U bent hier: Home / Collections / Vndg

Vndg

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 13-06-2020 21:48

.

MH17 en de Joden

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 08-03-2020 10:56
Maandag 9 maart 2020 begint het strafproces met betrekking tot de MH17. De Joden en het Openbaar Ministerie hebben met elkaar gemeen dat zij worden bedreigd en bedrogen door een terreurbeweging -die mogelijk de aanslag op de MH17 heeft bewerkstelligd- om de verantwoordelijkheid van deze terreurbeweging voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust te ontkennen of negeren. Diverse berichten in de media suggereren dat het OM ook in verband met de MH17 wordt bedrogen. Bijvoorbeeld wat betreft beeld of geluidmateriaal. Bovendien zijn er recent documenten opgedoken van de Militaire Inlichtingen Dienst die in alle redelijkheid doen vermoeden dat het OM inderdaad wordt bedrogen in verband met de aanslag op de MH17.

Volgens authentiek imponerende ambtsberichten uit september 2015 van de MIVD aan de Landelijk Officier van Justitie Terrorisme (hier en hier) was er op het moment van de aanslag op de MH17 geen BUK operationeel met voldoende bereik om vlucht MH17 te kunnen treffen. In Oekraïne en Rusland stonden overal Buk-MI1-installaties opgesteld alleen te ver van het vliegtuig vandaan om het te kunnen raken. Ook zijn er getuigen die doen vermoeden dat de MH17 vanuit de lucht is neergeschoten. Zeker over de MH17 is dat het Openbaar Ministerie wordt bedreigd en bedrogen door een terreurbeweging die belang heeft bij de aanslag op de MH17. En dat deelnemers aan deze terreurbeweging zich in de buurt van de aanslag bevonden.

Het internationaal terrorisme is een toneelstuk geschreven in meerdere akten. De schrijvers zijn de bekende journalisten Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky. De Endlösung en de Holocaust zijn onderdelen van hun totaal theater wat beoogt te leiden tot oppermacht voor een bepaald Syndicaat. Net als de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. De aanslag op de MH17 is mogelijk bewerkstelligd door de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. Ook de Beweging van Herzl genoemd. Een statelijk acterende terreurorganisatie met oorlogsdoelen en geen democratische legitimatie. De terreurbeweging van de helden van Wilders werkt van oudsher symbiotisch samen met antisemieten. De antisemieten zijn de beste vrienden en trouwste bondgenoten van deze terreurbeweging die ook in der tijd zijn strijd in Oost Europa begon.

Personen die gedetailleerd op de hoogte zijn van het bestaan van de Beweging van Herzl en zijn imposante trackrecord aan high impact crimes sinds 1897 zijn journalisten van de Mainstream media. Zoals Saskia Belleman van de Telegraaf. De slachtoffers van de aanslag op de MH17 en de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de Joden hebben mogelijk met elkaar gemeen dat ze zijn geofferd door een en dezelfde terreurbeweging die het doel bezit iedereen aan zich te onderwerpen.  Voorbereidend op de Jodenvervolging van 1940-1945 trof deze terreurbeweging de eerste ontwrichtende maatregelen in de wijde omgeving van de aanslag op de MH17. Oekraïne is het gebied waar de terreurbeweging van de helden van Wilders symbiotisch samenwerkt met hun trouwste bondgenoten en beste vrienden: de antisemieten.

Share |

Antisemiet coördinator antisemitismebestrijding

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 08-03-2020 15:36
Volgens het Nieuw Israëlitisch Weekblad wordt een oud directeur van het CIDI per 25 februari 2021 de nieuwe Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Dat de Overheid daarmee een persoon in huis haalt die juist actief strijdt tegen assimilatie van Joden is niet algemeen bekend omdat de rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen daarover te zwijgen. Reeds lange tijd zijn er ernstige klachten over het functioneren van de Zionisten in het algemeen en het NIW en het CIDI in het bijzonder. Het blijkt dat het NIW en het CIDI doelbewust brondocumenten aan het zicht onttrekken die objectief bewijzen dat de Zionisten de grote gangmakers zijn van het antisemitisme en de Jodenvervolging van 1940-1945.

Antisemieten zijn de beste vrienden en trouwste bondgenoten der Zionisten zo staat te lezen in de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodor Herzl die door de nieuwe Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en het NIW en CIDI op een voetstuk wordt geplaatst. Bovendien blijkt uit de publicaties van de grote Zionistische leider Herzl dat Zionisten strikte beperkingen ambieren op vrije meningsuiting. En dat zij verzet tegen het Zionisme met bruut geweld neerslaan. Dat de Zionistische beweging antidemocratisch en militant is en streeft naar wereldmacht blijkt ook makkelijk uit de brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme die door de grote Zionistische leiders zijn geschreven, gedrukt en verspreidt.

De echte geschiedenis van de Holocaust en het bewijs van Zionisme als bron van antisemitisme staat gepubliceerd op www.holocaustles.nl. De Zionisten zijn voor hun machinaties van antisemitisme afhankelijk. De kans dat de oud directeur van het NIW als Coördinator Antisemitismebestrijding spontaan zal meedelen aan het publiek dat de helden van Geert Wilders de creatieve breinen zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is nul. Sterker, de verwachting is dat de oud directeur van het NIW als nieuwe Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding juist zal stellen en beweren dat antizionisme en antisemitisme hetzelfde is. Het is helemaal niet moeilijk aan de openbare bronnen te zien dat de Zionisten als sinds 1895 actief strijden tegen assimilatie van Joden en voor oppermacht.

De hele Zionistische gemeenschap en de bereidwillige beulen in de journalistiek en media strijden al bijna tien jaar actief tegen openbaring van de bronnen die bewijzen dat de Zionisten achter de Holocaust zitten. Daarbij maken zij de nodige slachtoffers. Waaronder personen met Joodse achtergrond waarvan Joodse leden van de familie zijn gedeporteerd en vermoord in de kampen louter omdat het Joden waren. Met een oud directeur van het CIDI als de nieuwe Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding haalt de regering een van Neerlands grootste antisemieten in huis. Een man die Joden zo erg haat dat hij de Drie Eden met voeten treedt. En de authentieke brondocumenten die de schuld van de Zionisten aan de Holocaust objectief bewijzen, bewust achter zijn ellebogen houdt.

Update: de benoeming was een Poeriem grap maak de bekendste Jood van Nederland bekend via Twitter. De rest van het bericht is 100% gebaseerd op de waarheid.

Share |

Ongehoord Nederland en terrorisme

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 05-03-2020 16:09
In het algemeen zijn journalisten en hun media dienstbaar aan de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. Ook de Beweging van Herzl genoemd. Journalist Arnold Karskens en zijn omroep Ongehoord Nederland zijn daarop geen uitzondering. Journalist Arnold Karskens is teven voorzitter van Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden. Ook presenteert journalist Arnold Karskens zich als Nazi-jager. Desondanks weigert journalist Arnold Karskens aan het publiek mee te delen dat de bekende Oostenrijkse journalist Theodor Herzl het creatieve brein is van de Holocaust.

Hoe journalisten en hun media de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust hebben bewerkstelligd is goed te zien aan de objectieve bronnen op de website holocaustles.nl. Bij journalist Arnold Karskens is het bijzondere aan de hand dat hij actief strijdt tegen personen die de waarheid en de feiten openbaren met betrekking tot de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders en de grote groep personen daaromheen zoals journalisten en hun media. Journalist Arnold Karskens is met zijn verhalen ook helemaal thuis op The Post Online. Dat is het platform van journalist Bert Brussen. Een van de vele Telegraaftrollen die de media rijk zijn.

De Telegraaf levert in ieder geval sinds 1922 support en services aan de terreurbeweging van de helden van Wilders. Journalist en Nazijager Arnold Karskens is te beroerd om de feiten serieus te nemen terwijl ze op straat liggen. In der tijd toen de oorlog in Irak uitbrak was journalist Arnold Karskens boos op al zijn collega's in de journalistiek die meegingen met public relations excursies van ministeries in Afghanistan. Journalist Arnold Karskens noemde dat embedded journalism. En dus niet onafhankelijk. Wat journalist Arnold Karskens onder onafhankelijke journalistiek verstaat blijkt uit zijn voorzitterschap van Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden en de deelname van het bekende VVD-lid Fred Teeven daaraan die politiek verantwoordelijk is voor de oorlogsmisdaden van the Coalition of the Willing in Irak.

Ander relevant defect aan journalist Arnold Karskens en zijn Ongehoord Nederland is dat zij zwijgen over de genocide van the Coalition of the Willing in Irak. Bewerkstellig door excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium. De beruchte dosis-effect-relatie is algemeen bekend in de politiek en geaccepteerd door het Nederlandse Parlement. Eigenlijk is het niet vreemd dat Arnold Karskens hierover niks publiceert want hij schrijft op The Post Online waarvan algemeen bekend is dat eigenaar Bert Brussen niet wil dat op zijn platform over de genocide in Irak wordt geschreven. Journalist Arnold Karskens kiest de personen waarmee hij samenwerkt zorgvuldig uit.

Share |

Journalisten strijden tegen Joden

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 02-03-2020 16:12
De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn de strijd van journalisten en hun media tegen assimilatie van Joden. Het creatieve brein van de Endlösung en de Holocaust is de bekende Oostenrijkse journalist Theodor Herzl. Zijn organisatie, vereniging Erez Israël, doet zich voor als Joodse organisatie. Het is opgericht te Basel 1897 met het oorlogsdoel de Joden uit te roeien en Palestina te Koloniseren als Koninkrijk voor het Wereldhuis van de familie Rothschild. De Telegraaf was al in 1922 bekend met de plannen van de collega’s in de journalistiek voor Holocaust. Journalisten maken het nieuws.

Ook in 2020 strijden journalisten tegen assimilatie van Joden. Door onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd te bedreigen en bedriegen om de inhoud van de website www.holocaustles.nl niet te objectiveren. Net als in 1922 is de Telegraaf op de hand van de Beweging van Herzl. En publiceert het niks over de actuele Jodenvervolging die pijnlijk hard aankomt. Het maakt niet uit welke journalist de feiten wordt voorgehouden. Ze beginnen te schelden, beledigen en dreigen. Bij de Wereld Draait Door gaat men zelfs mishandelen om de Beweging van Herzl van dienst te zijn.

De strijd van de journalistiek en media tegen de Joden is na de oorlog niet gestreden. Journalisten en hun media gaan onverminderd voort in hun queeste voor oppermacht. En nemen deel aan de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Door niet eens de natuurkundefeiten respecteren die iedereen onderwezen krijgt in het algemeen onderwijs. Zoals Newton en de wet van behoud van impuls. De journalistiek en de Mainstream media verspreiden niet alleen onzin over de Holocaust en 9/11. Hetzelfde is aan de hand met de MH17 en misbruik van minderjarigen en Hiv &AIDS en CO2 en Corona.

Op geen enkel domein blijken journalisten in staat getrouw en objectief feiten te verslaan. Liegen, bedriegen, framen, geen middel wordt geschuwd door journalisten om te kunnen volharden in opzichte leugens. Journalisten als Chris Klomp strijden actief tegen personen met een andere mening. De man die zijn geld verdient met vrije meningsuiting is niet te beroerd de verhalen over de echte feiten en de waarheid te verstommen. Joden voelen zich bedreig door de journalistiek en media omdat de journalistiek en media zelfs na uitgebreide publicatie van de objectieve brondocument nog altijd niet bereid zijn het echte verhaal van de Holocaust te vertellen.

Erger dan dat is dat al die journalisten en hun media gewoon actief deelnemen aan de voorbereidingen op de volgende Holocaust die journalist Theodor Herzl al in 1895 heeft gepland. De oprichters van Verenging Erez Israël hebben hun plannen voor terreur en oppermacht gespiegeld aan profetieën uit de Bijbel. De Endlösung en de Holocaust zijn voorspeld in de Bijbel. De voorspellingen zijn vervuld. En voordat de belangrijkste voorspelling zal worden vervuld namelijk die van Ezechiël 44:2-3 vindt eerst de Holocaust van Ezechiël 38 3n 39  plaats. Deze Holocaust zal plaatsvinden op de Bergen van Israël De aanslagen in de Verenigde Staten 11 september 2001 zijn daarvan het startschot!

Share |

Holocaust feiten en cijfers

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 28-02-2020 22:04
Bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ongelofelijk veel mensen gedood. De totale verliezen in mensenlevens wordt geschat op ongeveer 65 miljoen. Hieronder zijn ongeveer 50 miljoen burgerslachtoffers, inclusief ongeveer de twintig miljoen die tijdens de oorlog doodziek werden. De militaire slachtoffers komen uit op ongeveer 25 miljoen, inclusief de vijf miljoen die zijn gestorven in gevangenschap. De geallieerden verloren in totaal ongeveer 61 miljoen levens, terwijl aan de zijde van de asmogendheden 11 miljoen mensen het leven hadden verloren.

Van al die mensen zijn tussen de een komma zeven en drie komma drie miljoen Joden te betreuren. Opzettelijk gedeporteerd en vermoord. Louter omdat het Joden waren. Het verhaal dat er zes miljoen Joden zijn vermoord in Auschwitz is fakenews. Propaganda. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn bewerkstelligd door een terreurbeweging van journalisten, schrijvers, academici en hun media die de bedoelde zes miljoen Joden te offeren omdat dit het perfecte getal is volgens de Khabala. Het verhaal van de Holocaust zoals iedereen dat krijgt voorgekauwd in het onderwijs en het nieuws is terrorisme gerelateerd bedrog van (rechts)personen die verantwoordelijk zijn voor de wrangste jaren die de wereld heeft gekend.

De massaslachtingen hadden voorkomen kunnen worden wanneer journalisten gewoon eerlijk waren geweest en de waarheid en de feiten hadden meegedeeld aan het publiek zoals ze zijn. Feiten zijn niet zelden van meningen onafhankelijk. Wat wil zeggen dat bepaalde data niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Sommige gegevens zijn gewoon absoluut. Te Parijs 1895 schreef de journalist Theodor Herzl in een bericht aan het wereldhuis van de familie Rotschield zijn idee op voor het sluitstuk van Endlosung der Judenfrage. In 1900 schreven Amerikaanse media over zes miljoen Joden die geholocaust zullen worden. In 1914 kregen de Zionisten in de media alle ruimte voor hun strijd tegen de assimilatie van Joden. De Telegraaf was al in 1922 bekend met de plannen voor de Holocaust.

Sinds het jaar nul wonen Joden in Europa. Assimilerende Joden zijn consequent beschermd. En door Hitler “Ebenburtig” genoemd. In Der Angriff schreef men bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog over ‘gerespecteerde Joden’. Adolf Eichmann, mister Holocaust, was Zionist. Handhaving van de Drie Eden is bewezen het beste medicijn tegen antisemitisme. Erkennen ook de Zionisten bij en tijdens het Eerste Zionistische congres te Basel. Halverwege 19e eeuw was het antisemitisme welhaast verdampt in West Europa dankzij de Verlichting. Toch staat in 1897 een groep journalisten op die zich voordoet als vertegenwoordigers van de Joden de eeuwen oude Joodse traditie met voeten tredend en de Joodse gemeenschap letterlijk met geweld bedreigend bij verzet tegen het Zionisme.

De term “protestrabbijn” van de Zionisten voor Joden die de Drie Eden handhaven is illustratief voor het antisemitisme der Zionisten. De Zionisten strijden actief tegen assimilatie van de Joden. De Zionisten zijn de slavendrijvers van vroeger. De beruchte gettomanagers. De Zionisten hebben nu hun wereld-getto in Palestina wat zij een Joodse Staat noemen. De Zionisten strijden vandaag net zo hard tegen assimilatie van Joden als aan de Tweede Wereldoorlog vooraf. Nu net als toen van support en services voorzien door journalisten en academici en hun media. De actuele strijd van de Zionisten en partners tegen assimilatie van de Joden bestaat er vandaag uit dat de Zionisten onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen om niet de Holocaust feiten en cijfers te respecteren zoals ze zijn en de fake verhalen van de Zionisten te geloven.

Share |

Zionist oprichter SS

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 26-02-2020 22:07
Een groepje miesgassers bestaande uit journalisten, de Zionisten, de Christenheid en hun media weigeren de echte geschiedenis van de Holocaust mee te delen aan het publiek. De echte geschiedenis van de holocaust staat op www.holocaustles.nl. Zionisten voeren oorlogshandelingen uit om te bewerkstelligen dat autoriteiten de feiten niet erkennen. Waaronder begrepen het terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen van onderdelen van de Staat der Nederlanden. Het strijdplan der Zionisten is geschreven door de helden van Geert Wilders. En omvat opdelen van de EU, segregatie van minderheden, de volgende Holocaust en wereldmacht voor het Syndicaat waaraan het Wereldhuis van de familie Rothschild leiding geeft.

De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika zijn bewerkstelligd door de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. Deze terreurbeweging is mogelijk ook betrokken bij de aanslag op de MH17. Journalisten en hun media maken onderdeel uit van deze terreurbeweging. Zoals de Telegraaf en andere media. Ook het NIOD maakt bewust deel uit van de terreurbeweging van de helden van Wilders. De terreurbeweging van de helden van Geert Wilders wordt gemanaged door journalisten, academici zoals natuurkundigen en antropologen, en hun media. Deep Democracy is een tool van de terreurbeweging van de helden van Wilders. Hannah Arendt die door Zionisten wordt bewonderd als Joodse vluchteling is journalist voor de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders.

De terreurbeweging van de helden van Geert Wilders is mede verantwoordelijk voor verhoogde terreurdreiging. En voor aanslagen in Moslimlanden op Nederlandse en NATO militairen. Bovendien is de terreurbeweging van de helden van Wilders verantwoordelijk voor aanslagen in Nederland. De terreurbeweging van de helden van Geert Wilders onderwerpt actief Joden aan zijn gezag door de rechtspraak ongeoorloofd onder druk te zetten en Joods bezit te plunderen. Op dit moment is in Nederland een relatief grote groep personen actief de volgende Holocaust aan het voorbereiden en met het bewerkstelligen van terrorisme. De Kroon en de Joden zijn voorkeursdoelwit van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders.

De vluchtelingenstromen die nu naar Europa komen dienen op een lijn gesteld te worden met de stromen vluchtelingen die in het interbellum vanuit Oost Europa naar West Europa kwamen en de grens bij Duitsland overgingen. Die mensen zijn toen der tijd op de vlucht gebracht door de toenmalige deelnemers aan de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. De familie Rothschild wist ervan. Dat staat geschreven en gedrukt door de held van Geert Wilders. Om Duitsland te ontwrichten en haat tegen Joden te bewerkstelligen lokte de Zionistische leiders pogroms uit door autoriteiten aan te zetten mee te werken aan het Zionistische plan voor de finale oplossing van het Jodenprobleem. Joden en Zionisten hebben niks met elkaar gemeen.

Exact hetzelfde doet de terreurbeweging aan het begin van de 21ste eeuw met de aanslagen en oorlogshandelingen overal in alle uithoeken van de aarde. Omdat de journalistiek actief strijdt tegen openbaring van de feiten en de waarheid zien weinig personen de overduidelijke patronen. Anno 2020 worden mensen gewoon vervolgd en krijgen zij beroepsverboden opgelegd louter vanwege hun Joodse achtergrond. Er is geen hond die ernaar kraait. Vooral de journalistiek niet, net als voor de oorlog toen de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders actief streed tegen assimilatie van Joden.

De echte verhalen over de Holocaust worden niet verteld. Namelijk dat journalisten, Zionisten, de christenheid en hun media erachter zitten. Bedacht door de journalisten Theodor Heron en Ze’ev Jabotinsky. De twee helden van Geert Wilders. Dat de Blonde Geit deze twee Zionisten op een voetstuk plaats is illustratief voor zijn diepgewortelde haat tegen Joden. Alleen personen die Joden tot het diepst in hun vezels haten zien Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky als helden. Beschaafde mensen beschouwen deze journalisten als de personificatie van het kwaad. Door terrorisme gerelateerd bedrog van de journalistiek in het algemeen weten weten meeste mensen niet dat Adolf Hitler en Adolf Eichmann 100% voor de Zionistische zaak streden.

Er was sprake van een symbiotische relatie tussen de Zionisten en het bureau van Adolf Hitler. Tijdens carnaval in het Spaanse Campo de Criptana wordt deze relatie uitgebeeld door Zionisten en SSers die samen aan de optocht deelnemen. Ook verkleed volgt de Schutzstaffel traditioneel de dans der Zionisten. De SS is tenslotte opgericht door een Zionist, Emile Maurice. Journalist Chris van Mersbergen van het AD doet zijn bijdrage aan de geschiedsvervalsing. Hitler kreeg zijn geld uit Amerika. Speciaal gekoerierd via Rotterdam. De Zionisten hebben de Holocaust besteld. Adolf Hitler en Adolf Eichmann waren de uitvoerende macht der Zionisten. Meteen na de oorlog droeg journalist Loe de Jong met zijn publicaties bij aan het naoorlogs holocaustbedrog der Zionisten. De journalisten Hannah Arendt en Harry Mulisch droegen hun deel bij aan de waan van vandaag. Dat er geen zes miljoen Joden zijn vergast in Auschwitz is een verrekte bijzaak. Auschwitz was het kamp van de onderneming van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders, die sinds 1897 officieel statelijk acteert met het oorlogsdoel de Joden uit te roeien en de wereldgemeenschap aan zich te onderwerpen.

De Protocollen van de Wijzen van Zion zijn totaal onbelangrijk. Dat zouden de geheime protocollen zijn bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel. De officiële protocollen van dat congres zijn alles zeggend. De Zionisten zijn van mening dat de Joden bij meerderheid bestaan uit verachtte bedelaars. En dat Rousseau en de Encyclopedisten achterhaald zijn. Het staat er allemaal. In makkelijk Duits wat elke mafkees begrijpt, ook journalisten als Chris Klomp, Wierd Duk, Saskia Belleman, Kustaw Bessems, Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw. Noem ze op. Allemaal zijn het liederlijke leugenaars die beroepshalve persoonlijk het podium misbruiken om het publiek zand in de ogen te strooien en te vergiftigen met de grootst mogelijke onzin.

Share |

Terrorisme in de journalistiek

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 24-02-2020 09:20
De brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme zijn geschreven door journalisten. Deze journalisten worden tot op de dag van vandaag op een voetstuk geplaatst door de Mainstream media. Geen enkele journalist blijkt bereid de terrorismefeiten van journalisten serieus te nemen. Alle media outlets lachen zich bijkans een breuk om al die gekkies en complotdenkers. Een goed inhoudelijk gesprek met journalisten over de feiten blijk niet mogelijk. Op geen enkele manier zijn journalisten bereid bijvoorbeeld 911feiten aan de algemeen bekende wetten van Newton te relateren.

George van Hout legt in Komplott II goed uit dat de torens van de Twin Towers in hun eigen footprint met welhaast de vrije valsnelheid zijn ingestort omdat de opwaartse kracht van the basement pardoes verdween. Drie wolkenkrabbers zijn op 11 september 2001 middels controled demolition gesloopt. Meer dan drieduizend doden. Geofferd voor de strijd tegen terreur. Een heuse Holocaust. Journalisten onttrekken bewust informatie aan het oog van het publiek waaruit evident blijkt dat het actueel internationaal terrorisme wordt bewerkstelligd door de terreurbeweging van journalisten en schrijvers die is opgericht te Basel 1897 door de bekende Oostenrijkse journalist Theodor Herzl.

Sinds de feiten bekend zijn en pogingen worden ondernomen een en ander te laten objectiveren door de Rechtspraak worden rechters terrorisme gerelateerd bedreigd door de terreurbeweging van journalisten en hun media om verzoeken ter zake af te wijzen. Deze terreurbeweging van journalisten en media is mogelijk ook betrokken bij de aanslag op de MH17. Het is in ieder geval verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, veel naoorlogse high impact crimes, de aanslagen in de VS 11 september 2001, referendumbedrog en het terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen van de rechtspraak en rechters. Het meest vervelende aan deze terreurbeweging voor bepaalde personen is dat het actief jaagt op Joden.

De bewuste terreurbeweging van journalisten maakt het Joden in Nederland onmogelijk een normaal leven te leiden en te assimileren. Joods bezit wordt geplunderd door deelnemers aan deze terreurbeweging zonder dat daartegen iets kan worden ondernomen omdat rechters door de bedreigingen en bedrog verzoeken consequent afwijzen. Hedendaagse journalisten die met kennis van de feiten deze niet meedelen aan het publiek zijn onder andere Chris Klomp, Saskia Belleman, Wierd Duk, Matthijs van Nieuwkerk, Kustaw Bessems, Arnold Karskens. Journalisten die in het verleden ten behoeve van de terreurbeweging hun bijdrage leverde aan het verhelen van de waarheid zijn onder andere Theodor Herzl, Ze'ev Jabotinsky, Hannah Arendt, Loe de Jong en Harry Mulisch.

Share |

Succes Hitler dankzij journalisten

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 22-02-2020 21:29
Het aardige aan internet is dat de echte geschiedenis transparant wordt. Niet alleen kunnen kranten en tijdschriften tot meer dan 150 jaar terug worden gelezen. Ook de bronnen die toen moeilijk vindbaar waren voor de gewone burger zijn door internet makkelijk aan een onderzoek te onderwerpen. Tegenwoordig zijn documenten gedigitaliseerd. Dit vereenvoudigt onderzoek naar trefwoorden en combinaties van trefwoorden in documenten. Daardoor is algemeen bekend dat Adolf Hitler zijn succes heeft te danken aan journalisten en schrijvers.

Journalisten en schrijvers hebben te Basel 29-31 augustus 1897 de statelijk acterende Beweging van Herzl opgericht wat handelde onder de naam Vereniging Erez Israël, met het oorlogsdoel de Endlösung en de Holocaust te bewerkstelligen als sluitstuk van hun rituele verzoening met Satan. De terrorisme en antisemitisme feiten van de Beweging van Herzl en zijn volgers blijken in een oogopslag uit de objectieve brondocumenten die journalisten en hun media nu al meer dan 120 jaar bewust aan het oog van het publiek onttrekken. 

De Beweging van Herzl noemt zich Zionistisch. Het doet zich Joods voor. De Joodse verschijningsvormen der Zionisten is terrorisme gerelateerd bedrog. De Zionisten zijn strijders in vreemde krijgsdienst van de statelijk acterende terreurbeweging van de helden van Wilders. Zij bezitten het oorlogsdoel de Joden en het Koninkrijk der Nederlanden aan zich te onderwerpen. Deze onderwerping vindt reeds plaats. Joods bezit wordt geplunderd zonder dat daartegen kan worden opgetreden. En onderdelen van de Staat der Nederlanden worden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door de terreurbeweging van Herzl waardoor het een gevaar is voor de rechtsorde.

Geen enkele Nederlandse journalist blijkt bereid feiten te respecteren. Dat gaat over vrijwel alles wat relevant is. Van terrorisme tot Hiv en AIDS. De journalistiek in het algemeen verspreidt willens en wetens valse feiten in het belang van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. Bovendien pretenderen journalisten kennis te hebben die ze niet bezitten. En vertellen journalisten bewust niet de echte geschiedenis van de Holocaust. Bovendien framen en demoniseren zij actief personen die de waarheid meedelen aan het publiek. Het is niet te veel gezegd dat journalisten in het algemeen werken voor een terroristische organisatie en strijden tegen assimilatie van Joden.

Share |

Israël = Holocaust

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 20-02-2020 19:42
Om de zogenaamd Joodse Staat Israël te stichten hebben de Zionisten de Holocaust bewerkstelligd. Om definitief oppermacht te vestigen bereiden de Zionisten thans hun volgende Holocaust voor. Sinds de oprichting van Vereniging Erez Israël te Basel 1897 zijn de Zionisten met de belangen der Joden en Naties in strijd volop gesteund en gevolgd door de journalistiek en media. Het is niet moeilijk en zelfs makkelijk te zien en begrijpen dat Israël achter de Holocaust zit want de Zionistische leiders hebben hun uitgebreide voorbereidingshandelingen nauwgezet gedocumenteerd.

De Telegraaf is al in 1922 hofleverancier leugenpers wanneer het de dagboeken van de Zionistische leider Herzl recenseert. Dit zijn de werken waarin deze oprichter van het wereldgetto te Palestina zijn virulente antisemitisme en terroristische bedoelingen onverbloemd laat blijken. De Telegraaf was lovend. Tot op de dag van vandaag staat de Nederlandse journalistiek achter de eigen standpunten en beweringen over de Holocaust terwijl hun onzinnige mening allang is achterhaald.

De Holocaust wordt zo genoemd omdat de Joden door de Zionisten zijn geofferd als ritueel entr'acte op weg naar de kolonisatie van Palestina. Adolf Hitler werkte voor de Zionistische zaak. Adolf Eichmann was op en top Zionist. De Nationaal Socialisten werkte al ruim voor de oorlog symbiotisch samen met de Zionisten. De grote Zionistische leiders die door Geert Wilders als helden worden bewonderd zijn respectievelijk het creatieve brein van de Holocaust en de Zionistische Adolf Hitler. Adolf Hitler was niet de eerste Führer en niet de laatste Führer der Zionisten. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van Vereniging Erez Israël.

De antisemieten van Hitler cum suis zijn door de Zionisten gerespecteerd en speciaal geaccrediteerd om de Endlösung en Holocaust uit te voeren en de orde te handhaven. De Joden hebben helemaal niks met het Zionisme. Dit hebben de Joden ook laten weten toen de Zionistische beweging 120 jaar geleden werd opgericht. De Joden zijn toen protestrabbijnen genoemd en door de Zionisten uit hun synagoges gezet. De Joden zijn toen ook bedreigd door de Zionisten om het eens te zijn met de Zionisten. De Joden worden door de Zionisten onderworpen om  Israël te dienen. De Zionistische leiders in Nederland verklaarde in 1914 in de media dat Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden. Nog altijd veinzen meeste journalisten dat Israël het antisemitisme niet nodig heeft als smeerolie voor Jodenvervolging.

Share |

Het rechts extremisme van Esther van Fenema

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 18-02-2020 21:06
Arts, psychiater, columnist en politicus Esther van Fenema vertelt in de Telegraaf dat haar man deelneemt aan de PVV. Esther van Fenema ziet bij de PVV bevlogen mensen die opkomen voor de menselijke maat in zorg, onderwijs en veiligheid. Volgens Esther van Fenema stellen PVV’ers misstanden aan de orde en zijn hun opvattingen soms moeilijk. Esther van Fenema is bij de PVV nog nooit iets tegengekomen dat duidt op extreemrechtse sympathieën. Esther van Fenema schrijft voor de site van Bert Brussen. Bert Brussen verwacht van de schrijvers op zijn site dat ze niks schrijven over de actuele genocide op Semieten in Irak.

De vrienden van Esther van Fenema haten de Islam. Esther van Fenema geeft haar interview in de Telegraaf. De Telegraaf nam al in 1922 actief deel aan de voorbereidingen op de Jodenvervolging van 1940-1945. De Twittervriendinnen van Esther van Fenema die bovendien ook voor de Telegraaf schrijven vinden Esther van Fenema geweldig en plaatsen haar op een voetstuk. Daaronder begrepen antropologen die besturen en boardrooms trainen in Deep Democracy. Deep Democracy imponeert als creatieve hersenspoeling voor bestendiging van maatschappelijke verandering van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de aanslagen in de VS 11 september 2001.

Misschien dat Esther van Fenema te hard op haar viool speelt dat ze de feiten niet waarneemt waaruit het rechts-extremistische geluid van de PVV in een oogwenk blijkt. Het staat vast dat de helden van PPV leider Geert Wilders de journalisten Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky zijn. Onder Joden is algemeen bekend dat Theodor Herzl de oprichter is van de terreurbeweging die de Endlösung en de Holocaust heeft bewerkstelligd. Ze’ev Jabotinsky werd de Zionistische Hitler genoemd en is de oprichter van de eerste Bruinhemden. Het virulent antisemitische werk van de helden van Wilders blijkt evident uit de objectieve bronnen die de hele kliek rond Wilders inclusief Esther van Fenema en haar twittervriendinnen bewust aan het oog van het grote publiek ontrokken houden.

Het vreemde aan de standpunten en beweringen van Esther van Fenema is haar Joodse achtergrond. Dat ze de kernwaarden van het Jodendom niet handhaaft is duidelijk. Waarom? Esther van Fenema beweert nota bene zelf dat haar familieleden door de Nazi’s zijn vermoord. Hoe kan iemand met een Joodse achtergrond niet het rechts-extremistische en virulent antisemitische en terroristische karakter van de PVV herkennen? De patronen zijn opzichtig. Niet alleen rijmt PVV met NSB. Wilders en de PVV zijn zelfs schuldig aan aanslagen op Nederlandse en NATO krijgsmacht in Afghanistan. Geert Wilders en de PVV zijn onderdeel van de Terreurbeweging van Herzl die overal ter wereld high impact crimes bewerkstelligt om Nederland, de wereld en Europa en de Joden aan zich te onderwerpen.

Bovendien werkt Psychiater Esther van Fenema samen met arts, psychiater, hardloper, publicist, uitgever, entertainer Bram Bakker in verband met het zogenaamde Depressiegala. Op het podium van dit gala nodigen zij personen uit die vervolgd dienen te worden voor misdrijven tegen de jeugd, om te praten over depressiviteit bij de jeugd. Bovendien zwijgen zowel de artsen en psychiaters Esther van Fenema en Bram Bakker over de opzichtige feiten die objectief bewijzen dat AIDS niet door Hiv kan worden veroorzaakt. Psychiaters zijn basisartsen die extra opleiding hebben gevolgd. Het behoren superdeskundige personen te zijn met bovenal academische opvattingen zonder criminele bijbedoelingen.

Share |

Cursus Joden herkennen

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 17-02-2020 11:27
Tegenwoordig met al die Zionistische clowns is voor de leek moeilijk onderscheid te maken tussen wie Jood is en wie niet. Vroeger was de neus maatgevend. Tegenwoordig ligt dit gevoelig. Joden zijn personen die de Drie Eden handhaven. Joden zijn mensen die op geen enkele wijze streven naar enige Joodse Staat. Joden zijn het best te herkennen aan hun standpunten en beweringen over Israël, het Zionisme en de rechten van Palestijnen. Keppeltjes, sjoelgang, Chanoeka, thora’s en dergelijken zegt helemaal niks. Dat is merendeel vorm zonder inhoud. Joodse Zionisten of Zionistische Joden bestaan niet. En hebben nooit bestaan.

De Zionisten zijn goed in de vorm van het Jodendom. De inhoud laten zij links liggen. Dat is makkelijk te herkennen aan de publicaties der Zionisten. En aan hun openbare optreden. Ook de uitvoering van zogenaamd religieuze rituelen en handhaving van tradities door Zionisten wijkt herkenbaar af van het Jodendom. Er zijn weinig personen die zich identificeren met de Joden en het Jodendom handhaven. Handhaving van de Drie Eden is de kern van het Joods volksbestaan. En bewezen het beste medicijn tegen antisemitisme en Jodenhaat. Joden zijn mensen die het niet eens zijn met de Zionisten.

In het Jodendom bestaat de Joodse Staat niet. Netanyahu is op geen enkele manier een vertegenwoordiger van Joden. Netanyahu vertegenwoordigt het Zionisme. Zionisme staat haaks op het Jodendom. Zionisme is bedacht door de Oostenrijkse journalist Theodor Herzl. Deze man is oprichter van de beweging die naar hem is vernoemd. Deze beweging acteert statelijk en militair sinds de oprichting te Basel 1897 met het oorlogsdoel de Joden en de wereldbevolking aan zich te onderwerpen. De Duitse bezetter was de uitvoerende macht van de ledenvergaderingen van deze terreurbeweging. Betaald door Wall Street. Het geld voor Hitler kwam rechtstreeks uit de Verenigde Staten van Amerika. Contant. Gekoerieerd via Rotterdam naar de Fuhrer persoonlijk. Kennelijk is het niet voor niks dat de Bijbel in Openbaring 3:9 waarschuwt voor "dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen" en een "synagoge des satans" zijn. Tegenwoordige deelnemers aan de Beweging van Herzl trainen bestuurders en boardrooms in Deep Democracy of vinden de leden van de PVV betrokken mensen met oog voor zorg en veiligheid.

Share |

Terroristen 9/11 zijn overal

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 14-02-2020 16:03
Deelnemers aan de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zijn overal. Vooral in de journalistiek en media. Sinds kort blijkt ook de Nederlandse Orde van Advocaten te zijn besmet door deze terreurbeweging. De Nederlandse Orde van Advocaten weigert mee te werken aan de inschrijving van juristen als advocaat wanneer zij stellen en beweren dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Dit blijkt uit de uitspraak van het Hof van Discipline van de Orde van Advocaten van 10 februari 2020.

Het is één rode draad van de oprichting van de statelijk acterende terreurbeweging van de helden van Geert Wilders te Basel 1897 naar Auschwitz, de aanslagen in de VS 11 september 2001, aanslagen in Afghanistan op Nederlandse en Nato krijgsmacht, bedreigen en bedriegen van de rechterlijke macht, Deep Democracy en mogelijk de aanslag op de MH17. Het enkele feit dat geen enkele journalist of media outlet in Nederland er bij herhaling op hamert dat de torens van de Twin Towers met geen enkele mogelijkheid door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort is objectief bewijs van betrokkenheid van journalisten en media bij deze terroristische misdrijven.

Deze betrokkenheid van journalisten en media bij terrorisme blijkt niet op zichzelf te staan. Dit blijkt onderdeel te zijn van de core business van journalisten en media. De terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamer is opgericht en geleid door journalisten en wordt vandaag de dag bestuurd door journalisten en van ondersteuning voorzien door hun media. De Telegraaf is al sinds 1922 betrokken bij de uitvoering van de plannen voor deze terreurbeweging. Sinds 10 februari 2020 staat vast dat ook de Nederlandse Orde van Advocaten hieraan deelneemt. Het lastige aan het geheel is dat de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders, onderdelen van de Staat der Nederlanden bedreigt met excessief op personen gericht geweld waardoor deze terreurbeweging nog altijd bestaat en actief op Joden jaagt.

Share |

Bom onder Orde van Advocaten

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 12-02-2020 17:00
De raad van de Amsterdamse Orde van Advocaten en het Hof van Discipline van de Orde van Advocaten hebben 10 februari 2020 een bom gelegd onder het voortbestaan van de Orde van Advocaten. Door hun beslissingen nemen zij deel aan het bedreigen en bedriegen van onderdelen van de Staat der Nederlanden. En aan misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. En aan (het voorbereiden van) internationale misdrijven. Bovendien zijn zij met hun beslissingen georganiseerde ambtelijke misdaad behulpzaam.

Een en ander draait om de standpunten en beweringen op hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl. Volgens de raad van de Orde van Advocaten te Amsterdam en volgens het Hof van Discipline in de uitspraak van 10 februari 2020 zijn deze standpunten en beweringen ongeloofwaardig en ongefundeerd. Terwijl die standpunten en beweringen nog nooit inhoudelijk zijn behandeld en er nog nooit inhoudelijk op is beslist door de onafhankelijke rechtspraak. Bovendien geven de raad van de Amsterdamse Orde van Advocaten en het partijdige Hof van Discipline bewust een onjuiste uitleg aan het woord “onnavolgbaar” in de volgende zin in een niet gepubliceerde uitspraak van een meervoudige kamer van een rechtbank:

Blijkens vertrouwelijke correspondentie van 23 december 2019 van de deken van de raad van de Orde van Advocaten te Amsterdam, de heer mr. E.J. Henrichs, aan verzoeker zijn de besturend ambtenaren van de Orde van Advocaten van mening dat de rechter met het woord “onnavolgbaar” juist heeft willen zeggen dat de argumenten van verzoeker niet te volgen zijn omdat de argumenten volgens de deken op geen enkele manier hout snijden. Wie zoals de deken wel eens te maken heeft met uitspraken van rechters weet uit ervaring dat wanneer rechters de mening zijn toegedaan dat zij iets onzinnig vinden zij het woord onzinnig gebruiken. En niet een woord wat van oudsher slechts bewondering kan uitdrukken.

Een jurist met Joodse achtergrond en ruime ervaring als advocaat en rechtshelper anderszins heeft verzocht om te worden her-beëdigd na 20 jaar afwezigheid in de advocatuur in verband met ernstige terroristische misdaden en de georganiseerde misdaad waarover wordt gepubliceerd op hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl. Daaronder tevens begrepen misdrijven tegen de Joden. En door bekende Nederlanders uitgelokte aanslagen op Nederlandse en NATO krijgsmacht in Afghanistan. Ook de structurele misdrijven tegen de Jeugd van de georganiseerde ambtelijke misdaad bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en het klimaat/milieu-bedrog vallen hieronder.

Advocaten bezitten het procesmonopolie. Dit monopolie blijkt de Orde van Advocaten te misbruiken om behandeling van en beslissing op standpunten en beweringen waarmee de Orde van Advocaten het niet eens is buiten de rechtszaal te houden. Iedereen met gezond verstand kan zelf procederen bij de rechtbank en het hof. De wetten staan online en rechtspraak.nl publiceert de actuele jurisprudentie. Ook de parlementaire geschiedenis is openbaar op internet. Er is geen geldige reden om alleen bij de kantonrechter en in het bestuursrecht dit procesmonopolie op te heffen. Rechtsgeleerdheid is echt geen Rocket Science. Met enkele doeltreffende zoekslagen en goed citeren en lezen kan elke gemiddeld opgeleide burger betaalbaar doeltreffende verzoeken indienen en betogen houden bij de rechterlijke macht. Zelfs journalist Chris Klomp waant zich expert rechtspraak.

Share |

Orde van Advocaten behulpzaam bij Jodenjacht

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 10-02-2020 19:29
Het Hof van Discipline van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft 10 februari 2020 een jurist met Joodse achtergrond verboden op te treden als advocaat in verband met zijn Joodse mening. Joden en minderjarigen zijn 10 februari 2020 doelbewust buiten bescherming van de wet zijn geplaatst door de Orde van Advocaten. Ook bezitten Joden geen vrije advocaat keuze. En mogen advocaten niks stellen of beweren over de Holocaust waarmee de Orde van Advocaten het niet eens is. Er wordt al een tijdje van mening verschild in verband met de feiten die bewijzen dat de terreurbeweging van de helden van Wilders verantwoordelijk is voor de Jodenvervolging van 1940-1945 en thans de volgende Holocaust voorbereidt.

Het partijdige Hof van Discipline van de Orde van Advocaten en de raad van de Orde verklaren na uitgebreide correspondentie namens de leden van de orde dat wat op www.holocaustles.nl en www.joodsrecht.nl staat “onzinnig” is en dat daarover niet mag worden geprocedeerd. Ook wat betreft AIDS en HIV en de aanslagen in de VS 11 september 2001 heeft de Orde van Advocaten 10 februari 2020 bepaald dat daarover niet mag worden geprocedeerd. Bovendien mag een afwijkende mening over de aanslag op de MH17 niet van de Orde van Advocaten. Dit wordt door de Orde van Advocaten eufemistisch “goede rechtsbedeling” genoemd. 

Dit is niet alles. Met de beslissing van 10 februari 2020 bepaalt de het Hof van Discipline van de Orde van Advocaten ook dat door advocaten niet mag worden geprocedeerd in verband met de georganiseerde ambtelijke misdaad in de jeugdhulp, en dat ook het milieuzone bedrog ongemoeid moet worden gelaten. Althans dat advocaten in verband daarmee de mening van de Orde van Advocaten dienen te volgen. De kwestie is dat Joden en slachtoffers van georganiseerde ambtelijke misdaad een bepaalde jurist hebben gekozen om hun advocaat te zijn. Deze jurist is zelf van Joodse komaf en weet wat de Heilige Joodse Zaak werkelijk inhoudt, zoals het Joden betaamt. 

Het draait om de ontdekking van de objectieve bronnen die bewijzen dat er sprake is van georganiseerde ambtelijke misdaad. En dat journalisten de creatieve breinen zijn van WOII en de Holocaust. En thans hun volgende Holocaust voorbereiden! Nu zitten Joden met de spreekwoordelijke gebakken peren die associaties wekken met actieve Jodenvervolging. Ze kunnen niet procederen in verband met misdrijven tegen hen zoals de voorbereidingen op de volgende Holocaust terwijl de patronen evident zijn, net als de objectieve bronnen die bewijzen dat de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders hiervoor verantwoordelijk is zoals dit ook in 1940-1945 was. Deze terreurbeweging acteert statelijk sinds de oprichting te Basel 1897. En wordt volop gesteund door journalisten en hun media. Sinds 10 februari 2020 kan het officieel en onvoorwaardelijk rekenen op de rechtsbijstand van de Gewillige Beulen der Nederlandse Orde van Advocaten.

Share |

Adolf Hitler, Geert Wilders en Chris Klomp

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 08-02-2020 22:36
Adolf Hitler maakte deel uit van dezelfde terreurbeweging als Geert Wilders en zijn helden. Adolf Hitler en Adolf Eichmann, de antisemieten in het algemeen, zijn speciaal geaccrediteerd door de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders om de orde te handhaven. Deze terreurbeweging acteert statelijk. Adolf Hitler en Geert Wilders zijn ambtsgenoten. De objectieve bronnen die de waarheid hiervan bewijzen worden doelbewust onder de pet gehouden door journalisten en hun media.

De website www.holocaustles.nl bevat deze objectieve bronnen over de Jodenvervolging die bewust aan het oog worden ontrokken door de Nederlandse journalistiek. Het is een rode draad van de oprichting van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders te Basel 1897 naar Auschwitz en naoorlogse high impact crimes. Het valt op dat zowel Adolf Hitler als Geert Wilders ruimschoots gebruik maken van propaganda. Propaganda minister Goebbels was dikke vrienden met de toenmalige leiders en bestuurders van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders.

Door internet en de overvloed aan publicaties van een groot aantal objectieve bronnen wordt de geschiedenis transparant. Exact. Van dag tot dag. Woord voor woord. Zijn de voorbereidingen getroffen door de helden van Geert Wilders om de Holocaust te bewerkstelligen, te volgen. De rechtspraak waar Wilders zich zo boos over maakt wordt bedreigd en bedrogen door de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders om de Blonde Geit niet te veroordelen, en de bewijzen van zijn Nazi-feiten te ontkennen of negeren en handen van zaken af te trekken.

De Duitse bezetter was de uitvoerende macht van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders.

Allemaal zeer goed gedocumenteerde feiten. Ook de communicatie met betrekking tot deze feiten en omstandigheden is uitputtend geweest. Sinds het eerste proces tegen Geert Wilders worden journalisten en media de feiten en bronnen voorgehouden. Journalist Saskia Belleman voorop die zich in alle bochten wringt om het er niet over te hebben. De Telegraaf is al sinds 1922 betrokken bij de plannen voor en de voorbereidingen op de Holocaust. En leidt vandaag de kudde bij en tijdens het naoorlogs holocaustbedrog.

Meeste mensen worden weerzinwekkend bedrogen in verband met de Jodenvervolging van 1940-1945. De Duitse bezetter was de uitvoerende macht van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. Wilders beweert dat hij nog een appeltje heeft te schillen met de hoofdpersonen die verantwoordelijk zijn voor de strafzaken tegen hem. Geert Wilders zal zijn leven lang strijden tegen de nakomelingen van de Joodse holocaustslachtoffers van zijn helden. Geert Wilders en de Nederlandse perskaartjournalistiek en hun media maken zich doelbewust schuldig aan de voorbereidingen op de volgende Holocaust. Zelfs GeenStijl.

Share |

Geert Wilders leider terreurbeweging

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 06-02-2020 16:25
Sinds het eerste proces tegen Geert Wilders worden onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om verzoeken tot vervolging van Wilders in verband verantwoordelijkheid voor aanslagen in Afghanistan af te wijzen. Bovendien wordt de Staat der Nederlanden met terrorisme bedreigd om te ontkennen dat de helden van Geert Wilders de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers. Slechts enkele toepasselijke zoekslagen in de grote digitale database van delpher.nl laat zien dat de Telegraaf in ieder geval sinds 1922 bekend is met de waarheid.

De helden van Geert Wilders zijn de journalisten Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky. Journalist Theodor Herzl is het creatieve brein van de Holocaust. De uitvoering van zijn ideeën voor misdrijven tegen de Joden heeft hij tussen 1895 en 1904 samenspannend met het wereldhuis van de familie Rothschild voorbereid. Journalist Ze’ev Jabotisky was de vooroorlogs militair leider van de Terreurbeweging van Herzl, met het oorlogsdoel de Joden uit te roeien en oppermacht te vestigen voor het wereldhuis van de familie Rothschild.

Adolf Hitler was uitvoerende macht van de verenigde vergadering van de Terreurbeweging van Herzl. Het wereldhuis van de familie Rothschild is de ongekroonde koninklijke familie van deze sinds 1897 officieel statelijk acterende terroristische organisatie van journalisten, schrijvers, wetenschappers, oligarchen en hun media. Adolf Eichmann was hun bondgenoot. De treinen naar Auschwitz reden op verzoek van de leden van Verein Erez Israël, ook de Terreurbeweging van Herzl genoemd.

Geert Wilders is een in Nederland verblijvende Nederlandse tegenwoordige leider van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor het antisemitisme sinds de Franse Revolutie, de Endlösung, de Holocaust, de Tweede Wereldoorlog, naoorlogse high impact crimes, de aanslagen in de VS 11 september 2001, bedreigen en bedriegen van onderdelen van de Staat der Nederlanden en mogelijk de aanslag op de MH17. De Telegraaf Media Groep en heel veel andere media en journalisten nemen bewust van de feiten deel aan deze terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. 

Journalist Saskia Belleman bijvoorbeeld heeft alles op de voet gevolgd en doet haar stinkende best als rechtbankverslaggever namens de Telegraaf de Nazi-feiten van Wilders onder de pet te houden. Bijna tien jaar wordt onderbouwd met documenten aangetoond wie Wilders werkelijk is en alle journalisten lappen de feiten aan hun terroristische laars. Het WOB-verzoek van RTL Nieuws bewijst objectief directe en op de persoon van de minister bedoelde bemoeienis van journalisten van Trouw met de beslissing en commentaren van ministers met betrekking tot het proces tegen Geert Wilders.

Share |

Geschiedvervalsing door Yuval Noah Harari

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 05-02-2020 09:34
Bij DWDD gisteren kreeg de Israëlische geschiedvervalser Yuval Noah Harari ruimte van journalist Matthijs van Nieuwkerk om bij te dragen aan de vestiging van oppermacht door de Zionisten. Het belangrijkste aan de boeken van historicus Yuval Noah Harari is wat hij niet vertelt. Namelijk dat de Zionisten achter de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zitten. En dat de geschiedenis zich herhaalt omdat de Zionisten nog een Holocaust op de rol hebben staan. Deze Holocaust zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. En is onvermijdelijk omdat ook deze Holocaust net als de vorige Holocaust in de Bijbel staat geprofiteerd.

De geschiedvervalser is ook een slechte lezer omdat hij niet eens de tekst terugvindt in de Bijbel waarin objectief is bewezen dat Jezus Christus niet is gestorven. Het is ook bijzonder dat deze zogenaamde wetenschapper homo is en niet eens kan vertellen dat AIDS niet door Hiv wordt veroorzaakt. En dan het gekweel over filosofen die nodig zouden zijn om uit te maken wat algoritmen doen. De kwestie of het algoritme van een self driving car moet kiezen tussen het doodrijden van een bejaarde of een kind, bestaat niet. De auto krijgt de opdracht aanrijdingen met objecten te voorkomen, ongeacht. Of het nu een boom is of een kind of een bejaarde.

Het meest verschrikkelijke aan geschiedvervalser Yuval Noah Harari is dat hij gewoon iedereen in het gezicht vertelt dat de terroristen heel goed zijn in theater, en niemand leest de toneelstukken die zijn geschreven door het creatieve brein van de Holocaust. De man die bedacht dat de Endlosung en de Holocaust moesten worden uitgevoerd is de journalist Theodor Herzl. Een begenadigd schrijver die in zijn dagboeken eind 19e eeuw laat zien dat hij Baron von Hirsch zegt dat Von Hirsch de Joden sprookjes moet vertellen om zijn Joodse kolonies te migreren naar Palestina. Yuval Noah Harari is totaal achterhaald. Iedereen kan weten waar alles toe leidt, namelijk complete realisatie van de Zionistische ideeen van de journalisten Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinsky waaronder begrepen wereldmacht voor het wereldhuis van de familie Rotschild.

Share |

Journalisten op Jodenjacht

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 02-02-2020 22:59
Voordat in West Europa voor de Tweede Wereldoorlog het antisemitisme uitbrak waren journalisten, schrijvers en wetenschappers actief met de oprichting van de beweging die het oogmerk bezit te strijden tegen assimilatie van Joden en oppermacht te vestigen voor een bepaald syndicaat, en het aanjagen van antisemitisme omdat dit na de Franse Revolutie was verdampt. De sporen die deze terroristen hebben achtergelaten in de geschiedenis zijn zelfs 122 jaar na dato zeer duidelijk zichtbaar. Deze beweging draagt de naam van de oprichter: journalist Theodor Herzl.

Tegenwoordig worden personen met Joodse achtergrond door journalisten en media de mond gesnoerd over de misdaden van de Beweging van Herzl tegen de Joden zoals de journalistiek en de media dit voor de oorlog ook deden. De Nederlandse journalistiek en media is sinds de oprichting van de Beweging van Herzl grote supporter van zijn antisemitische en terroristische doelen. Er is geen journalist in Nederland die de publicaties van journalist Herzl onder de loep neemt en laat zien dat de Beweging van Herzl verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers.

Journalist Herzl zelf schrijft in zijn dagboeken in 1895 dat hij het creatieve brein is van de Holocaust. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van de openbare vergadering van de statelijk acterende vereniging van journaliste, publiciste, schrijvers en wetenschappers wat is opgericht door journalist Herzl met als oorlogsdoel te bewerkstelligen dat de familie Rothschild heerst als Vorst over alle Joden en oppermacht bezit. De Kolonisatie van Palestina dient de stichting van een nieuw koninkrijk. Dit koninkrijk bezit het oogmerk alle koninkrijken en regeringen aan zich te onderwerpen. En oppermacht te vestigen.

De Telegraaf neemt in ieder geval sinds 1922 deel aan de Terreurbeweging van Herzl. De Terreurbeweging van Herzl is verantwoordelijk voor de aanslagen in de VS 11 september 2001. Die aanslagen dienen de complete realisatie van de ideeen van de oprichter van deze terreurbeweging. Deze terreurbeweging beschikt over het geld om het te doen. En de geavanceerde middelen voor uitvoering. Bovendien liegen de journalistieke deelnemers aan deze terreurbeweging doelbewust over de 9/11-feiten. Bovendien bedreigen en bedriegen ze de rechtspraak om de feiten en omstandigheden te ontkennen. Iedereen heeft op school gezeten. Iedereen is zich bewust van de basiswetten van de Natuurkunde.

Het instorten van de torens van de Twin Towers kan niet door de vliegtuigen zijn bewerkstelligd. Alle wetten van de natuurkunde, de wiskunde, de scheikunde en het gewone gezonde verstand verzetten zich tegen de algemene opvatting in de westerse journalistiek en media over het instorten van de torens van de Twin Towers. De mening van journalisten over de aanslagen in de VS 11 september 2001 en overigens over de Holocaust zijn objectief bewijs van deelname van bewuste journalisten aan de terreurbeweging van Herzl. Waarmee elke journalist in Nederland is gewaarschuwd.

Share |

Journalisten en hun verantwoordelijkheid

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 31-01-2020 22:50
In de Telegraaf roept een antropoloog journalisten op hun verantwoordelijkheid te nemen. Deze antropoloog traint boardrooms en bestuurders in Deep Democracy. Deep Democracy is een antidemocratische beweging met een duidelijke hiërarchie, peer to peer beïnvloeding en krachtige rituelen. De ontwikkelaars van Deep Democracy zijn Amerikaanse natuurkundigen die zich dom houden over de 9/11-feiten, en hun methode voor verandering hebben ontwikkeld in het instituut van de psychoanalyticus die in de jaren dertig van vorige eeuw samenwerkte met de enabelers van de Holocaust voor vorming van het beeld wat mensen hebben van Joden. De zogenaamde archetypes.

De antropoloog traint tevens de politie en de georganiseerde misdaad in de Jeugdhulp. Het vreemde aan deze antropoloog is de expliciete communicatie in de (sociale) media naar anderen over hoe deze antropoloog dingen graag ziet en heeft. Antropologie is een wetenschap. Deze antropoloog beroept zich op relativiteit en participerende observatie. Participerende observatie is zeer onwetenschappelijk. Antropologen zijn waarnemers van cultuur. Personen die in sociale media of op het podium beïnvloeden, de zogenaamde influencers, nemen deel aan cultuur en kunnen cultuur derhalve niet objectief observeren. Door de relativiteit is bij participerende observatie de waarneming afhankelijk van de persoon van de waarnemer. Participerende observanten nemen hun bijdrage aan cultuur waar.

Deep Democracy is bedacht eind jaren zestig vorige eeuw omdat bepaalde personen van mening waren dat democratie is mislukt want in Zuid Afrika in de jaren zestig van vorige eeuw was nog altijd racisme. De personen die Deep Democracy hebben bedacht zijn Arnold Mindell, zijn vrouw en hun team. Hun process-oriented psychology wordt gezien als een vorm van brainwashing wat door hen eufemistisch veranderkunde is genoemd. Deze personen zijn in staat met psycho analitische manipulaties hele volksstammen in alle staten te brengen. Zij hebben dit reeds bewezen met experimenten in de Verenigde Staten. De bewust antropoloog bewijst dit met zogenaamde serotonine experimenten, waarmee veranderingen magisch worden begeleid. De Nasi’s zijn zeer actief met het verspreiden via de Telegraaf van hun ideologie en methode voor verandering. Voor publicist Wim Dankbaar is die antropoloog ook interessant in verband met zijn queeste voor gerechtigheid.

Wim Dankbaar stelt en beweert dat Marianne Vaatstra door een asielzoeker is vermoord die na de moord ijlings naar het buitenland is gesluisd op gezag van Joris Demmink. Deze antropoloog met kennis van cultuur en rituelen was 13 jaar geleden directeur en later regiodirecteur COA, de asielopvang. In de tijd van de moord op Marianne Vaatstra heeft deze antropoloog de directie en de medewerkers van het asielzoekerscentrum in Kollum bijgestaan. Mensen van het centrum zaten er doorheen. Werden nagescholden en bedreigd. Met eieren bekogeld. Omdat ze het opnamen voor de asielzoekers. Voor de moordenaars. De gemeenschap was er destijds van overtuigd dat de moord zou zijn gepleegd door een asielzoeker. Wim Dankbaar is daarvan nog altijd overtuigd. En heeft tot nu 7 ton EURO van zijn vermogen geofferd om dit te bewijzen.

Volgens de gemeenschap in der tijd was er sprake van een rituele moord. Het meisje haar keel was doorgesneden. Volgens verschillende getuigen leek dat keel doorsnijden te zijn gedaan door iemand met ervaring. Het had een locale boer kunnen zijn die zijn schaapjes zelf slacht. De antropoloog verzint dat de gemeenschap aan moslims dacht toen zij naar het asielzoekerscentra wezen. Er waren eerder bedreigingen geuit. Ook de honden liepen in eerste instantie naar het asielzoekerscentrum, zo is het verhaal. Onderzoek naar de sporen die leiden naar het asielzoekers centrum zou zijn afgehouden. Met het officiele Onderzoek Ali H. van het Openbaar Ministerie bewijst het Openbaar Ministerie objectief dat het Openbaar Ministerie de door publicist Wim Dankbaar aangewezen (thans ex) asielzoeker uitsluit als dader van de moord op basis van het DNA van de verkrachter. De antropoloog is ook lovend over de verdediging van Jasper S, terwijl weldenkende mensen het daarmee oneens zijn.

Share |

Kinderen worden gedeporteerd

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 29-01-2020 22:30
De Nederlandse Politie werkt mee aan de deportatie van minderjarigen. Politie en Kinderbeschermers treden bij herhaling woningen binnen zonder rechtsgeldige last tot binnentreden. En zonder dat een beschikking of een vonnis van een Nederlandse rechter is betekend aan de partij tegen wie de executie zich zal richten. Deze kinderen worden geplaatst in handen van kinderbeschermers die zich bewust zijn dat zij en hun collega’s niet aan waarheidsvinding doen. Kinderrechters doen ook niet aan waarheidsvinding. De Politie werkt mee omdat het denkt dat dit zo hoort.

De Politie in Nederland wordt verantwoordelijk gemaakt voor de gedwongen verdwijning van minderjarigen, mensenhandel en misbruik en mishandeling van minderjarigen. De kinderen die door de Jeugdhulp worden meegenomen lopen tot vierhonderd procent meer kans op misbruik en mishandeling dan elders. Iedereen is bekend met de feiten omdat diepgaande onderzoeken en rapporten van experts afgelopen jaren deze misdaden objectief bewijzen. Het is uitgebreid uitgelegd in diverse openbare documenten hoe het werk van de Kinderbescherming gezien dient te worden.

Er blijkt niemand bereid te zijn stappen te ondernemen. Wel zijn er heel veel mensen die heel veel blijven verdienen aan de kinderbescherming. En blijven adviseren de Jeugdzorg te handhaven en meer geld te geven aan de Jeugdwulp. De kinderbeschermers worden bovendien getraind door antropologen in ontwrichtende en democratie ondermijnende strategieën en methoden voor verandering. De kinderbeschermers stappen dominant, dwingend en vaak passief agressief een gezinsopstelling binnen met wat zij “zorgen” noemen zonder te weten wat er aan de hand is. Daarbij dringen ze hun mening op aan anderen en bovendien komen ze gemaakte afspraken gewoon niet na.

Er zijn eerder pogingen gedaan om deze vorm van georganiseerd misdaad te laten vervolgen. Dat is nog niet gelukt onder andere omdat de Nederlandse onafhankelijke rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd door de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de deportaties in de Tweede Wereldoorlog. Arnold Heertjes heeft jaren geleden de vergelijking gemaakt tussen de Gestapo en de Jeugdhulp. Hij moest zwijgen van de rechter. De Nederlandse Kinderbescherming maakt zich doelbewust schuldig aan extreem zware misdrijven met duizenden zo niet tienduizenden minderjarige slachtoffers die heel goed zijn te vergelijken met de misdaden van de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog.

Share |

Holocaust-excuses Mark Rutte ongeloofwaardig

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 27-01-2020 15:36
Hoe bestaat het dat uitgerekend historicus Mark Rutte als minister-president excuses aanbiedt namens de regering omdat de Staat der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog te kort is geschoten als “hoeder van recht en veiligheid”. Ook nu schiet de Staat der Nederlanden te kort omdat historicus Mark Rutte de objectieve historische brondocumenten aan het zicht onttrekt die bewijzen dat personen waarmee de Nederlandse Regering samenwerkt de terreurbeweging vertegenwoordigen die verantwoordelijk is voor de gruwelen van de Holocaust.

coin.jpgDe Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn het werk van vereniging Erez Israël. Opgericht te Basel 1897 door journalist Theodor Herzl met het oorlogsdoel de Joden uit te roeien en oppermacht te vestigen.

De oorlogen van de Coalition of the Willing in Moslimlanden zijn de voortbouwende strijd van deze terreurbeweging voor het vestigen van de wereldorde waaraan het sinds de oprichting statelijk acterend militair werkt. Op dit moment worden onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door deze terreurbeweging, die daarmee een gevaar is voor de rechtsstaat, om het bestaan van deze terreurbeweging en zijn misdaden tegen de Joden te ontkennen.

Doordat historici en journalisten in het algemeen doelbewust en bij herhaling
ongeloofwaardige standpunten innemen en ongefundeerde beweringen verkondigen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, weten meeste mensen niet dat de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 de strijd voortzetten van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Deze terreurbeweging heeft mogelijk ook de aanslag op de MH17 bewerkstelligd. Deze terreurbeweging is verantwoordelijk voor een waslijst aan high impact crimes die het zo sluw als het is op anderen weet af te schuiven. De Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog was de uitvoerende macht van de Zionistische Congressen.

Share |

De waarheid over Auschwitz

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 26-01-2020 09:43
In Auschwitz hebben de Zionisten en hun priesters de kolonisatie van Palestina geritualiseerd, de ooien scheidend van de rammen in het kamp van de onderneming van de familie van de patroon van de helden van Geert Wilders. Onderdelen van de Staat der Nederlanden worden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door de Zionisten om verzoeken af te wijzen van nakomelingen van Joodse kampslachtoffers ter objectivering van de waarheid van de inhoud van de website holocaustles.nl.

De Zionisten zijn de grote initiators van Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van IG-Farben. Het was een agrarisch kamp. Er gingen ook luxe Pullman Wagons met restauratie en personen met hun zakken gevuld met geld en sieraden over het spoor naar Auschwitz. Het personeel van Auschwitz heeft een grotere vinger in de gewelddadige pap gehad dan bekend was bij en tijdens de Auschwitz-processen.

Auschwitz is vijf en zeventig jaar geleden bevrijd door de Russen. Er zijn een miljoen Joden vermoord in Auschwitz. Dat er vier miljoen Joden zouden zijn vergast in Auschwitz is niet de waarheid. Auschwitz had douches die gebruikt zijn als douches. In Auschwitz zijn joden ritueel gewassen, geofferd en verbrand tot ze volledig in rook opgingen, gespiegeld aan de traditionele Holocaust waarmee de heiligste dag der Joden, Jom Kippoer, wordt afgesloten. 

De Holocaust zoals deze is uitgevoerd door de trouwste vrienden en beste bondgenoten der Zionisten is bedacht door de held van Geert Wilders. Deze man was journalist en de oprichter van Vereniging Erez Israël te Basel 1897 met het oorlogsdoel de Endlösung, de Holocaust en oppermacht te bewerkstelligen voor het wereldhuis van de familie van de patroon van de held en van Geert Wilders.

Auschwitz is gebouwd en de Joden zijn daar vergast door de uitvoerende macht van de vergaderingen van Vereniging Erez Israël wat sinds 1897 statelijk acteert en de Joden aan zich onderwerpt. En een Koninkrijk stichten in Palestina met een lid van de familie Rothschild als Vorst. De familie Rothschild, Theodor Herzl, Ze’ev Jabotinsky, de Zionisten, de Telegraaf, andere media, zijn de personen die in georganiseerd verband doelbewust de Jodenvervolging hebben bewerkstelligd als terreurbeweging.

Met het vermogen commandeerde de familie Rothschild de legers der grote machten. Zijn idee voor de Holocaust is door Theodor Herzl in 1895 gedeeld met het wereldhuis van de familie Rothschild. De familie en Herzl trekken later gezamenlijk op lobbyend in Oost Europa ter bewerkstelliging van de pogroms aldaar die eind 19e eeuw beging 20ste eeuw plaatsvonden.

De Zionistische leiding is zo vriendelijk geweest gedetailleerde logboeken en protocollen uit te geven waarin van dag tot dat de activiteiten der Zionisten en hun standpunten en beweringen staan genoteerd ter voorbereiding op hun Holocaust op zes miljoen Joden. De Zionisten hebben daarvoor precies dit getal gekozen omdat zes miljoen het perfecte getal is in de Kabbala.

Uiteindelijk lijken de Zionisten er niet in geslaagd hun antisemitische vrienden en antisemitische bondgenoten zes miljoen Joden te laten vermoorden. Het zijn er uiteindelijk naar alle waarschijnlijkheid op basis van objectieve feiten en cijfers bevestigd door experts tussen de een komma zeven en drie komma drie miljoen geweest. Daaronder honderdzevenduizend Nederlandse Joden waarvoor de zogenaamde kunstenaar Daan Roosegaarde recent ter herdenking zijn kunstenwerk Waterlicht heeft gerecycled.

Share |

Kindermisbruik bij Jehova’s Getuigen

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 23-01-2020 21:36
De Jehova’s Getuigen hebben een exorcist nodig om het Duivelse gedonder en de ontwrichtende propaganda van de door Gd verlaten ambtenaren van het bestuur en de wetenschap een halt toe te roepen. Best goed om het over kindermisbruik te hebben. De kinderen die nu door de Jeugdzorg bij de Jehova’s Getuigen weggehaald zullen worden omdat een Universiteit een mening bezit worden tot 400% meer mishandeld en misbruikt dan wanneer zij thuis blijven onder toezicht van het bestuurlijk lichaam.

De grootste kinderverkrachters in Nederland zijn hulpverleners zie veinzen op te komen voor het kind. Eufemistisch Kinderbescherming genoemd. De Nederlandse journalistiek is te laf daar een woord aan vuil te maken. Zelfs niet wanneer de objectieve feiten in het gezicht slaan. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is besmet met georganiseerde misdaad bij de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdhulp. Regelmatig zijn personen de mond gesnoerd die hierover een boekje opendoen en altijd is Chris Klomp de secreet die de feiten weg huichelt in de media.

De gemeenschap der Jehova’s Getuigen is een liefde volle gemeenschap met een bijzondere visie op Het Woord. De bijzonderheid van de visie komt door het Bijbelvorsen. Jehova’s Getuigen zijn nieuwsgierige onderzoekers die Het Woord van binnen en buiten kennen. En onderzoeken op feiten. Voor hen is de Bijbel De Waarheid. Ze hebben gelijk. Het is een hele beleving om met Jehova’s Getuigen Bijbel studie te doen. Jehova’s Getuigen zijn ruimdenkend. De gemeenschap is diverser dan elke andere gemeenschap op de planeet. De leden praten graag honderd uit over alle handen onderwerpen.

Zoals iedereen maken mensen fouten. Kindermisbruik is daar een voorbeeld van. De statistieken nalezend leidt niet tot de vanzelfsprekende conclusie dat de mate van kindermisbruik binnen de gemeenschap der Jehova Getuigen erger is dan bijvoorbeeld bij de genoemde Jeugdhulp of godbetert de Katholieken. Als misbruik ergens bomt ton is dan is dat bij de Katholieken van het CDA. Dij de Jeugdhulp worden kinderen pas echt zwaar misbruikt en mishandeld. Tot vier keer meer dan elders. Dat zijn de statistieken. Natuurlijk kan het dat Jehova’ Getuigen misbruik stil houden en geheimzinnig zijn. Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad en andere journalisten doen dat ook als het over misbruik door Jeugdhulp gaat. Dus wie is hier eigenlijk de misbruiker?

Bovendien vallen de patronen op. Joden staan ook weer ouderwets onder druk tegenwoordig. Waar Jehova’s Getuigen als gemeenschap het meest op aan te spreken zijn is het eenvoudige feit dat zij ondanks al hun Bijbelvorsen effectief de Grote Profeet Jezus Christus niet volgen. Jehova’s Getuigen denken nog altijd dat Jezus Christus aan de paal is genageld en gestorven voor de zonden van de mensheid en daarna is opgestaan terwijl daarvan niks kan blijken uit de Bijbel die zij gebruiken. Feitelijk zijn Jehova’s Getuigen net als de christenheid volgers van de Apostelen van Jezus Christus die na de lijdensweg verschrikt en zeer bevreesd dachten een geest te zien. Kennelijk vergeten dat Jezus hen  scherpelijk gebood en beval, dat zij niemand zeggen zouden dat de Zoon des mensen veel moet lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden

Het zijn de letterlijke woorden van de Zoon van Gd dus het is de waarheid. Het Woord zoals Jehova’s Getuigen dit zien qua tekst is net iets anders dan de Nederlandse Statenvertaling. Met betrekking tot de veronderstelde dood van Jezus Christus zijn de boeken inhoudelijk hetzelfde. Er is geen Bijbel op aarde waaruit de dood van de Profeet kan blijken. Bovendien, en dat kan elke Bijbel forser opzoeken, wordt Mohammed al in het Oude Testament genoemd. Een keer. Majesteitelijk. In Hooglied. En het heeft er alle schijn van dat ook Jezus Christus vooruitwijst naar de Laatste Profeet. De Bijbel is een bijzonder boek vol voorspellingen die wonderbaarlijk genoeg keer op keer uitkomen.

Share |

Klimaatactiviste Greta Thunberg is achterlijk

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 23-01-2020 11:35
De niet onderwezen klimaatdrammer Greta Thunberg vindt nog steeds dat er te weinig wordt gedaan aan CO2-uitstoot. Ze klaagde op een topconferentie in het Zwitserse Davos dat er volop wordt gediscussieerd over het klimaat, zonder dat er veel actie wordt ondernomen. Dat de hele wereld met zoveel aandacht luistert naar deze trol bewijst weer eens dat de gemiddelde wereldburger niets heeft opgestoken van het basisonderwijs. CO2 is dwingend noodzakelijk om het klimaat te verbeteren. Zonder ruime hoeveelheden CO2 is klimaatverbetering niet mogelijk. Fotosynthese bewijst dat CO2 moet. Het is de basis van leven.

De gemeten klimaatverandering heeft hele andere oorzaken. Als eerste zijn er de natuurlijke veranderingen. Bijvoorbeeld door activiteit van de zon. Het klimaat verandert. De seizoenen veranderen elke drie maanden. En het klimaat verandert ook over langere periodes. Warmere en koudere periodes komen en gaan. In den beginne was de aarde woest en ledig. Groenland wordt Groenland genoemd omdat het daar vroeger zeshonderd jaar geleden groen was. Ijsbergen op Groenland zijn  abnormaal. De verandering van het klimaat die niet kan worden verklaard door natuurlijke factoren wordt bepaald door de massale ontbossing op aarde. Deze ontbossing veroorzaakt een warmer en droger klimaat en is de oorzaak van stijging van CO2.


Met andere woorden: de relatie die Greta Thunberg legt tussen klimaatverandering en stijging van CO2 is een correlatie en niet een oorzakelijk verband. Het weerzinwekkende aan die verschrikkelijke Greta Thunberg is dat ze met haar gedram negative CO2 uitstoot bewerkstelligt wat juist verdere uitdroging en opwarming van het klimaat en klimaatvluchtelingen bevordert. Het is totaal achterlijk om te denken dat de bouwstenen voor al het leven op aarde verantwoordelijk zijn voor door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het meest verschrikkelijke aan deze onverteerbare onzin is wellicht dat de flauwekul zo breed wordt gedragen door personen die zich weldenkend wanen zoals journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad en de professionals van het KNMI.

Share |

Psychiaters zonder schaamte

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 19-01-2020 22:12
De psychiaters Bram Bakker en Esther van Fenema hebben geen enkele schaamte. Deze initiators van het Depressiegala verlenen bewust of niet ondersteuning aan de georganiseerde misdaad in de zorg. Niet alleen zij maken zich hieraan schuldig. Ook personen waarmee zij samenwerken zeggen “ja” tegen de georganiseerde misdaad in de zorg. De jeugdhulp in Nederland is een criminele organisatie wat zich van de misstanden bewust opzettelijk schuldig maakt een gedwongen verdwijning van minderjarigen en mensenhandel.

Bovendien dragen deze psychiaters bij aan het bedrog in verband met Hiv en AIDS. Deze psychiaters die zichzelf zo goed vinden dat zij door iedereen gehoord willen worden dienen op grond van hun basiskennis als basisarts in een oogopslag te zien en begrijpen dat het syndroom AIDS niet door het Hiv-virus kan worden veroorzaakt want syndromen zijn geen virusziekten. Bovendien stelt en beweert de ontdekker van Hiv dat co-factoren noodzakelijk zijn om AIDS te verkrijgen. Depressieve Hiv-patiënten kunnen niet worden geholpen door de psychiaters Bram Bakker en Esther van Fenema omdat zij waarheid niet van fictie onderscheiden.

Met Esther van Fenema is het bijzondere aan de hand dat zij schrijft voor de site van journalist Bert Brussen die erom bekend staat publicaties te weigeren over de genocide van de “#jacultuur” in Irak. Nog meer bijzonder aan Esther van Fenema is dat zij beweert een Joodse achtergrond te bezitten en tegelijk niet lijkt te willen zien en begrijpen dat de Zionisten al sinds 1895 terrorisme gerelateerd strijden tegen assimilatie van Joden en de grote initiators zijn van WOII en de Holocaust. En as we speak hun volgende Holocaust voorbereiden. Personen waarmee Esther van Fenema samenwerkt zijn antropologen die bestuurders, managers en boardrooms trainen in Deep Democracy. Deep Democracy imponeert als de magistrale psychologische clusterfuck voor verandering van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler, de gaskamers, de aanslagen in de VS 11 september 2001 en mogelijk de aanslag op de MH17.

Instand update by Ad.nl: De 350.000 euro overheidssubsidie die de Nederlandse Mental Health Foundation (MHF) in 2017 kreeg voor de organisatie van het Depressiegala en het opzetten van een voorlichtingscampagne op scholen over geestelijke problemen, blijkt vooral gebruikt voor het betalen van onder meer directie, management, locatiehuur en catering.

Share |

Bram Bakker streng straffen

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 17-01-2020 22:46
Het Openbaar Ministerie zou moeten overwegen arts en psychiater Bram Bakker streng te straffen als oplossing voor de grote maatschappelijke problemen die hij veroorzaakt met zijn mening over Hiv en Aids. Bram Bakker die het gezicht is van Stichting Geen Doofpot is bij herhaling onderbouwd met documenten er op gewezen dat objectief bewijs van de aanname dat AIDS door Hiv wordt veroorzaakt niet bestaat. Zelfs de nomenclatuur verraadt de afwezigheid van oorzakelijk verband omdat AIDS een syndroom en Hiv een virus is. En syndromen niet door een virus worden veroorzaakt. De ontdekker van Hiv zegt zelf dat co-factoren verantwoordelijk zijn voor AIDS.

Bovendien heeft het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science in mei 1984 het artikel gepubliceerd van de bekende wetenschapper Robert Gallo waarin hij middels zijn meetgegevens objectief bewijst dat deze deskundige bij een minderheid van de door hem onderzochte AIDS gevallen Hiv heeft aangetroffen. Daarmee is objectief bewezen dat de relatie die wordt gelegd tussen AIDS en Hiv niet voldoet aan Kochs Postulaten. Elke basisarts in Nederland is bekend met Kocks Postulaten. Ook de grondwet van de virologie genoemd. Toch ziet en begrijpt arts en psychiater Bram Bakker niet spontaan uit zichzelf dat wat zijn beroepsgroep stelt en beweert over Hiv en AIDS niet de waarheid kan zijn.

Bram Bakker als arts en psychiater is ook de initiator van het Depressiegala. Dit jaar een jubileum. Het is niet ondenkbaar en zelfs zeer waarschijnlijk dat Bram Bakker depressieve Hiv-patiënten behandelt. Deze patiënten zijn dan depressief door de diagnose Hiv en vrezen AIDS. Bram Bakker helpt deze personen niet omdat Bram Bakker de leugens als waarheid accepteert. Bram Bakker grossiert in meningen. Niet in wetenschappelijke feiten. Het wordt erger wanneer daarbij wordt bedacht dat Bram Bakker op het podium van zijn Depressiegala personen uitnodigt die eigenlijk strafrechtelijk vervolgd dienen te worden voor het geven van leiding aan de georganiseerde misdaad in de jeugdhulp.

Bovendien zijn personen waarmee Bram Bakker samenwerkt antropologen die bestuurders en board rooms trainen in Deep Democracy. Deep Democracy is een methodologie voor bestendiging van terroristische veranderingen. Deep Democracy saboteert democratische besluitvorming en geschillen beslechting. Deep Democracy is ontwikkeld door wetenschappers die gezien dienen te worden als deelnemers aan de statelijk acterende terreurbeweging die verantwoordelijk is voor het actueel internationaal terrorisme, misdaden tegen de Joden en het bedreigen en bedriegen van onderdelen van de Staat der Nederlanden. De georganiseerde misdaad die daaromheen woekert besmet de hele Nederlandse samenleving. Arts en psychiater Bram Bakker houdt die onrechtmatige feiten en omstandigheden in stand terwijl hij in ieder geval wat betreft Hiv en AIDS instaat is daaraan een eind te maken. Bram Bakker pretendeert ten slotte tegen doofpotten te zijn.

Share |

Strafvervolging klimaatactivisten

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 15-01-2020 16:53
@Tayelrand vraagt zich af of het juridisch mogelijk is om namens CO2 een proces wegens smaad aan te spannen tegen de staat en anderen, die CO2 blijven omschrijven als vervuiling. Nee, want CO2 kan geen wil verklaren. Wat wel kan is namens personen, klimaatactivisten en onder andere het bestuur van Stichting Urgenda aanklagen voor bedrog en voorbereiding van internationale misdrijven. Zij die vermindering van uitstoot van CO2 propageren willen kennelijk de mensheid vergassen. Bovendien strijden klimaatactivisten ook actief tegen stikstof.

De scheikundige formule voor fotosynthese is objectief bewijs van het feit dat de gemeten opwarming van de aarde sinds de industriële revolutie die niet kan worden verklaard door Milanković, wordt veroorzaakt door de massale ontbossing ten behoeve van deze industriële revolutie. Fotosynthese is een endotherm proces. Dit betekent dat er energie nodig is, in de vorm van warmte van de zon, om dat proces te laten plaatsvinden. Door ontbossing vindt er minder fotosynthese plaats waardoor de energie die daarvoor zou worden gebruikt wordt omgezet in stralingswarmte van de aarde. Daardoor warmt lucht op, en wordt lucht droger en is de klimaatverandering logisch verklaard.

Stikstof en CO2 zijn basis bouwstenen voor leven. Deze stoffen zijn niet de causale oorzaak van klimaat- of milieuproblemen. Stijging van CO2 is ook het gevolg van de massale boomkap omdat bomen daardoor CO2 niet meer omzetten in glucose en zuurstof. CO2 is slechts voor vier honderste van procenten aanwezig in de atmosfeer. Bovendien wordt de global warming potential van gassen uitgedrukt in CO2-equivalenten. Bovendien zijn het andere chemische verbindingen waarin ook stikstof zit die problematisch kunnen zijn zoals stikstofoxiden. Het resultaat van de wil van klimaatactivisten en stichting Urgenda is verpaupering van grond, verwoestijning en een zuurstof arme atmosfeer. Kennelijke begrijpen ze bij Urgenda de betekenis niet van het isgelijkteken in de scheikundige formule voor fotosynthese.

CO2 is dwingend noodzakelijk voor het ontstaan van leven. En voor de instandhouding van de natuur. Te veel CO2 bestaat bijna niet. Te veel CO2 levert op dat mensen en dieren in slaap vallen. Dat is een niveau van CO2 wat met geen mogelijkheid wordt gehaald, behalve bij het verdoven van varkens voordat ze worden geslacht. Elke boer weet dat CO2 toevoegen aan kassen de groei en bloei van vruchten en gewassen bevordert. CO2 zorgt ervoor dat bomen meer CO2 opnemen. CO2 zorg er ook voor dat bossen beter beschermd zijn tegen brand omdat met meer CO2 de bladeren en stammen vetter en groter zijn en meer vocht bevatten.

De hele klimaat hysterie heeft een economische grondslag. Het is bedoeld om een bepaald deel van de industrie te bevorderen. Zo wordt de elektrische auto gesubsidieerd terwijl deze voertuigen zeer brandgevaarlijk zijn en een potentiële chemische vervuiling vertegenwoordigen waarop niemand een antwoord heeft. De batterijen van elektrische auto’s zijn zwaar chemisch afval wat gedumpt wordt in ontwikkelingslanden. Bovendien is de oplossing van het milieuprobleem wat betreft het verkeer invoering van designers fuel die geen of amper roet en stikstofoxide leveren bij verbranding in dieselmotoren.

Dieselmotoren zijn bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de propaganda van Urgenda en andere klimaatterroristen, zeer goed in staat schoon te verbranden. Vervuiling door verbranding van brandstoffen voor vervoer wordt bepaald door de kwaliteit van brandstof. Niet door de techniek van de dieselmotor. Omdat er ook brandstoffen voor diesel en benzine auto’s verkrijgbaar zijn die geen roet en NOX veroorzaken concurreert Urganda oneerlijke in het belang van andere oplossingen voor milieuproblemen. Bovendien wordt de rechtspraak bedrogen door Urgenda over de schuld van CO2 aan klimaatverandering. Dus aangifte tegen de klimaatkrankzinnigen kan gewoon uit eigen naam. En is op de plaats.

Share |

Jezus Christus in Kirjat Arba

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 13-01-2020 15:29
Volgens onbevestigde bronnen in Trouw leefde oorlogscorrespondent Arnold Karskens in een soort roes toen hij Jezus Christus tegenkwam vlak bij de poort van Kirjat Arba. Meer mensen melden Jezus te hebben gezien. Kirjat Arba ligt in het gebied waar men Jezus Christus zou verwachten. De Katholieke opvoeding van Arnold Karskens staat eraan in de weg dat hij niet begrijpt dat de verschijning van Jezus Christus doodnormaal is. Ook de Bijbel die in het Katholiek onderwijs wordt gehanteerd bevat het objectieve bewijs dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal. Bovendien is Jezus Christus volmaakt.

Adam en Eva waren ook volmaakt. Gd heeft de mens volmaakt op de aarde gezet. Dit wil zeggen eeuwig levend onder gelukszalige omstandigheden in het Paradijs. De omgeving waar Adam en Eva toen leefden wordt tegenwoordig Irak genoemd. Omdat Eva at van de boom van de kennis van goed en kwaad terwijl Gd had gezegd dat juist dit ene niet mocht in het Paradijs zijn mensen sterfelijk geworden en baren vrouwen pijnlijk. Behalve Jezus Christus. De Zoon van Gd. Gd heeft geen tweede zoon. Of dochter. De Katholieken geloven dat Jezus Christus voor de zonden van de mensheid is gestorven. Daarom denken zij kennelijk dat Katholieke wandaden makkelijk worden vergeven. Katholieken geloven dat Gd van lotje is getikt. 

Katholieken zijn personen die zich ongelofelijk vergissen in Bijbel-feiten en bijpassende leerstellingen. De Bijbel bevat een hele andere inhoud dan de Katholieke kerk stelt en beweert. Fundamenteel anders. De Bijbel bevat voorspellingen die keer op keer uitkomen. De Holocaust en de Exodus staan ook in de Bijbel voorspeld in boeken die velen honderden jaren geleden zijn geschreven voordat de Joden met miljoenen tegelijk zijn uitgemoord en Palestina werd gekoloniseerd. Zo bevat de Bijbel in het Oude Testament nadrukkelijke vooruitwijzingen naar Mohammed. Bovendien voorspelt en bewijst Jezus Christus persoonlijk dat hij niet zal sterven. Jezus Christus gebood zijn volgelingen scherpelijk en beval hen, dat zij dit niemand zeggen zouden:  "De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden".

Een paar jaar eerder heeft journalist Arnold Karskens in Joegoslavië, waar de Serviërs en de Kroaten elkaar bestookten, ook al eens de Heilige Geest ontmoet. Arnold Karskens schrijft voor the PostOnline, een product van journalist Bert Brussen die weigert mededelingen te doen aan het publiek over de genocide van de vrienden van Arnold Karskens in Irak. Arnold Karskens is voorzitter van een stichting die oorlogsmisdaden onderzoekt. Oud-leden van de commissie van aanbeveling van deze stichting zijn Nederlandse oorlogsmisdadigers die door Arnold Karskens ongemoeid worden gelaten. Ook benoemt Arnold Karskens niet de objectieve bronnen die bewijzen dat journalisten de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers.

Share |

The Greens bevorderen bosbranden

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 11-01-2020 18:32
De bosbranden in Australië worden bevorderd door the Greens. Omdat zij strijden tegen brandgangen in de onmetelijke bosgebieden waardoor branden uitbreiden en niet uitdoven. En omdat the Greens reductie willen van CO2. Des te minder CO2 des te droger bossen. Des te meer CO2 des te meer en des te groter de bladeren aan bomen en des de groter de weerstand van bossen tegen bosbranden. De hele cultus rond het autistische meisje Greta Grunberg is een ziekte. Wat dit wicht predikt leidt tot verwoestijning. CO2 is basisvoedsel voor bomen en planten. Zonder CO2 bestaat er geen natuur. Het broeikaseffect van CO2 is een natuurlijk effect noodzakelijk voor het ontstaan van leven. Te veel CO2 is slaapverwekkend.

De mening van the Greens is die van personen zonder basiskennis. De klimaatverandering die veel mensen ervaren is normaal. Groenland heet Groenland omdat het vroeger in 1400 groen was.

Het klimaat was vroeger in veel gebieden aanzienlijk anders dan vandaag. Dat is de natuurlijke verandering van het klimaat. Klimaat is niet stabiel. Het is aan verandering onderhevig net als het aardmagnetisch veld en de hoeveelheid straling van de zon. Vooral de straling van de zon is verantwoordelijk voor opwarming en afkoeling. Wat betreft de menselijke bijdrage aan klimaatverandering is de ontbossing door de industrialisatie de oorzaak van klimaatissues, milieuproblemen en natuurrampen. Overstromingen en ontbossing zijn synoniemen.

Om de verandering van het klimaat wat betreft de menselijke bijdrage een halt toe te roepen is herbebossing van de wereld de enige mogelijke oplossing. En brandgangen maken in de bossen. Reductie van CO2-uitstoot geeft het ongewenste resultaat. Voorts dient vanzelfsprekend de kwaliteit van brandstoffen te worden verbeterd om uitstoot in het verkeer van fijnstof en giftige-verbindingen zoals NOX te nihileren. Omdat alles scheikunde is kan dat worden gerealiseerd met designer fuels die gewoon verkrijgbaar zijn. De overheid heeft de bevoegdheid in de regelgeving om deze schone brandstoffen verplicht te stellen. De overheid doet dit niet omdat het zich laat inspireren door hysterische amateurs en opportunistische laaienlichters.

Share |

ChristenUnie bedreigt de Joden

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 09-01-2020 14:57
Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie krijgen van het NRC alle ruimte om de Joden te bedreigen. De ChristenUnie is mede verantwoordelijk voor de actuele chaos in het Midden-Oosten. Voor de Wind en Segers en hun ambtsgenoten dienen te worden vervolgd voor oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide op Semieten. De ChristenUnie is vriend van Israël. Net als Adolf Eichmann en Joseph Goebbels dit waren. De ChristenUnie is geen vriend van de Joden. De Joden houden niet van de zogenaamd Joodse Staat. Joden willen geen Joodse Staat. De Joodse Staat is gebouwd door de Nazi’s als wereld-getto en om de Joden te vernietigen. Het staat in de Bijbel dus Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers zijn bekend met hun antisemitisme.

Qassem Soleimani die overduidelijk geen vriend was van Israël beschermde de Joden meer dan Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers met hun pretenties. Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers klagen erover dat de wereld onveilig is voor de Joden. Daarom zijn de antisemieten Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers vrienden van Israël. Joden zijn vrienden van Qassem Soleimani.

Elke vijand van de zogenaamd Joodse Staat Israël is vriend van de Joden. Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers zijn ermee bekend dat de oprichters van Israël atheïstische journalisten zijn die Joden dermate haten dat ze strijden tegen assimilatie van Joden, en een wereldgetto stichten in de voor Joden heilige Staat Palestina. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van de zogenaamd Joodse Staat Israël in oprichting.

Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers doen het werk van Satan. Waren Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers echte Christen geweest en niet de valse en opzettelijk misleidende bestuurders die zij feitelijk zijn dan hadden zij niet in de politiek gezeten. Bovendien coin.jpghadden zij dan gepredikt dat de Joden in de Diaspora horen te verblijven omdat Joden handhavers zijn van de Drie Eden. Ook hadden Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers als hij echte Christenen waren geweest gepredikt dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal. Dat staat gewoon letterlijk in de Bijbel in alle vertalingen door deze Grote Profeet persoonlijk geprofeteerd én keihard bewezen na de vermeende executie.

Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers geloven in waanvoorstellingen. Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers zijn hele zware politiek ambtelijke misdadiger. Er kleeft ongelofelijk veel bloed aan de handen van Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers. En aan die van de overige leden van hun partij zoals historicus Beatrice de Graaf die regelmatig onder goedkeurend toezicht van journalist Mattijs van Nieuwkerk bij de Wereld Draait Door aan tafel fakenews verspreidt. De redactie van de Wereld Draait Door mishandelt personen die bewijs leveren van het terrorisme van de ChristenUnie. Bovendien werken de ChristenUnie en de Wereld Draait Door als vriend van Israël aan de voorbereidingen op de volgende Holocaust die het voor de Joden in petto heeft.

Share |

Document acties

Share |