswaanzin stelt en beweert is relevant. Het enige wat er toe doet in verband met de bestrijding van de pandemie van het virus is dat huisartsen is verboden de pandemie van het virus snel te bestrijden met bekende goedkope, veilige medicijnen die bij elkaar per kuur van vijf dagen ongeveer 15 Euro kosten.

Het werk van Viruswaarheid is op geen enkele manier ter zake doende. Het beroept zich op talrijke grondwettelijke bepalingen die helemaal niet van toepassing zijn en negeert andere grondwettelijke bepalingen die objectief bewijzen dat werk van Viruswaarheid meer bezigheidstherapie is dan daadwerkelijk werk van professionals. Natuurlijk is die jurist Jeroen Pols een beroeps. Hij staat niet voor de eerste keer voor de rechter. Jurist Jeroen Pols weet precies wat hij doet. Bijna ongezien brengt hij schade toe aan de mogelijkheden doeltreffend de pandemie van het virus te bestrijden, tot bepaalde doelen zijn gerealiseerd.

De Coronamaatregelen zijn een vorm van terrorisme en massamoord. De wet voorziet hierin en heeft voor iedereen de verplichting opgenomen in het Wetboek van Strafvordering aangifte te doen bij terrorisme of misdrijven op het leven gericht. Een relevante bepaling die jurist Jeroen Pols er toe dient te bewegen all volgers van Viruswaanzin te wijzen op de modelaangifte wat klaarstaat op aangiftecovid19.nl voor iedereen om te gebruiken. Het kernteam is van meet af voorgehouden dat de werkwijze van belang is voor succes. Viruswaarheid laat niet zien daadwerkelijk te strijden voor de democratische rechtsstaat.

Viruswaarheid heeft meer weg van een grote Trollenpot waarin ego en opportunisme een giftige cocktail mixt van ongenoegens en misverstanden die leiden tot het collectief negeren van de regels en omwenteling van de regering. Viruswaarheid is de NWO. Omdat iedereen wakker wordt gekust door Duivelskunstenaar Willem Engel met zijn school voor Hekserij, zijn de ontwaakden onmiddellijk gehypnotiseerd door de gebruinde halfgod uit Spanje die zijn vakantie aldaar misschien wel heeft te danken aan de vele donateurs die inmiddels 120.000 hebben geofferd voor de verlossing.

Share |

Zionisme extreem antisemitisch

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 16-08-2020 19:35
Zionisten stellen dat Zionisme een integraal onderdeel uitmaakt van het Jodendom. Dit is een antisemitische leugen van de Zionisten waarmee zij de Joden de mond snoeren. Zionisten beweren ook dat het Zionisme invulling geeft aan het Zionsverlangen der Joden. De Joden verlangen er naar terug te keren naar Zion. Dit is een persoonlijk verlangen van elke Jood. En heeft niks te maken met massamigratie van Joden naar de Heilige Staat Palestina of de kolonisatie daarvan. Bovendien is Israël de naam van de Joden. En wordt het onrechtmatig gebruikt ter onderscheid van het wereldgetto van de held van Geert Wilders en Thierry Baudet.

coin.jpgHet hardcore antisemitisme wat de Jodenvervolging op gang houdt speelt verstoppertje tussen de Joodse slachtoffers. De personen die schuldig zijn aan de Jodenvervolging en de Holocaust doen alsof zij Joden zijn terwijl ze dat niet zijn. Ze kleden zich als stereotype Joden en prediken in strijd met het Jodendom dat de Joden recht hebben op een eigen Natie. De Drie Eden zijn de kern van het Jodendom. Zonder handhaving van de Drie Eden is Jodendom vorm zonder inhoud. Het Zionsverlangen der Joden sluit handhaving van de Drie Eden niet uit. Joden kunnen en mogen in het Jodendom in de Diaspora in de Heilige Staat Palestina wonen en werken, zolang zij geen bemoeienis hebben met politiek en bestuur en/of de vorming van een Joodse Natie Staat. 

De politieke en bestuurlijke rechten der Joden over de Heilige Staat Palestina zijn zo’n tweeduizend jaar geleden ontnomen door Gd. Kort gezegd komt het erop neer dat Joden in die tijd zondigde tegen het Verbond en daarom collectief straf hebben gekregen van Gd. Deze straf bestaat eruit dat alle Joden onder alle omstandigheden gehouden zijn op grond van door Gd gestelde regels eeuwig hun heil te zoeken in de Diaspora. Dat geldt onverminderd voor de actuele generaties Joden en elke Jood die nog geboren wordt.

De Diaspora kan niet door menselijk handelen of toe doen worden gerevisioneerd. Iedereen die werk maakt van collectieve emigratie van Joden naar Israël is een ras antisemiet. Dit is een gezelschap van Zionisten, christenen, kleurlingen, homo’s, transexuelen en vrijwel elke andere ‘deviatie’. Antisemitisme is divers. Dat de Zionisten en Christenen het zo goed kunnen vinden met elkaar is omdat het Zionisme veel weg heeft van de Katholieke vorm van antisemitisme die voor de Franse Revolutie salonfähig was. De oprichter van de beweging der Zionisten wilde eerst alle Joden bekeren tot het Katholicisme behalve hemzelf en zijn vrienden, voordat hij te Parijs 1897 de Holocaust bedacht.

Share |

Zionisme = Hitler = Covid19

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 15-08-2020 22:21
Ondanks dat heel Nederland internet bezit en zelfs op straat tijdens het wandelen via de mobiele telefoon toegang heeft tot welhaast alle informatie op aarde publiceert alleen hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl de waarheid over het Zionisme, Adolf Hitler en Covid19. Het is één rode draad van de oprichting van het Zionistisch Congres te Basel 1897 naar Hitler en de actuele Coronacrisis. Met Covid19 borduren de Zionisten voort op hun successen uit de Tweede Wereldoorlog. WOII is begonnen en gewonnen door de Zionisten. Het is allemaal makkelijk te zien.

Het is niet anders te begrijpen dan terroristisch oogmerk dat de Nederlandse journalistiek en media met geen woord repen over de authentieke documenten die objectief bewijzen dat Adolf Hitler uitvoerende was van de Zionistische Congressen. Ook Adolf Eichmann was Zionistisch geïnspireerd. De deportaties, de mishandelingen van en de moorden op de Joden in de Tweede Wereldoorlog is het werk van de Zionisten. Auschwitz was een Zionistisch kamp. De locatie werd al in 1933 gebruikt voor het opslaan van het kamp door de militie van de grote vooroorlogse leider van Israël in oprichting. De naam Israël is die van de Joden. Met de naam Israël wordt van oudsher de Joden bedoelt. Israël is het onderscheidingsteken of woordmerk der Joden. De Zionisten berokkenen doelbewust schade aan het vermogen van Israël de Joden te onderscheiden.

Sinds zo’n tweeduizend jaar wonen de Joden in de verstrooiing. Ook de Diaspora genoemd. De Diaspora is heilig voor de Joden. In het Jodendom bestaat geen Joodse Staat. Als er iets anti-Joods is dan is dit een Joodse Staat in welke vorm dan ook. De Joden zijn handhavers van de Drie Eden. Bovendien is handhaving van de Drie Eden van belang in verband met bestrijding van antisemitisme. Eind 17e eeuw werd Europa bestuurd door despoten. Aristocraten en kerkelijk gezag die de burgerbevolking in de eeuwen daarvoor heeft gekerstend met inquisitie. Eind 18e eeuw ontstonden nieuwe ideeën over samenleven. Montesquieu en het Contract Social kwam in zwang. De Franse Revolutie ontstond. De despoten werden onttroond en democratie en mensenrechten kwamen daarvoor in de plaats. Slavernij werd afgeschaft.

Deze Verlichting was tegen het zere been van de heren en meesters die hun grootkapitaal bij elkaar hadden gesprokkeld door anderen als slaven te houden en keihard elke burger uit te zuigen met belastingen. En te onderdrukken middels de lokale vazallen. Bovendien verloren deze despoten door de Verlichting hun grip op de Joodse getto’s die zij als bezit over de aarde managen, en werden Joden vrije burgers in West Europa. Dit grootkapitaal van toen heeft zich georganiseerd om de Franse Revolutie om te wentelen en alles terug te draaien in de oude staat van voor de Franse Revolutie. Terug naar de 17e eeuw met alle bezit in de handen van enkelen en burgers als horende aan de meester die als ze geluk hebben voor een hongerloon zeven dagen per week a 14 uur per dag werken voor de baas.

Hiervoor heeft Theodor Herzl de Endlösung bedacht. Om alle mensenrechten en democratie terug te draaien en de Joden ouderwets in een wereld-getto te houden als volk voor de aristocraten van toen. Theodor Herzl is ook het creatieve brein van de Holocaust. Theodor Herzl was journalist en prominent aanwezig in de media in zijn tijd. Theodor Herzl is de held van Geert Wilders en Thierry Baudet. Theodor Herzl is ook de grote inspirator van smaakbepalende contacten van de held van Anna Zeven van Viruswaarheid. De held van Anna Zeven moet alles hebben geweten over de voorbereidingen van zijn directe contacten op de Holocaust. De held van Willem Engel van Viruswaarheid werkte samen met de man wiens vrouw de grootste bewonderaarster is ter wereld van Hitler.

De held van Anna Zeven draagt met zijn werk, ondanks dat hij allang dood is, nog altijd relevant bij aan de grote omwenteling die de Zionisten al sinds 1897 actief voorbereiden. Deep Democracy is een relatief nieuwe loot aan de stam der Zionistische machinaties van de school van Carl Jung om de mensheid aan zich te onderwerpen. Meeste mensen verwarren deze Zionistische revolutie met de Joden die uit zijn op de Joodse Wereldregering. Deze dictatuur is niet Joods. Joden zijn geen Zionisten. En vice versa. Jodendom sluit Zionisme uit. De Zionisten ontdoen het Jodendom van de Joden. Covid19 is onderdeel van de agenda voor oppermacht van de Zionistische Congressen sinds 1897.

Bewerkstelligd door vrienden en partners in crime die hun wetenschap liegen en misbruik maken van gelegenheid en middelen en plichten schenden, waaronder ambtsplichten. Bepaalde ambtenaren in Nederland liegen zich helemaal te barsten als het gaat om Covid19. Bill Gates is wel degelijk een criminele mastermind van de hele pandemie die hij mede uitvoert om in de gading te vallen bij de vrienden van de terreurbeweging van Theodor Herzl.

Theodor Herzl is inmiddels dood. Hij is overleden in 1904. Slechts negen jaar heeft hij nodig gehad om zijn plan voor revisioneren van de democratie en mensenrechten voor oppermacht voor een bepaald Syndicaat van Industriëlen waarmee Bill Gates samenwerkt, op schrift te stellen en ten uitvoer te leggen. Feitelijk zijn de Joodse oorlogsslachtoffers reeds in 1897 collectief geëxecuteerd door de held van Geert Wilders en Thierry Baudet.

De 10.000 Nederlandse dodelijke slachtoffers van Covid19 zijn de Nieuwe Joden. Het mondkapje muilkorft en is een Nazikapje. De aan Covid19 overleden mensen zijn geofferd voor hetzelfde belang wat de Holocaust heeft gediend. De Holocaust is een ritueel offer van de familie die de troonsopvolging bepaalt van dat bepaalde Syndicaat van Industriëlen wat oppermacht ambieert en daarvoor alles in het werk stelt. En waarmee Bill Gates opzichtig samenwerkt.

Een wapen voor oppermacht is de Corona-pandemie. Een pandemie op basis van een virus wat alleen schade berokkend wanneer patiënten worden behandeld volgens de protocollen van het RIVM en IJG en de NHG. Bij het RIVM weten ze dat ze liegen. Het kan niet anders omdat zij zich ook beroepen op Robert Gallo die in Science 1984 objectief bewijst dat hij de maker is van AIDS. AIDS is net zo’n gemaakte aandoening als Covid19. AIDS ontstaat niet door HIV. AIDS ontstaat door de verkeerde behandeling naar aanleiding van een overigens niks zeggende HIV-test.

Met Sars-cov-2 van hetzelfde laken en pak. Dezelfde frauduleuze PCR-test als bij Hiv en AIDs. Van deze test is altijd algemeen bekend geweest dat het ongeschikt is voor het detecteren van virussen of althans besmettingen. Wat er ook wordt gevonden met de PCR-test het is ten enenmale onprofessioneel en misdadig op basis daarvan diagnoses te stellen als bij AIDS en Covid19 wordt gedaan. Mensen sterven aan Covid19 door verkeerde behandeling van Sars-cov-2. De behandelaars en de ambtenaren van het RIVM, IJG en NGH zijn schuldig aan het sterven van mensen aan Covid19. De georganiseerde misdaad in de zorg. Covid19 is de naam van de massamoord die wordt gepleegd op Sars-cov-2 positief geteste personen. Sars-cov-2 moet worden behandeld volgens het Zelenko-protocol zoals voorgeschreven door huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl

Share |

Willem Engel ridder antisemitische zaak

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 14-08-2020 17:09
Dat Mordechay Krispijn een mooie Joodse naam heeft en Joodse leden van zijn familie zijn vermoord in de oorlog in de kampen betekent niet dat Willem Engel niet strijdt voor de antisemitische zaak. Morry is niet Joods opgevoed. En door bepaalde kleurstellingen associeert Viruswaarheid met het Zionisme, net als de held van Anna Zeven. Zionisten zijn de grootste antisemieten op aarde. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van de Zionistische congressen. De held van Geert Wilders en Thierry Baudet is de grote initiator van de Holocaust.

Desondanks maakt Willem Engel belangeloos reclame voor Forum voor Democratie, omdat Hiddema zogenaamd gevat het woord voert in verband met het Coronadebat. Door de schuld van Willem Engel gaat het Coronadebat niet waarover het moet gaan. Willem Engel en Maurice de Hond vervuilen het Coronadebat doelbewust. Aerosolen zijn onbelangrijk omdat Covidpatienten binnen vijf dagen genezen met HCQ, Zink en een antibioticum. Dat is volgens het Zelenko-protocol zoals geadviseerd door huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl. En wat zich ruimschoots heeft bewezen.

Het enige wat juridisch relevant is in verband met Covid is dat bepaalde ambtenaren de eerstelijnszorg stalken en belagen met ongefundeerde verboden op het gebruik van HCQ. In tegenstelling tot wat Willem Engel stelt en beweert is dit niet de schuld van het Kabinet of de Tweede Kamer. Omwenteling van de Regering zoals Willem Engel wenst is niet de manier om volgens de regels van de democratische rechtsstaat te strijden voor de democratische rechtsstaat. Willem Engel wil het niet begrijpen terwijl zijn kernteam uitgebreid is geïnformeerd en beschikt over een grote schare aan contacten wat het keer op keer misleidt met informatie die niet van belang is.

Om ieders vrijheid terug te krijgen en de waarheid te vinden is het noodzakelijk aangifte te doen tegen de personen die schuldig zijn aan de Coronamaatregelen en/of het verbod op HCQ. Het bijzondere aan Sars-cov-2 is dat het afstamt van Sars-cov. Het is algemeen bekend in de medische wetenschap althans de virologie dat Sars-cov goed is te bestrijden met chloroquine. Dat weet men al sinds mensenheugenis. Dat het recept van huisarts Rob Elens volgens het Zelenko-protcol werkt is ook algemeen bekend. Het hele internet staat vol met objectief bewijs daarvan. Het hele Coronabeleid in het zogenaamd vrije westen is een farce van de bovenste plank.

In die hele context is Willem Engel te belabberd en beroerd om die dingen te doen die iedereen daadwerkelijk vooruit helpen. En dat is thuis blijven en aangifte doen naar het model van aangiftecovid19.nl. Een andere eerste stap juridisch zoals civiel procederen wat jurist Jeroen Pols namens Willem Engel doet richting de terroristen en georganiseerde misdaad kan beter niet want die Jeroen Pols snapt het allemaal niet zo goed als hij zelf denkt of hij is meer bezig met de dubbele agenda die hij deelt met zijn Matties van Viruswaarheid.

Het matched niet up wat Viruswaarheid doet.  De pretenties van wetenschappelijkheid van Willem Engel. Alsof zijn wetenschap de enige juiste kennis bevat. Wat Willem Engel allemaal vertelt is niet belangrijk. Willem Engel is uitvoerder van Agenda 21 waar hij iedereen de aandacht voor vraagt. Agenda 21 is niet van belang in verband met Corona. Het is de agenda van de held van Wilders en Baudet die de geopolitiek bepaalt. Agenda 21 is slechts een deelagenda van de agenda voor oppermacht van de organisatie van de vriend en partner (zakelijk/wetenschappelijk/ideologisch) van de held van Anna Zeven. De held van Willem Engel was een racist. De vrouw van de man waarmee de held van Willem Engel nauw samenwerkte was misschien wel de grootste bewonderaarster van Adolf Hitler.

Share |

De massamoord van Willem Engel

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 13-08-2020 20:37
Willem Engel van Viruswaanzin laat op Facebook zien dat hij in verband met Corona mensen spreekt van over de hele wereld. Vooral juristen en artsen en dergelijken. In België, Spanje, Italië, Engeland en zelfs in Argentinië. Bovendien laat Willem Engel zien ermee bekend te zijn dat er een strijd wordt gevoerd tegen het medicijn HCQ waarmee Covid19-patienten binnen vijf dagen genezen. Bovendien is Willem Engel bekend met de grote aantallen doden wereldwijd ten gevolge van de pandemie van het virus Sars-cov-19. Desondanks telt Willem Engel één en één niet bij elkaar op te tellen.

De Coronamaatreglen zijn een vorm van terrorisme en massamoord. Dit betekent dat in de allereerste plaats gehoor gegeven dient te worden aan de plicht die voor elke burger geldt op grond van artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering om aangifte te doen. Willem Engel doet geen aangifte ondanks dat hij en zijn kernteam dit al maanden geleden is geadviseerd te doen. Keer op keer draait Willem Engel om de hete brei heen. Hij noemt HCQ wel, zo nu en dan. En hij vertelt zijn publiek niet wat verteld moet worden namelijk: doe aangifte.

Er staat een modelaangifte op aangiftecovid19.nl die bij herhaling wordt genegeerd door Willem Engel en zijn kernteam. Willem Engel blijft rechtszaken voeren bij de civiele rechter die de kleinste kans van slagen hebben. Een succesje met de mondkapjesplicht zal ongetwijfeld ertoe leiden dat de Coronaterroristen andere maatregelen verscherpen. Door niet zijn verplichting na te komen bij terrorisme en moord op grond van het Wetboek van Strafrecht maakt Willem Engel zich mede schuldig aan de massamoord en het terrorisme van de Coronamisdadigers. Beweren de wijsheid in pacht te hebben en niet de bijpassende kunsten vertonen is niet normaal.

Wat zou het toch mooi zijn als Willem Engel al zijn contacten in de hele wereld aanzet aangifte te doen. In België, in Engeland, in Italië, in Spanje, in Argentinië, overal. Niet alleen komt Willem Engel dan zijn verplichtingen na die in de democratische rechtsstaat besloten liggen. Ook is dan de kans het grootst dat er daadwerkelijk aan waarheidsvinding wordt gedaan. De waarheid vinden is immers het werk van het Openbaar Ministerie in geval van misdrijven. In verband met Corona zijn dat de zwaarste misdrijven. Wereldwijd zijn meer dan 750.000 mensen vermoord. Bovendien hebben de vorderingen van Viruswaarheid bij de civiele rechter meer kans van slagen wanneer eerst alle volgers van Willem Engel aangifte hebben gedaan naar het rolmodel op: aangiftecovid19.nl.

Share |

Mededeling aan het publiek

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 12-08-2020 21:14
Deze mededeling aan het publiek is een boodschap voor een ieder wiens vrijheid is ontnomen door de Coronamaatregelen. Vertrouw Viruswaarheid niet. Die jurist Jeroen Pols voert een persoonlijke missie uit en houdt zich doelbewust niet aan de wet. Zijn rechtszaken voor Viruswaarheid ondermijnen de mogelijkheid voor de strafrechter fikse straffen uit te delen aan de personen die schuldig zijn aan de terroristische en moorddadige Coronamaatregelen. Het allereerste wat moet worden gedaan voordat wordt nagedacht over procederen bij de rechter civiel is aangifte doen.

Gewoon ordinair aangifte doen van terrorisme en massamoord. Het gepraat van Willem Engel en Jeroen Pols over hun motivatie om te strijden voor vrijheid is complete nonsense waaraan niemand iets heeft. De Coronamaatregelen zijn een zieke vorm van ondermijnende georganiseerde ambtelijke criminaliteit van een groep liederlijke misdadigers bij de Overheid die voor het hekje moeten. Dat is alles. Toevallig heeft de wet voorzien in dit soort krankzinnige omstandigheden en iedereen verplicht bij terrorisme en massamoord aangifte te doen. Dat is artikel 160 eerste lid van het Wetboek van Strafvordering.

Viruswaarheid ervaart geen vrijheid omdat er terroristen en georganiseerde ambtelijk misdaad actief is wat werkt aan een overval op Nederland, de wereld en Europa. Als enige in de hele wereld rapporteert hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl al jaren over deze overval, hardop tot en met in de zittingszaal van het Gerechtshof Den Haag vanuit de bunker te Schiphol aan toe. Saskia Belleman van de Telegraaf is er meerdere keren onderbouwd met argumenten op gewezen. Desondanks zet zij stoicijns door gemotiveerd door een columniste van de Wakkerst Krant die als Lilith op de werkvloer bestuurders en boardrooms traint in Deep Democracy.

Sommige journalisten hebben het over een pedo-elite. Ambtenaren zouden zich al decennia schuldig maken aan ernstig kindermisbruik en kindermishandeling. De georganiseerde misdaad bij het ministerie van justitie en veiligheid ondermijnt de democratische rechtsstaat. De man die bij de kinderbescherming mede schuldig is aan de gebreken in de waarheidsvinding en andere onrechtmatige ongein is tevens verantwoordelijk voor het crisiscentrum met betrekking tot de Coronamaatregelen. Deze persoon is een bestuurlijke pyromaan die zijn georganiseerde ambtelijke misdaad verwart met Slimme Overheid. Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid is een kluns eerste klas. Als hij het daadwerkelijk goed bedoelt allemaal, staak hij zijn civiel geraas en concentreert hij zich op het doen van aangifte naar het model van aangiftecovid19.nl.

Als iedereen even meedoet kan het Openbaar Ministerie worden aangezet strafvervolging in te stellen. Viruswaarheid wil de waarheid en het wil vrijheid. Dat er geen vrijheid is komt door terrorisme en georganiseerde ambtelijke misdaad. Daartegen strijden is het werk van het Openbaar Ministerie die ten gevolge van duizenden goed gemotiveerde aangiften van de volgers van Viruswaarheid gekickstart kan worden tot het doen van waarheidsvinding. Van het OM kan en mag worden verwacht diepgaand strafrechtelijk onderzoek te doen omdat het causaal verband tussen het verbod op HCQ en de Covid19-doden evident is. Viruswaanzin denkt dat dit allemaal de schuld is van het kabinet en wil dat de regering wordt omgewenteld.

De schuld ligt bij het RIVM en het OMT en de IJG en de journalistiek en media. Journalisten als Chris Klomp die hooghartig pretenderen iets van wetenschap te begrijpen terwijl ze niet eens aan de zwaartekracht en Newton kunnen zien dat de torens van de Twin Towers door explosieven zijn ingestort, hebben geen recht op vrijheid. Het kan niet anders. Louter de vorm waarin de torens van de Twin Towers zijn ingestort bewijst objectief dat er sprake is van controlled demolition. Holistisch gezien hangt alles met elkaar samen. De terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen samenwerkend met georganiseerde (ambtelijke) misdaad is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 door een Oostenrijkse journalist. Deze journalist is het creatieve brein van de Holocaust en het naoorlogs terrorisme voor oppermacht voor een bepaald Syndicaat.

Mondkapjes, de onderwerping, de tucht en orde, het top down leiderschap, apps op de smartphone, maken allemaal onderdeel uit van de controle die bewuste terreurbeweging ambieert bij iedereen achter de deur. De aarde als Prinson Planet. De wereld opgedeeld in zones. En elke nationaliteit een eigen zone met hoge muren als een heus getto. En digitale reis beperkingen. Toezicht tot en met in de woonkamer. Denk aan 1984 alleen dan bij de mensen thuis. Aangifte doen naar voorbeeld van de modelaangifte op aagiftecovid19.nl is het beste tegen de Coronamaatregelen. Dat zet een natuurlijk proces binnen de democratische rechtstaat in werking te vergelijke met witte bloedlichaampjes tegen een virus of bacterie. De democratische rechtsstaat heeft net als het mensgelijklichaam een immuunsteen wat kan worden aangezet door pientere Harries als jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid die het er niet bij laten zitten en aangifte doen naar het model van aangiftecovid19.nl.

Share |

Het antisemitisme van Viruswaarheid

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 11-08-2020 23:06
Viruswaarheid is van meet af als unheimlich ervaren. De kooplieden van de Albert Cuypmarkt te Amsterdam hebben hun samenwerking met Viruswaarheid gestaakt wegens antisemitische uitlatingen van Willem Engel. Viruswaanzin flirt in de kern nogal heftig en opvallend met de antisemitische terreurbeweging van de held van Geert Wilders en Thierry Baudet. Vooral wat Viruswaanzin niet doet imponeert antisemitisch. Bovendien is de held van Willem Engel en Anna Zeven respectievelijk een racist en een antisemiet. Bovendien wekken bepaalde kleurstellingen die indruk. Bovendien beroept Mordechay Krispijn zich steeds op zijn Joodse achtergrond. Viruswaarheid verspreidt vooral zinloze informatie

Wat precies als antisemitisch is ervaren van Willem Engel door de kooplieden van de Albert Cuypmarkt te Amsterdam vertelt het verhaal van jurist Jeroen Pols op Facebook niet. Mogelijk de uitlating dat de Coronamaatregelen lijken op de Jodenvervolging. Of iets dergelijks. Feitelijk is wat Willem Engel niet doet dat antisemitisch is. Hij doet geen aangifte. Willem Engel weet dat er sprake is van massamoord en terrorisme door Coronamaatregelen. En hij doet geen aangifte terwijl het kernteam van Viruswaarheid herhaaldelijk op het aangiftemodel van aangiftecovid19.nl is gewezen. De rechtszaken van Viruswaarheid hebben een kleine kans van slagen omdat jurist Jeroen Pols de dagvaardingen dusdanig opstelt dat de rechter de vordering wel moet afwijzen. Jurist Jeroen Pols doet de hele tijd alsof de uitspraak in het kort geding tegen de Staat bewijs is van de ontmantelde democratische rechtsstaat.

Die zaak is bewijs van het slechte werk van jurist Jeroen Pols. Het kernteam is gedetailleerd geïnformeerd over kansrijke zetten wat het had kunnen doen om HCQ prominent op de agenda van de wereldgemeenschap te zetten. Nederland heeft HCQ nodig. Kost niks en helpt iedereen. Huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl bewijst het. Omdat huisartsen geen HCQ mogen gebruiken bij de bestrijding van Covid19 sterven patiënten op de intensive care. Willem Engel en Jurist Jeroen Pols en Anna Zeven en Mordechay Krispijn vertellen steeds wat niet van belang is. Het doet er helemaal niet toe wat Viruswaanzin stelt of beweert. Het enige wat van belang is in verband met Covid19 staat op de website van huisarts Rob Elens.

En omdat huisarts Rob Elens en andere huisartsen geen HCQ mogen gebruiken zoals huisarts Rob Elens adviseert op zijn website op grond van het succesvolle Zelenko-protocol van een Amerikaanse arts, sterven Coronapatienten op het IC aan de behandeling. Dat is doelbewust massamoord. Het RIVM en de IJG zijn niet verplicht HCQ te verbieden. Ze zijn gehouden HCQ toe te staan bij gebreken waarvan betrokken ambtenaren zich doelbewust schuldig maken aan terrorisme en massamoord. De meest omvangrijke massamoord op het Nederlands grondgebied sinds 1945 en werkelijk niemand die zich er druk om maakt. Zelfs Viruswaarheid niet. Het antisemitische karakter van Viruswaarheid zit besloten in het gelijk van Willem Engel dat de Coronamaatregelen op de Jodenvervolging lijken.

De Coronamaatregelen is de Jodenvervolging. De Tweede Wereldoorlog is niet voorbij. Nederland, de wereld en Europa worden overvallen door een terreurbeweging die samenwerkt met georganiseerde ambtelijke misdaad om iedereen te muilkorven en in slavernij te plaatsen. De terreurbeweging die hieraan schuldig is werd 123 jaar geleden opgericht door de Oostenrijkse journalist Theodor Herzl. Het internationaal terrorisme waaronder de Coronamaatregelen vallen wordt bewerkstelligd door een terreurbeweging van journalisten en hun media. Het doel is uitroeien van de Joden. En verhoudingen tussen burgers en aristocratie zoals dat vroeger was voor de Franse Revolutie. Alleen dat vertelt Viruswaarheid er niet bij terwijl het kernteam onder verwijzing van de brondocumenten gedetailleerd op de waarheid is gewezen.

Als Mordechay Krispijn van Viruswaarheid echt Joods is geworteld en niet zionistisch geïnspireerd al is het ietsiepietsie, kan hij niet anders dan van het podium stappen en zijn mond houden en aangifte doen van genocide, massamoord en terrorisme tegen de personen die zich in verband met de Coronamaatregelen daaraan schuldig maken. Een eenvoudige ‘to the point’ modelaangifte staat hiervoor gepubliceerd op aangiftecovid19.nl. De Coronamaatregelen zijn een vorm van genocide of imponeren genocidaal omdat de nationale groep der Nederlanders leefomstandigheden worden opgelegd die op de gehele of gedeeltelijke vernietiging zijn gericht. Willem Engel heeft het steeds over Neurenberg en experimenten op mensen terwijl hij dient te verwijzen naar de Wet Internationale Misdrijven en artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering. Wat Willem Engel niet doet wekt de indruk dat hij een soort collaborateur is die de antisemitische zaak dient van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Coronamaatgelen.

Share |

Zinloze rechtszaken Viruswaarheid

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 10-08-2020 20:31
Misschien heeft Viruswaarheid binnenkort een succesje met de rechtszaak tegen de mondkapjesplicht. Misschien ook niet. De Coronacrisis duurt nu bijna zes maanden. Viruswaarheid heeft tot nu niks gepresteerd. De demonstratie op het Malieveld kan amper als een succes worden gezien. Belangrijkste is dat Viruswaarheid bewust niet doet wat gedaan moet worden. Vanaf het begin censureert Viruswaarheid de oplossing. Ook draagt het eraan bij dat medicijnen die werken tegen Covid19 niet voortgaand prominent het onderwerp zijn van het Coronadebat.

Wat Willem Engel allemaal vertelt doet er helemaal niet toe in verband met de bestrijding van de pandemie van het virus. Zijn verhaal over aerosolen zal eraan bijdragen dat het RIVM en Burgemeesters achter de deur maatregelen willen nemen want het zijn tenslotte de aerosolen waardoor het virus wordt verspreidt en dan vooral bij de burgers thuis. De personen die zijn gestorven aan Covid19 zijn vermoord door de behandeling. Er is sprake van massamoord. Ook zijn de Coronamaatregelen een terroristisch misdrijf. En het is brisanter want de Coronamaatregelen leggen de nationale groep der Nederlanders leefomstandigheden op die op de gehele of gedeeltelijke vernietiging zijn gericht. Dat is genocide.

Willem Engel en zijn Matties bij Viruswaarheid doen er goed aan de wet te handhaven. Bij terrorisme en moord zijn burgers verplicht aangifte te doen. Er staat een voor de hand liggend modelaangifte op aangiftecovid19.nl die daarvoor kan worden gebruikt. De aangifte die door jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid online is gezet heeft geen enkele kans van slagen omdat daarmee aangifte worden gedaan tegen bewindslieden die door artikel 119 grondwet zijn beschermd tegen vervolging van misdrijven in hun ambtsbetrekking gepleegd. Het vervelende aan de rechtszaken van Viruswaarheid is dat daarmee aangifte tegen het RIVM en het OMT en dergelijken minder kansrijk kunnen worden omdat Viruswaarheid uitspraken krijgt van rechters die de georganiseerde misdaad kan helpen strafvervolging te ontlopen.

Viruswaarheid gedraagt zich op een manier die niet overeenkomst met de doelstellingen van Stichting Viruswaarheid. Viruswaarheid wordt door sommige gezien als gecontroleerde oppositie. Het is niet ondenkbaar dat Viruswaarheid feitelijk dezelfde doelen dient als de georganiseerde misdaad die verantwoordelijk is voor de moorddadige Coronamaatregelen. De Coronamaatregelen zijn bewerkstelligd door de terreurbeweging waarmee de held van Anna Zeven van Viruswaarheid in zijn tijd samenwerkte ter voorbereiding op de Holocaust. Bovendien stelt en beweert Mordechay Krispijn Joods te zijn en geeft hij geen enkele aandacht aan het feit dat de held van Anna Zeven samenwerkte met de misdadigers die verantwoordelijk zijn voor de Jodenvervolging. Mordechay Krispijn beroept zich keer op keer op zijn Joodse wortels en meldt daarbij dat hij niet Joods is opgevoed.

Inderdaad gedraagt Mordechay Krispijn zich onopgevoed. Hij kan ook gewoon Zionist zijn. Gezien de kleuren wit en blauw die Willem Engel en Anna Zeven droegen tijdens hun demonstratie op het Malieveld is dat niet gek gedacht. Alsdan is iedereen de klos. De dodelijke slachtoffers van de Coronamaatregelen en de in de oorlog vermoorde Joodse leden van de familie van Mordechay Krispijn hebben met elkaar gemeen dat ze zijn vermoord door een en dezelfde terreurbeweging die is opgericht te Basel 1897 door de Zionistische held van Geert Wilders en Thierry Baudet. Ondanks dat alle feiten gewoon op straat liggen en het kernteam van Viruswaarheid herhaaldelijk diepgaand is geinformeerd over wat er aan de hand is allemaal en wat juridisch de beste actie is om de Coronamaatregelen op te heffen blijft Viruswaarheid de eigen doodlopende weg bewandelen die tot op heden bewezen niet succesvol is en feitelijk erger dan de kwaal.

Share |

Kort geding Viruswaarheid tegen mondkapjes

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 09-08-2020 22:22
Eindelijk heeft Viruswaarheid een rechtszaak met een kansje, of toch weer niet. Viruswaarheid bepleit in kort geding dat de mondkapjesplicht in Amsterdam in strijd is met artikel 10 van de Grondwet. Dit is het recht op privacy. Het recht op privacy is optimaal gediend wanneer iedereen een boerka draagt. De Gemeente kan zich erop beroepen dat het juist de privacy van burgers beschermt. Niet alleen omdat burgers met mondkapjes moeilijker zijn te herkennen met alle camera’s overal. Ook als afschrikking omdat winkelende burgers de 1,5 meter niet handhaven is de mondkapjes plicht bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Tot op heden heeft Viruswaarheid niets gedaan wat voor de hand liggend is om de Coronamaatregelen te bestrijden. Succesjes in deze richting imponeren eerder als een vergissing dan dat het ook echt de bedoeling is van Viruswaarheid een eind te maken aan de dictatuur van een aantal zorgbestuurders getraind in Deep Democracy door Lilith persoonlijk. De Coronamaatregelen zijn terrorisme en massamoord. Het initiatief ligt niet bij de Ministers of Kamerleden. Zij die de Coronamaatregelen hebben geïnitieerd zijn personen binnen en buiten de ambtenarij waarop artikel 119 van de grondwet niet van toepassing is.

Deze groep maakt zich op grote schaal schuldig aan ernstige misdrijven. Niet alleen maken zij zich schuldig aan massamoord middels Sars-cov-19. Ook HIV hebben zij daarvoor misbruikt. Met meer dan 30 miljoen doden tot gevolg. Deze groep is ook schuldig aan de menschenroof onder leiding van de Nederlandse Kinderbescherming en de Jeugdzorg. Kinderen worden in de Jeugdhulp tot 400% meer mishandeld en misbruikt dan daarbuiten. Kinderen die thuis zijn misbruikt en mishandeld worden in de Jeugdzorg vier keer zo veel misbruikt en mishandeld. Het lot van veel misbruikte kinderen is dat zij bij herhaling in handen van misbruikers vallen en/of zelf gaan misbruiken. Die mondkapjes zijn niet belangrijk als het gaat om het elimineren van het Coronaterrorisme in Amsterdam en omstreken.

Burgemeester Femke Halsema is schriftelijk uitgebreid geïnformeerd over het goede werk van huisarts Rob Elens en het succes van het Zelenko-protocol. En het feit dat haar Gemeente het nodig heeft dat de huisartsen toegang krijgen tot HCQ bij de bestrijding van Covid19. Haar ambtenaren hebben de ontvangst van de post bevestigt en dat de burgemeester er kennis van heeft genomen. Waarmee is gezegd dat de mondkapjesplicht van de burgemeester van Amsterdam gelijk staat aan deelnemen aan terrorisme en massamoord door Coronamaatregelen. Op de ene of andere manier willen bij die jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid zijn strafrechtelijke hersencellen niet aan gaan. Hij is afgestudeerd met strafrecht als specialisatie. Ook daarom zijn de juridische acties van Jeroen Pols van Viruswaarheid bij herhaling onbegrijpelijk.

Share |

Hitler, de gaskamers en Viruswaarheid

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 08-08-2020 22:50
Onderzoeksjournalist Micha Kat van Klokkenluideronline heeft het over de Holocaust van Mark Rutte en Hugo de Jonge als hij het heeft over de Coronamaatregelen. Deze Holocaust wordt bewerkstelligd door het verbod op HCQ wat is opgelegd en wordt gehandhaafd door ambtenaren. Holocaust is een misdrijf wat vrijwel uitsluitend met actieve of passieve betrokkenheid van ambtenaren kan worden gepleegd.

 De Holocaust van Rutte en Hugo de Jonge is bedoeld om de lang gekoesterde droom van de complete realisatie van de ideeën van de held van Geert Wilders en Thierry Baudet te vervullen. Dit is journalist Theodor Herzl die zich postuum kan verheugen op een grote groep aanhangers die allemaal veinzen dat zij de Joodse Zaak dienen. Deze grote groep is te herkennen aan Zionisme. En bestaat uit opvallend veel Christenen. Zionisme is hetzelfde als Nazisme alleen dan van de Zionisten Solo. De tekens NAZI slaan op de fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten.

Het huwelijk is ritueel bezegeld met een speciale munt waarin het motto van de missie voor iedereen in begrijpelijk Duits staat vermeld: Ein Nazi Fährt Nach Palästina Und Er Zahlt Davon In Angriff. Benjamin Netanyahu is de zoon van de rechterhand van de oprichter van de Bruinhemden. Dit is journalist Ze’ev Jabotinsky. Hij was de vooroorlogs militair leider van de terreurbeweging van Herzl die sinds 1895 actief werkt aan de Endlösung en de Holocaust voor oppermacht voor een bepaald syndicaat van industriëlen waarvan betrokkenen tegenwoordig samenwerken met Bill Gates in verband met de bestrijding van de pandemie van het virus Sars-cov-19.

In Nederland is een grote groep professionals actief op het terrein van zogenaamde complottheorieën. Alles wat wordt bedacht door personen buiten de Mainstream media om wordt geridiculiseerd. Psychiater Esther van F. is daarvan een prachtig voorbeeld. Kijk goed naar haar. Niet alleen zij is de dokter Mengele van vandaag. Haar zwijgen over de waarheid in verband met Sars-cov-19 en HIV en over de schuld van de Zionisten aan de Holocaust is een misdaad. Ze doet aan politiek tegenwoordig en wil in de kamer. Terrorisme en georganiseerde (ambtelijke) misdaad is de basis voor de Coronamaatregelen op weg naar de complete realisatie van de ideeën van de held van Geert Wilders en Thierry Baudet waaronder begrepen Holocaust 2.0.

Share |

Viruswaarheid heeft gelijk

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 07-08-2020 23:21
Het is fijn dat Mordechay Krispijn van Viruswaarheid met zijn mooie Joodse naam het nu ook stelt en beweert. De Coronamaatregelen hebben veel weg van de Jodenvervolging. Sterker: het is de Jodenvervolging. Het enige nog is dat Mordechay Krispijn zich niet op de goede bronnen beroept en geen benul heeft hoe erg het allemaal is. Had hij alles geweten dan was hij misschien al ondergedoken in plaats midden op het Malieveld te Den Haag over zijn Joodse voorouders te oreren. De held van Geert Wilders en Thierry Baudet is de grote initiator van de Holocaust. Mordechay Krispijn is niet Joods opgevoed wat niet wegneemt dat hij enige sjoege kan bezitten.

Het is algemeen bekend dat de Joden zo’n tweeduizend jaar geleden in de Diaspora zijn geplaatst. Dit was mede in verband met activiteiten van Joden in de Heilige Staat Palestina die niet Des Verbonds zijn zoals politiek en verafgoding. De Joden zijn handhavers van het verbond wat door tussenkomst van Abraham en Mozes met Gd is gesloten. In de Diaspora handhaven de Joden de Drie Eden. Klassieke Joodse kernwaarden die niet zijn geabrogeerd. En ook door Rambam zijn gehandhaafd. En waarvan strikte handhaving noodzakelijk is in verband met bestrijding van antisemitisme. Er moet iets gaan dagen bij Mordechay Krispijn diep in zijn genetisch gestel als hij echt Joodse voorouders heeft.

Er is best een grote groep personen die zich Joods voordoen en dat niet zijn. Deze personen worden in de volksmond Zionisten genoemd. De Zionisten hebben zich georganiseerd rond de complete realisatie van de ideeën van de held van Geert Wilders en Thierry Baudet waaronder begrepen de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Israël is de naam van de Joden. Gestolen door de Zionisten die ook de Joodse identiteit hebben overgenomen om het grote publiek te misleiden met hun antisemitische bedoelingen. En het Jodendom te ontdoen van de Joden. De Zionisten zijn de grote antisemieten. Adolf Hitler was de uitvoerende macht der Zionistische congressen. Het bestuur van de Führer was Zionistisch geïnspireerd. Net als het werk van Adolf Eichmann die zich spiegelde aan de de held van Wilders en Baudet.

Na de oorlog is een massieve propaganda campagne op de mensheid losgelaten om te verdoezelen wie de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog. En ter voorbereiding van de volgende stappen op weg naar wereldheerschappij voor de Zionisten. De agenda van het internationaal terrorisme waarin een pandemie voorkomt in de huidige Coronatijd is geschreven door de held van Geert Wilders, Thierry Baudet en Adolf Eichmann. Het is ook te zien aan het werk van Bill Gates dat dit het geval is. En aan meer objectieve feiten. Wat Mordechay Krispijn dient te doen is zijn burgerplicht nakomen. Niet soebatten op pleinen of demonstreren. Gewoon aangifte doen van terrorisme en levensdelicten want dat is iedereen die daarvan kennis draagt verplicht te doen. 

Mordechay Krispijn van Viruswaarheid had op het malieveld en de diverse sociale media niet obsessief aangehaakt bij het Joods lijden uit de Tweede Wereldoorlog als de Telegraaf in 1922 en 1924 eerlijk was geweest over de inhoud van de publicaties van de held van Geert Wilders, Thierry Baudet en Adolf Eichmann. Dan was er ook geen Coronacrisis geweest. Mordechay Krispijn moet ook eens kijken naar wat de Joodse publicist Louis Fles allemaal is overkomen in 1914 toen de voorzitter van de Zionistische Bond openlijk in de media stelde en beweerde dat de Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden. Als Morry nu niet pist woest is valt dat niet te begrijpen.

Share |

Corona = Nazisme

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 05-08-2020 22:01
De wereldwijde Coronamaatregelen zijn geworteld in zuiver antisemitisme. Dit is te zien aan de Joden die collectief emigreren naar het wereldgetto te Palestina. De gettomanagers zitten in het Nederlands bestuur. En zien de grote initiator van de Holocaust als hun held. Daaronder begrepen Geert Wilders en Thierry Baudet. Omdat de journalistiek en media de beroepsgroep is waar de Nazi’s oververtegenwoordigd zijn weten meeste mensen niet dat de terreurbeweging van de helden van Wilders en Baudet verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen.

Er wordt al lange tijd gewaarschuwd voor de terreurbeweging van de helden van Wilders en Baudet. Hardop in de zittingszaal van het Gerechtshof in de strafzaak tegen Geert Wilders en anderszins. Geen enkele journalist blijkt bereid eerlijk verslag te doen van de inhoud van de publicaties van de held van Wilders en Baudet. Hun held Theodor Herzl is de grote initiator van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De Coronamaatregelen dienen de complete realisatie van zijn ideeën. Daarvoor is in de eerste plaats nodig dat zo veel mogelijk Joden in Palestina wonen omdat daar de volgende Holocaust plaatsvindt die thans met de Coronamaatregelen wordt voorbereid. 

Het hele team van Viruswaarheid en de hulpjes eromheen is gedetailleerd uit de doeken gedaan wat er aan de hand is allemaal. Ze lappen de feiten aan hun laars. Ook de kritieken op de werkwijze wordt weg gewuifd terwijl jurist Jeroen Pols echt heel slecht juridisch werk levert gezien de belangen die hij veinst te vertegenwoordigen. Was hij advocaat geweest dan had mr Jeroen Pols een tuchtrechtelijk probleem gehad. Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid is of krankzinnig of niet goed of zo. Om de Coronamaatregelen doeltreffend te bestrijden in de context van de democratische rechtsstaat is het in de eerste plaats noodzakelijk te handhaven en aangifte te doen van moord en terrorisme. Dat is iedereen verplicht op grond van artikel 160 eerste lid Sr. 

Bij Viruswaarheid doen ze dat niet. Sterker: Viruswaarheid frustreert actief de oplossing die het snelst en makkelijkst leidt tot opheffing van de Coronamaatregelen. De makkelijk weg om de Coronamaatregelen op te heffen is massaal aangifte doen van moord en terrorisme omdat iedereen dat verplicht is op grond van de gewone normale burgerplicht van artikel 160 eerste lid Sv. Viruswaarheid accepteert het gezag van de overheid niet. Viruswaarheid speelt een naar spelletje met de democratische rechtsstaat terwijl de oplossing strafrechtelijk is. Het feit dat Viruswaarheid de verkeerde weg kiest doet in alle redelijkheid vermoeden dat Viruswaarheid feitelijk behoort tot de groep der collaborateurs die de Grote Revisie of Grote Reconstructie met alle mogelijke middelen steunen. 

Viruswaarheid is ermee bekend dat onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen door de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen om deze terreurbeweging als gezaghebbend te accepteren en deel te nemen bij gebreke waarvan afgrijselijke gevolgen dreigen en organisaties die daarop toezien. Het acteren van Viruswaarheid imponeert als deelname aan het toneelstuk waarvan de held van Geert Wilders en Thierry Baudet in 1895 reeds de regieaanwijzingen heeft voltooid op weg naar oppermacht voor de grote groep Zionisten en parasieten anderszins die de volgers zijn van de helden van Geert Wilders en Thierry Baudet. Niet alleen zijn held maakt dat Thierry B. imponeert als een ordinaire Nazi. Ook zijn Bierkellerputsch met Jan R. en GeenPeil maakte die indruk.

Share |

Viruswaarheid.nl werkt voor RIVM & YouTube

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 04-08-2020 22:59
Naar het schijnt wordt een aangifte voorbereid tegen Stichting Viruswaarheid.nl en mr. Jeroen Pols en Mordechay Krispijn en Willem Engel en Anna Zeven en de personen die voor hen werken en hen steunen. De grond van de aangifte is deelname aan de georganiseerde misdaad die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen. Viruswaanzin misbruikt de Coronamaatregelen voor andere doelen dan de waarheid over Sars-cov-19. De feiten worden objectief bewezen door het werk van jurist Jeroen Pols die keer op keer de verkeerde rechtszaken voert. Doelbewust zo blijkt want het kernteam is van meet af voorgehouden dat het aangifte moet doen.

Stichting Viruswaanzin traineert doelbewust en opzettelijk de strafrechtelijke oplossing van de Coronamaatregelen. Er is sprake van massamoord. Nederlanders worden vermoord door Coronamaatregelen. Mordechay Krispijn heeft enige tijd geleden alweer beaamt dat er sprake is van moord door het verbod op HCQ. Bij moord en terrorisme zijn Nederlanders verplicht aangifte te doen. Dat staat in artikel 160 eerste lid van het wetboek van strafvordering. Er is zelfs sprake van genocide want de nationale groep der Nederlanders wordt leefomstandigheden opgelegd die op de gehele of gedeeltelijke vernietiging is gericht.

Genocide is een misdrijf wat vrijwel uitsluitend kan worden gepleegd met passieve of actieve betrokkenheid van ambtenaren. In dit geval first of all de ambtenaren van het RIVM en het OMT en de IGJ en de ambtenaren van Viruswaarheid.nl en vervolgens secretaris generaal Erik G die ook één van de aanvoerders is als het gaat om de georganiseerde misdaad bij de kinderbescherming en de jeugdhulp. 

Erik G. is een bestuurlijke pyromaan. Hij is deskundig op het terrein van de ongetemde problemen. Hij geniet er zichtbaar van. Deze bestuurder wordt getraind door specialisten cultuur interventie in Deep Democracy. Dat wordt de Slimme Overheid genoemd. Deep Democracy is een psychologische clusterfuck (or rituele initiatie) voor bestuurders en boardrooms voor compliance met de terreurbeweging die schuldig is aan de Coronamaatregelen. Mordechay Krispijn wil het niet over de pedo-elite hebben alleen dit is wel noodzakelijk omdat dan de Boogeyman zichtbaar wordt. Nu staat er een enorme Roze Olifant in Nederland waarvan Mordechay Krispijn bewerkstelligt dat zo min mogelijk mensen hem zien.

Er zijn in de Nederlandse democratische rechtsstaat niet heel veel mogelijkheden om de Corona maatregelen zo snel als mogelijk alle middelen rechtens op te heffen. De beste manier is handhaven. De virologie handhaven. En het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering. Het is niet te begrijpen, of juist wel, dat jurist mr. Jeroen Pols civiel optreedt zoals hij doet namens Stichting Viruswaarheid.nl en de donateurs die bij elkaar meer dan 120.000,- hebben opgehoest om verlost te worden. Jeroen Pols is afgestudeerd in het strafrecht. En hij doet civiel recht voor Viruswaarheid. Waarom ziet hij als strafrecht jurist niet de genocide, de massamoord en het terrorisme van het RIVM en het OMT en de IGJ?

En waarom stelt hij als strafrecht jurist modelaangiften op waarvan hij weet dat die niet ontvankelijk worden verklaard op grond van artikel 119 grondwet? De dagvaarding van Jeroen Pols in de zaak van Viruswaanzin tegen het RIVM om afgifte van documenten leest als instructies aan het RIVM voor hoe te reageren op eventuele strafrechtelijke en andere kritieken op het werk van de georganiseerde ambtelijke misdaad. Mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid is advocaat van het RIVM. Op kosten van de slachtoffers zet hij hen in het privaatrecht voor schut met vorderingen die de kleinste kans van slagen hebben. En het RIVM het beste helpen met het verweer tegen de strafzaak die tegen het RIVM moet worden losgemaakt.

De weerstand van Stichting Viruswaarheid.nl en het kernteam tegen de oplossing is mogelijk gebaseerd op berichten uit het begin van de crisis dat juristen werken aan aangiften tegen het RIVM cum suis. Al in een vroeg stadium van de crisis was helder dat er sprake is van terrorisme. En Willem Engel en Maurice de Hond kunnen alleen over aerosolen praten. Woensdag 5 augustus 2020 is de zaak van Viruswaarheid tegen YouTube omdat YouTube censuur pleegt op een video met daarin Rob Elens. Het is in het belang van YouTube om in dit kader gedagvaard te worden door jurist Jeroen Pols van Stichting Viruswaarheid.nl. Rob Elens is de man die iedereen redden kan. De toets die Viruswaarheid voor iedereen bij de rechter civiel maakt is of de inhoud van die video met Rob Elens over HCQ wel of niet voldoet aan de Corona-richtlijnen zoals die op YouTube en in het algemeen in de sociale media op gezag van autoriteiten gelden. Een andere toets zal de rechter in kort geding meest waarschijnlijk niet maken.

Share |

Willem Engel is valse profeet

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 02-08-2020 21:43
Micha Kat van Klokkenluidersonline heeft weer gelijk. Willen Engel van Viruswaanzin is een valse profeet. Eerlijkheid gebied te melden dat dossierkennis noodzakelijk is om dit makkelijk te herkennen. De preek van Willem Engel zaterdag 1 augustus 2020 op het Malieveld was moeilijk te verstaan via de livestream op Facebook. Wat opviel was het maagdelijk wit waarin Willem Engel zich had gehuld. En zijn witte schoentjes. Willem Engel hield zijn toehoorders voor dat het virus niet gevaarlijk is. Dat is een leugen. Het virus Sars-cov-19 is killing. Al meer dan 10.000 Nederlanders zijn ermee vermoord.

Sars-cov-19 is een wapen in handen van een terreurbeweging die samenwerkt met georganiseerde misdaad. De groep die de Coronamaatregelen bewerkstelligt is door en door antisemitisch. Zuivere Jodenhaat is de drijvende kracht achter de Coronamaatregelen. De Coronamaatregelen zijn bedoeld om zo veel mogelijk Joden op te drijven naar het wereldgetto te Palestina om ze klaar te stomen voor de volgende Holocaust die al in 1895 is geagendeerd door de toenmalige oprichter van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler, de gaskamers en de Coronamaatregelen. Morry met zijn mooie Joodse naam staat midden op het Malieveld te soebatten over zijn Joodse voorouders die zijn vermoord in de kampen. Bovendien is hij zich bewust dat de organisatie die de Coronamaatregelen bewerkstelligt schuldig is aan de genocide op zijn familie in de Tweede Wereldoorlog want dat is hem onderbouwd met argumenten voor ieder weldenkend mens onnavolgbaar uit de doeken gedaan refererend aan de website op holocaustles.nl.

De Tweede Wereldoorlog is niet voorbij. De afgelopen 75 jaar hebben de Nazi’s gebruikt om hun positie te verstevigen en zich klaar te maken voor de volgende stap op weg naar oppermacht. De groep die verantwoordelijk is voor het actueel internationaal terrorisme waaronder begrepen de Coronamaatregelen bestaat uit westers media en bestuurders en personen met macht gelegenheid en middelen zoals Bill Gates. Bill Gates is een knoepert van een misdadiger die mogelijk ook behoort tot de kring van Epstein cum suis. Bovendien is het oproepen door Willem Engel tot omverwerpen van de regering ongepast. Ongeacht hoe slecht het kabinet ook is. De ministers en de Kamerleden worden ook bedrogen in verband met de Coronamaatregelen. De grote bedriegers zijn Jaap van Dissel en een groep zogenaamde deskundigen die onbekendheid bij het publiek met feiten misbruiken bij en tijdens het plegen van hun misdaden.

Nederlanders worden vermoord door de Coronamaatregelen. De misdaden door Coronamaatregeln zijn ontzagwekkend. Een echte shock and awe. De gewapende en gewelddadige Jihad van Industriëlen. Nederlanders worden letterlijk en figuurlijk gemuilkorfd. Er is sprake van terrorisme en er is sprake van genocide. De nationale groep der Nederlanders wordt leefomstandigheden opgelegd die op de gehele of gedeeltelijke vernietiging is gericht. Sinds de Tweede Wereldoorlog is door Nederlanders begane genocide op Nederlanders nog nooit zo evident geweest. Bij het RIVM en het OMT en de IJG moeten ze werkelijk denken dat de rest van de wereld niet lezen kan op zo.

Sars-cov-19 en HIV zijn dodelijk omdat de georganiseerde misdaad in de zorg die virussen misbruiken om dragers middels de behandeling zoals toedienen van medicijnen te vermoorden voor geld. Het is zeer belangrijk om niet positief te worden getest op Sars-cov-19 of Hiv omdat de test op zichzelf een voorbereidingshandeling is voor moord. Dat meeste mensen hiermee niet bekend zijn is onder andere de schuld van de journalistiek en media. Die strijden spijkerhard en vals tegen de zuivere wetenschap. Er is geen wetenschapsjournalist die snuggere teksten schrijft. Totaal krankzinnig wat de journalistiek en media denken en publiceren over wetenschap. Willem Engel is geen uitzondering.

Wat Willem Engel allemaal stelt en beweert doet er helemaal niet toe. Zijn aerosolen zijn onbelangrijk. Het is niet relevant hoe iemand Sars-cov-19 krijgt en wie er allemaal mee zijn besmet. Alles wat belangrijk is in verband met Sars-cov-19 staat op zelfzorgcovid19.nl. De site van huisarts Rob Elens die door het RIVM en de IGJ en andere ambtenaren het verbod is opgelegd mensen goed, snel, veilig en goedkoop te genezen van Covid19 met medicijnen die bewezen werken en al in miljoenen dosis zijn verstrekt zonder noemenswaardige bijwerkingen. Het gesprek moet gaan over Rob Elens en hoe zijn recept volgens het Zelenko-protocol Nederland geneest van Covid19 zodat niemand een tweede golf hoeft te vrezen of mondkapjes hoeft te dragen. Nu heeft Willem Engel 120.000 Euro opgehaald op rekening van zijn dansschool en voert hij namens viruswaarheid rechtszaken tegen YouTube met het risico dat de kans op acceptatie van het recept van huisarts Rob Elens door autoriteiten te niet wordt gedaan.

Share |

Ab Gietelink blaast Rob Elens op

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 01-08-2020 22:32
Acteur Ab Gietelink van Café Werltzmertz heeft besloten huisarts Rob Elens op te blazen omdat de video’s met zijn interview over hydroxychloroquine die meer dan 100.000 keer zijn bekeken van YouTube zijn verwijderd. Ab Gietelink heeft ergens in Duitsland een bericht in een krant gevonden dat een hof had besloten dat bepaalde politieke uitspraken van een professor op een politiek YouTube kanaal niet in strijd zijn met de richtlijnen van YouTube en vindt dat dit ook in zijn geval van toepassing is. De brief van de advocaat die namens actiegroep Viruswaanzin en Ab Gietelink en Weltschmerz onze Rob Elens zal slopen staat op de site van Viruswaanzin.

Ab Gietelink en zijn advocaat zijn geadviseerd van hun waanideeën af te stappen en gewoon aangifte te doen zoals elke Nederlander dat verplicht is te doen bij misdrijven tegen het leven gericht. De Coronamaatregelen zijn een vorm van genocide gepleegd door de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. De Coronamaatregelen zijn de voortgezette Jodenvervolging. De Jodenvervolging is al bezig sinds 1895 en wordt sinds het begin aangevoerd door de groep die de Coronamaatregelen bewerkstelligt. Ze moeten de Joden hebben. De massa’s Joden die nu emigreren naar Israël wegens Corona worden daarnaar opgedreven door de terreurbeweging die ze ook naar de gaskamer gevoerd heeft. Deze terreurbeweging is ook verantwoordelijk voor aanslagen in Afghanistan op de Nederlandse krijgsmacht.

De Coronamaatregelen zijn onderdeel van een uitgebreide overval op Nederland, de wereld en Europa waarvan op hét Goede Nieuws™ op goedeniuws.nl al jaren de ins en outs worden verteld. Exact is te bepalen wie wanneer precies in 1895 de treinen heeft besteld en wie schuldig zich in die tijd doelbewust schuldig maakt aan het starten van de Jodenvervolging en voorbereiden van de Holocaust. De misdadigers die bij en tijdens de Neurenberg-processen zijn vervolgd en veroordeeld waren slechts het lagere kader. De grote bazen die Adolf Hitler hebben besteld en betaald zijn altijd buiten beeld gebleven. De objectieve bewijzen zijn een jaar of tien geleden ontdekt. Omdat één en ander geobjectiveerd dreigde te worden door de Rechtspraak is bewuste terreurbeweging gaan bedreigen met afschrikwekkende consequenties en organisaties die daarop toezien indien bovenstaande wordt bevestigd door magistraten.

Het staat zeer duidelijk in de brief van de advocaat van Ab Gietelink aan YouTube dat YouTube de video heeft verwijderd in verband met het door YouTube gehanteerde beleid tegen misleidende medische informatie over Covid-19. In dit beleid staat omschreven dat YouTube geen content toelaat die misleidende medische informatie verspreidt die in strijd is met de medische Covid-19-informatie van de WHO of lokale gezondheidsinstanties. Dit beleid van YouTube is niet aan de orde in de Duitse zaak. Het is onweerlegbaar dat de instanties van mening zijn dat Rob Elens medische desinformatie verspreidt over Covid-19. Daarover zal de rechter geen discussie aangaan.

De zaak in Duitsland waarop Ad Gietelink en actiegroep Viruswaanzin zich beroepen gaat over Stefan Homburg die politieke uitspraken doet op een politiek YouTube-kanaal. Stefan Homburg verspreidt geen medische informatie. De rechter oordeelt dat Stefan Homburg niks heeft gedaan wat tegen de regels is van YouTube. Die zaak van Stefan Homburg gaat ook helemaal niet over vrijheid van meningsuiting. Die zaak gaat er over of Stefan Homburg wel of niet de regels van YouTube heeft geschonden. Stefan Homburg zet niet aan tot geweld, hij verspreidt geen haat etc. Dus niet in strijd met de YouTube richtlijnen. Dus hij had niet offline gehaald mogen worden door YouTube.

De strijd van Ab Gietelink en Viruswaanzin en Werltzmertz tegen YouTube zogenaamd voor vrije meningsuiting gaat over de vraag of de video van Ab Gietelink en Rob Elens over HCQ in strijd is met de richtlijn van YouTube in verband met medische desinformatie. Omdat heel de wereld ermee bekend is dat autoriteiten stellen en beweren dat Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl een kwakzalver is bestaat het grote risico dat de rechter in de zaak van Ab Gietelink tegen YouToube zal beslissen dat YouTube de video mag verwijderen omdat vaststaat dat Rob Elens medische desinformatie verspreidt. Ab Gietelink en zijn advocaat zijn benaderd om de zaak in het algemeen belang neer te leggen en aangifte te doen. Ab Gietelink beweert persoonlijk de rechter in Duitsland te hebben gesproken. En denkt daarom dat de Rechtbank in Kort Geding hetzelfde oordeel heeft als hij die met zijn video’s van de planeet geband dient te worden wanneer de zaak tegen YouTube met steun van Viruswaanzin en Café Werltzmertz wordt doorzet en verloren.

Share |

Viruswaarheid en antisemitisme

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 31-07-2020 23:52
Mordechay Krispijn, een lid van het kernteam van Viruswaanzin/Viruswaarheid, benadrukt keer op keer zijn Joodse achtergrond. En dat hij niet Joods is opgevoed. En dat 21 Joodse leden van de familie van Mordechay in de oorlog zijn gedeporteerd en vermoord. De rechterhand van Mordechay Krispijn in Viruswaarheid/-zin is het meisje Anna Zeven. Anna Zeven ziet de psychoanalyticus Carl Jung als held. In deze verhouding spiegelt de relatie tussen de Zionisten en Adolf Hitler. Adolf Hitler was de rechterhand van de Zionisten die nauw samenwerkte met Carl Jung. De grote initiators van de Holocaust hebben ook een Joodse achtergrond en gedragen zich Joods onopgevoed.

Mordechay Krispijn van Viruswaanzin is uitgebreid geïnformeerd over wie de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Meeste mensen denken dat dit Hitler en Eichmann zijn en zo. Dat is niet juist. De Zionisten zijn de grote initiatiefnemers van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, gesteund door  psychoanalyticus Carl Jung die zo goed is met Archetypen. Carl Jung in zijn tijd was ermee bekend dat de Zionisten werkte aan de voorbereidingen op de Holocaust. Net als de Telegraaf en andere media daarmee bekend waren. Dat dit de geschiedenis is van de genocide op de leden van de familie van Mordechay Krispijn is relevant voor zijn werk voor Viruswaarheid/-zin omdat de Coronamaatregelen zijn bewerkstelligd door dezelfde terreurbeweging die schuldig is aan de Holocaust.

Het doel is oppermacht. Voor een bepaalde familie. Deze familie is de leiding van een syndicaat van industriëlen. De naam van deze familie is Rothschild. Als Mordechay Krispijn minder eigenwijs was geweest en zijn onderzoek goed was gedaan had hij aan de stroom Joodse emigranten naar Israël ten gevolge van Corna kunnen zien en begrijpen dat de Coronamaatregelen de facto door antisemieten zijn bewerkstelligd. Elke massa emigratie van Joden naar Israël is tot stand gebracht door antisemieten. Oogmerk is zo veel mogelijk Joden in het wereldgetto te Palestina te krijgen voor de aanstaande Holocaust die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Deze volgende Shoah door de familie Rothschild, die daarna officieel als vorst der Joden zal voortgaan, zal zoveel slachtoffers veroorzaken dat de de begrafenis zeven maanden duurt. Het is niet voor niks dat de Coronamaatregelen imponeren als een ordinair zoenfer voor Bill Gates. Bill Gates werkt samen met de zakenpartners van de familie Rothschild waarmee het in der tijd de Holocaust heeft bewerkstelligd. De familie van Mordechay Krispijn is vermoord in de kampen van de onderneming van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders.

Share |

Massamoord en kindermisbruik

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 30-07-2020 23:09
Het Nederlands bestuur blinkt uit in massamoord en kindermisbruik. En het kan niemand wat schelen. Ook journalist Chris Klomp niet van het Algemeen Dagblad. In Nederland zijn afgelopen maanden meer dan 10-duizend burgers vermoord door de Coronamaatregelen. Niemand hoeft te sterven aan Covid19 want er bestaan gewoon goedkope, goede, veilige en snelwerkende medicijnen tegen deze ziekte door Sars-cov-19. Die medicijnen mogen niet worden gebruikt van het Nederlandse bestuur. De bestuurders die deze massamoord bewerkstelligen zijn ook verantwoordelijk voor mensenhandel en kindermisbruik.

In Nederland worden kinderen geroofd door ambtenaren. Vervolgens worden deze kinderen mishandeld en misbruikt. Dit wordt eufemistisch kinderbescherming genoemd. Er wordt al heel lang steen en been geklaagd over de brisante misdaden van de Nederlandse Kinderbescherming. De misdrijven van de Kinderbescherming zijn uitgebreid gedocumenteerd. Het boeit niemand ene moer. Sterker: er zijn grote groepen zogenaamde professionals die met liefde en geduld goed geld verdienen aan deze vorm van internationale misdrijven.

Het Nederlands bestuur maakt zich niet alleen in Nederland schuldig aan ernstige misdrijven. Sinds Balkenende I zijn de Nederlandse bestuurders actief in Moslimlanden om mensen daar het leven onmogelijk te maken. Staatshoofden en regeringsleiders van bevriende Naties worden zonder pardoen met consent van het Nederlandse bestuur vermoord. En de helden van Geert Wilders zijn de grote initiators van Hitler en de gaskamers. Toen de Joden met bosjes tegelijk werden gedeporteerd en op de trein gezet deed niemand iets. Iedereen was na de oorlog zo verbaast dat er zes miljoen Joden waren vergast. De patronen herhalen zich. Zoals elke antropoloog kan voorspellen.

Share |

De zwendel van Viruswaanzin

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 29-07-2020 23:04
Het bedrog van Viruswaanzin is te herkennen aan het gedrag van Willem Engel. Willem Engel is het enige bestuurslid van Stichting Viruswaarheid. Hij is zelfstandig bevoegd. De donaties voor het werk van Stichting Viruswaarheid wordt gestort op de rekening van de Dansschool van Willem Engel. Volgens berichten gaat het om 120.000 EURO. Dit betekent dat wanneer Stichting Viruswaarheid de rekeningen nooit betaalt de donaties buiten bereik zijn van schuldeisers. Willem Engel handelt paulianeus bij voorbaat.

Stichting Viruswaarheid heeft als doelstelling ”het strijden voor het behoud van de democratische rechtsstaat”. Dit strijden doet Willem Engel als enige bevoegde van Stichting Viruswaarheid door bananen op te hangen aan de poorten van de Paleizen van Justitie. En door dagvaardingen op te stellen tegen de Staat die niet gewonnen kunnen worden. En vervolgens klagen dat de rechters geen recht spreken. Bovendien roept Willem Engel als enige vertegenwoordiger van Stichting Viruswaarheid op tot het omverwerpen van de regering en tot zelf bestuur. Willem Engel namens Viruswaan strijdt voor een nieuwe wereld. Dat is geen behoud van de democratische rechtsstaat. Willem Engel is een zwendelaar.

Share |

Holocaust voor Bill Gates

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 28-07-2020 22:10
Afgelopen maanden zijn meer dan zes duizend Nederlanders geholocaust voor het vaccin van Bill Gates. Wereldwijd zijn meer dan 600.000 mensen vermoord door de Coronamaatregelen. Terwijl er gewoon goedkope goed werkende medicijnen bestaan tegen de ziekte Covid19. Niemand hoeft te sterven aan het Coronavirus. Bill Gates weet dit. En hij wil het niet vertellen anders verdient hij geen dollars aan de vaccins die hij promoot. Vaccins waarvan nog niemand kan zeggen of die werken. Vaccins waarvan mensen zeggen dat die zijn bedoeld om microchips in te spuiten. In ieder geval wordt de wereldbevolking in submission geplaatst voor de grote Bill Gates die de wereld zal redden.

De laatste keer dat de mensheid een echte Holocaust heeft meegemaakt was in 1940-1945. Toen ging het om de macht en rijkdommen van de zakenpartners waarmee Bill Gates vandaag samenwerkt. Meeste mensen denken dat de Holocaust van ‘40-’45 van Hitler was. De vrienden en bondgenoten van Hitler zijn de grote initiators van de Holocaust van toen. En zijn de grote initiators van de Holocaust van Bill Gates vandaag. Hitler was hun uitvoerende macht. Sri Lanka bewijst dat Nederlanders worden vermoord in het belang van Bill Gates. Sri Lanka heeft op grote schaal tijdig Hydroxyclorocine ingezet zoals dat in Nederland is verboden door het RIVM. Het gevolg is dat Sri Lanka amper Covid-doden heeft. Had Nederland vanaf het begin het Zelenko-protocol toegepast zoals huisarts Rob Elens adviseert dan waren er niet meer dan 250 Nederlanders gestorven aan Covid en had bestrijding van de pandemie van het virus niet meer hoeven kosten dan 255 miljoen EURO.

Share |

Viruswaanzin trolt huisarts Rob Elens

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 28-07-2020 09:52
Iedereen kent huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl als de man die de oplossing heeft voor bestrijding van de pandemie van het Coronavirus. Rob Elens had een gesprek met Ab Gieteling van Cafe Weltschmerz over het succes van HCQ. Dit is opgenomen. En op YouTube gezet. Video is door YouTube verwijderd. Censuur! Nu start Viruswaanzin samen met Elens, Gietelink en Weltschmerz een rechtszaak tegen YouTube want de verwijdering van de video is een onrechtmatige inbreuk op vrije meningsuiting. Dit is de zoveelste zaak die Viruswaanzin zal verliezen. Dan heeft weer iedereen verloren.

YouTube hoeft als verweer alleen te verwijzen naar het verbod wat Elens is opgelegd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de opinie van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft nota bene het middel van Elens (HCQ) in de Tweede Kamer als kwakzalverij bestempeld. De rechter in kort geding tegen YouTube zal dit oordeel van de IGJ, het NHG en de Minister overnemen omdat het niet aan de voorzieningenrechter is een ‘battle of experts’ in kort geding te beslechten (vgl. r.o. 4.10 Rechtbank Den Haag 24 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6856).

Het belang van YouTube om in het kader van alle internationale richtlijnen medische desinformatie te bestrijden op zijn platforms zal zwaarder wegen dan de vrije meningsuiting van kwakzalvers die mensen bewust misleiden want ze zijn op de vingers getikt door de IGJ. De kans dat de rechter op basis van het verweer van YouTube oordeelt dat Elens een kwakzalver is en medische desinformatie verspreidt en daarom verwijderd mag worden, is niet klein. YouTube kan in de zaak die Viruswaanzin nu tegen deze censor aanspant de reputatie van Elens onherstelbare schade aandoen.

Bovendien valt niet te begrijpen dat Viruswaanzin deze procedure voert. Viruswaanzin stelt en beweert herhaaldelijk dat de democratische rechtsstaat ten einde is, dat rechters geen recht spreken en dat er censuur wordt gepleegd. Door YouTube te dagvaarden bindt het de kat op het spek. De door advocaat Maliepaard namens Viruswaanzin aangekondigde rechtszaak levert de censor een kans om meer censuur toe te passen. Daarbij heeft niemand belang. Bovendien heeft niemand YouTube nodig om de boodschap van Elens en Weltschmerz breed bekend te maken onder het publiek.

Het recente kort geding tegen de Staat heeft Viruswaanzin ook voorspelbaar verloren (ECLI:NL:RBDHA:2020:6856). De gronden voor afwijzing zijn voorspeld. Het kort geding civiel wat Viruswaanzin tegen het RIVM voorbereidt om afgifte van documenten zal het ook verliezen. Viruswaanzin wil zich vertegenwoordigd door Lexion Advocaten tegen het RIVM in de zaak voor afgifte van documenten beroepen op artikel 843a van het Wetboek van Rechtsvordering. Wat is de rechtsbetrekking waarin Viruswaanzin of zijn rechtsvoorgangers partij zijn? Onrechtmatige daad van de Staat? De rechter in het kort geding van Viruswaanzin tegen de Staat heeft recent bepaald dat de Coronamaatregelen niet onrechtmatig zijn.

Het is vaste rechtspraak dat de burgerlijke rechter de eiser niet-ontvankelijk moet verklaren in zijn vordering, indien een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang bij een andere rechter (bijvoorbeeld de bestuursrechter) openstaat of heeft opengestaan, waarin over die vordering en de daaraan ten grondslag liggende verwijten kan of kon worden beslist (vgl Rechtbank Den Haag, 20 mei 2020, zaak- / rolnummer: C/09/5 89299 / KG ZA 20-198).

In het geval van Viruswaanzin tegen het RIVM is er in beginsel geen plaats voor (toegang tot) de burgerlijke rechter, in welk geval eiser in zijn vordering niet kan worden ontvangen. Een behoorlijke taakverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bijzondere, door de wet aangewezen gespecialiseerde bestuursrechter in WOB-zaken, maakt het ongewenst dat tegelijkertijd voor beide rechters procedures over hetzelfde onderwerp worden gevoerd, met risico van verschillende uitkomsten.

Het heeft er de schijn van dat Viruswaanzin bewust de werkwijze kiest die de minste kans levert op succes. Het is net alsof Viruswaanzin werkt voor het RIVM. Viruswaanzin handelt steeds contra de belangen die het zegt te vertegenwoordigen. De werkwijze van Viruswaanzin past niet bij de doelstellingen van Stichting Viruswaarheid. Het is de werkwijze van Viruswaanzin die Elens niet vooruit helpt in zijn doel om de pandemie van het virus goed, snel, goedkoop en veilig te bestrijden. Het is niet verstandig voor Elens deel te nemen aan de publiciteitsstunt van Viruswaanzin en Weltschmerz tegen YouTube. Viruswaanzin werkt mee aan ‘the great reset’ wat volgens Viruswaanzin het doel is van de crisis.

UpDate: Lees deze draad - zaak tegen YouTube bij voorbaat kansloos.

Share |

Aangiftecovid19.nl

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 26-07-2020 20:07
Aangiftecovid19.nl is het initiatief voor opheffing van de Coronamaatregelen. Omdat huisartsen in de eerstelijnszorg niet is toegestaan Hydroxychloroquine (HCQ) te gebruiken volgens het Zelenko-protocol is er sprake van moord door Coronamaatregelen of althans het verbod op HCQ. Een ieder is op grond van artikel 160, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering verplicht aangifte te doen van misdrijven tegen het leven gericht. Aangiftecovid19.nl biedt een modelaangifte om aan deze verplichting te voldoen.

Er kan zelfs worden gesproken van het opleggen van leefomstandigheden aan een nationale groep (Nederlanders) die op de gehele of gedeeltelijke vernietiging van die groep is gericht. Dat imponeert als een Internationaal Misdrijf, meer in het bijzonder genocide zoals bedoeld in artikel 3 eerste lid onder c van de Wet Internationale Misdrijven (WIM).

Bovendien is de bevolking of een deel der bevolking van Nederland ernstige vrees aangejaagd.Bovendien is de maatschappij veranderd. Bovendien is de politieke besluitvorming beïnvloed. Bovendien zijn de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van Nederland ernstig ontwricht. Dat maakt een terroristische indruk zoals bedoeld in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht.

Gezien de (populair) wetenschappelijke discussie in de media heeft Bureau De Kreek in samenwerking met hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl een modelaangifte opgesteld om van de Coronamaatregelen af te komen. De personen die schuld hebben aan de Coronamaatregelen of althans het verbod op HCQ dienen strafrechtelijk vervolgd te worden door het OM. Tegelijk dient de oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus algemeen bekend te worden. Niemand hoeft een tweede golf besmettingen met het Coronavirus te vrezen indien huisartsen in de eerste lijn toegang krijgen tot Hydroxychloroquine naar het voorbeeld van het Zelenko-protocol en huisarts Rob Elens van de website https://zelfzorgcovid.nl.

De modelaangifte is te downloaden in twee formaten. Als Word-document en als PDF-document. Desgewenst kan de modelaangifte worden aangevuld of anderszins aangepast. Downloaden. Datum, naam en adres gevevens volledig invullen. Naam en handtekening onder de brief met bijlagen zetten. Uitprinten en opsturen naar het arrondissementsparket Den Haag, Openbaar Ministerie, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij voorbaat dank!

Download:

Share |

Aangiftecovid19.nl

door aangiftecovid19 — Laatste wijziging: 16-09-2020 19:59
Aangiftecovid19.nl is het initiatief voor opheffing van de Coronamaatregelen. Omdat huisartsen in de eerstelijnszorg niet is toegestaan Hydroxychloroquine (HCQ) te gebruiken volgens het Zelenko-protocol is er sprake van moord door Coronamaatregelen of althans het verbod op HCQ. Een ieder is op grond van artikel 160, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering verplicht aangifte te doen van misdrijven tegen het leven gericht. Aangiftecovid19.nl biedt een modelaangifte om aan deze verplichting te voldoen.

Er kan zelfs worden gesproken van het opleggen van leefomstandigheden aan een nationale groep (Nederlanders) die op de gehele of gedeeltelijke vernietiging van die groep is gericht. Dat imponeert als een Internationaal Misdrijf, meer in het bijzonder genocide zoals bedoeld in artikel 3 eerste lid onder c van de Wet Internationale Misdrijven (WIM).

Bovendien is de bevolking of een deel der bevolking van Nederland ernstige vrees aangejaagd.Bovendien is de maatschappij veranderd. Bovendien is de politieke besluitvorming beinvloed. Bovendien zijn de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van Nederland ernstig ontwricht. Dat maakt een terroristische indruk zoals bedoeld in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht.

Gezien de (populair) wetenschappelijke discussie in de media heeft Aangiftecovid19.nl een modelaangifte opgesteld om van de Coronamaatregelen af te komen. De personen die schuld hebben aan de Coronamaatregelen of althans het verbod op HCQ dienen strafrechtelijk vervolgd te worden door het OM.

Tegelijk dient de oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus algemeen bekend te worden. Niemand hoeft een tweede golf besmettingen met het Coronavirus te vrezen indien huisartsen in de eerste lijn toegang krijgen tot Hydroxychloroquine naar het voorbeeld van het Zelenko-protocol en huisarts Rob Elens van de website https://zelfzorgcovid.nl.

De modelaangifte is te downloaden in twee formaten. Als Word-document en als PDF-document. Desgewenst kan de modelaangifte worden aangevuld of anderszins aangepast. Downloaden. Datum, naam en adres gevevens volledig invullen. Naam en handtekening onder de brief met bijlagen zetten. Uitprinten en opsturen naar het arrondissementsparket Den Haag, Openbaar Ministerie, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij voorbaat dank!

Download:

Share |

Eentje voor Willem Engel

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 25-07-2020 23:23
Willem Engel van Viruswaanzin is niet wat hij lijkt. Viruswaanzin haalt veel geld binnen. Daarmee financiert het activiteiten die niet helpen. Niks van wat Viruswaanzin afgelopen maanden heeft gedaan helpt. Ook het proces van bewustwording wat Viruswaanzin claimt te bereiken is niet behaald want zonder goede inhoud. De volgers van Viruswaanzin volgen welhaast gehypnotiseerd een Valse Profeet. Iedereen ervaart problemen door de Coronacrisis. Meeste mensen zijn blind voor de bron van de problemen omdat niemand goede holocausteducatie heeft gehad. Is dat belangrijk? Ja dat is belangrijk.

Het volgende is aan de hand. Er is in Nederland, de wereld en Europa al meer dan 122 jaar een terreurbeweging actief. Deze statelijk en militair acterende terreurbeweging is opgericht te Basel 1897 door een Oostenrijkse journalist met het oorlogsdoel de democratie en de mensenrechten van de Franse Revolutie terug te draaien. De Duitse bezetter was de uitvoerende macht van deze terreurbeweging. Zie holocaustles.nl. Wie zijn het die hieraan deelnemen? Journalisten, zogenaamde Christenen, Zionisten, psychiaters, psychotherapeuten, antisemieten, racisten, georganiseerde misdaad in de zorg en ambtenarij, en hun media. De groep is divers, houdt van top down leiderschap en promoot Deep Democracy. Het maakt zich tevens schuldig aan ernstig seksueel misbruik van minderjarigen. En mensenhandel. En kan New Age-achtig overkomen.

Het saillante is dat de held van Willen Engel een grote racist is die in West Europa is neergezet als een soort messias die in India de heiligheid zelf was. Niks is minder waar. Mahatma Gandhi was een ordinaire racist in Zuid Afrika. Bovendien hield hij er bedenkelijke strategieën op na die veel van zijn volgers het leven heeft gekost. Een ander saillant detail is dat de held van Anna Zeven, het vrouwtje van Viruswaanzin, samenwerkte met de grote initiators van Hitler en de gaskamers. Psychoanalyticus Carl Jung heeft de basis gelegd voor de psychologische brainwash (noem het gerust ‘clusterfuck’) die de wereldbevolking ondergaat om te geloven dat de personen waarmee Carl Jung in zijn tijd samenwerkte deugden. De school van psychoanalyticus Carl Jung heeft Deep Democracy voortgebracht. Zoek het op. Zij die Deep Democracy onderwijzen zijn misdadigers.

Deze groep is schuldig aan de Coronamaatregelen als middel tot oppermacht. De groep liegt ook over Hiv en AIDS. En heeft vrede met oorlog. Er wordt best een lange tijd gewerkt aan de ontmaskering van deze terreurbeweging en de georganiseerde misdaad waarmee het samenwerkt. Dit is nog niet gelukt omdat bewuste terreurbeweging onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedriegt en dreigt met afgrijselijke gevolgen en organisaties die daarop toezien indien de waarheid wordt vastgesteld door autoriteiten. En is dus een gevaar voor de rechtsorde. Net als Viruswaanzin. Er kan een verzoek tot ontbinding van Stichting Viruswaarheid worden ingediend bij de rechter. De terreurbeweging van deze bedreigers werkt samen met de Bill and Melinda Gates Foundation om iedereen meerdere keren per jaar in te spuiten tegen een virus waarvoor snelle, veilige en goedkope medicijnen beschikbaar zijn die niet mogen worden gebruikt van het RIVM.

Het RIVM en het OMT plegen genocide althans massamoord en terrorisme met de adviezen aan het Kabinet. In plaats de strijd op te zoeken tegen autoriteiten zoals de rechtspraak en de politie en de regering dient actiegroep Viruswaanzin die stelt en beweert de democratische rechtsstaat te beschermen het Kabinet te helpen met het maken van de juiste keuze. Iets wat Willem Engel steeds niet zegt is dat de Coronadoden zijn vermoord. Hij en Mordechay Krispijn weten dit want zij hebben alle wijsheid in pacht lijken zij te denken blijkens hun optreden. Dus ze moeten aangifte doen. Dat zijn ze verplicht op grond van artikel 160, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering. De modelaangifte van mr. Jeroen Pols spoort voor geen meter. Hij weet dat deze aangifte grondwettelijk niet wordt opgepakt door het Openbaar Ministerie. Willem Engel, Jeroen Pols en Mordechay Krispijn imponeren als ouderwetse raddraaier. Of zij hebben een ziekte in het hoofd. Echt.

Het doet er helemaal niet toe wat Willem Engel zegt. Willen Engel leidt steeds af van de oplossing. Net als jurist Jeroen Pols. Steeds weer zet Viruswaanzin rechtszaken in waarvan op voorhand kan worden vastgesteld dat die kansloos zijn. Viruswaanzin steekt erg veel tijd en energie en geld in het misleiden van het publiek in verband met de kwaliteit van het juridisch werk van jurist Jeroen Pols. Dat is meer dan broddelwerk van een amateur. Het is bewust misleiden op de meest liederlijke wijze denkbaar. Minstens zo vals als het RIVM. Honden lusten geen brood daarvan. Daar kan en mag niemand genoegen mee nemen. Jeroen Pols kiest steeds de insteek die niet werkt. Nu ook weer roept hij het RIVM op met bewijzen te komen op specifieke onderwerpen. En gaat hij een kort geding beginnen om die bewijzen te krijgen. Waarom for god's sake? Waarom de wederpartij waarvan bekend is dat die geen bewijs heeft om bewijs vragen? Jeroen Pols is expert strafrecht. Hij is misschien net als Willem Engel een van de lezers van het bericht op hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl waarin strafmaatregelen zijn aangekondigd aan zij die de lockdown propageren.

De familie van Willem Engel is vaker afgekocht door de overheid. Viruswaanzin werkt voor het RIVM. Zo lijkt het. Als er dan toch personen zijn in Nederland, de wereld en Europa die ruzie zoeken dan kunnen zij dat vanzelfsprekend krijgen. Alleen wel de rechtsstatelijke wijze want het zijn de Politie en het Openbaar Ministerie zo nodig ondersteund door de Nederlandse Krijgsmacht die in deze de handen uit de mouwen moeten steken om de georganiseerde misdaad en het terrorisme wat verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen deugdelijk alle middelen rechtens ‘kalt zu stellen’ zoals dat onder vakbroeders zo aardig heet! Willem Engel denkt dat hij Duivelskunstenaar is. En doet in Schotland dit weekend zijn Heksendans op weg naar de Trollenpot!

Share |

Document acties

Share |