U bent hier: Home / Collections / Vndg

Vndg

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 13-06-2020 21:48

.

De Bijbel en Corona

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 12-04-2020 18:17
In het algemeen wordt door journalisten schamper gedaan over Gd en de Bijbel. Mensen in de media zien zichzelf als verlicht. En geloven in Darwin. De evolutie van amoebe naar de Neanderthaler vond plaats tijdens de vijfde dag van de schepping. De Bijbel van voor tot achter is de bron om de Coronamaatregelen in het juiste perspectief te plaatsen. Het bijzondere aan de Bijbel is dat daarin voorspellingen staan die keer op keer uitkomen. Daarop is geen uitzondering. Zo staan in Ezechiël de Endlösung, de Holocaust en de Exodus voorspeld zoals die zijn vervuld in Auschwitz

Deze vervulling is vormgegeven door de terreurbeweging van de helden van politicus Geert Wilders. De Bijbel voorspelt nog een Holocaust. Deze zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Ook deze Holocaust zal worden vervuld door menselijk toedoen dankzij de deelnemers aan de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders waaraan welhaast de gehele Nederlandse journalistiek en hun media doelbewust deelnemen. 

Deze deelname blijkt onder andere uit de weerstand van journalisten als Chris Klomp van het Algemeen Dagblad en Saskia Belleman van de Telegraaf tegen publicatie van het feit dat onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen door de terreurbeweging van de helden van Wilders om niet de authentieke brondocumenten te respecteren die objectief bewijzen dat de helden van Wilders de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers.

De Coronamaatregelen zijn bewerkstelligd door deelnemers aan de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. Dit is te zien aan het optreden van Bill Gates, de Telegraaf en trainers Deep Democracy in Nederland. En aan de publicaties van alle kranten. En natuurlijk aan Geert Wilders zelf. Geen enkele journalist in Nederland onderzoekt de feiten. Onderzoeksjournalistiek bestaat niet. Journalisten als Arnold Karskens die de patronen dienen te herkennen omdat zij nu eenmaal stellen en beweren Nazi's te jagen nemen actief deel aan de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders om als ervaren kaalkopje het publiek zand in de ogen te strooien met betrekking tot de waarheid en de feiten.

De Bijbel voorspelt nagenoeg exact in de huidige tijd dat de gevolgen van 2012 merkbaar worden. In der tijd dacht iedereen dat de aarde zou vergaan. De Eind Tijd, Armageddon en dan een nieuwe wereld waarin alleen rechtschapen mensen leven. De merkbare gevolgen manifesteren zich later dan de gelovers in het 2012-fenomeen denken. Deze overgang van het oude leven naar een totaal andere samenleving wordt de Grote Reconstructie of de Grote Revisie genoemd. En wordt uitgevoerd door de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders om gespiegeld aan diverse voorspellingen in onder ander het Bijbelse boek Ezechiël een bepaalde familie te kronen tot koninklijke familie van alle Joden. En de wereld daaraan te onderwerpen. Inclusief ouderwets slavernij.

De Joden willen dit helemaal niet. De Joden willen gewoon assimileren en emanciperen in het land van geboorte in de Diaspora. Enige ambitie bij Joden om de Verstrooiing te revisioneren bestaat niet. De Joden zijn handhavers van de Drie Eden. Zoals iedereen al eeuwen weet want de Drie Eden zijn aard en nagelvast verklonken met het eeuwige verbond tussen Gd en de Joden. De Coronamaatregelen zijn onderdeel van de strijd van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders om al dan niet symbiotisch samenwerkend met georganiseerde misdaad de mensheid te onderwerpen aan het aristocratisch gezag van de familie van de patroon van de journalist en held van Geert Wilders die te Basel 1897 de oprichter is van de terreurbeweging die zijn naam draagt.

Share |

Dood Jezus Christus is schijnvertoning

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 11-04-2020 22:03
De Bijbel is in alle vertalingen helder over het feit dat Jezus Christus niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal. Jezus Christus profeteert dat hij drie dagen en nachten in het hart der aarde zal verblijven als Jona in de Walvis. Zoals dat gaat met de Bijbel komen voorspellingen uit. Na de zogenaamd executie verschijnt Jezus Christus in vlees en bloed voor Zijn volgelingen die, zo blijkt uit de bijbel, verschrikt van angst en zeer bevreesd dachten een geest te zien. Jezus Christus leeft. Want Hij is volmaakt. Net als Adam en Eva voor de Zondeval. De objectieve bewijzen staan in de Bijbel.

Er is geen opstanding

een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er
opgewekt. 1 Corinthians

Hét teken van Jonas

Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den
walvis alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het
hart der aarde Matthew 12:40

Jezus gebied niet te zeggen  ...

En Hij gebood hun scherpelijk en beval, dat zij dit niemand zeggen zouden; Zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden.  Luke 9:21-22

Apostelen verschrikt en bevreesd

En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een
geest zagen. Luke 24:37

Geloven Jezus niet

Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en
ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik
heb. Luke 24:39

Share |

Massamoord middels Corona-maatregelen

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 12-04-2020 11:21
De cijfers van het CBS bewijzen objectief dat de Corona-maatregelen mensenlevens kost. In week 14 terwijl de Corona-maatregelen van kracht zijn stierven ongeveer 5400 mensen meer. Dat is ongeveer 2000 meer dan in de eerste weken van 2020. Dit is zelfs meer dan in de hongerwinter. Het totaal aantal officieel geregistreerde sterfgevallen gerelateerd aan COVID is d.d. 10 april 2020 2396. Dus er zijn meer dan 3000 mensen overleden door de Corona-maatregelen. Er is geen andere verklaring voor dit verschil.

De cijfers van het CBS bewijzen objectief dat de Corona-maatregelen mensenlevens kost. In week 14 terwijl de Corona-maatregelen van kracht zijn stierven ongeveer 5400 mensen meer. Dat is ongeveer 2000 meer dan in de eerste weken van 2020. Dit is zelfs meer dan in de hongerwinter. Het totaal aantal officieel geregistreerde sterfgevallen gerelateerd aan COVID is d.d. 10 april 2020 2396. Dus er zijn meer dan 3000 mensen overleden door de Corona-maatregelen. Er is geen andere verklaring voor dit verschil. De personen die verantwoordelijk zijn voor de Corona-maatregelen zijn dat bovendien voor de 30,000.000 AIDS-doden.

Rectificatie 12 april 2020: bovenstaande dient als volgt te worden gerectificeerd:

De statistieken van het CBS en de geregistreerd aantal Coronadoden wekken de gegronde vrees dat de Coronamaatregelen meer doden bewerkstelligd dan het virus. Op de site van het CBS staat op 10 april 2020 het volgende bericht:1

De sterfte in de afgelopen weken valt hoger uit dan gemiddeld voor deze periode. Voor week 14 (30 maart tot en met 5 april) wordt het aantal overledenen geschat op ongeveer 5 100 personen. Dat zijn er in deze week ongeveer 2 duizend meer dan het weekgemiddelde gedurende de eerste tien weken van 2020. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 14. In week 13 (23 tot en met 26 maart) overleden 4 425 personen. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week

 Volgens het CBS zijn in week 14 (30 maart tot en met 5 april), dus bij en tijdens de Coronamaatregelen, ongeveer 2 duizend mensen meer overleden dan het weekgemiddelde gedurende de eerste tien weken van 2020. Dit aantal wordt gerelateerd aan de uitbraak van de epidemie terwijl de cijfers van het RIVM die conclusie niet rechtvaardigen. Volgens het RIVM zijn in week 14 2 1029 mensen overleden ten gevolge van Coronabesmetting. De Coronamaatregelen is het enige actuele fenomeen wat dit verschil logisch kan verklaren.

Op internet heeft iemand het aantal doden in landen ten gevolge van Corona bijgehouden afgezet tegen de handhaving van lockdowns.3 Uit deze cijfers blijkt dat de landen waarin lockdown wordt gehandhaafd het hoogste aantal sterftecijfers kent.


 

Share |

Nederland is gekaapt

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 09-04-2020 22:22
Sinds 2010/2011 wordt opzichtig melding ervan gemaakt dat Nederland, de wereld en Europa worden overvallen door een terreurbeweging van journalisten en hun media die het oorlogsdoel bezit oppermacht te vestigen voor een bepaald syndicaat industriëlen. Iedereen lachen. Vooral journalisten en hun media. Deze terreurbeweging is verantwoordelijk voor Hitler en de gaskamers. En voor 9/11. En mogelijk de aanslag op de MH17. Deze terreurbeweging werkt symbiotisch samen met de georganiseerde misdaad in de zorg waardoor iedereen nu aan COVID lijdt.

Hedendaagse deelnemers aan deze terreurbeweging zijn de Mainstream media en journalisten in het algemeen. Doelbewust misbruiken zij persvrijheid om het publiek de waarheid te ontzeggen. Meeste mensen geloven wat in de Telegraaf staat. De samenleving is gekaapt. Er wordt al jaren gewaarschuwd voor de val waar iedereen nu intrapt. Bestuurders zaaien angst om macht te grijpen. Zij veinzen noodzaak voor crisis om de maatschappij te veranderen en burgers rechten te ontzeggen. Zij die zich spontaan voegen naar de Staatsgreep der Zorgfascisten zijn de medewerkers van de systeempers.

Een decennium geleden al zijn de eerste stappen gezet om in Nederland verblijvende leiders van deze terreurbeweging voor het hekje te krijgen. Het succes is betrekkelijk omdat onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen door deelnemers aan deze terreurbeweging met bruut geweld bij verzet tegen deze terreurbeweging. Zij die de feiten kennen zijn journalisten van de Telegraaf. De Telegraaf doet al sinds 1922 doelbewust mee aan het terroristische werk van de terreurbeweging die de Holocaust heeft bewerkstelligd. Deelnemers vandaag zien de georganiseerde misdaad in de zorg door de vingers en spreken openlijk over het offeren van kinderen.

Bewuste terreurbeweging is verantwoordelijk voor verhoogde terreurdreiging en aanslagen op Nederlandse en Nato-militairen in Afghanistan. Bovendien zijn de in Nederland verblijvende leiders van deze terreurbeweging verantwoordelijk voor aanslagen in Nederland waarbij personen zijn neergestoken. Dat in Nederland nog altijd personen vrij rondlopen die vinden dat het fakenieuws is om te stellen en beweren dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen ingestort kunnen zijn is een veeg teken. Er zijn nog al wat journalisten in Nederland die steeds de leugenaars interviewen om hun leugens te herhalen zonder zelf de feiten te onderzoeken. Elke kleuter krijgt in Nederland vanaf de peuterschool de appel onderwezen die niet ver van de boom valt met een snelheid van ongeveer 10m/s.

Dat de torens van de Twin Towers met bijna de valsnelheid zijn ingestort betekent niks anders dan dat de opwaartse kracht die de torens staande hield instantaan is verdwenen. Dat komt omdat de Torens van de Twin Towers van onderaf zijn opgeblazen. Bovendien is de soortelijke massa van aluminium van de vliegtuigen significant kleiner dan het staal van de torens van de Twin Towers. Wat iedereen denkt te zien in de beelden die overal zijn uitgezonden kan niet. De vliegtuigen gedragen zich als met HolographicCCD gecamoufleerd kruisraketten. Deelnemer aan de kaping is ook journalist Chris Klomp die als oud militair in vreemde krijgsdienst is getreden. Net als de bekende Nederlandse advocaten van een van de in Nederland verblijvende leiders van deze terreurbeweging.

Share |

René Klijn is vermoord

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 09-04-2020 10:23
Donderdag herhaalt BNNVARA de bekroonde aflevering van het tv-programma De Schreeuw van de Leeuw met zanger René Klijn. De uitzending uit november 1992 is bijzonder omdat Paul de Leeuw de eerste was die een aidspatiënt op de Nederlandse televisie sprak. Rene Klijn is vermoord. Middels medicijnen. Net als Freddie Mercury. En 30 miljoen andere mensen. De georganiseerde misdaad in de zorg bedriegt iedereen net zo hard met Corona als met Hiv en AIDS. AIDS is een verkrijgingssyndroom. Het wordt verkregen als de adviezen worden opgevolgd van het RIVM, Ab Osterhaus, Robert Gallo en Bill Gates.

In zijn in de virologie en bij journalisten en hun media algemeen bekende artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science van mei 1984, nummer 224, bladzijde 500-503, bewijst de bekende wetenschapper Robert Gallo objectief dat AIDS niet het oorzakelijke gevolg van HIV is of zijn kan. Meer in het bijzonder bewijst Gallo dit met zijn meetgegevens op bladzijde 503. De bewuste publicatie uit Science staat gewoon op internet.1 De meetgegevens zijn door Gallo tot uitdrukking gebracht in de tabel op bladzijde 503. Hieronder is deze tabel afgebeeld:

Uit deze tabel blijkt objectief dat Gallo 234 mensen heeft onderzocht waarvan 137 geen AIDS hadden en 97 wel. Bij 47 van de 97 die wel AIDS hadden is HIV gevonden. Dus heeft Gallo objectief bewezen dat bij een minderheid van de AIDS patiënten HIV is gevonden. En dat bij een meerderheid van de patiënten HIV niet de oorzaak kan zijn van AIDS. Uit documenten middels internet geopenbaard kan blijken dat Gallo op het laatst wijzigingen heeft aangebracht in de publicatie om de indruk te wekken dat zijn conclusie op objectieve onderzoeksgegevens is gebaseerd.2

In de virologie zijn Kochs-postulaten van kracht. Kochs-postulaten zijn de grondwet van de virologie. Kochs-postulaten zijn een aantal regels (postulaten) opgesteld door de Duitse arts Robert Koch om uit te kunnen maken of een bepaalde ziektekiem de oorzaak is van een bepaalde ziekte. Koch was de eerste arts die ontdekte dat één specifieke ziektekiem te maken had met één specifieke ziekte. Kochs-postulaten worden strikt gehandhaafd in de virologie. Wanneer niet is voldaan aan Kochs-postulaten kan en mag er niet worden geconcludeerd tot causaal verband tussen ziekte en ziektekiem. De regels van Kochs-postulaten met betrekking tot virussen blijken uit de Klinische Lessen van de Rijks Universiteit van Leiden van professor dr. J. Van der Veen, 23 januari 1960, Ned T. Geneesk, pagina 159:3

  1. Indien de desbetreffende ziekte klinisch goed is omschreven en herkenbaar is, moet het virus bij alle patiënten, die hieraan lijden, worden aangetoond. Bovendien moet het virus worden afgezonderd uit het aangetaste weefsel, indien dit op een geschikt tijdstip tijdens het ziekteproces voor onderzoek ter beschikking komt. Aangezien de ziekten in den regel niet dodelijk zijn, is het laatstgenoemde onderzoek zelden mogelijk.

  2. Het virus moet worden gekweekt en in serie en worden overgeënt op proefdieren of weefselkweken en mag zich niet bevinden in de media, cellen en dieren, die voor deze proeven worden gebruikt. De eigenschappen van het virus moeten worden beschreven en het virus moet worden onderscheiden van andere, verwante of niet verwante virussen, in het bijzonder wat de antigene kenmerken betreft.

  3. Door middel van epidemiologisch, klinisch en virologisch onderzoek bij patiënten met ziekteverschijnselen, bij patiënten met minder duidelijke verschijnselen, bij gezonde contactpersonen en bij een gelijkwaardige groep personen die geen contact met patiënten hebben gehad, moet worden aangetoond, dat het virus de verwekker van de ziekte is en niet toevalligerwijze als commensaal zonder ziekte te veroorzaken in de onderzochte bevolkingsgroep heeft gecirculeerd.

  4. Patiënten moeten specifieke antistoffen ontwikkelen tegen het micro-organisme, dat aansprakelijk wordt gesteld voor de infectie. Het is buitengewoon waardevol, indien door middel van vaccinatieproeven wordt aangetoond, dat de ziekte door immunisatie kan worden voorkomen.

In Science van mei 1984, nummer 224, bladzijde 500-503, bewijst wetenschapper Robert Gallo dat in verband met HIV en AIDS niet is voldaan aan regel 1 van Kochs-postulaten. Bij lange na niet want een ruime meerderheid van de door Gallo onderzochte AIDS-patiënten is niet met HIV besmet. Deze publicatie bewijst objectief dat het verband tussen HIV en AIDS een correlatie is en geen causaliteit. Dit wordt bevestigd door Luc Montagier van het Pasteur-instituut te Parijs die de ontdekker is van HIV en daarvoor in 2008 een Nobelprijs ontvangen heeft.4 Bovendien ontving Montagnier voor de ontdekking van HIV in 1986 de Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award En in 1994 de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de geneeskunde. Daarnaast werd hij in 2004 opgenomen in de National Inventors Hall of Fame.5

Lange tijd heeft Robert Gallo zich voorgedaan als de ontdekker van HIV wetend dat dit niet de waarheid is. Het meningsverschil tussen Montagnier en Gallo heeft ertoe geleid dat in 1992 de wetenschappelijke gemeenschap heeft bepaald dat Montagnier voor deze ontdekking moet worden gecrediteerd. Luc Montagnier stelt en beweert in de documentaire House of Numbers6 dat HIV op een natuurlijke manier kan worden opgelost. Luc Montagnier zegt samengevat over HIV het volgende:

We can be exposed to HIV many times
without being chronically infected
our immune system will get rid of it within a few weeks,

if you have a good immune system;

many ways to decrease the transmission

just the simple measure of nutrition,
giving – proper antioxidants – hygiene
measures, fighting other infections could
decrease very well the epidemic.

Luc Montagnier beantwoord de volgend vraag bevestigend:

If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV?

Luc Montagnier zegt bovendien:

We should push for more, you know, a combination of measures; antioxidants, nutrition advice, nutritions, fighting other infections – malaria, tuberculosis, parasitosis, worms – education of course, genital hygiene for women, and man also.

Very simple measures which not, not very expensive, but which could do a lot. And this is my, actually my worry about many spectacular action for the global funds to buy drugs and so on, and Bill Gates and so on, for the vaccine.

Montagnier bevestigt dat er niet veel geld valt te verdienen aan nutrition.

There is no profit.

Montagnier stelt voorts:

Water is important. Water is key.

En hij beweert:

People always think of drugs, and vaccine.

Zie zijn verhaal op internet. Het door Montagnier bedoelde fenomeen van alleen denken aan drugs en vaccines en profit, doet zich nu weer voor in verband met Corona (zie hieronder). De Corona-maatregelen komen het verdienmodel ten goede van beschuldigden. Door dezelfde personen bewerkstelligd als bij HIV en AIDS.

Luc Montagnier is bij lange na niet de enige wetenschapper wiens standpunten en beweringen zijn dat HIV niet de oorzaak is van AIDS. Een veelheid aan wetenschappers hebben dit standpunt al sinds het begin van de AIDS-epidemie in 1984. Daaronder Nobelprijswinnaar Kary Mullis. In een interview wat 5 december 2011 op YouTube is geplaatst vertelt Kary Mullis over zijn (negatieve) ervaringen met de groep wetenschappers die de propaganda hebben geleid voor de huidige (ongefundeerde) opvattingen over HIV en AIDS waarmee erg veel geld wordt verdiend.7 Een kopie van de automatisch door YouTube gegenereerde transcriptie van dit interview staat op internet.

Bovendien zijn de stellingen en beweringen in verband met HIV en AIDS van de volgende onafhankelijke wetenschappers op internet gepubliceerd:


 

Eindnoten    

Share |

Corona-crisis ongetemd probleem Erik Gerritsen

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 07-04-2020 21:31
De secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport secretaris-generaal bij en tijdens de Corona-crisis is Erik Gerritsen. De man die ook bestuurder is geweest van Bureau Jeugdzorg Conglomeraat Amsterdam. Hij die een afspraak niet nakwam om bij de Politie te praten in verband met klachten over hem als bestuurder. Erik Gerritsen is specialist ongetemde problemen. Als geen ander weet hij van een mug een olifant te maken. Met alle gevolgen van dien voor zijn slachtoffers. Het is noodzakelijk man en paard te noemen in verband met de Corona-crisis omdat de bestuurders die daarvoor verantwoordelijk zijn ook anderszins falen.

Nederland, de wereld en Europa worden overvallen, gekaapt door technocraten en hun partners van de Corporatie Tribe. Lieden die allemaal zijn te herkennen aan gedachte goed en het volgen van bepaalde bedrijfsantropologen die niet goed bij het hoofd zijn. Het zijn allemaal vrienden van arts en psychiater Bram B. die zogenaamd tegen doofpotten is. Ze staan met elkaar bij Bram B. op het podium van het Depressiegala om elkaar veren in het achterste te steken en depressieve jongeren kennis te laten maken met Jeugdzorg. Jeugdzorg is een enorm groot probleem in Nederland. De man die verantwoordelijk is voor de oplossing maakt deel uit van het probleem. Ook in verband met Corona.

Erik Gerritsen is als secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestuurder van het centrum van de Coronacrisis. Niet alleen secretaris-generaal Erik Gerritsen is een randgroep ambtenaar. Ook de bekende secretaris-generaal Joris D. was dit. Deze man is geen SG meer. Het resultaat van zijn werk verzekert nog altijd stinkende wonden in de Jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidszorg is doelbewust dusdanig ingericht dat bepaalde personen, noem het gerust parasieten, profiteren. En de minderjarigen, het jonge fruit, de klos zijn. Minderjarigen worden in gesloten inrichtingen onder toezicht van de jeugdzorg in prostitutie gedwongen en tot misbruik aangezet.

Het is helemaal niet moeilijk, en zelfs eenvoudig, de ongetemde problemen in de jeugdzorg te zien. En te begrijpen dat minderjarigen big time de klos zijn onder toezicht van de ploerten van de jeugdbescherming. Het meest brisante misschien aan de georganiseerde misdaad in de kinderbescherming zijn de personen eromheen die de feiten door de vingers zien. En het herhaald ernstig misbruik van minderjarigen begeleiden met propaganda over de misbruikers en hun zogenaamde goede bedoelingen. Journalist Chris Klomp bijvoorbeeld heeft nog altijd niet begrepen dat de gebreken in de waarheidsvinding mensenhandel verraadt. En dat door het feit dat jeugdzorg niet volgens de dwingendrechtelijke regels executeert alle uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen nietig zijn.

Journalist Chris Klomp is ook een van de journalistieke geitenbreiers die via de sociale media actief strijdt voor dat ene geluid in verband met Corona waarmee juist de georganiseerde misdaad en de terreurbeweging der journalisten zijn gediend. De maatregelen in verband met Corona zijn terroristisch. De hele samenleving wordt veranderd. Door zorgfascisten die geholpen door journalist Chris Klomp de noodzaak van hun maatregelen veinzen. Zij die de Corona-maatregelen verdedigen zijn misdadigers. Het is opvallend dat het vooral zogenaamde deskundigen zijn die beter dienen weten die steeds weer podium krijgen voor hun valse feiten.

Corona is een griepachtig virus. Het is nieuw. Er bestaat geen vaccin. Dit betekent dat iedereen de besmettingsgolf ongecontroleerd moet ondergaan en er door besmet moet raken en ervan moet genezen om natuurlijke groepsimmuniteit te bewerkstelligen. Des te sneller 60% van de populatie of deze natuurlijke wijze is gevaccineerd des te sneller de rest is beschermd en des te sneller dat de besmettingsgolf uitdooft en des te sneller alles weer normaal is. Iedereen kan binnen 15 weken van de Corona af zijn. Nu met de gecontroleerde besmetting en zelfs de lockdown krijgt het virus tijd en ruimte te evolueren tot een horror-virus. Auschwitz is ook bestuurd door specialisten ongetemde problemen.

Omdat ongecontroleerde besmetting in het belang van snelle groepsimmuniteit een piekbelasting in de gezondheidszorg bewerkstelligt van in ieder geval 15weken dient in die periode extra aandacht en geld te zijn voor de gezondheidszorg om het aanbod van gezondheidszorg in overeenstemming te brengen met de vraag. Niemand hoeft een Wopke Hoekstra te zijn om te bedenken dat dit heel veel minder kost dan de tientallen miljarden die de Corona-crisis tot op heden heeft gekost. Experts ongetemde problemen in het bestuur is bloed aan de muur.

Share |

Coronavaccin is gratis

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 06-04-2020 17:53
Ongecontroleerde besmetting staat gelijk aan gratis de beste vaccinactie tegen COVID-19. Geloof de ranzige verhalen niet van Bill Gates en de Telegraaf. Bill Gates is Chief Virusverspreider. Kijk naar zijn Windows. Zo lek als een mandje. Altijd virussen. Gegarandeerde ellende. Bill Gates is geen filantroop. En de Telegraaf neemt als sinds 1922 deel aan de terreurbeweging van de helden van Wilders die tot doel heeft de mensheid aan zich te onderwerpen. De vrienden van Bill Gates en de Telegraaf nemen deel aan deze terreurbeweging. Lockdown brengt COVID-19 opgang.

De intelligente Lockdown van het Kabinet waarbij iedereen ook met zonnig weer thuis blijft is de manier om van Corona een killervirus te maken. Gezinnen met besmette leden dienen thuis te blijven. Daardoor is verzekert dat het virus verspreidt en vermenigvuldigd. Daarmee wordt in beperkte geïsoleerde ruimte een grote virusload bewerkstelligd. In die omstandigheid springt het virus over van mensen naar huisdieren en de beesten in de tuinen en de vogels op balkonnen. En weer terug. En huisvest het zich in ijs- en keukenkasten. Net als schimmels en bacteriën in woningen. Ook komt Corona via de riolering in de huizen. Bij ongecontroleerde verspreiding is iedereen in 15 tot 30 weken er vanaf. En maken Bill Gates en zijn Corporate Tribe geen cent omzet.

Ongecontroleerde verspreiding van Corona bevordert groepsimmuniteit. Zonder social-distancing wordt het snelst voldoende groepsimmuniteit bereikt dat iedereen maximaal is beschermd. Ook de zwakkeren, de zieken en de misselijker. Corona is een griepvirus. Het zal terugkeren. De Lockdowns bewerkstelligen dat het langer duurt voordat het menselijk lichaam bestand is tegen Corona. Mensen kunnen besmet zijn zonder ziek te worden. Mensen zijn besmet met duizenden virussen. Overal zijn virussen. De hele wereld bestaat uit virussen. Miljoenen virussen bestaan tegelijk overal. Een aantal daarvan zijn ziekmakend. Zoals bijvoorbeeld influenza. En nu SARS-Cov-2. SARS-Cov-2 is het jongere broertje of zusje van SARS-cov. Dezelfde familie. 

SARS-cov is dodelijk. SARS-cov-2 is dat niet. SARS-cov verspreidt langzaam. SARS-cov-2 verspreidt snel. Ebola is ook een virus. Dat is nog dodelijker. En verspreidt ook langzaam. Bij dit virus is fysiek contact noodzakelijk voor besmetting. Omdat nu met de eerste golf besmettingen niet onmiddellijk primair voor groepsimmuniteit is gekozen krijgt het virus ruimte en tijd te evolueren tot een virus wat snel verspreidt en dodelijk is. Ieder mens heeft in zich een chemische fabriek wat direct nieuwe medicijnen aanmaakt tegen parasitaire indringers zoals Corona. Dat is het immuunsysteem. Bill Gates en andere zogenaamde filantropen willen dat het werk van het immuunsysteem wordt overgenomen door Big Pharma waarvoor betaald moet worden.

Corona-vaccinatie wordt gratis geleverd door het immuunsysteem. De T-cellen. En de witte bloedlichaampjes strijden tegen virussen elke seconde van de dag en de momenten daartussen. Meeste mensen merken helemaal niks van deze strijd in het eigen lichaam. Volgend jaar komt Corona terug. In dezelfde en/of andere vorm. Omdat er nu geen groepsimmuniteit is bewerkstelligd kan iedereen erop rekenen dat Corona in de toekomst nog een veel grotere pandemie wordt. De zorgfascisten die met hun Corona-bedrog het bestuur hebben overgenomen van Nederland, de wereld en Europa zullen met hun Corona-maatregelen overal Auschwitz maken. De Corona-maatregelen zijn biologische oorlogsvoering van de terreurbeweging van journalisten waarover journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad weigert te publiceren.

Share |

Het Chris Klomp-tribunaal

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 05-04-2020 11:23
Na de Corona-crisis moet het Chris Klomp-tribunaal oordelen over de kwaadaardige, de laffe en de verraders in de journalistiek en media. Het tribunaal wordt vernoemd naar Cris Klomp omdat hij misschien wel de grootste journalistieke hosselaar is op de planeet. De man is niet dom. Hij heeft een verdienmodel waarmee hij meer dan een boterham belegt. Chris Klomp is beroepshalve journalist. Iedereen weet wat het vak van journalist inhoudt. Althans meesten hebben het beeld dat journalisten kritisch zijn en niet voor zoete koek slikken wat hun verdienmodel hen ingeeft.

Chris Klomp staat symbool voor de journalisten in het algemeen. Journalisten in het algemeen en journalist Chris Klomp in het bijzonder delen doelbewust niet aan het publiek mee dat journalisten en schrijvers de oprichters zijn van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Journalist Chris Klomp heeft herhaaldelijk ge-e-maild met de maker van de website www.holocaustles.nl. Met daarop gepubliceerd de authentieke brondocumenten die de waarheid van bovenstaande stellingen en beweringen objectief bewijzen. 

Chris Klomp ziet als journalist feiten en omstandigheden door de vingers die strafbaar zijn gesteld met dertig jaar of meer gevangenisstraf. Ook in verband met Corona. Journalist Chris Klomp kan alleen herkauwen wat hem is voorgeschoteld. Hij is niet in staat op het wereldwijde web met giga tera bytes aan academische data die informatie te vinden die de bullshit van hem en zijn collega’s in de media evident ontkracht. Journalisten wereldwijd vertellen decennia achtereen dezelfde bullshit over feiten en omstandigheden die een ieder bepaaldelijk aangaat.

Daardoor is het voor de meeste mensen moeilijk te zien en te begrijpen dat de Corona-maatregelen een ordinaire staatsgreep zijn. En dat de Corona-maatregelen biologisch oorlogsvoering zijn om het Corona-virus langer besmettelijk te houden en maximale controle te bewerkstelligen op het Koninkrijk der Nederlanden. Cris Klomp heeft in het leger gezeten. Desondanks is hij weigerachtig die informatie aan het publiek mee te delen waaruit makkelijk blijkt dat in Nederland verblijvende Nederlanders die leiding geven aan bewuste terreurbeweging verantwoordelijk zijn voor aanslagen op Nederlandse en Nato-militairen.

Wat Chris Klomp nog meer doet is werkelijk ongelofelijk. Chris Klomp strijdt de hele tijd tegen journalist Micha Kat van revolutionaironline.nl omdat Micha Kat kinderporno op zijn site zou hebben staan, terwijl Kat juist bewijs van zeer ernstig kindermisbruik door de pedo-elite publiceert. Bovendien weigert journalist Chris Klomp de feiten en omstandigheden die op straat liggen aan het publiek mee te delen waaruit blijkt dat de Nederlandse kinderbescherming geholpen door Amsterdams Togatuig bij herhaling misbruik maakt van minderjarige kinderen.

Een speciaal daarvoor ingestelde rechtbank zal moeten oordelen over het terrorisme en de georganiseerde misdaad in de journalistiek en media. Chris Klomp is niet de enige journalist die voor het hekje dient te verschijnen. Het tribunaal had net zo goed naar Saskia Belleman, Wierd Duk of Matthijs van Nieuwekerk vernoemd kunnen worden. Het zuigt hele grote apenballen zoals de journalisten in het algemeen en Chris Klomp in het bijzonder het recht van het publiek op de waarheid veronachtzamen.

Share |

Corona en Deep Democracy

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 29-03-2020 18:34
Er wordt al enige tijd gewaarschuwd voor Deep Democracy omdat het onderdeel is van het gedachtegoed van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. Deze terreurbeweging is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 door een journalist met het oorlogsdoel oppermacht te bewerkstelligen voor een bepaald syndicaat van industriëlen. Deze terreurbeweging is verantwoordelijk voor Hitler en de gaskamers. De personen die voorbereidend op de actuele staatsgreep der technocraten bestuur en boardrooms trainende in Deep Democracy laten zich in de media gelden anderen vertellend wat van hen wordt verwacht.
hoe je mensen ook weer kunt laten accepteren dat de baas gewoon weer zegt hoe het moet

Nederland is een deeltjesversneller gekomen. Mensen staan onder stress. Alles wat iedereen gewend was is veranderd. Inmiddels zijn er per dag talrijke nieuwe uitdagingen in hoe Nederlanders zich tot elkaar verhouden. Wat virologisch verstandig is, weten we pas over twee à drie jaar liegt Chief Deep Democracy en verandermanagement doelbewust in de media. Rutte doet het erg erg mooi volgens de trainers Deep Democracy. Het poldermodel is een heel mooi model aldus deze personen. De leiders van Deep Democracy dicteren via de media bestuursmaatregelen voor het nieuwe bestuur der technocraten:

Eerst doe je de horeca dicht en moeten mensen thuis werken, maar de scholen sluiten niet

Aldus Chief Deep Democracy en Corporate Tribe in de Coronakrant op coronakrant.nl. De Coronakrant is een initiatief van de Driessen Groep. De Driessen Groep werkt dagelijks voor de publieke sector. Chief Deep Democracy gaat verder:

Vervolgens worden de schooldirecteuren heel boos en die zeggen dat de scholen ook dicht moeten. En vervolgens wordt die boosheid gebruikt door allerlei belangengroeperingen en dan zit er bij De Wereld Draait Door een schooldirecteur boos te zijn. Die boosheid gebruik je vervolgens weer als heftruck om de volgende maatregel te nemen. En zo doen we dat per dag een beetje verder. Dan mag je nog wel de straat op en het bos in en dan zijn we ineens in te grote groepen. En dan doe je Grapperhaus op tv en dan kan de maatregel verder aangescherpt worden.

Chief Deep Democracy stelt:

We leven in een tijd van crisismanagement. We accepteren nu toch weer stoerder en directiever leiderschap. Dat vinden we nodig. De vraag is dan hoe je het mooie van inspraak kunt vasthouden in directieve tijden en hoe je mensen ook weer kunt laten accepteren dat de baas gewoon weer zegt hoe het moet.

Chief Deep Democracy beweert verder:

Voor het Corona-virus had men het over de vraag wat goed leiderschap was. In organisaties ging het over veranderen met zo min mogelijk weerstand, zelfsturing en mensen eigen verantwoordelijkheid geven. Er lijkt nu een omslag in denken plaats te vinden.

naar de crisesmanager zorg luister je gewoon

Deep Democracy is een anti-democratisch gedachtegoed wat dient ter acceptatie van de maatschappelijke veranderingen die de terreurbeweging van de helden van Wilders middels terrorisme en dreigen met geweld bewerkstelligt. Deze terreurbeweging is verantwoordelijk voor WOII en de Jodenvervolging, 9/11, MH17, aanslagen op Nederlandse en NATO-militairen, bedreigen en bedriegen onderdelen van de Staat der Nederlanden en de Corona-maatregelen. Doel is vestiging van oppermacht voor een bepaald syndicaat van industriëlen (vrienden van Bill Gates) en vergaande depopulatie. Trainers van Deep Democracy zijn ook de georganiseerde ambtelijke misdaad in de kinderbescherming behulpzaam. En leveren met de Corona-maatregelen via de media hand en spandiensten aan de georganiseerde ambtelijke misdaad van het RIVM.

Share |

Jeugdzorg in Coronatijdperk

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 28-03-2020 22:14
Nu met CORONA en het feit dat iedereen thuis moet blijven van het nieuwe bestuur der technocraten zal Jeugdzorg vanzelfsprekend bij alle burgers met kinderen achter de deur gaan controleren omdat de medewerkers zonder zicht op de minderjarigen zorgen hebben of alle kinderen wel de liefdevolle en stabiele omgeving krijgen om in op te groeien waarop ze recht hebben. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), waarin Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC, en hun achterbannen, lokaal, regionaal en landelijk intensief samenwerken om dit doel te realiseren heeft een Corona-crisis nodig om de beweging opgang te brengen.

CORONA en de Jeugdzorg hebben met elkaar gemeen dat dezelfde personen de Bureaus Jeugdzorg en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besturen. De Secretaris-generaal. De SG is misschien wel het belangrijkste ambt van het ministerie. Deze ambtenaar vervult een spilfunctie in de communicatie. Op het ministerie van justitie was een SG werkzaam die nog over de tong gaat bij onderzoeksjournalisten. Deze SG en de SG van dat andere ministerie hebben met elkaar de Jeugdzorg en Corona gemeen. Als onderdeel van hun portefeuille.

Jeugdzorgmedewerkers bezitten justitiële middelen in het civielrechtelijke kader. Deze personen zijn de enige mensen in Nederland met zo veel bevoegdheden dat zij strafrechtelijke middelen gebruiken in civielrechtelijke procedures zonder dat de wederpartij de bijpassende bescherming bezit zoals een verdachte in het strafrecht. Iets anders heel bijzonders aan de Jeugdzorgmedewerkers is dat zij zogenaamde beslissingen van rechters ten uitvoer te leggen uit naam van zichzelf omdat ze nooit een document laten betekenen door een bevoegde deurwaarder voordat ze met de politie ongevraagd bij burgers binnen vallen.

Een minderjarige dat wordt opgepakt door de Jeugdzorg om zogenaamd te worden beschermd tegen kindermishandeling is aan de goden overgeleverd. Het wordt speelbal van gekonkel van zogenaamde zorgprofessionals die niks anders doen dan gezinsopstellingen slopen en minderjarigen roven, misbruiken en mishandelen voor geld. Dit bij herhaling in georganiseerd verband gepleegd misdrijf is tot op de dag van vandaag niet vervolgd. Geholpen door het feit dat types als journalisten Chris Klomp en zijn collega’s van het Algemeen Dagblad zich inspannen om deze misdrijven te verhelen. Er wordt erg veel geld verdiend aan de georganiseerde misdaad in de kinderbescherming.

Share |

Generatie Zombie haalt diploma

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 27-03-2020 22:22
In 2020 heeft de eerste lichting van de Zombie-generatie het middelbare school diploma gehaald zonder examen te doen. Dit vindt plaats bij en tijdens de Corona-crisis. Door de leerlingen niet te toetsen op hun kennis van biologie zullen ze niet zien en begrijpen dat zij gruwelijk worden voorgelogen in verband met Corona. Ouders van de Zombie-generatie zijn blij en trots en willen het beste voor hun kroost. Toch houdt de oudere generatie kwaadaardig de mond over feiten waarmee het bekend is. De ouderen hebben hun diploma’s op eigen kracht gehaald. En voor Thierry Baudet is Corona een politiek spelletje.

De generatie 2020 die nu van school komt wordt diepgaand bedrogen over alles wat van belang is. Van de dood tot Jezus Christus tot en met Corona. De Holocaust is het werk van de terreurbeweging van de helden van Wilders. Geholpen door journalisten die in de Mainstream media de dagelijkse Corona-propaganda meedelen aan het publiek. De torens van de Twin Towers zijn niet door de vliegtuigen ingestort. AIDS wordt niet veroorzaakt door HIV. De MH17 is niet door een BUK neergeschoten. Marianne Vaatstra is niet vermoord door Jasper S. En Deep Democracy is het gedachtegoed van de verantwoordelijke terroristische organisatie.

De Zombie-generatie is opgevoed met smartphones waarmee het tot op de minuut getraceerd kan worden. Dit hoort zo dekt de zombie-generatie want dat heeft het zo geleerd. Met het hoofd voorover gebogen en de armen behoedzaam ophoudend alsof ze een kostbaar goed in handen dragen steken leden van de zombie-generatie over zonder op of om te kijken. Hun nieuws op hun mooie schermpje is allemaal dezelfde leugen waarvoor hun ouders hen niet hebben behoed. De ouders van de zombie-generatie strijden zelfs actief tegen openbaarmaking van de waarheid. En wonen in mooie huizen. En werken als bedrijfsantropoloog voor de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de actuele crisis waaraan iedereen kapot gaat.

Share |

Corona-maatregelen misdaad menselijkheid

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 26-03-2020 22:24
Juristen herkennen in de Corona-maatregelen de terugkeer van het Nazisme. In volle glorie. Overal borden met "verboden voor". En tweedeling. En geen toegang tot de Rechtspraak. ZyclonB wordt eufemistisch Corona genoemd. De Telegraaf slaat ouderwets de trom. Meeste mensen weten niet dat de Telegraaf voorkennis bezat met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Als het zich niet doelbewust in 1922 reeds terrorisme gerelateerd schuldig had gemaakt aan nepnieuws had iedereen geweten dat de helden van Geert Wilders de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers.

Het hoeft niemand te verbazen dat juist Geert Wilders en de Telegraaf propaganda maken voor lockdown. Lockdown verzekert dat COVID-19 langer besmettelijk blijft. De enige juiste methode voor doeltreffende virusbestrijding is groepsimmuniteit. Omdat groepsimmuniteit niet primair tot doel is gesteld, en de mensheid wordt geofferd om een handje vol zwakkere, ouderen en kwetsbaren te laten overleven, had ook journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad kunnen zien en begrijpen dat de Corona-maatregelen van geen kant deugen. Het principe van groepsimmnuteit  is dat het de verspreiding van het virus stop. Een ongecontroleerde epidemie is binnen 15 weken voorbij zegt een expert tegen BBC. Des te meer dat virus gecontroleerd wordt des te langer het blijft.

De Corona-maatregelen hebben tot gevolg dat het COVID-19 virus kans krijgt te ontwikkelen tot een kwaadaardig virus wat snel verspreidt. Nu is COVID-19 een griepachtig virus waarvan meeste mensen genezen en wat relatief snel verspreidt. Door het virus nu niet onmiddellijk te elimineren middels het bewerkstelligen van groepsimmuniteit zal het virus langer en in grotere hoeveelheden blijven bestaan. En kunnen ontwikkelen tot een kwaadaardig virus wat snel verspreidt. COVID-19 wordt doeltreffend bestreden door het immuunsysteem van het menselijk lichaam. De strijd van de witte bloedcellen tegen de indringers gaat bij mensen gepaard met koorts. 

Wanneer COVID-19 niet op deze manier wordt bestreden overleeft het de strijd tegen de witte bloedlichaampjes. En leert het van die strijd. Een virus is een stukje DNA wat vergeleken kan worden met computercode. Deze code muteert in de loop van tijd. COVID-19 is gemuteerd van een virus wat dieren besmet naar een virus wat mensen besmet. Het virus heeft zich aangepast. Om het geen kans te geven dient ook het immuunsysteem van iedereen individueel te worden aangepast. Net als software waarvan de code wordt aangepast tegen virussen. Dit ‘upgraden’ van het menselijk lichaam met een nieuw stukje computercode wat beschermt gebeurt door besmetting en genezing daarvan.

Dat weten Geert Wilders en de Telegraaf best. Geert Wilders en de medewerkers van de Telegraaf hebben nog gewoon hun diploma’s gehaald. Zij bezitten door hun lessen biologie basiskennis virologie waarmee zij hun eigen nepnieuws kunnen herkennen. De Corona-maatregelen zijn biologische oorlogsvoering van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. De journalistiek en media nemen sinds 1897 deel aan deze beweging die tot doel heeft gesteld de vrienden van Bill Gates oppermachtig te maken. Bovendien hebben Bill and Melinda Gates en hun Foundation 100 miljoen dollar geïnvesteerd in deze pandemie. Zij willen waar voor hun geld.

De Corona-maatregelen bereiden apocalyptische omstandigheden voor. Mensen gaan zieker worden. COVID-19 zal via alle gaten en spleten in huizen komen en mensen besmetten. Des te langer het duurt voordat mensen besmet raken en genezen des te gevaarlijker COVID-19 worden kan. Het heeft er alle schijn van dat de uitbraak van COVID-19 is georkestreerd om macht te grijpen. En de aarde te ontvolken. De CORONA-maatregelen verzekeren naar hun aard en de mate van bedrog daarin dat de personen die deze maatregelen bewerkstelligen uit zijn op chaos en massamoord. Dat nu juist in Israël de bevolking wordt onderworpen aan massa surveillance is om ze gevangen te houden.

De zogenaamd Joodse Staat is het wereldgetto opgericht en gemanaged door de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. Bedoeld om alle Joden uit te roeien in de aanstaande Holocaust die de terreurbeweging van de helden van Wilders reeds in 1897 heeft geagendeerd bewust gespiegeld aan Bijbelse Eindtijd profetieën zodat gerekend worden kan op de bereidwillige beulen van de Christenheid. De Corona-maatregelen zijn tevens misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Dat geen van de media properties aan het publiek meedeelt dat Geert Wilders en de Telegraaf verantwoordelijk zijn voor aanslagen op Nederlandse en NATO krijgsmacht is typisch voor de dictators die nu iedereen in de houtgreep nemen.

Share |

Corona-maatregelen ordinaire staatsgreep

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 25-03-2020 22:43
De Corona-maatregelen zijn een ordinaire staatsgreep van de technocraten van the Global Virus Network onder leiding van Robert Gallo. De waarheid is makkelijk te herkennen wanneer gewoon de feiten worden gerespecteerd. Journalisten en hun media maken er beroep en gewoonte van verhalen te vertellen in plaats het publiek mee te delen wat werkelijk waar is. De Mainstream media werken voor de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor high impact crimes met het oorlogsdoel oppermacht te bewerkstelligen voor de vrienden van Bill Gates.

Journalisten zijn de oprichters van deze terreurbeweging. Geert Wilders bewondert de leiders ervan. Deze terreurbeweging is verantwoordelijk voor Hitler en de gaskamers. De Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog was de uitvoerende macht van deze terreurbeweging. De openbare vergaderingen van deze terreurbeweging zijn tussen 1897 en 1940 jaarlijks bezocht door 150 tot 200 vooraanstaande personen die met elkaar samenspande tegen de mensheid in het algemeen en de Joden in het bijzonder om de Verlichting te revisioneren. En democratie en mensenrechten te abrogeren. En oppermacht te vestigen voor het wereldhuis van de patroon van de helden van politicus Geert Wilders.

Journalisten en hun media, zo blijkt uit gedigitaliseerde archieven van onder andere de Telegraaf, nemen sinds de oprichting van hun terreurbeweging daaraan deel. De Telegraaf bezat in 1922 voorkennis van de Holocaust want het had de brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme toen reeds in bezit. Zo blijkt uit publicaties in de Telegraaf in 1922 en 1924. Anno 2020 is de Telegraaf onwillig de feiten te respecteren. Zelfs niet wanneer journalist Saskia Belleman van de Telegraaf de feiten bij herhaling in het gezicht krijgt gedrukt. De Telegraaf is een terroristische organisatie. Het werkt voor de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders.

Alle journalisten werken voor deze terreurbeweging. De vrije pers heeft zich sinds 1897 ontwikkeld rond deze terreurbeweging. Journalisten worden getraind in het dienen van deze terreurbeweging. Journalisten en antropologen zijn daarvoor verantwoordelijk. Deze opleiding wordt gekenmerkt door sociale druk en uitsluiting als niet bepaalde meningen voor waar worden gehouden. Dat journalisten deze onderdrukking vrijwillig accepteren blijkt uit de spontane strijd van journalisten tegen openbaarmaking van de waarheid. Journalisten bedreigen en bedriegen de Rechtspraak en andere personen terrorisme gerelateerd om de waarheid van bovenstaande niet te objectiveren.

Bill Gates heeft plannen voor bestrijding van COVID-19 vertelt hij journalisten van TED. Bill Gates heeft vijf jaar geleden al gewaarschuwd voor een uitbraak. Meeste mensen willen niet luisteren. Deze keer zou het wel eens 'the big thing' kunnen zijn beaamt Bill Gates. Bill Gates maakt zich druk om de verspreiding van Corona. Bill Gates wil vaccins. En bouwt een surveillance regime met digitale certificaten om te volgen wie gevaccineerd is en wie niet 

Getuigen zijn Windows-besturingssysteem weet Bill Gates alles van virusverspreiding. Bill Gates en zijn kornuiten vertellen niemand dat Corona niks is om bezorgd over te zijn. Bovendien vertelt Bill Gates niet spontaan uit zichzelf dat de maatregelen juist bevorderen dat het virus overleeft. En langer besmettelijk blijft voor mensen. Omdat groepsimmuniteit niet primair als doel is gesteld. Meeste mensen weten niet dat natuurlijke genezing door groepsimmuniteit noodzakelijk is om bij nieuwe virussen massamoord te voorkomen. Ook HIV hoort natuurlijk te genezen stelt en beweert de ontdekker.

Share |

Corona oorlog Bill Gates

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 24-03-2020 21:29
Er mag geen misverstand bestaan over het feit dat de actuele Corona-maatregelen gelijk staan aan biologische oorlogsvoering. Corona dient met natuurlijke middelen te worden bestreden. Net als HIV. HIV-besmettingen kunnen gewoon op natuurlijke wijze worden opgelost. Door voedingsadviezen, goede voeding en schoon water. Daaraan kan echter niet zoveel worden verdiend als aan de AIDS-propaganda van het RIVM. Bill Gates is een grote propagandisten voor vaccins. Er gaat veel geld om in zijn goede doelen. Terwijl experts juist natuurlijke oplossingen propageren zoals bovenstaande en algemene en genitale hygiëne voor vrouwen en mannen.

Onder andere Nobelprijs winnaar Luc Montagnier de ontdekker van HIV is zo'n expert. En heeft Bill Gates niet hoog zitten. Bill Gates is niet alleen gezondheidstechnisch een probleem met zijn goede bedoelingen. Ook het besturingssysteem en de software waarvoor hij verantwoordelijk is wordt herhaaldelijk besmet met virussen. Dit komt omdat Bill Gates helemaal niet zo’n goede IT-er is als hij zelf denkt. Dat hij in der tijd de lammen en de blinden kon imponeren met DOS betekent niet dat hij toen kwaliteit heeft geleverd. Of de juiste IT adviezen heeft verstrekt. Het Corona-virus kan niet worden bestreden met de actuele Corona-maatregelen zonder de wereldvolksgezondheid en de wereldeconomie te offeren.

De man die de Corona-crisis zal overleven heet Bill Gates met zijn silo’s vol zaden voor na de Apocalypse. Het Corona-virus wordt bestreden door besmet te raken en te genezen. Om niet overladen te worden met Corona-virus is het verstandig hygiëne maatregelen strikt na te leven en geregeld handen te wassen et cetera. Voorts dient te worden geïnvesteerd in aanbod van gezondheidszorg om de ouderen en zij die het nodig hebben te beschermen en behandelen. Groepsimmuniteit dient het doel te zijn van de Corona-maatregelen want dat beschermt iedereen het best.  De maatregelen tot social-distancing bevorderen de evolutie van het Corona-virus zodat het zich kan ontwikkelen tot een kwaadaardige variant. En bewerkstelligt dat dit virus langer besmettelijk blijft en over langere periodes meer slachtoffers maakt. Tot de vrienden van Bill Gates 60% van de wereldbevolking hebben gevaccineerd.

Share |

Aangifte tegen Ab Osterhaus cum suis

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 23-03-2020 21:12
Juristen laten via sociale media weten te werken aan aangifte tegen Ab Osterhaus, Jaap van Dissel, het RIVM, journalisten en hun media wegens ernstige vormen van terrorisme gerelateerd bedrog en georganiseerde (ambtelijke) misdaad in verband met Corona. Voorts wordt hiervan aangifte gedaan in verband met HIV en AIDS. Het bedrog in verband met HIV en AIDS heeft sinds 1984 naar schatting 30 miljoen mensen het leven gekost. AIDS wordt niet veroorzaakt door HIV. Dit wordt onder andere bevestigd door de ontdekker van HIV.

In verband met HIV en AIDS houden de virologen zich bewust niet aan de regels die gelden in de virologie om causaal verband te kunnen en mogen vaststellen tussen ziekteverwekker en aandoening, en medicatie voor te schrijven. Deze regels worden in de virologie strikt gehandhaafd. Het zijn immers de grondwet van de virologie. De AIDS-doden zijn gestorven aan hun medicijnen. Ook in verband met Corona houden virologen zich bewust niet aan de regels die gelden in de virologie.

Uit het handboek voor bestrijding van Corona kunnen de gepropageerde regels niet blijken. Bovendien is van virussen bekend dat het immuunsysteem de indringers bestrijdt. En dat een lockdown virussen juist meer kans levert om besmettelijk te blijven en zich te ontwikkelen tot een gevaarlijker virus omdat daarbij geen groepsimmuniteit wordt bewerkstelligd. De propaganda voor Lockdown is biologisch oorlogsvoering. Groepsimmuniteit dient het doel te zijn. Dat is ook de beste bescherming voor ouderen en zij die het nodig hebben.

Journalisten zijn deelnemers aan dit bedrog omdat zij ondanks de vele publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en op internet louter podium geven aan het bedrieglijke geluid. Bovendien strijden journalisten als Chris Klomp van het Algemeen Dagblad actief tegen openbaarmaking van de waarheid. Ook Jeroen Pauw is er als de kippen bij om met zijn comeback op prime time Ab Osterhaus podium te leveren voor zijn hysterie. De redactie van Pauw & Witteman is jaren geleden met documenten onderbouwd gewezen op het terrorisme van Geert Wilders. De boodschapper is daarna gemolesteerd door de redactie van de Wereld Draait Door.

Het is volgens juristen ronduit schandalig zoals de Nederlandse bevolking de maat wordt genomen door falende journalisten en virologen die kennelijk zijn vergeten wat van hen kan en mag worden verwacht. De hele maatschappij ligt op zijn gat. En feiten worden niet gerespecteerd. Het is helemaal niet moeilijk te bedenken welke maatregelen genomen moeten worden om iedereen maximaal bescherming te leveren tegen het nieuwe Corona-virus. Basis-kennis virologie is voldoende om de ongeremde onzin van de media te doorgronden. En te zien en begrijpen dat het Kabinet vertrouwt op personen die het niet zo nauw nemen met hun ambtsplicht.

Share |

MH17: kans BUK steeds kleiner

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 22-03-2020 17:06
De inhoud van de rapporten van de OVV wekken in alle redelijkheid het vermoeden dat de MH17 frontaal links van het midden is neergeschoten. Recht op de piloot. De animaties en de figuren van de OVV in de rapporten zijn niet consistent met de feiten die het noemt. Het explosief is afgegaan op minder dan anderhalve meter van de cabine. Binnen een kubieke meter van de cockpit. Het geluid van de explosie is van voor naar achter. Microfonen links en rechts van de cockpit registreren het piekmoment tegelijkertijd. Dit wekt de indruk dat het geluid van de explosie niet van links van de piloot komt.

Het beeld wat de OVV in de video-presentaties schetst klopt voor geen meter. Volgens TNO in het rapport van de OVV explodeerde de raketkop pal voor de neus van de piloot. Het is gewoon uit te rekenen. Komt dit door de manoeuvre die de piloot tegelijkertijd op verzoek van de luchtverkeersleiding naar rechts uitvoerde? De MH17 is neergeschoten in of onmiddellijk na het moment dat de luchtverkeersleiding de MH17 verzocht de koers te verleggen naar rechts om direct op een bepaald punt af te vliegen. De animaties van de OVV laten een raket zien die best veraf van de cockpit explodeert. En van rechts-vooronder naar linksboven beweegt. Dat is niet consistent met het geluid van voor naar achter wat is geregistreerd met de microfoons in de cockpit.

Het rapport van de OVV maakt een verontrustende indruk. Er zitten serieuze gaten  in die moeten worden uitgelegd. Het roept meer vragen op dan het beantwoordt. Het is onvolledig. En het kan de conclusie vooralsnog niet dragen. De kans dat het een Buk is wordt onder andere bepaald door het aantal en de soorten hoogenergetische deeltjes die zijn gevonden. Er zijn drie soorten deeltjes gevonden met hoge energetische waarde. De bekende vlinderdas, blok, en onregelmatige deeltjes. De onregelmatige deeltjes hebben de overhand. Van de 20 deeltjes zijn twee vlinderdas, een blok, zestien onregelmatig en twee ongedefinieerd (zie tabel P97-88 rapport OVV). Het overgrote gedeelte van de deeltjes, 88,89% is niet vlinderdas of blok. Uit deze verhoudingen blijkt dat de kans dat het een Buk was steeds kleiner wordt.

Volgens de OVV komt de vlinderdas en het blok alleen voor in de 9N314M-raketkop. De verhoudingen waarin de verschillende deeltjes zijn gevonden en het verschil in samenstelling van de inhoud van de 9N314M-raketkop zoals weergegeven in het rapport van de OVV doet vermoeden dat de deeltjes niet afkomstig zijn van een Bukrakket. Volgens de OVV zijn de deeltjes in de 9N314M-raketkop allemaal van ongelegeerd staal. De verhouding in de Buk-raket is 50% vierkant, 25% vlinderdas, 25% opvulling. De gevonden verhouding in het vliegtuig is 11,11% vierkant, 11,11% blok, 11,11% ongedefinieerd en 66,67% onregelmatig. Waarom komen de gevonden verhoudingen deeltjes en hun samenstelling niet overeen met de stellingen en beweringen van de OVV over de inhoud van de 9N314M-raketkop?

Gaten in het frontschot die imponeren alsof de MH17 van voren is neergeschoten worden zonder nadere uitleg aan andere oorzaken toegeschreven. De stoel van de waarnemer links in de cockpit vertoont in de rugleuning gaten die imporeren als een frontaal schot. De mogelijkheid dat de schade is veroorzaakt door een air-to-air missile wordt niet uitgesloten. Nee, er wordt door het OVV gesteld en beweerd dat geen van de lucht-luchraketten die in de regio worden gebruikt een fragmentatiekop met vlinderdas-vormige fragmenten heeft. Als een Buk heimelijk kan worden geïmporteerd uit een ander land kunnen air to air raketten dat natuurlijk ook.

Sporen die wijzen naar een Buk kunnen achteraf aan het plaats delict zijn toegevoegd. Het gebied is grote tijd ontoegankelijk geweest voor onderzoekers. Daarmee kan van alles zijn gedaan. Het rapport van de OVV lezend lijkt het zelfs alsof twee wapens zijn gebruikt. Een boordcanon en een air-to-air raket. De OVV onderzoekt deze mogelijkheid niet. Het gaat uit van de veronderstelling van de Buk. Er zijn getuigen die verklaren over een ander vliegtuig. Er zou sprake zijn van een Mig of SU25. De radarbeelden tonen geen tweede vliegtuig of een raket omdat snel vliegende objecten zijn weggefilterd. De OVV schrijft: "door de hoge snelheid van de raket wordt diens radarsignaal door de systeemfiltering van het scherm verwijderd". Bovendien heeft de SU-25 die daar vliegt beweerdelijk een SPO-15 radar warning receiver wat beschermt tegen radar. En kan de piloot de eigen radar transponder hebben uitgezet.

Het is bekend dat het Openbaar Ministerie terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door een terreurbeweging van journalisten, schrijvers en hun media om het bestaan van deze terreurbeweging en zijn misdrijven niet te objectiveren. Daardoor is deze terreurbeweging een gevaar voor de rechtsorde. Journalisten en hun media geven geen podium aan deze feiten en omstandigheden. Het motief laat zich raden. Of deze terreurbeweging verantwoordelijk is voor het neerschieten van de MH17 kan het OM niet onderzoeken want het wordt terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen dit na te laten. De rapporten van de OVV zijn objectief bewijs van het feit dat de onderzoekers en rapporteurs informatie achterhouden. Het gebrek aan consistentie tussen animaties, figuren en de geschreven tekst en de cijfermatige bevindingen alsmede de innerlijke tegenstrijdigheden in de rapporten van de OVV dienen strafrechtelijk te leiden tot het oordeel dat niet is bewezen dat een BUK-raket de MH17 heeft neergeschoten.

Beantwoording van de vraag of deze terreurbeweging ook verantwoordelijk is voor het neerschieten van de MH17 is noodzakelijk omdat deze oorlogshandeling past in de agenda voor oppermacht van deze terreurbeweging. In verband met de aanslagen in de VS 11 september 2001 is de no-plane theorie verdedigd. Deze theorie respecteert het bestaan van het officieel gepatenteerde Holographic CCD als militairwapen om raketinstallaties holografisch als niet van echt te onderscheiden te laten verschijnen. Of bijvoorbeeld de indruk te wekken dat een raket is afgeschoten door in de ruimte met licht holografische sporen te creëren die door argeloze waarnemers voor waarachtig worden gehouden. De vliegtuigen in de VS die dwars door de Twin Towers zijn gevlogen waren geen vliegtuigen omdat vliegtuigen niet kunnen wat de vliegtuigen 11 september 2001 deden. Zo simpel is het. If it looks like a scam, walks like a scam, and quacks like a scam it must be a scam.

Zo kan het met de MH17 zijn dat bepaalde gebeurtenissen door manipulatie van waarnemers middels Holographic CCD, voor waar worden gehouden terwijl ze zich in werkelijkheid niet hebben voorgedaan. Bovendien is de vraag relevant welk belang Rusland dient bij het neerschieten van een vliegtuig vanaf Amsterdam vol Nederlander? Putin maakt in het algemeen de indruk strategisch een grootmeester te zijn. Rusland heeft belang bij goede betrekkingen met Nederland. Rusland en Nederland hebben een lange traditie van vriendschappelijkheid. Waarom zou Rusland op deze manier met Nederland de confrontatie zoeken? Onbegrijpelijk. 

Wie wel belang heeft bij de aanslag op de MH17 is de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders waarover de Nederlandse systeempers en media weigert te publiceren. De strijd van deze terreurbeweging heeft ook in het verleden wortel geschoten in Oekraïne. Daar wordt de samenwerking tussen deze terreurbeweging en de antisemieten nog steeds breed gedragen. Bovendien heeft deze terreurbeweging de mogelijkheden en de wil en een rijk verleden aan excessief op mensengericht geweld. Bovendien is het in staat de eigen antisemitische vrienden en bondgenoten op te laten draaien voor Hitler en de gaskamers terwijl de Duitse bezetter de uitvoerende macht was van terreurbeweging van de helden van Geert Wilders.

Dat er personen actief zijn die voorkennis bezitten van de aanslag op de MH17 zou kunnen blijken uit de oprichtingsdatum van Bellingcat. En de associaties die de oprichter wekt middels zijn avatar: Brown Mozes. Aids expert Joep Lange en leden van een Aids onderzoeksteam zaten ook in het vliegtuig. Brown Mozes is een personage in de rock opera Thing-Fish van Frank Zappa. Die opera is geïnspireerd op Broadway-theater, aids, eugenetica, complottheorieën, feminisme, homoseksualiteit en de Afro-Amerikaanse cultuur. Deze samenloop is te toevallig om toeval te zijn. Bovendien zijn de stellingen en beweringen van Joep Lange over Hiv en Aids niet het echte verhaal. Bellingcat is een partij die niet kan worden vertrouwd in de berichtgeving. Louter door de wijze van optreden. En het gebrek aan een open en eerlijk debat. Bellingcat heeft de database offline gehaald die het had opgesteld met legervoertuigen die zich in de loop van tijd bevonden in de omgeving waar de MH17 is neergeschoten. Bovendien scheldt de oprichter van Bellingcat iedereen uit die zijn mening niet deelt.

Share |

RIVM-baas bewijst terrorisme

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 23-07-2020 22:42
Iemand moet directeur Jaap van Dissel van het RIVM vertellen dat hij het recht heeft om te zwijgen. Wat Jaap van Dissel allemaal stelt en beweert volgens journalisten van Nu.nl is objectief bewijs van terrorisme of zijn radicale onkunde. De informatie van de World Health Organisation (WHO) laat zien dat nCov19 een griepachtig virus is waarvan de meeste mensen herstellen. Jaap van Dissel zegt: “De groep die immuun is zal nooit zo groot worden in de huidige aanpak dat we alle maatregelen kunnen laten varen”

Met andere woorden: de huidige aanpak is niet geworteld in het algemeen belang. De aanpak blijkt bepaalde organisaties te dienen. De huidige aanpak van Corona heeft niks te maken met Corona omdat in deze aanpak de groep die immuun is nooit zo groot zal worden dat men de maatregelen zal laten varen. Er moeten juist in korte tijd zo veel mogelijk mensen besmet raken met nCov19 om kwetsbare personen en zij die het nodig hebben te beschermen tegen nCov19. Alleen door groepsimmuniteit krijgt het virus geen ruimte. Corona blijkt volgens het WHO ook de zomer te kunnen overleven. Omdat Jaap van Dissel groepsimmuniteit niet als doel stelt duren de maatregelen langer  Van Dissel zegt:

Het feit dat er mensen genezen, betekent dat immuniteit een realiteit is. Dit is inmiddels ook dierexperimenteel bevestigd.

Van Dissel mikt op een vaccin. Van Dissel zegt:

Ik denk dat we eerder een vaccin hebben dat ons helpt om de overige mensen ook die immuniteit te geven, maar dan zonder dat ze de ziekte hoeven te doormaken. Maar dat zal best nog wel enige tijd nemen.

Met andere woorden: Van Dissel werkt voor de Pharma Chemie. Groepsimmuniteit kan ook worden bereikt doordat personen de ziekte doormaken. Dat kan gewoon want Corona is een griep en geen dodelijke Ebola. Sars was dodelijker en verspreidde minder snel. NCov19 verspreidt sneller en is minder dodelijk. Snel groepsimmuniteit kweken is heel veel goedkoper dan de huidige maatregelen. Jaap van Dissel houdt geen rekening met de negatieve effecten van de Corona-maatregelen. Nergens zijn die meegewogen. Het aantal doden door de maatregelen zijn niet meegerekend.

Het enige probleem met nCov19 is de piekbelasting van de gezondheidszorg. Nu kan de gezondheidszorg door de maatregelen niet eens de gebruikelijke zorg leveren. Deze overbelasting van de gezondheidszorg wordt verergerd door de maatregelen omdat de maatregelen bewerkstelligen dat het virus langer besmettelijk blijft. Lockdowns zal de problemen nog groter maken. Wuhan en Italië gaan wat dat betreft een zeer onzekere toekomst tegemoet. De adviezen van Van Dissel en het RIVM zijn de oorzaak van de crisis. Zij hadden moeten adviseren te investeren in de gezondheidszorg en de strategische reserves van apparaten en materialen op te schalen. Ook hadden zij dienen te adviseren groepsimmuniteit als prioriteit te stellen omdat het de beste manier is om ouderen en zwakkeren te beschermen. Door groepsimmuniteit kan het virus minder makkelijk overspringen naar mensen.

Eind januari 2020 meldde het RIVM dat de kans klein was dat het coronavirus naar Nederland zou komen en dat de ziekte niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar leek. Bijna twee maanden later bevindt de wereld zich in een crisissituatie die de grootste is sinds de Tweede Wereldoorlog. Jaap van Dissel en zijn collega’s schatten de situatie bij herhaling verkeerd in. Daarmee maken zij wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen. Het is niet onbelangrijk op te merken dat Jaap van Dissel en het RIVM ook de onjuiste adviezen leveren in verband met Hiv en AIDS. In Science mei 1984, nummer 224, bladzijde  500-503, is door Robert Gallo objectief bewezen dat Hiv niet de oorzaak kan  zijn van AIDS.

Share |

Corona-maatregelen achterlijke vorm virusbestrijding

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 21-03-2020 16:34
Minister-president Mark Rutte noemt burgers die hamsteren “achterlijk”. Het huidige Corona-virus is SARS-COV-2. Toen een paar jaar geleden SARS opwachting deed is daar snel adequaat op gereageerd waardoor er slechts 800 doden wereldwijd zijn gevallen. SARS-COV-2 is een nieuwe SARS-variant. Virussen hebben de eigenschap te evolueren. Ze ontwikkelen. En leren daarbij van de gastheer. Darwinistischer kan bijna niet. Survival of the fittest. Virussen worden en blijven fit door populaties zonder herd-immunitie. Des te meer tijd een virus heeft te ontwikkelen des te dodelijker het wordt. Social distancing bevordert dat het virus overleeft omdat daarmee geen kudde-immuniteit wordt bereikt.

De Corona-maatregelen verhogen de kans op meer doden in de toekomst door het Corona-virus. Minister-president Mark Rutte cum suis laten zich bij bestrijding van de Corona-crisis leiden door argumenten die niet valide zijn. Het is net alsof het kabinet en de Tweede Kamer dood, dom en blind zijn voor de stellingen en beweringen van deskundigen. De piekbelasting van de gezondheidszorg is het enige probleem met SARS-COV-2. Dus het aanbod van gezondheidszorg moet worden opgevoerd. Gewoon een kwestie van het economische basisprincipe van vraag en aanbod. Niks meer niks minder. Experts zeggen duidelijk dat autoriteiten in Wuhan nu een probleem hebben door hun aanpak. Het virus is weliswaar tijdelijk teruggedrongen alleen omdat er geen kudde-immuniteit is bereikt kan men in China verwachten dat de epidemie herleeft. Omdat het virus dan inmiddels geleerd heeft van de menselijke gastheer kan het dodelijker terugkomen.

De Minister-president heeft het in verband met Corona over de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit komt door de maatregelen die bestuurders wereldwijd wel en niet nemen. Het Corona-virus is al lang bekend onder wetenschappers. Iedereen weet al maanden dat het er aankomt. Toch zijn er geen voorzorgsmaatregelen genomen in verband met strategische reserves van ziekenhuis materiaal en apparaten voor ziekenhuizen. Pas recent komt productie van beademingsapparaten op gang. De Corona-maatregelen bewerkstelligen dat Corona nu reeds maatschappelijk een groter probleem is dan Spaanse Griep terwijl er wereldwijd pas negen duizend Corona-doden zijn. Bij de Spaande Griep stierven 10 miljoen mensen.

Corona bewijst ook weer eens dat journalisten niks kunnen. De bekende grafiek met de drie scenarios geeft geen verandering in het aantal besmettingen en doden. Het enige wat verandert is de tijd waarin de besmettingen en het overlijden plaatsvindt. Niet allemaal in een korte tijd. Journalist Chris Klomp collecteert voor collega journalisten die door Corona opdrachten mislopen. In plaats dat journalist Chris Klomp in de feiten duikt en zijn lezers de waarheid vertelt jaagt hij ook in verband met Corona op personen die zijn mening niet delen. Corona is een achterlijkheidsvirus wat journalisten en bestuurders besmet. Het is ronduit bizar dat niemand de gedragingen van Jaap van Dissel ter discussie stelt. De adviezen van Jaap van Dissel zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Ook in verband met Hiv en AIDS zegt hij niet de waarheid terwijl al in 1984 in Sciene objectief is bewezen dat Hiv niet de oorzaak zijn kan van AIDS.

Bovendien wordt de hele tijd overal viroloog Ab Oosterhaus van het RIVM geciteerd. Ook niemand stelt de deskundigheid van deze viroloog aan de kaak. Ab Oosterhaus en Jaap van Dissel zijn nu de bazen van Nederland. Niemand die deze personages kritisch bevraagt of bekritiseerd omdat zij in verband met HIV en AIDS ook niet het juiste advies geven. Virologen Ab Oosterhaus en Jaap van Dissel halen hoofd en bijzaken door elkaar. En zij geven ervan blijk het verschil tussen correlatie en causaliteit niet te kennen. Zij zien en begrijpen niet dat bij Hiv co-factoren de oorzaak zijn van AIDS. En dat bij Corona hun strategie de oorzaak is van de grote crisis die er nu is. Er had in verband met Corona helemaal geen crisis hoeven zijn. Als de autoriteiten normaal hadden gereageerd en geen massa hysterie hadden bewerkstelligd.

Share |

Corona-waarschuwing: lockdown = terrorisme

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 21-03-2020 22:19
Er is geen noodzaak tot lockdown zoals gepropageerd door het kwaadaardige Telegraaf. Lockdown maakt problemen heel veel erger. Het doel moet groepsimmuniteit zijn. Lockdown zal bewerkstelligen dat het Corona-virus meer ruimte krijgt, langer onder de mensen blijft en in de toekomst meer doden maakt. Lockdown leidt tot massamoord. Opportunisten die uit zijn op macht misbruiken Corona voor realisatie van terroristische doelen. Corona wordt ingezet als biologisch-wapen tegen burgers door lockdown te bewerkstelligen. Een lockdown wordt onmiddellijk beantwoord met maatregelen tegen terrorisme. In verband met propaganda voor lockdown kan aangifte worden gedaan van voorbereidingen van massamoord en terrorisme.

Er is geen noodzaak tot lockdown zoals gepropageerd door het kwaadaardige Telegraaf. Lockdown maakt problemen heel veel erger. Het doel moet groepsimmuniteit zijn. Lockdown zal bewerkstelligen dat het Corona-virus meer ruimte krijgt, langer onder de mensen blijft en in de toekomst meer doden maakt. Lockdown leidt tot massamoord. Opportunisten die uit zijn op macht misbruiken Corona voor realisatie van terroristische doelen. Corona wordt ingezet als biologisch-wapen tegen burgers door lockdown te bewerkstelligen. Een lockdown wordt onmiddellijk beantwoord met maatregelen tegen terrorisme. In verband met propaganda voor lockdown kan aangifte worden gedaan van voorbereidingen van massamoord en terrorisme. In het algemeen zijn de Corona-maatregelen een aanslag op de volksgezondheid omdat ze bewerkstelligen dat ziekenhuizen niet meer kunnen leveren. Op geen enkel terrein van de medische disciplines.. De maatregelen dienen in de eerste plaats de capaciteiten van ziekenhuizen op te schalen.

Share |

Corona-maatregelen staatsgreep technocraten

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 20-03-2020 22:46
De Corona-maatregelen jagen de bevolking of een deel der bevolking in landen ernstige vrees aan en dwingen de rechtspraak te sluiten en na te laten recht te spreken en ontwrichten de fundamentele politieke, constitutionele, economische en sociale structuren van landen. De maatschappij verandert. Corona-maatregelen beïnvloeden maatschappelijke besluitvorming. De Franse president bestrijdt Corona middels decreet, boetes, huisarresten, opschorten verkiezingen, militairen en 100.000 politieagenten. Terwijl daarvoor geen enkele noodzaak bestaat. Niet medisch en niet anderszins. NCov19 is geen probleem.

Om Corona te bestrijden had de Franse President moeten besluiten: de gezondheidszorg extra financiële steun te leveren; de zwakkeren en ouderen te isoleren; vaker de handen te wassen; thuis te blijven bij lichte verkoudheid; en verder gewoon sociaal contact te hebben om het virus te verspreiden onder gezonde mensen. Om Corona te kunnen bestrijden moeten mensen ziek worden en genezen. Daarbij moet extra zorg zijn voor de personen die hiervoor te zwak zijn. Die moeten worden geïsoleerd van het virus. De rest moet herd-immunity opbouwen. 

Het is helemaal niet moeilijk en zelfs makkelijk het bedrog in verband met de Corona-maatregelen te zien en begrijpen. Ook voor journalisten als Chris Klomp. Overal in Europa zijn er lockdowns, samenscholingsverboden, huisarresten, militairen en politie op straat. Nergens beelden van noodhospitalen die worden opgetrokken om de Corona-problematiek de baas te kunnen. Bovendien bewijzen de Corona-cijfers het bedrog objectief. Corona maakt in Nederland tientallen doden in de eerste twee maanden tegen 3200 doden door normale griep. Iedereen verliest de verhoudingen uit het oog. Denemarken neemt nog strengere maatregelen. Daar zijn tot nu acht doden geteld. Bovendien zijn ziekenhuizen vaker overbelast door virussen zonder dat er vrijheidsbeperkende maatregelen worden genomen. Reuters meldt donderdag dat de sterftecijfers als gevolg van de griep uiteenlopen van 291.000 tot 646.000.

De Corona-maatregelen gaan niet over Corona. Deze maatregelen gaan over macht en het ontvreemden van kapitaal en rechten van de burgers. Anders had iedereen gezien dat er stevig was geïnvesteerd in de gezondheidszorg. Dat gebeurt helemaal niet. Nergens berichten te lezen over dat de ziekenhuizen en het verplegend personeel extra geld krijgen om de Corona-problematiek de baas te kunnen. Wel berichten over bestuurders die snel aandelen verkopen en cashen. En berichten over Europese landen die elkaar niet helpen. En Amerikanen die vliegtuigen inzetten om Corona-tests uit Europa naar de VS te brengen. De Volkskrant noemt Mark Rutte inmiddels President van Nederland terwijl daarvoor geen constitutionele grondslag bestaat. Burgers van bevriende naties worden als besmettingsgevaar gezien (net als de Joden voor de Tweede Wereldoorlog). In Duitsland worden vrije burgers gestraft omdat ze 'adviezen' niet opvolgen. Dat riekt naar dictatuur. Corona is een wereldwijde staatsgreep van technocraten.

De Corona-maatregelen verzwakken de samenleving, maken de economie kapot en bewerkstelligen schaarste. Burgers verraden elkaar om de Corona-maatregelen te handhaven. Intrinsiek conflictueze tweedeling is het gevolg. De rechtbanken zijn gesloten. Niet toegangkelijk voor burgers. Terwijl iedereen strafrechtelijk vervolgd kan worden voor het niet opvolgen van de Corona-maatregelen. Bovendien zijn deze Corona-maatregelen merendeels niet noodzakelijk om het virus te bestrijden. De rechtspraak ligt stil voor de meesten. Sommige zaken gaan wel door. Buiten aanwezigheid van publiek. Of zelfs zonder hoor en wederhoor zoals bij de kinderbescherming. Dat kan niet!

Door media-outlets worden beelden verspreidt van een intensieve care in Italië. Vervolgens wordt daarbij door de media misleidend vermeld dat het schokkend is. Dat is het niet. Die beelden laten een goed functionerend IC zien met personen die de zorg krijgen die ze nodig hebben. Corona is niks om angst voor het hebben. Het is een nieuw virus wat ongeveer een maand of vier, vijf, zes geleden beweerdelijk in China is overgesprongen van dier op mens. Dit virus wordt nCov19 genoemd. NCov19 is een coronavirus. Er zijn heel veel Corona-virussen.

NCov19 is niet de echte benaming van het Corona-virus wat de gemoederen bezighoudt. Het virus heet eigenlijk Sars-Cov-2. Het kan gezien worden als de opvolger van SARSr-CoV. Sars heeft een voordeel en een nadeel. Het nadeel is dat mensen er ziek van worden. Het voordeel van Sars is dat het nog niet heel veel doden in een korte tijd maakt. Het aantal SARS-Cov doden is rond de achthonderd wereldwijd. Het nieuwe Sars (Corona) maakt inmiddels in dezelfde tijd duizenden doden. Wanneer Sars nog langer de tijd krijgt te evolueren naar Sars-Cov-3 en Sars-Cov-4 maakt het volgend jaar tien duizenden doden en over tien jaar is de wereldbevolking uitgedund. Het nieuwe Sars-Cov-2 of nCov19 of Corona-virus moet onmiddellijke bij kop en kont worden aangepakt.

Omdat het een nieuw virus is kan alleen het menselijk lichaam worden ingezet voor bestrijding. Zoveel mogelijk gezonde mensen (niet roken, geen obesitas, geen ander onderliggend lijden, niet te oud, niet te jong) moeten het virus krijgen en ervan genezen. Dit is gangbaar bij nieuwe virussen. Daarvan afwijken met griepachtige virussen maakt de problemen heel veel erger. Het nadeel van nCov19 is dat het bij zwakkeren extra problemen levert. Deze groep is ook de kwetsbare deel van de bevolking in verband met de seizoensgriep. Vroeger maakte de normale seizoensgriep heel veel meer doden. Louter door herd-immunity zijn dat er nu duizenden per winter in Nederland. Elk jaar sterven er in de wereld honderdduizenden mensen aan griepachtige virussen. Alleen hygiënen, gezond leven en goede gezondheidszorg is daartegen de oplossing. Niks anders.

Meeste mensen kunnen thuis genezen van cNov19 met een paracetamol, een stevige neut en een stapel stripboeken naast het bed. Heftige koorts, buikpijn, diarree, hoofdpijn, hoesten, snot, kan zich voordoen. Meest mensen genezen van nCov19. CNov19 jaagt op de longen. Dit betekent bij zwakkeren dat ze sneller aan het beademingsapparaat moeten en zelfs misschien moeten worden gecedeerd om het lichaam de kans te geven het nieuwe virus met succes te bestrijden. Dit betekent bij nCov19 ook dat meer zwakkeren een beroep zullen doen op de intensieve care. Meer is het niet. De rest wordt verkouden, krijgt een milde of stevige griep en overleeft het virus.

De strategie die wordt gekozen welhaast wereldwijd of althans in het zogenaamd weldenkende deel van de bewoonde wereld maakt problemen heel veel erger. Kudde-immuniteit moet het doel zijn. Wat Wilders en Baudet daarover beweren is afstevenen op massamoord. Meer doden. Er moet niet worden afgewacht wat voor virus cNov19 precies is. Het is geen Ebola. En de wetenschap is bekend met Sars en andere Corona-virussen. Het virus dient onmiddellijk worden tegemoet getreden door gezonde mensen onder de bevolking om zo veel mogelijk verkoudheden en griepjes op te lopen. Juist socializen. Juist verkouden worden en dan thuisblijven tot men is hersteld.

De witte bloedlichaampjes in mensen zijn de legers die dag en nacht strijden tegen de ongewenste onzichtbare indringers. Daarvan krijgt men de koorts. Koorts bij virussen is de strijd van het menselijk lichaam tegen het virus. Iedereen heeft potverdekak toch biologie gehad op school?! Omdat er nog geen vaccins bestaan tegen cNov19 moet het menselijk lichaam dit zelf maken in de farmaceutische fabriek waarmee elk mens is geboren: het immuunsysteem. Dit systeem heet zo omdat het mensen immuun maakt tegen virussen. 

Wachten tot de wereld voor 60% is gevaccineerd is ook massamoord. Investeren in gezondheidszorg, zwakkeren isoleren, vaker handen wassen, thuisblijven bij een lichte verkoudheid en verder de samenleving niet dwars zitten is de strategie die viroloog Ab Oosterhaus had moeten adviseren! Viroloog Ab Oosterhaus vertelt ook niemand spontaan uit zichzelf dat AIDS helemaal niet door Hiv wordt veroorzaakt. Terwijl dit al in 1984 objectief is bewezen door Robert Gallo in Science! Het is ronduit schandalig zo kwaadaardig de Nederlandse journalisten en hun media zijn. Lieden als Chris Klomp, Saskia Belleman, Matthijs van Nieuwkerk en Wierd Duk spannen de KROON met hun bedrieglijke berichtgeving en secuur van de waarheid.

Update: journalist Chris Klomp is psychotisch.

Share |

Corona-maatregelen geen volksgezondheidsmaatregelen

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 19-03-2020 18:59
Onbekendheid bij het publiek en angst voor onzichtbare virussen wordt misbruikt om maatregelen door te voeren die niks te maken hebben met volksgezondheid. De cijfers en de door de media gedeelde grafiek met de drie scenario’s bewijst dit objectief. Negen duizend doden wereldwijd zetten de hele wereld stil. Nog nooit is een mensenleven zo veel waard geweest. CNov19 is tot nu lang zo dodelijk niet als de jaarlijkse seizoensgriep die in dezelfde tijd het 100-voudige van het aantal doden kan veroorzaken.

Het is ook duidelijk wat wetenschappers zeggen over het ontstaan van virussen en de besmetting bij mensen. Wanneer 60% van de mensen is genezen van cNov19 dan “kunnen we weer terug naar het normale leven”. Dit wordt vertraagd door de genomen maatregelen. Omdat nu de hele samenleving stil ligt.

Men had net zo goed ervoor kunnen kiezen niks te doen. Dan waren er meer mensen tegelijk ziek geweest en was de 60% het snelst bereikt. Dat hiervoor niet is gekozen heeft beweerdelijk te maken met de capaciteit in de zorg. Aan die capaciteit wordt niks gedaan. Nergens noodhospitalen. Bovendien vragen artsen zich af wanneer het nu 'windkracht negen wordt'. De meeste mensen hebben milde klachten en genezen weer van de infectie, zegt het RIVM. 75% van de overleden Corona-patiënten zijn ouderen die bewust niet naar de intensive care zijn gegaan.

De in de media getoonde grafiek met de drie scenario’s laat ook een horizontale lijn zien die het “aantal IC-bedden beschikbaar” weergeeft. Deze grafiek geeft de verhouding weer tussen vraag en aanbod van beschikbare IC-bedden in verband met Corona afgezet tegen de tijd. De Corona-maatregelen die tientallen miljarden kosten en de hele samenleving op de kop zetten drukken louter tijdelijk de vraag naar IC-bedden. Terwijl het aanbod had moeten worden opgevoerd. De VS pompt 500 miljard in de economie wegens Corona. Niks daarvan gaat naar de gezondheidszorg. Voor Nederland is het beter te investeren in het verhogen van het beschikbare “aantal IC-bedden”. Kost misschien een paar miljoen en dan heb je ook wat. De grafiek met de drie scenario’s is ook gebruikt in het debat in de Tweede Kamer over Corona. Die grafiek bewijst objectief dat de Corona-maatregelen geen volksgezondheidsmaatregelen zijn. Anders was gewoon het aantal beschikbare IC-bedden opgewaardeerd.

Share |

Corona van Zion – Wilders wil massamoord!

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 19-03-2020 16:00
Gezien de oorlogstaal van de Franse president en zijn verleden als manager voor een onderneming van de familie Rothschild is het helemaal niet gek te denken dat Corona van het virus eigenlijk slaat op de Kroon van Zion. De Kroon van Zion zal worden gedragen door een lid van de familie Rothschild. Deze familie is leider van een Syndicaat wat al sinds 1897 statelijk acterend oorlog voert tegen de mensheid om de wereld te onderwerpen aan de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. De Nederlandse rechtspraak wordt nu al zo’n jaar of negen terroristisch bedreigd en bedrogen door de terreurbeweging van de helden van Wilders hierover te zwijgen.

We zijn in oorlog” zegt de Franse president. “Tegen een onzichtbare vijand”. Deze vijand weet iedereen is een virus. Wat Corona wordt genoemd. De familie Rothschild en de terreurbeweging van de helden van Wilders gedragen zich in ieder geval als een onzichtbaar virus wat de wereld besmet met het racistische gedachtegoed waarvan Donald Trump nu ook getuigt met zijn “Chinese Virus”. Het Corona virus wordt in Spanje bestreden met militaire middelen. En in Frankrijk met 100.000 agenten. Dit is bizar omdat mensen in hun lichaam de witte bloedcellen bezitten die het leger zijn tegen Corona. Het menselijk lichaam heeft reeds vanaf geboorte een heel leger in zich wat elk moment in actie komt tegen onzichtbare indringers als cNov19.

Het Wereldhuis van de familie Rothschild werkt sinds 1895 symbiotisch samen met journalisten en hun media om het wereldbestuur om te wentelen. En afstand te nemen van de mensenrechten en democratie die door de Franse Revolutie zijn ingevoerd. Deze samenwerking tussen de familie Rothschild en journalisten en hun media is verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De Duitse bezetter in de oorlog was de uitvoerende macht van deze samenwerking. Sinds de Tweede Wereldoorlog strijdt deze samenwerking voort voor oppermacht met de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 tot gevolg. En mogelijk Corona. Als experiment op mensen. En om zo veel mogelijk doden te maken. En om aandacht te vestigen op bepaalde personen. En om geld te verdienen. En macht te verkrijgen.

Het optreden van Geert Wilders bij en tijdens het Corona-debat in de Tweede Kamer gisteren levert genoeg gegronde vrees in alle redelijkheid te vermoeden dat Corona de overval is van de terreurbeweging waarvan hij een in Nederland verblijvende Nederlandse leider is. Een lockdown zoals Geert Wilders wil verzekert iedereen ervan dat het virus langer onder de mensen blijft en sterker wordt. Des te minder kudde-immuniteit des te meer het virus besmettelijk blijft. De enige juiste manier om nieuwe griepachtige virussen het hoofd te bieden is de kwetsbaren isoleren, kudde-immuniteit en investeren in de gezondheidszorg. Meer bedden en ziekenhuiskamers, meer personeel, meer apparaten en middelen en meer testen en meer onderzoek naar vaccins.

Investeren in gezondheidszorg zoals Wilders betoogt en een Lockdown slaat nergens op. Dat levert tijdelijk verlichting van het virus en levert direct dreigend gevaar voor de toekomst omdat een lockdown het virus helpt. De witte bloedlichaampjes in de mensen zijn de strijders die het werk moeten doen tegen het virus wat bij de mensen binnendringt, om er vanaf te kunnen komen. Wilders leidt een Jihad tegen de gezondheid van alle Nederlanders. Wat de wil van Wilders zal bewerkstelligen is dat het virus het volgend seizoen of daarna een pandemie levert met meer zieken en meer doden. De cijfers bewijzen vooralsnog de juistheid van de keuze van Britten met hun kudde-immuniteit ten opzichte van de Spanjaarden. De wil van Wilders is genocide!

Groepsimmuniteit is het wetenschappelijk bewezen medicijn tegen nieuwe virussen. Virussen veroorzaken elk jaar honderdduizenden doden. Door groepsimmuniteit zijn het er niet heel veel meer. Het enige probleem in verband met nCov19 is de piekbelasting van de gezondheidszorg. NCov19 veroorzaakt tot nu heel veel minder doden en zieken dan griep. Alleen meer zieken die intensieve zorg nodig hebben. Het is al maanden in de wereld. Al bijna zes maanden. En ‘pas’ 7.500 doden. Met het eerdere Sars waren er honderden doden. Lockdown en wachten tot meer bekend is over het virus zal veroorzaken dat het virus de zomer makkelijker overleeft en leert van de gastheren die zijn besmet. CNov19 overleeft ook in dieren. Het springt over van dier naar mens. Het geblaat van de Blonde Geit bij en tijdens het Corona-debat in de Tweede Kamer der Staten Generaal is objectief bewijs van zijn opzet tot massamoord.

Share |

Corona-maatregelen maken slachtoffers

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 18-03-2020 10:28
In verband met terugkerende blessures gaat een ZZP’er minimaal drie keer per week naar de sportschool. Noodzakelijk om werkdruk de baas te blijven. En om lichaam en geest in conditie te houden. Sportschool is daarbij fijn omdat de apparaten de kleinste kans geven op extra blessures. En tussendoor iemand altijd een grap maakt waarom gelachen kan worden. Nu met de Corona-maatregelen is de sportschool gesloten. Bovendien staakt de organisator van de favoriete buitensport de deuren in verband met Corona. De blessure van betrokken ZZP’er vraagt om aandacht. En de fysiotherapeut geeft niet thuis vanwege de Corona.

De maatregelen tegen Corona maken problemen erger. Corona is niet het probleem. De wetenschap is allang bekend met hoe virussen het hoofd geboden moeten worden. Daar zijn draaiboeken voor. De maatregelen die nu tegen Corona worden genomen passen bij een wereldwijde acute uitbraak van Ebola. Ebola verschilt van Corona omdat Ebola door direct contact met zieke Ebola-patiënten wordt overgedragen. En Corona zich door de lucht verplaatst. Corona is een virus wat overspringt van dier op mens. En wat nu nog niet makkelijk wordt verspreid tussen mensen. Doordat bestuurders kiezen voor maatregelen die gericht zijn op temperen van de piekbelasting van de gezondheidszorg wordt de volksgezondheid benadeeld. Het VMBO-biologie-onderwijs levert reeds de informatie die noodzakelijk is om dit te begrijpen. 

De maatregelen vlakken de golf van besmettingen af waardoor Corona makkelijker meerdere seizoenen overleeft. En zelfs sterker terugkomen kan. Corona is een virus wat mensen ziek maakt. En wat evolueert. Per seizoen dat het overleeft leert het van zijn gastheer. Dit virus is nog nu nog te vergelijken met stevige griep. Meeste mensen zullen daardoor besmet raken. De gezondheidszorg zal worden belast op de manier zoals het dat is gewend bij een stevige griep, behalve dat Corona extra belastend is voor zwakkeren. En voor die opvang onvoldoende apparaten en kamers en mensen beschikbaar zijn om de piekbelasting aan te kunnen. Ruimte, apparaten en mensen zijn nodig om het Corona virus de baas te kunnen. Uitgaansverboden, samenscholingsverboden gehandhaafd door 100.000 agenten en onder dreiging van gevangenisstraf of boetes en zelfs met militairen op straat zoals in Spanje zijn onlogische gezondheidsmaatregelen in verband met Corona. 

De logische wetenschappelijk bewezen maatregelen tegen Corona zijn in de eerste plaats geen paniek. Corona is gewoon een stevige griep wat vaker voorkomt. Griep veroorzaakt klachten die overeenkomen met de klachten bij Corona. Griep veroorzaakt gemiddeld tussen de 300.000 en 700.000 doden jaar. In dezelfde tijd dat Corona 7.500 doden wereldwijd veroorzaakt. De verhouding tussen de maatregelen en de problemen door Corona zijn volledig zoek. Het gaat in verband met Corona louter om het beheersen van de piekbelasting in de gezondheidszorg. Dit betekent niks anders dan dat er meer gezondheidszorg geregeld moet worden. Meer gebouwen, tenten, opvang, en machines en materialen. Mondkapjes voor verplegend personeel, voldoende gels voor het reinigen van de handen, voldoende mensen om de extra-zorg-patiënten aan te kunnen. 

Het verschil tussen Corona en de ‘gewone’ griep is dat Corona bij zwakkeren harder aan kan komen dan ‘gewone’ griep. De luchtwegen worden aangetast waardoor het bij Corona vaker nodig zal zijn om patiënten aan te sluiten op beademingsapparaten tot het virus is verslagen door betrokken patiënt. Bij griepachtige virussen als Corona biedt het menselijklichaam de beste pharma chemie tegen de onwenselijke indringer. Witte bloedcellen zijn het leger tegen onzichtbare indringers. Zij maken ziektemakers onschadelijk. Zij vallen de indringer aan en zorgen voor antilichamen. Dit proces van virusbestrijding bewerkstelligt koorts bij betrokkenen patiënt. Bij co-factoren zoals obesitas, roken, ouderdom en/of ander onderliggend lijden kan Corona de longen ernstig aantasten. Daarom zijn er meer beademingsapparaten nodig tegen Corona!

De Persconferentie gisteren over de economische-crisis ten gevolgen van de Corona-maatregelen bewijst de juistheid van het bovenstaande objectief. Tientallen miljarden worden gereserveerd om de schade aan de economie door de Corona-maatregelen het hoofd te bieden. Niemand heeft het er over dat een investering van miljoenen in de gezondheidszorg voldoende is om Corona een genade klap te geven. Corona is geen probleem voor virusbestrijders. Corona is minder besmettelijk dan de griep. De kans dat iemand sterft aan de Corona is brisant klein. De kans om te sterven bij een auto-ongeluk is heel veel groter. Wereldwijd zijn er in vier tot zes maanden 7.500 mensen gestorven aan Corona. In diezelfde tijd veroorzaakt griep het 50-voudige daarvan.

Grappig genoeg begrijpt de buitenspellende jeugd wel de onzin van de Corona-maatregelen. Terecht want de door de MSM verkeerd geciteerde experts zeggen op TV dat de gezondheidszorg Corona aankan behalve dat de capaciteiten in ziekenhuizen en strategische reserves van medisch materiaal zoals beademingsapparatuur opgewaardeerd moeten worden. Het moet niet gaan om "uiteindelijke groepsimmuniteit" zoals de NOS braaf napraat. Die herd-immunityt moet nu worden bereikt bij en tijdens de eerste golf van het virus. Immuniteit wordt verkregen door besmetting. Des te meer mensen zijn besmet des te groter de immuniteit. Als weinig mensen zijn besmet omdat sociale contacten zijn vermeden blijft het virus actief. En krijgt het virus meer kansen sterker terug te komen en vallen er meer slachtoffers. In Amerika lijden 30 miljoen kinderen honger door de Corona-maatregelen.

Update 10:34: De Corona briefing Tweede Kamer bevestigt bovenstaand: IC-zorg moet verbeterd.
Update 10:35:
De Corona briefing Tweede Kamer: Lockdown lost niks op, daarna volgt weer een uitbraak want geen groepsimmuniteit
Update 10:36:
De Corona briefing Tweede Kamer:
groepsimmuniteit draagt bij aan bestrijding waardoor maatregelen teruggedraaid kunnen worden.

Share |

Corona-maatregelen benadelen volksgezondheid

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 16-03-2020 22:46
Bij de Britten gaat het sociale leven door. Zij kweken herd-immunity. Het Coronavirus is niet te stoppen. 80% van de wereldbevolking krijgt Corona. Sociale contacten is de manier om herd-immunity te kweken. Kudde-immuniteit. NCov19 is een nieuw virus. De manier om dit virus te verslaan is elkaar besmetten want dat zet het immuunsysteem aan tot het maken van antilichamen. Koorts kan daarvan het gevolg zijn. Veel mensen zullen het virus krijgen zonder ziek te worden of dood te gaan. Dat is wenselijk om de herd-immunity te bewerkstelligen. Als meeste mensen het virus krijgen is de rest vanzelf beschermd. Door de herd-immunity.

De maatregelen die nu worden genomen vertragen het virus zonder het te stoppen. Zonder dat herd-immunity wordt opgebouwd. Daardoor blijft de samenleving kwetsbaar voor nCov19. En kan het volgend jaar krachtiger terugkomen. Wanneer mensen nu besmet worden maken zij antilichamen aan en raken mensen immuun en zwakt het virus af door de herd-immunity. De maatregelen die nu genomen worden schenden het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wegens samenscholingsverboden zonder geldige reden. Bovendien beschadigen de maatregelen de economie op ernstige wijze. Ook is toegang tot de rechtspraak niet mogelijk. Terwijl samenscholen en vergaderen en met meer dan 100 man in een kroeg zitten juist beschermt tegen Corona.

De genomen maatregelen zijn er om te voorkomen dat de gezondheidszorg overbelast raakt. Mensen zullen sterven aan Corona. Bovendien hebben mensen die nu sterven aan Corona kans ook te zijn gestorven aan de actuele gewone griep. De maatregelen zijn uitstel. Het virus komt volgend jaar terug. Houdt kwetsbaren apart tot herd-immunity is bewerkstelligd. En investeer in de zorg in plaats de samenleving stil te leggen. Pas als kudde-immuniteit is gekweekt door lekker sociaal te doen en elkaar te besmetten worden de zwakken en de zieken en de missellijken beschermd. Wachten tot de wereldbevolking is gevaccineerd tegen Corona duurt veel langer en is heel veel duurder dan het volgen van het vaccinatieprogramma wat moedernatuur levert via besmetting van 80% van de wereldbevolking met Corona op de natuurlijke wijze. Herd-immunity bij Ebola bestaat overigens niet. Ebola kan daarentegen alleen bij direct contact met gevaccineerden worden verspreid. Corona is airborne. De uitbraak is niet te stoppen met de actuele maatregelen. Alleen investeren in de gezondheidszorg helpt. Zegt de expert.

Update: de minister-president bevestigt gisteren met zijn Corona-babbeltruc om 19:00 uur op Ned 1 de juistheid van bovenstaande. De besmettingen worden uitgesmeerd om een zorgpiek te voorkomen. Het aantal besmettingen of doden door het virus zal daardoor niet minder worden.

Share |

Corona-maatregelen slaan nergens op

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 15-03-2020 22:44
De voorzitters van de vereniging voor Strafrechtadvocaten dienen op het matje te worden geroepen. In plaats op te roepen tot het sluiten van de rechtbanken dienen zij vraagtekens te stellen bij de vergaande beperkende maatregelen van de Overheid. Sportscholen worden gesloten om sociale contacten te beperken. Dat is een samenscholing en vergaderverbod. Strafmaatregelen worden opgelegd. En @RechtspraakNL sluit de deuren. Voor wat? Voor een risico waarmee normaal nooit rekening wordt gehouden. De feiten en cijfers tonen aan dat Corona niet anders is dan griep. Een ander virus. Zelfde soort risico’s.

Normaal bij griep ligt het risico te overlijden bij besmetting door het virus tussen de 0,03 en 10,0%. Mexicaanse griep is killing. Seizoensgriepen zijn soms mild en soms dodelijk. Nog nooit is er heisa gemaakt om het actuele risico met Corona. Dit risico wijkt niet af van griep. Bij virusbesmetting is het afhankelijk van de gezondheid van de drager of de persoon ziek wordt. Mensen met onderliggend lijden of obesitas lopen de meeste risico’s. Virussen komen en gaan. Ze muteren. Virussen doven uit omdat mensen ermee besmet raken en immuniteit ontwikkelen. Personen die zijn gevaccineerd stoten meer virussen uit dan personen die niet zijn gevaccineerd.

Het is allemaal lang zo rechtlijnig niet dat strafmaatregelen genomen dienen te worden zoals in Brabant om samenscholingen te voorkomen. Overheden die samenscholingsverboden opleggen en bewerkstelligen dat burgers met niet meer dan 100 personen vergaderen moeten op voorhand worden gewantrouwd. Bovendien is er op hetzelfde moment dat Corona zich voordoet een gigantische Amerikaanse troepenverplaatsing gaande. Amerika herplaatst zijn troepen uit het Midden Oosten in rap tempo naar Oost Europa. Ook bij en tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben Amerikanen middels troepenverplaatsingen de wereld besmet met hun Spaanse griep.

Dat Spanje helemaal code oranje gaat is vreemd omdat het in Spanje lekker warm is en Corona in die temperaturen niet (goed) gedijd. Binnenkort als in Nederland het voorjaar aanbreekt leggen virussen het af bij temperaturen boven de negen graden. Hoe kan Corona een probleem zijn in Spanje bij een temperatuur van 16 graden en lagere luchtvochtigheid dan het regenachtige Nederland? NCov19 is een griepachtigvirus wat milde tot ernstige klachten veroorzaakt. Meeste mensen genezen ervan. En bouwen daarmee immuniteit op. Het sterftecijfer van Corona wijkt niet af van griep door de jaren heen. Het ene jaar maakt griep minder slachtoffers dan het andere jaar. Het griepvirus waarmee in het seizoen 2019/2020 rekening moet worden gehouden is nCov19.

Relevant bij griep is de zorg voor de groep die erdoor wordt getroffen. In plaats de economie te slopen en burgers verboden op te leggen is het verstandiger te investeren in de zorg waar de patiënten die lijden aan de Corona worden behandeld. Dat is stuk goedkoper en de manier om te reageren. Als het virus door de actuele maatregelen wordt ingedamd is het nog zeer de vraag of het wegblijft. Omdat meeste mensen door de maatregelen nu niet in contact zijn geweest met het virus wordt er geen kudde-immuniteit opgebouwd. Bij virussen wordt immuniteit opgebouwd door contact met het virus. Het immuunsysteem van de mensen maakt daartegen antilichamen. Dit geldt in beginsel voor elk virus. Behalve dat het Ebolavirus eerst ongelofelijk veel doden zal veroorzaken voordat het menselijk lichaam daar immuun voor wordt.

Vaccineren tegen griep is lang niet zo voordelig als wordt gedacht. Het is beter gezond te leven en een sterk immuunsysteem te onderhouden. Voor gezonde mensen is contact met een virus niet perse onwenselijk omdat daarmee kudde-immuniteit wordt bewerkstelligd. Die kudde-immuniteit is tenslotte HET argument van de vaccinatielobby. Herd immunity wordt ook social immunity genoemd. Louter daarom reeds imponeren de antisociale maatregelen van de Overheid bizar. Sociale contacten zijn vaccinaties. Actuele maatregelen tegen Corona hebben niks te maken met virusbestrijding. Dat het bestuur in Nederland ze niet op een rijtje heeft wordt objectief bewezen door de geschiedenis van de eerste twee decennia van de 21ste eeuw.

De opeenvolgende kabinetten en parlementen sinds Paars zijn verantwoordelijk voor de dood van meer dan een miljoen Semieten in Irak. Over risico’s gesproken. Niemand vraagt om maatregelen. Het Coronavirus is bij ouderen ongeveer net zo dodelijk als de griep. Voorts is Corona moeilijker te behandelen dan griep. Bovendien zullen bij Corona meer mensen van middelbare leeftijd intensieve zorg nodig hebben. Om de gezondheidszorg niet te overbelasten is het beter daarin te investeren dan de samenleving stil te leggen en de economie onmetelijke schade aan te doen en gesteund door de voorzitters van de vereniging van Strafrechtadvocaten strafbepalingen te handhaven die dit bewerkstelligen.

Share |

Corona Hoax objectief bewezen

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 15-03-2020 12:31
Wat werd gevreesd wordt wetenschappelijk bevestigd door Regenexx. Regenexx is een netwerk van speciaal opgeleide artsen voor werelds meest geavanceerde “regenerative-medicine treatments”. Regenexx stelt dat het sterftepercentage bij Corona waarvan de media uitgaan niet klopt. Volgens de media is het sterftepercentage van Corona 3,7%. Volgens Regenexx is daarbij uitgegaan van een verkeerde berekening. Dit percentage vertegenwoordigt het aantal zieke personen dat is getest versus het aantal sterfgevallen. Dit is volgens Regenexx niet de manier waarop sterftecijfers worden berekend.

Iedereen die de ziekte (het virus) heeft opgelopen dient als noemer te worden gebruikt om het juiste sterftepercentage te berekenen. Virusbestrijder John McAfee zei het al. De Chinese CDC toont aan dat buiten Wuhan waar de meeste mensen die de ziekte hadden opgelopen zijn getest, een sterftepercentage van 0,4% is gemeten. Het sterftepercentage op de Princess Cruise buiten Japan (tot nu toe de enige plaats waarvan zekerheid bestaat dat alle blootgestelden in een gesloten omgeving zijn getest), was 0,85%. Alleen degenen die ouder dan 70 waren stierven.

In Zuid-Korea, dat meer dan 100.000 mensen heeft getest, bedraagt ​​het sterftecijfer 0,65%. Duitsland heeft aangekondigd dat het sterftecijfer 0,2% bedraagt. Dus het echte sterftecijfer door Corona is minder dan 1%. Het sterftecijfer voor influenza varieert per type en effectiviteit van de immunisatie. Het sterftecijfer onder 75-plussers is veel hoger dan bij jongeren en bedraagt ​​meer dan 1%. Het sterftecijfers van Corona ligt hier redelijk dichtbij. De media publiceren geen nauwkeurige informatie.

De bewering dat het coronavirus bij ouderen ongeveer net zo dodelijk is als de griep is nauwkeuriger. Men kan ook zeggen dat het moeilijker te behandelen is dan griep en dat meer mensen van middelbare leeftijd intensieve zorg nodig hebben en dat deze behoeften de gezondheidszorg snel kan overbelasten. De media moeten echter weten dat het getal van 2-3% dat zij leveren als sterftepercentage onnauwkeurig en opgeblazen is. Aldus experts van Regenexx.

Bovendien bewijzen AD.nl en het RIVM de waarheid van bovenstaande met de cijfers die ze publiceren. 12 doden. 1000 bevestigde besmettingen. Dat is een sterfte percentage significant kleiner dan 1,2% want niet iedereen is getest. Bovendien blijkt uit andere wetenschappelijke bron dat het percentage valse positieven met betrekking tot het aantal "asymptomatic infected individuals'" (mensen die het virus dragen zonder symptomen van de ziekte) mogelijk meer dan 50% bedraagt. Het is in verband met het coronavirus niet onbelangrijk bekend te zijn met het feit dat de media ook over Hiv en Aids bewust aantoonbare onzin verspreiden met vele doden tot gevolg.

Update 11:06: journalist Wouter van Noort van NRC bevestigt de hoax: sterfte Brabant geschat op 0,3%
Update 11:11: NOS bewijst hoax: sterftepercentage griep 2017/2018 was 1,5%, 2018/2019 was 0,725%
Update 11:41: longarts Sander de Hosson stelt: 'Het overgrote gedeelte van de patiënten krijgt milde tot matige klachten, vergelijkbaar met de griep (influenza)'.
Update 12:05: AD bewijst hoax opnieuw: 6000 Nederlanders besmet of besmet geweest met corona, gisteren waren er 12 doden, dat is een sterftepercentage van 0,2%
Update 12:31: VSW & BZK stellen in een rapport april 2008 over grieppandemieen dat de seizoensgriep een sterftepercentage heeft van 0,24% en dat dit bij een mild scenario met antivirale middelen 0,03% bedraagt en 0,47% bij een ernstig scenario zonder virale middelen.
Update 12:42: co-factoren als obesitas zullen in de VS de grootste risico's leveren in verband met corona.

Share |

De Corona Conspiracy

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 12-03-2020 23:06
Is Corona een Hoax? Wie de bekende virusbestrijder John McAfee moet geloven is dat het geval. Meer dan wie weet McAfee van virussen want hij beschermt de wereld tegen alle nare malware wat Windows besmet. Stop looking at the play. Start looking at the puppeteers. Zegt hij met gevoel voor understatement. John McAfee heeft een aantal opvallende stellingen en beweringen over corona. De aantallen zijn laag. Als het echt een bedreiging was zou het aantal doden na vijf maanden miljoenen zijn in plaats van de geraamde vier duizend. In dezelfde tijd doodt de griep 310.000 personen. Volgens John McAfee wordt iedereen gemanipuleerd om Chinastijl maatregelen in het Westen door te voeren.

Een ander signaal dat SARS-CoV-2 Man Made is zou uitgaan van het feit dat Tom Hanks en zijn vrouw corona hebben en dat uitgerekend acteur Tom Hanks een hoofdrol speelt in een film over een Man Made virus. Ook zijn vrouw acteert.

Volgens John McAfee bewijzen de statistieken in Italië zijn gelijk. John McAfee stelt de vraag hoeveel overlijdens ten gevolge van het coronavirus zijn bevestigd in Italië. Vervolgens zegt hij dat het aantal mensen dat in Italië is gestorven aan de griep in dezelfde periode vele honderden bedraagt. 

Het lastige aan corona is het gebrek aan controle mogelijkheden. Moeilijk valt te controleren of wat wordt gesteld en beweerd in de media de waarheid is. Gezien de vismarkt in Wuhan als locatie waar de ziekte uitbrak kan het ook zijn dat iemand de omgeving daar bewust heeft besmet met een Man Made virus. De Spaanse griep bijvoorbeeld die begin 20ste eeuw heeft huisgehouden kwam uit een Amerikaanse legerbasis waar varkens en kippen werden gehouden. Vergelijking met nu is op de plaats omdat de death rate van 3,7% overeenkomt. Meeste mensen met internet weten dat de Amerikaanse overheid bij herhaling eigen militairen en burgers offert aan chemische of nucleaire experimenten. Volgens sommige berichten hebben Amerikaanse atleten in the Military World Games in Wuhan afgelopen herfst het coronavirus naar China gebracht.

Gezien het feit dat overheden wereldwijd sinds 2001 doelbewust misleiden over de grondslagen voor gewapende conflicten. En de onmetelijke hoeveelheid schade die daarmee is aangericht de afgelopen 20 jaar door bestuurders. En het aantal dodelijke en andere slachtoffers. En de geavanceerde middelen die daarvoor gebruikt worden. En het nepnieuws van de systeempers. En het bestaan van de terreurbeweging van de helden van Wilders wat sinds 1897 strijdt voor oppermacht. En het bedrog over Hiv en Aids en CO2 en stikstof. Ligt het in de lijn der verwachting dat burgers denken dat ook Corona deel uitmaakt van de conspiracy van de elite voor macht.

Share |

Journalisten gevaar rechtsorde (2)

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 12-03-2020 13:50
Journalisten bedreigen de rechtsorde door niet aan waarheidsvinding te doen. En personen die dat wel doen steevast te framen als ‘complotdenkers’. Elke alternatieve theorie die het narrative van de Mainstream media weerlegt wordt door journalisten bestempeld als complottheorie. Vervolgens framen journalisten dit als ‘gevaarlijk’. Sinds een jaar of tien wordt de magistratuur in Nederland terrorisme gerelateerd bedreigd om het bestaan van een bepaalde terreurbeweging en zijn misdrijven te ontkennen.

Bovendien wordt de magistratuur al veel langer terrorisme gerelateerd bedrogen. Dit bedrog wordt onder andere gepleegd door journalisten en hun media. Bovendien wordt de magistratuur bedrogen door bepaalde ambtenaren bij het ministerie van justitie en veiligheid waardoor zij straffeloos minderjarigen kunnen misbruiken voor geld en bevrediging van perverse prikkels anderszins. Journalisten geven doelbewust geen podium aan de feiten en omstandigheden die dit herhaalde misbruik van minderjarigen objectief bewijzen.

Het feit dat de magistratuur terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen bemoeilijkt de strafvervolging van de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor bedoeld herhaald misbruik van minderjarigen omdat desbetreffende zaken door een en hetzelfde bureau worden behandeld. De organisatie die terrorisme gerelateerd bedreigt is opgericht en wordt geleid door journalisten. Personen die de magistratuur terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen zijn journalisten en hun media. Personen die een podium weigeren te geven aan het herhaald misbruik van minderjarigen door ambtenaren zijn journalisten.

Talloze objectieve rapporten bewijzen dat journalisten willens en wetens niet aan waarheidsvinding doen. Daarmee verklaren zij hun lezers vogelvrij. Het is -om een voorbeeld te noemen- evident dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen zijn ingestort. Alle wetten van de natuurkunde die iedereen gehad heeft op school verzetten zich tegen het officiële verhaal. Het is gewoon uit te rekenen dat het niet kan. Ipso facto als het gaat om Hiv en AIDS of CO2. Alles wat daarover wordt gesteld en beweerd in de Mainstream media is radicale onzin. Geen journalist is te overtuigen van de feiten die nota bene op straat liggen.

Dat is onwil die gerelateerd dient te worden aan het feit dat journalisten en hun media de oprichters, deelnemers en volgers zijn van de terreurbeweging die  te Basel is opgericht 1897 door een bekende Oostenrijkse journalist met het oorlogsdoel wereldmacht te vestigen. Deze onwil gaat dermate ver dat Nederlandse journalisten niet te beroerd zijn aanslagen tegen Nederlandse en NATO militairen in Afghanistan mede te plegen. Of te doen alsof zij Nazi-jager zijn terwijl zij functioneel de Nazi’s behulpzaam zijn zoals journalist Arnold Karskens.

Journalisten hebben een hoofdrol gespeeld in verband met de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Journalisten en schrijvers hebben in 1897 een terreurbeweging opgericht met het oorlogsdoel de Joden uit te roeien en Palestina in bezit te nemen als centraal middelpunt voor hun wereldrijk. Deze terreurbeweging is onverminderd actief. Het is niet aangesloten bij de Geneefse conventies. En het houdt zich niet aan het oorlogsrecht. Journalisten plegen met hun publicaties en anderszins voorgaand oorlogshandelingen in het belang van deze antidemocratische terreurbeweging die oppermacht ambieert.

Share |

MH17, journalistiek en strafrecht

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 10-03-2020 21:14
Het is te hopen dat alle journalisten van Nederland geconcentreerd de livefeed van courtmh17.com volgen. Ademloos luisterend. Elke seconde vertraagd herhalend in het eigen brein, punten en komma’s analyserend wat precies wordt gezegd allemaal ter zitting. Niet alleen de livefeeds van de rechtszaak in verband met de MH17 zijn niet te versmaden. Bovendien mogen de feeds van de strafzaken tegen Geert Wilders niet worden gemist. Ook gezien de functionele samenhang.

De samenhang tussen de strafzaken tegen Wilders en die in verband met de MH17 is dat het openbaar ministerie terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen met betrekking tot feiten die objectief bewijzen dat de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders verantwoordelijk is voor het actueel internationaal terrorisme. Behalve journalisten en hun media zijn meeste mensen er niet mee bekend dat de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders is opgericht en gemanaged door journalisten, schrijvers en hun media. En dat deze terreurbeweging sinds 1895 verantwoordelijk is voor terreur, oorlogsmisdaden en internationale misdrijven.

Niemand in Nederland, de wereld en Europa krijgt de geschiedenis onderwezen zoals deze zich in werkelijkheid heeft voltrokken in verband met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De kennis in Nederland gaat niet verder dan dat Adolf Hitler een dictator was die de Joden Endlöst wilde hebben. Wat in der tijd rond Hitler gebeurde en wat er aan hem vooraf ging wordt door de journalistiek en media doelbewust aan het zicht ontrokken omdat journalisten en hun media de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust doelbewust hebben bewerkstelligd, of “gemaakt” zoals journalist Peter R. de Vries zou zeggen. En het actueel internationaal terrorisme maken.

Journalisten zijn ook verantwoordelijk voor herhaald ernstig misbruik van minderjarigen omdat ze weigeren een podium te geven aan de reden gevende feiten en omstandigheden die dit objectief bewijst. Bovendien weigeren journalisten een podium te geven aan de feiten en omstandigheden die objectief bewijzen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. En dat  Aids niet door Hiv kan worden veroorzaakt. En dat CO2 ongevaarlijk is en niet verantwoordelijk kan zijn voor gepercipieerde opwarming van de aarde. Het is niet dat journalisten niet in staat zijn tot waarheidsvinding. Ze doen het bewust niet omdat het voortbestaan van hun mediamacht dan ter discussie komt staan.

Share |

Zaaksofficieren MH17 worden bedreigd

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 10-03-2020 08:26
Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad denkt persoonlijk dat het niet helpt te beweren dat de rechtspraak terrorisme-gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen en dat de Holocaust fake is. De Holocaust is fake omdat de term in verband met de Jodenvervolging van 1940-1945 betekent dat de Joden zich vrijwillig met miljoenen tegelijk hebben geofferd. Joden geven de voorkeur aan het woord Shoah. Dat betekent catastrofe. De rechtspraak wordt terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Shoah om niet te onderzoeken of het eveneens de aanslag op de MH17 heeft bewerkstelligd.

Deelnemers aan deze terreurbeweging zijn journalisten en hun media. En zitten in de zaal van de zitting van de zaak met betrekking tot de aanslag op de MH17. Rond 2010 zijn authentieke documenten opgedoken waaruit in een oogopslag blijkt dat een vereniging van journalisten en schrijvers verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust met het doel oppermacht te vestigen voor een bepaald Syndicaat van industriëlen. De Duitse bezetter was de uitvoerende macht van deze te Basel 1897 opgerichte vereniging. Uit de authentieke verslagen van de vergaderingen van deze vereniging blijkt dat de deelnemers bij en tijdens hun eerste congres bepaalde dat Joden verachtte bedelaars zijn. Deze documenten zijn te vinden op www.holocaustles.nl/bron.

In 2013 is geprocedeerd bij de strafrechter met de bedoeling de inhoud van deze brondocumenten van het internationaal terrorisme te laten objectiveren door de magistratuur. Sinds die rechtszaak worden officieren van justitie en rechters terrorisme gerelateerd bedreigd om niet te objectiveren dat de Telegraaf al in 1922 in bezit was van de opschrift gestelde plannen voor de Holocaust. Saskia Belleman van de Telegraaf is aanwezig als journalist in de zaal van de zitting van de MH17. Ze was in die rol daar ook aanwezig bij de strafzaak tegen Geert Wilders. Tijdens de behandeling van de vorderingen benadeelde partijen zijn aanwezigen in de zaak tegen Wilders herhaald geïnformeerd over de objectieve brondocumenten die bewijzen dat de helden van Wilders de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers.

De relevantie hiervan voor de procedure met betrekking tot de MH17 is gelegen in het feit dat de terreurbeweging van de helden van Wilders bestaat. En voortgaand verantwoordelijk is voor High Impact Crimes en internationale misdrijven waarbij journalisten van onder andere de Telegraaf rookgordijnen opwerpen en niet aan waarheidsvinding doen waardoor prominente strafbare daders aan het zicht ontrokken blijven. Deze werkwijze van de journalistiek vindt niet alleen plaats in verband met WOII en de Holocaust. Dit is vaste prik wat ook wordt toegepast in verband met de aanslagen in de VS 11 september 2001 en AIDS/Hiv en herhaald misbruik van minderjarigen. Journalisten worden daarin getraind. De terreurbeweging die verantwoordelijk is voor WOII en de Shoah is hyperactief en dominant aanwezig in de journalistiek en media.

Het einddoel is een nieuw koninkrijk waarvan een lid van het genoemde Syndicaat gekroond zal worden tot Vorst van alle Joden met de voor Joden heilige Staat Palestina als grondgebied. De terreurbeweging van de helden van Wilders begon zijn strijd tegen assimilatie van Joden in der tijd in Oost Europa. Onder andere Oekraïne. Eind 19e eeuw lobbyde de helden van Wilders in Oost Europa om daar de pogroms los te maken. Bovendien werkt de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders sinds 1895 symbiotische samen met antisemieten. De antisemieten zijn de beste vrienden en trouwste bondgenoten van de terreurbeweging van de helden van Wilders. Zowel de terreurbeweging van de helden van Wilders als hele hordes antisemieten en fascisten strijden in Oekraïne ouderwets voor een Semieten vrije samenleving.

De terreurbeweging van de helden van Wilders zaait sinds de aanslagen in de VS 11 september 2001 dood en verderf in alle uithoeken van de aarde. Het ambieert chaos waaronder oorlog met Rusland en met China. Allemaal verdachte feiten en omstandigheden die het openbaar ministerie niet onderzoekt omdat het terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door de terreurbeweging van journalisten, schrijvers en hun media om dat na te laten. Bovendien delen journalisten van het Algemeen Dagblad zoals Chris Klop aan het publiek mede dat het niet helpt te beweren dat de rechtspraak terrorisme-gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen en dat de Holocaust fake is. De Joden en de slachtoffers van de aanslag op de MH17 lijken met elkaar gemeen te hebben dat ze zijn geofferd door een en dezelfde statelijk acterende terreurbeweging met het oorlogsdoel wereldmacht te vestigen.

Share |

Document acties

Share |