U bent hier: Home / Collections / Vndg

Vndg

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 13-06-2020 21:48

.

Coronadoden zijn vermoord

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 11-05-2020 23:10
Net als de dertig miljoen AIDS-doden zijn de Coronadoden vermoord middels de behandeling. Het is al sinds 1984 bekend dat AIDS niet door HIV kan worden veroorzaakt. De objectieve bewijzen van dit bedrog zijn gepubliceerd. De Coronadoden zijn ook vermoord. Door dezelfde personen die verantwoordelijk zijn voor de AIDS-doden. Ook bedrog in verband met virologische basisfeiten en basiskennis. Berichten wijzen uit dat 80% tot 90% van de Coronapatienten op de intensive care sterven. Ze sterven door de beademingsapparaten.

De behandelingen die gegarandeerd werken tegen Corona mogen niet worden voorgeschreven van de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de Coronamaatregelen. De kans is groot tot zeer groot dat het aantal Coronadoden beperkt was geweest als in de eerste lijn meteen vanaf het begin door huisartsen het antivirale middel HCQ en zink ingezet had mogen worden. Dat bewerkstelligt dat het virus niet verspreidt. Het wordt dan gesloopt door goedkope antivirologische medicijnen samenwerkend met het immuunsysteem. 

De Coronamaatregelen zijn bedoeld om bepaalde onnodige en onwenselijke maatregelen door te voeren. Zoals collectieve vaccinatie en mass surveillance. Iedereen kan ervan uit gaan dat er een tweede en misschien zelfs een derde en een vierde golf Coronabesmettingen komt. De kans dat de tweede golf meer slachtoffers maakt is groter omdat door de Coronakilo’s die iedereen nu rijker is in quarantaine, obesitas bijdraagt aan de comorbiditeit. Groepsimmuniteit is er niet dus de Coronamaatregelen hebben niks dan ellende gebracht. Iedereen is nog net zo besmettelijk als twee maanden geleden. Behalve in Zweden. Daar hebben ze kennelijk geen psychopaten bij het RIVM.

Share |

Het antisemitisme van Özcan Akyol

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 10-05-2020 18:19
Columnist Özcan Akyol van het Algemeen Dagblad imponeert als de perfide Jodenhater die vindt dat ‘de campagnes tegen antisemitisme ook weleens mogen worden afgestoft en opgepoetst’. Onderdelen van de Staat der Nederland worden thans reeds een jaar of tien terrorisme gerelateerd bedreigd en nog langer terrorisme gerelateerd bedrogen door Zionisten en journalisten om weg te kijken van de authentieke bronnen die objectief bewijzen dat de Zionisten de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. En dat zij van meet af zijn ondersteund door de westerse journalistiek en media. HaCarmel aan de Amstelveenseweg te Amsterdam is geen Joods restaurant. Het voert de vlag van de daders van de Holocaust.

Op de website www.holocaustles.nl zijn voor columnist Özcan Akyol van het Algemeen Dagblad de authentieke bronnen te vinden die objectief bewijzen dat de Zionisten de Jodenvervolging van 1940-1945 actief en doelbewust hebben voorbereid. Bedoeld als onderdeel van hun strijd voor oppermacht. Jodendom en Zionisme staan haaks op elkaar. Joden erkennen de zogenaamd Joodse Staat Israël niet. Israël is de naam van de Joden. Gestolen door de Zionisten om het wereldgetto te Palestina mee aan te duiden. Zionisten zijn identiteitsdieven. De Zionisten werkten symbiotisch samen met Adolf Hitler en Adolf Eichmann om de Joden ritueel te offeren in de kampen van de onderneming van helden van Geert Wilders.

Columnist Özcan Akyol van het Algemeen Dagblad is net als veel van zijn collega’s in de journalistiek en media ongelofelijk hooghartig en behept met een onpeilbaar gebrek aan algemene kennis. Zijn columns blinken uit in onwetendheid waardoor hij in het geval van de Joden een belangrijke bijdrage levert aan het oplaaiend antisemitisme. Door Zionisten en Joden op een lijn te stellen zoals columnist Özcan Akyol van het Algemeen Dagblad bij herhaling doet schoffeert hij de Joden tot op het bot. En draagt hij bij aan de voorbereidingen op de volgende Holocaust. Deze vorm van bereidwillig bedrog door een columnist van een landelijke krant wordt mediabreed gesteund en gaat terug tot 1897 toen journalisten de oprichters waren van de antisemitische terreurbeweging der Zionisten

Voor columnist Özcan Akyol van het Algemeen Dagblad is de Jodenhaat der Zionisten dermate vanzelfsprekend dat hij het niet eens herkent. Hij vindt het doodnormaal dat personen die zich onderscheiden met de vlag van de zogenaamd Joodse Staat als Joden in plaats als terroristen worden behandeld. Columnist Özcan Akyol van het Algemeen Dagblad wordt daarbij ondersteund met positieve reacties in de sociale media door deskundigen die beter moeten weten. De Zionisten strijden al meer dan 122 jaar actief tegen assimilatie van Joden. Met de Holocaust als voorlopig diepte punt. Antisemitisme is smeerolie voor de Zionisten. Als er geen antisemitisme is bewerkstelligen de Zionisten dat het er komt om de Joden op te drijven naar het wereldgetto. Columnist Özcan Akyol van het Algemeen Dagblad is een van de gewillige beulen die Nederland, de wereld en Europa rijk zijn.

Share |

Strafvervolging Jaap van Dissel c.s. geambieerd

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 09-05-2020 22:28
Iemand moet Jaap van Dissel cum suis wijzen op hun zwijgrecht omdat zij strafrechtelijk vervolgd kan worden voor deelnamen aan georganiseerde misdaad. En zelfs massamoord. Het medicijn tegen Corona wat gegarandeerd werkt mag niet worden voorgeschreven in de eerste lijn door huisartsen van Jaap van Dissel cum suis. Jaap van Dissel c.s. wil dat het virus blijft voortkabbelen zodat er tijd is voor de industrie van Bill Gates om een vaccin te ontwikkelen. En voor secretaris-generaal Erik Gerritsen om zijn ego een boost te geven middels een Corona-app gemaakt door de man die ook de app voor Uber heeft ontwikkeld.

Het Coronavirus is geen probleem. De problemen zijn het gevolg van de Coronamaatregelen. Huisarts Rob Elens en Zweden bewijzen dat Jaap van Dissel cum suis het kennelijk opzettelijk verkeerd doen. Huisarts Rob Elens begrijpt niet dat hem is verboden HCQ in combinatie met zink in de eerste lijn voor te schrijven. Hij signaleert net als vele anderen de lobby voor vaccinactie. Ook dit begrijpt hij niet omdat Covid-19 een RNA-virus is en naar zijn weten geen vaccins bestaan tegen RNA-virussen.

Vaccins blijken in de praktijk alleen bij DNA-virussen te werken. Dit betekent dat de Coronamaatregel dat evenementen met landelijke uitstraling verboden blijven tot een vaccin tegen Corona bestaat een verbod is voor onbepaalde tijd omdat er nooit een werkend vaccin tegen Covid-19 gevonden zal worden want het is een RNA-virus. In ieder geval is de kans op een vaccin tegen Covid-19 klein omdat er nog geen enkel vaccin bestaat tegen een RNA-virus. Huisarts Rob Elens wordt verboden zijn werk goed te doen door ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de Coronamaatregelen.

Huisarts Rob Elens heeft een website gemaakt op www.zelfzorgcovid19.nl met wat mensen allemaal kunnen doen als zelfzorg tegen Corona. Huisarts Rob Elens doet wat het RIVM had dienen te doen. In een interview op YouTube legt hij goed uit dat het immuunsysteem Covid-19 gewoon aankan als het beschikt over voldoende voedingsstoffen. Huisarts verbaast zich erover dat het RIVM of andere autoriteiten de burgers niet informeren over welke voedingstoffen ze nodig hebben voor maximale garante dat het immuunsysteem het virus aan kan. De website op ww.zelfzorgcovid19.nl is uitgebreid gedocumenteerd. En is voorzien van een rijke bronnenlijst met hyperlinks naar de publicaties.

In Zweden zijn verhoudingsgewijs minder doden dan in Nederland en daar draait de economie gewoon door en hoeft men een tweede besmettingsgolf niet te vrezen. In Zweden zijn meer dodelijke slachtoffers gevallen dan men verwachtte. Vooral ouderen. Daarom wordt in Zweden strafrechtelijk onderzoek gedaan naar deze doden. Het vermoeden van justitie in Zweden is dat deze ouderen verkeerd zijn behandeld waardoor ze zijn overleden aan Corona.

Er zijn veel berichten terug te vinden van artsen en onafhankelijke media waaruit blijkt dat de behandeling op de intensive care met beademingsapparaten de oorzaak is van de vele Coronadoden. Deze berichten worden actief geband door de Mainstream media. Jaap van Dissel cum suis en de MSM vertellen ook niemand dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt en dat de dertig miljoen AIDS-doden zijn vermoord middels medicijnen. De Mainstream media voeren steeds de personen op als ‘experts’ die verantwoordelijk zijn voor de misdaden. En kijken weg en demoniseren die bronnen waaruit objectief blijkt dat de Mainstream media bol staat van de leugens en bedrog over Corona, HIV, AIDS, de Kinderbescherming, CO2, MH17, 9/11 en de Joden.

Share |

Covid, Jodenvervolging en Auschwitz

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 08-05-2020 22:29
Er zijn talrijke concrete aanwijzingen die doen vrezen dat er een verband is tussen Covid, de Jodenvervolging en Auschwitz. De belangrijkste aanwijzing is de grote aantallen nieuwe Joodse immigranten die de zogenaamd Joodse Staat Israël verwerft. Sinds de stichting van de Joodse Staat door journalist Theodor Herzl augustus 1897 zitten de Zionisten achter het oplaaien van antisemitisme en de influx van Joodse vluchtelingen in Palestina. De Zionisten claimen dat Palestina hen door Gd is gegeven. Dat is antisemitische flauwekul van ongelovigen.

De Joden zijn door Gd ontheven van staats- en/of bestuursrechten over de Heilige Staat Palestina. Dat is algemeen bekend. En geaccepteerd door de Joden. Bovendien is Israël de naam van de Joden. 122 jaar geleden ging het goed tot zeer goed met de Joden in West Europa. De Franse Revolutie, de Verlichting, democratie en mensenrechten stelde de Joden in staat te assimileren als burgers overeenkomstig het Verbond met Gd. Het Verbond met Gd en de Joden is door bemiddeling van Abraham en later Mozes tot stand gekomen. Het omvat onder andere de Tien Geboden. En de Drie Eden. In de hedendaagse praktijk is handhaving van de Drie Eden misschien wel het aller belangrijkste voor de Joden. Ook in hun relatie tot Gd. De Drie Eden houden onder andere in dat de Joden assimileren en niet opstaan tegen de Naties.

Handhaving van de Drie Eden is in ieder geval al 2020 jaar de kern van het Joods Volksbestaan en verzekert de Joden dat ze consequent zijn beschermd in de landen in de Diaspora waar ze wonen, werken of verblijven. De Drie Eden sluit wonen en werken in Palestina in de Diaspora niet uit. Personen die de Drie Eden niet handhaven worden in de volksmond antisemiet of Nazi genoemd. Leken en misdadigers denken dat Zionisme en Jodendom iets met elkaar te maken hebben. En noemen zich Vriend van Israël. Palestina waar nu het wereldgetto voor de Joden is gevestigd is het gebied waar de volgende Holocaust zal plaatsvinden. Deze Holocaust is voorspeld in Ezechiël. De vorige Holocaust is ook voorspeld in Ezechiël. Volgens Netanyahu is deze Holocaust vervuld in Auschwitz. De Zionisten zijn verantwoordelijk voor deze vervulling. En zullen ook verantwoordelijk zijn voor de vervulling van de volgende Holocaust. 

Voor maximaal resultaat willen de Zionisten dat de zogenaamd Joodse Staat Israël tot de nok is gevuld met Joden. Daarom stellen Zionisten alles in het werk om zoveel mogelijk Joden in het wereldgetto te krijgen. Omdat de gettomanagers van het wereldgetto verwachten dat Covid hen een grote hoeveelheid Joodse vluchtelingen zal opleveren is het redelijk te vermoeden dat de Zionisten achter de wereldwijde Coronacrisis zitten. Het bijzondere aan Covid-19 is het optreden van Bill Gates en zijn samenwerking met organisaties van families waarvan algemeen bekend is dat zij de financiers zijn van het bureau van Adolf Hitler.

Share |

Hitler bondgenoot Zionisten

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 07-05-2020 22:18
Hitler und Eichmann und Feder und so weiter waren bondgenoten van de Zionisten. De Zionisten zijn de creatieve breinen van het Jodenvraagstuk en de totaal oplossing. Dat was al in 1895. De Zionisten strijden al meer dan 122 jaar actief en agressief tegen assimilatie van Joden. Voor het bewerkstelligen van de Endlösung werken zij symbiotisch samen met antisemieten en georganiseerde misdaad. De agenda voor oppermacht van de Zionisten domineert de geopolitiek sinds journalist Theodor Herzl zijn antisemitische campagne startte eind 19 eeuw.

Een jaar of tien geleden zijn tijdens onderzoek naar de complexe factoren die ten grondslag liggen aan dreigen en geweld uit jihadistische hoek de authentieke protocollen van het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897 opgedoken. De onderzoeker werd erop gewezen in een forum in de krochten van het internet waarin de Joden de schuld kregen van een take over van de wereld en dat dit zou blijken uit de Protocollen van de Wijzen van Sion. De onderzoeker werd geprikkeld door de mededeling dat deze protocollen in een geheime vergadering bij het eerste Zionistisvhe congres waren opgesteld.

De onderzoeker was er snel van overtuigd dat de betrouwbaarheid van de Protocollen van de Wijzen van Sion niet is vast te stellen en vroeg zich af of er ook officiële betrouwbare protocollen bestonden van het Eerste Zionistische Congres te Basel. Die blijken er te zijn. Gewoon in de Universiteitsbibliotheken. Vrijwel over de hele wereld. Overal zijn deze documenten te vinden. Nu in ieder geval op internet. Wat daarin te lezen staat is totaal choquerend. De Zionisten kwalificeren Joden als verachtte bedelaars. En zij vinden Rousseau verouderd. En stellen en beweren dat assimilerende Joden consequent zijn beschermd. De Holocaust begint te Basel bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres 1897.

Sinds dat eerste moment in dat forum in de duistere uithoeken van het wereldwijde web zijn er tienduizenden pagina’s authentieke documenten gevonden met het objectieve bewijs dat de Zionisten en Adolf Hitler bondgenoten waren. En dat journalisten en hun media de gewillige beulen zijn die ideeën en lobby leveren en met hun optreden het publiek bewust misleiden in verband met de feiten en omstandigheden. Er is geprocedeerd over de ontdekte nieuwe historische feiten die objectief bewijzen dat de Zionisten de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers als middel voor omwenteling van de Franse Revolutie en ter herstel in de oude staat van macht van bepaalde families. Inclusief slavernij.

Die procedures hebben nergens toe geleid omdat Zionisten en journalisten om de waarheid te verbloemen actief onderdelen van de Staat der Nederlanden zijn gaan bedreigen met terrorisme als de waarheid recht zou worden gedaan, waardoor ze een gevaar zijn voor de rechtsorde. Verder onderzoek leert dat de symbiose tussen terroristen aan de ene kant en georganiseerde misdaad aan de andere kant in Nederland een hoogte punt bereikt met de Coronamaatregelen. Hitler en de gaskamers en de Coronamaatregelen staan niet ver van elkaar. Alles wijst erop dat de Coronamaatregelen onderdeel zijn van de voortbouwende strijd van de terreurbeweging der Zionisten voor oppermacht. Als Adolf Hitler het niet had gedaan hadden de Zionisten een ander gevonden om de Holocaust voor hen uit te voeren.

Share |

De giftige woorden van Arnon Grunberg

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 07-05-2020 10:30
De Holocaust begon in 1897 met de woorden “In Basel habe ich den Judenstaat gegründet" van de bekende Oostenrijkse journalist en Zionist Theodor Herzl. Daarna gebruikte hij nog meer woorden om doelbewust de Jodenvervolging te bewerkstelligen. Theodor Herzl heeft de woorden die hij heeft gezegd en geschreven aan handlangers opgeschreven en uit gegeven. Ook de woorden die zijn gezegd bij en tijdens de Zionistische congressen zijn opgeschreven en gepubliceerd. Arnon Grunberg kan ze vinden op de website holocaustles.nl.

Arnon Grunberg stond in een lege kerk 4 mei 2020 te herdenken. Laat hem daar staan. Prekend in de lege ruimte. Arnon Grunberg is net als relatief veel bekende en minder bekende Nederlandse schrijvers en journalisten een van de vele weg kijkers en participanten. Om wat hij niet vertelt wat hij behoort mee te delen aan het publiek als prediker bij en tijdens de dodenherdenking. De 110.000 gedeporteerde en in de kampen vermoorde Nederlandse Joden herdenken en niet aan het publiek de waarheid vertellen over de schuld van de Zionisten aan de Holocaust is natrappen op een manier die bekende en minder bekende schrijvers en journalisten niet betaamt.

Share |

Pepijn van Erp en de Coronacrisis

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 05-05-2020 22:14
Het valt op dat de bekende wiskundige en complotdebunker Pepijn van Erp die tevens bestuurder is van Stichting Skepsis en schrijft voor kloptdatwel.nl zich druk maakt om de publicaties van David Icke en Janet Ossebaard over Corona. Pepijn van Erp zou ook de 9/11-complottheorie hebben gedebunkt. Pepijn van Erp is de wiskundige die niet kan uitrekenen dat het vermogen van een atoombom nodig is om de torens van de Twin Towers te laten instorten zoals ze zijn ingestort. Wat betreft de Coronamaatregelen heeft de World Healt Organisation in een uitgebreid rapport aangetoond dat er geen bewijs bestaat van de effectiviteit van “non-pharmaceutical interventions” als social-distancing bij beteugelen van een epidemie of pandemie.

Pepijn van Erp wordt dankbaar geciteerd door de Nederlandse journalistiek. Zelf nadenken doen journalisten niet. Het rapport lezen van de WHO wat openbaar is en waaruit blijkt dat de Coronamaatregelen nergens op slaan doet de Nederlandse journalist niet. Aangemoedigd door zogenaamde deskundige Pepijn van Erp. De wet er even op nalezen of lockdown eigenlijk wel legaal is doen de complotdebunkers ook niet. De Wet Publieke Gezondheidszorg waarop de maatregelen zijn gebaseerd laten quarantaine toe van individuen. Onder de voorwaarde van toetsing door de onafhankelijke rechter. De collectieve vrijheid en anderszins beperkende maatregelen, ook ten koste van gezonde personen, en gezonde economie, zijn gedwongen en kunnen niet worden getoetst.

Pepijn van Erp van Stichting Skepsis vervult de rol van grote misleider. Die man is niet eens in staat de gebeurtenissen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 te relateren aan de soortelijke massa van aluminium en staal. Het verschil is dermate grote dat de aluminium vliegtuigen tegen de stalen torens te pletter hadden moeten vliegen. Ook de snelheid en de symmetrie van het instorten van de torens van de Twin Towers verraadt dat de asymmetrische aanslag met de vliegtuigen de oorzaak daarvan niet kan zijn. De torens van de Twin Towers zijn ingestort omdat de kracht die de torens opwaarts hield instantaan verdween. De Coronamaatregelen worden bewerkstelligd door dezelfde terreurbeweging als die bediend wordt door Pepijn van Erp met zijn schijnvertoning.

Share |

Nederland opnieuw bezet

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 05-05-2020 09:39
75 jaar na de bevrijding is Nederland opnieuw bezet. Weer door de uitvoerende macht van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Afgelopen maanden zijn vrijheden opgegeven. Zogenaamd uit vrije wil. Net als toen wassen journalisten en hun media de misdaden wit. En kijken ze weg van de feiten. En praten ze goed wat fout is. Het nieuwe normaal is ongewoon. Willekeur en waanzin regeert. Sinds 1897 zijn journalisten de grote initiators van de Holocaust. Na de oorlog bedriegen zij het publiek waardoor meeste mensen niet weten dat de Coronacrisis wordt bewerkstelligd door dezelfde terreurbeweging die verantwoordelijk is voor WOII. De feiten staan op holocaustles.nl.

Alexander Pleijter is universitair docent journalistiek en nieuwe media aan de universiteit van Leiden. Hij noemt zichzelf “factchecker”. Anno 2020 kwalificeert hij het als “fijn genuanceerd” wanneer journalist Laura Starink in de Volkskrant stelt en beweert dat belangrijker dan vrijheid van informatie is het onderscheidingsvermogen te kweken bij jongeren. Want vindt journalist Laura Starink: “hoe meer narratieven, hoe meer verwarring en hoe makkelijker het is de bevolking het zicht op de waarheid te benemen”. Journalisten in Nederland getraind door universitair docent journalistiek Alexander Pleijter maken er beroep en gewoonte van het zicht op de waarheid te benemen.

Dat het vermogen onderscheid te maken tussen zin en onzin afhankelijk is van de vrijheid van informatie is nog niet opgekomen bij Universitair docent journalistieke Alexander Pleijter en journalist Laura Starink. Deze vrijheid van informatie wordt onder druk gezet door journalisten. Zij strijden, zoals journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad en Saskia Belleman van de Telegraaf actief tegen openbaring van de waarheid. Zoals de waarheid in verband met 9/11 en Hiv en AIDS en CORONA en het kindermisbruik door de jeugdhulp en de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Journalisten gaan zo ver in hun strijd tegen de vrijheid van informatie dat zij deelnemen aan het terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen van de rechtspraak waardoor zij een gevaar zijn voor de rechtsorde. Universitair docent journalistiek Alexander Pleijter werkt samen met Big Tech om desinformatie weg te krijgen. Dat Facebook en Twitter en YouTube juist belangrijke informatie verwijderen waaruit blijkt dat Alexander Pleijter en de gehele vaderlandse journalistiek nepnieuws verspreiden over Corana en andere terrorisme en misdaad feiten is onderdeel van de strijd van de terreurbeweging der journalisten die Nederland thans overvalt en bezet houdt middels Coronamaatregelen. Deze terreurbeweging wordt ook de Zionistische beweging of de beweging van Herzl genoemd.

Share |

De banale kwaadaardigheid van Hannah Arendt

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 03-05-2020 17:54
Vandaag 4 mei 2020 wordt een online workshop gegeven over het leven en werk van Hannah Arendt. Deze interactieve propaganda wordt geleverd door antropologen die bestuurders en boardrooms trainen in Deep Democracy. En in "hoe je zélf blijft nadenken in crisistijd". Hannah Arendt leefde van 1906 tot 1973. Ze schreef het bekende boek Eichmann of de Banaliteit van het Kwaad. De banaliteit van het kwaad is dat Adolf Eichmann en Hannah Arendt werkten voor dezelfde organisatie. Hannah Arendt was journalist en Zionist. In die rol nam ze voor en tijdens de oorlog actief deel aan de terreurbeweging die sinds 1897 de Holocaust voorbereidt.
I am a Zionist”Adolf Eichmann

Na de oorlog breekt Hannah Arendt met het Zionisme. Zonder aan het publiek mee te delen wat alle Zionisten weten namelijk dat de Zionisten achter de Holocaust zitten. Haar naoorlogse taak is om de man die de Zionisten van meet af heeft gediend, Adolf Eichmann, te degraderen tot een gruwelijk monster en een onbetekenend individu. Het boek over Eichmann schrijft Hannah Arendt in 1963 toen ook de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodor Herzl in het Engels zijn uitgegeven waarin hij gedetailleerd de voorbereidingen beschrijft die hij en zijn volgers hebben getroffen om voor oppermacht opzettelijk de Endlösung en de Holocaust te bewerkstelligen. De feiten waarover Hanna Arendt als journalist doelbewust het publiek niet heeft geïnformeerd staan op www.holocaustles.nl.

What makes it possible for a totalitarian or any other dictatorship to rule is that people are not informed; how can you have an opinion if you are not informed?  - Hannah Arendt

Harry Mulisch was ook zo’n journalist die net als Hanna Arendt verslag deed van het proces tegen Adolf Eichmann in Jeruzalem 1961. Dat Adolf Eichmann een grote bewonderaar was van de Zionisten en al ruim voor de oorlog symbiotisch samenwerkte met de Zionisten is altijd doelbewust onder de pet gehouden door de Zionisten en journalisten. Adolf Eichmann wordt "mister Holocaust" genoemd omdat hij de treinen organiseerde die de Joden deporteerde naar Auschwitz en andere kampen om te worden vermoord of voor Slavenarbeid. Dat Adolf Eichmann de uitvoerder was van het door de Zionisten bedachte plan voor de Holocaust wordt tot op de dag van vandaag verzwegen.

Die Antisemiten-werden unsere verlälichsten Freunde, die antisemitìsehen Länder unsere Verbündeten. - Theodor Herzl

Ook door de antropologen die anno 4 mei 2020 een workshop geven over Hannah Arendt. Het saillante aan deze antropologen is dat zij bestuurders en boardrooms trainen in Deep Democracy. Deep Democracy is een naoorlogs  proces georiënteerd psychologisch middel van de terreurbeweging van Hannah Arendt voor acceptatie van terroristische veranderingen. Het is ontwikkeld door Amerikanen die zijn getraind in het Instituut van Carl Jung. De bekende psychiater en psycholoog en grondlegger van de analytische psychologie Carl Jung was een van de belangrijkste trainers van de leiders van de terreurbeweging waaraan Hannah Arendt voor en tijdens de oorlog deelnam. En die symbiotisch samenwerkte met Adolf Eichmann. Adolf Eichmann is in Jeruzalem door zijn vrienden geëxecuteerd. Deze terreurbeweging is nog altijd actief. Het strijdt statelijk voor oppermacht. En bedreigt en bedriegt onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd waardoor het een gevaar is voor de rechtsorde.

Share |

Kabinet wordt bedrogen

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 02-05-2020 23:28
Het Kabinet en het Parlement worden doelbewust bedrogen door de ambtenaren van het Outbreak Management Team met betrekking tot de noodzaak van de actuele Coronamaatregelen. Dit bedrog is terrorisme gerelateerd en wordt gefaciliteerd door onder andere Bill Gates, Big Tech en de Mainstream media. Covid-19 is mogelijk in een laboratorium tot stand gekomen. Gewoon data journalistiek leert dat Covid-19 een griepachtig virus en lockdown stupide is. Het OMT wil het virus laten voortkabbelen. De hele tijd gaat het over de piekbelasting in de gezondheidszorg terwijl de noodhospitalen niet eens zijn gebruikt.

Bovendien is het meest schandalige en misdadige aan het geheel dat het antivirale medicijn wat 90+% genezing levert in de eerste lijn niet mag worden voorgeschreven door huisartsen van ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het managen van de Coronacrisis. De minister van justitie en veiligheid maakt nu een wet om de 1,5 meter samenleving democratisch te verankeren op basis van terrorisme gerelateerd bedrog van het OMT. Het is om piswoest te worden van de Nederlandse journalistiek wat zich de hele tijd druk maakt om wat mensen denken in plaats dat het de feiten weergeeft zoals ze zijn. Sommige feiten staan niet open voor debat zoals dat lockdown geen enkele toegevoegde waarde heeft bij het bestrijden van een nieuw griepachtig virus als Covid-19. Dat is reeds uit onderzoek gebleken aldus een door de WHO vorig jaar gepubliceerd rapport wat gewoon online staat. Het OMT bewerkstelligt de Coronacrisis. Covid-19 wordt bestreden met de minste druk op de gezondheidszorg en tegen relatief lage kosten door ongeremde besmetting en toestaan dat huisartsen HCQ in de eerste lijn voorschrijven. Dan is iedereen binnen 15 weken van de epidemie af en is er groepsimmuuniteit bereikt en is er geen vrees voor een tweede golf.

De hele Coronahoax is een ordinaire roofoverval en draait om de omzet en macht van de Corporate Tribe. Corporate fascisme ten top. De misdadigers gaan dermate ver dat ze allemaal hun rol in het OMT misbruiken om maatschappelijke verandering te bewerkstelligen en/of politieke besluitvorming te beinvloeden. Er wordt gesteld en beweerd door journalisten en Big Tech dat David Ick gebanned moet worden want hij zou nepnieuws verspreiden omdat hij zegt dat er geen bewijs is dat Covid-19 bestaat. Hij heeft gewoon gelijk. Nergens wordt het objectieve bewijs gedeeld van het feitelijke bestaan van Sars-cov-19. Het bestaan moet worden afgeleid uit het feit dat het gnome van het virus is gepubliceerd terwijl dit niet het virus zelf is. Het DNA van iemand is ook niet de persoon zelf.

Bovendien wordt het bestaan van het virus bij mensen bewezen met een test die daarvoor absoluut ongeschikt is omdat deze test niet het virus zelf traceert. De PCR test die wordt gebruikt voor het meten van Sars-cov-19 meet de aanwezigheid van kleine stukjes DNA die niet alleen voorkomen in Sars-cov-19. Zowat de gehele gecumuleerde wetenschap van de hele wereld staat op internet. Hoe moeilijk is het voor journalisten om vanaf hun toetsenbord die objectieve documenten te vinden waaruit blijkt dat Jaap van Dissel en al die andere lieden van het Outbreak Management Team zwaar uit hun nek kletsen met hun zogenaamde deskundigheid! Ze imponeren als eerste klas pyromanen. Personen die geen enkele verantwoordelijk kunnen en mogen dragen!

Share |

Journalistiek en terrorisme

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 01-05-2020 21:25
Ook in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog was journalistiek een dekmantel voor de terroristische organisatie der Zionisten die sinds 1897 doelbewust de Holocaust voorbereidt. Het creatieve brein van de Holocaust blijkt een bekende journalist te zijn. Te Parijs 8 juni 1895 schreef hij zijn ideeën op in zijn correspondentie met het wereldhuis van de familie Rothschild. Dit is terug te lezen in de dagboeken van deze journalist. Daarin zijn net als in overige publicaties der Zionisten de instructies terug te vinden voor wereldmacht voor dit wereldhuis. Daaronder vergaande beperkingen op vrije meningsuiting. Daarom dat sommige personen vinden dat Palestijnen niet mogen demonstreren op de Dam.

Journalisten blijken ook na de oorlog een hoofdrol te spelen met betrekking tot het faciliteren van terrorisme. In het oog springende voorbeelden zijn de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Geen enkele perskaartjournalist in Nederland publiceert de objectieve feiten en omstandigheden die bewijzen dat een andere groep de daders moet zijn omdat de torens van de Twin Towers niet ten gevolge van de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. De journalistiek citeert bereidwillig de fabels van Pepijn van Erp & co. Dat de soortelijke massa van aluminium significant kleiner is dan staal zegt de Nederlandse journalistiek kennelijk helemaal niks.

Journalisten aanspreken op het feit dat hun mening over de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 niet is geworteld in de realiteit  heeft geen enkele zin. Dan gaan ze schelden, beledigen en dreigen. De officiële mening over die aanslagen staat haaks op de natuurwetten die iedereen onderwezen krijg in het middelblaaronderwijs. Journalisten gaan er ook prat op dat CO2 de oorzaak is van opwarming en dat daarom de uitstoot van CO2 negatief moet zijn. Dit kan helemaal niet want de Global Warming Potential van CO2 staat gelijk aan een. Kennis bij biologie in het middelbaar onderwijs zoals dat CO2 nodig is voor fotosynthese en de aanmaak van zuurstof brengen journalisten niet in de praktijk waardoor zij steun verlenen aan georganiseerde misdaad. Dit is opzettelijk. De journalistiek is al sinds 1895 betrokken bij de ontwikkeling van de plannen voor Holocaust. En wereldmacht voor de Zionisten.

Share |

Coronamaatregelen formatteren samenleving

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 30-04-2020 22:15
De Coronamaatregelen formatteren de samenleving naar het archaïsche model van Deep Democracy met Chiefs en Magiërs die de leiding nemen. Deep Democracy is een methode en techniek van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Holocaust en 9/11 om terroristische veranderingen te bestendigen. Trainers Deep Democracy zijn platform polygaam. En domineren bestuurders en boardrooms als volleerde primaten op de apenrots. De Coronamaatregelen worden bewerkstelligd door een groep die ook verantwoordelijk is voor bedrog in verband met Hiv en AIDS. En voor herhaald ernstig misbruik van minderjarigen. Trainers Deep Democracy zijn zeer te spreken over Jaap van Dissel.

De Coronamaatregelen zijn een vorm van terrorisme. Uitgevoerd door ambtenaren en the Corporate Tribe. Journalisten en hun media nemen hieraan deel. Deze deelname gaat terug tot de oprichting van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen. Op grote schaal worden de mensenrechten ontmanteld. Burgers worden collectief gestraft met huisarrest, werkloosheid en geen sociale contacten. Zonder dat zij een misdaad hebben begaan. En zonder eerlijk openbaar proces tegenover de onafhankelijke rechtspraak. In de sociale media wordt vrije meningsuiting vergaand beperkt. Alleen het officiële verhaal over Covid-19 wordt geaccepteerd. Vrij verkeer van mensen, diensten en goederen wordt niet eens meer gehandhaafd in eigen land want het openbaar vervoer is alleen nog toegankelijk voor de vitale beroepen.

De nieuwe apartheid en nieuwe getto’s zijn daarmee een feit. Alleen bepaalde personen mogen reizen. Beweerdelijk om een nieuw virus de baas te kunnen. Feitelijk om de samenleving te knechten want het Outbreak Management Team laat er geen misverstand over bestaan dat stoppen van het virus niet het doel is. Men wil dat het virus “voortkabbelt”. Het is niet onredelijk en zelfs vanzelfsprekend te stellen en beweren dat Nederland is gekaapt door een groep die ook kinderen misbruikt. Het valt op dat snel na het ingaan van de maatregelen gesproken wordt over het “nieuwe normaal”. En dat de kinderbescherming Corona misbruikt om contact tussen ouders en kinderen te ontzeggen. En om meer kinderen te roven want de Coronamaatregelen bewerkstelligen problemen thuis.

De hele samenleving wordt ontregeld door de Coronamaatregelen. Na twee maanden is de staatsschuld sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo groot geweest. Een eind is niet inzicht. Het kan nog jaren duren voordat een vaccin bestaat. Tot die tijd wordt de 1,5 meter samenleving gehandhaafd. Daarna moeten alle wereldbewoners worden ingespoten met het vaccin van Bill Gates. Terwijl dat alles helemaal niet noodzakelijk is om Covid-19 te bestrijden. Covid-19 is niks meer en niks minder dan een griep. Het kan makkelijk worden bestreden door primair groepsimmuniteit als doel te stellen. Terroristen hebben de macht gegrepen in Nederland, de wereld en Europa. Er wordt al jaren gewaarschuwd voor deze overval.

Share |

Antisemitische uitlatingen Thierry Baudet

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 30-04-2020 10:34
Volgens het AD doet Forum voor Democratie onderzoek naar antisemitische uitlatingen van de jongerenorganisatie van de partij. Misschien een idee om eerst de antisemitische uitlatingen van de leider van de JfvD, Thierry Baudet, te onderzoeken. Gewoon in the open op Twitter alsof Thierry Baudet daarmee niet de Joden ongelofelijk schoffeert feliciteert hij de zogenaamd Joodse Staat Israël met de 72ste Onafhankelijkheidsdag. Thierry Baudet is historicus. Hij kan en moet weten dat Israël is bedoeld als wereldgetto gesticht door antisemieten. Israël is de naam van de Joden. Deze naam is gestolen door de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders om te misbruiken voor een zogenaamd onafhankelijke Joodse Staat.

De Joden lijden onder de identiteitsdiefstal door antisemieten die zich hebben georganiseerd in de vereniging die verantwoordelijk is voor Hitler, de gaskamers en het uitroepen van de onafhankelijkheid van Israël 1948. Israël is gesticht door de bekende Oostenrijkse journalist Theodor Herzl bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897 waarbij de aanwezige leden van Verein Erez Israël de Joden ritueel verachtte als bedelaars en de mensenrechten voor de Joden eenzijdig ontbonden. Thierry Baudet feliciteert de organisatie die verantwoordelijk is voor de Holocaust met het 72ste jaar onafhankelijkheid.

De authentieke historische documenten die het bovenstaand objectief bewijzen circuleren reeds 122 gecontroleerd onder journalisten en experts als historici, psychiaters, antropologen en hun media. Inmiddels een jaar of tien geleden zijn deze documenten ontdekt door personen met Joodse achtergrond waarvan familie Auschwitz niet heeft overleefd louter omdat het Joden waren. Sinds die tijd worden onderdelen van de Staat der Nederlanden bedreigd met terrorisme door de nog altijd actief optredende terreurbeweging van de helden van Geert Wilders om de waarheid van de inhoud van de website www.holocaustles.nl niet te objectiveren. Bovendien strekt het terrorisme gerelateerde bedrog van de organisatie die verantwoordelijk is voor de Jodenvervolging van 1940-1945 zich ook uit over het algemeen en bijzonder naoorlogs holocaust onderwijs in Nederland, de wereld en Europa.

Share |

Omvangrijk Coronabedrog

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 28-04-2020 22:15
Het bedrog in verband met Corona is omvangrijk. Ziekenhuizen in de VS krijgen geld voor elke Covid-19-diagnose. Een kenmerk van dit bedrog is als een arts stelt en beweert dat er weinig bekend is over Covid-19. Er is heel veel bekend over virussen. Zoals dat er families en geslachten zijn. En dat Covid-19 een Coronavirus is wat verwant is aan Sars-cov. Ook is bekend van Covid-19 dat het snel verspreidt. Dit is een voordeel bij het nadeel omdat snel verspreidende virussen niet gevaarlijk zijn. Langzaam verspreidende virussen zoals Ebola zijn gevaarlijk. Bovendien is er best veel bekend over de evolutie van virussen. Covid-19 heeft er 50 jaar over gedaan om over te springen van dier naar mens.

Recent stond op AD.nl het verhaal dat nertsen ook zijn besmet met Covid. Er zijn dierenartsen die stellen en beweren dat Covid-19 niet overspringt naar honden en katten terwijl daarvoor geen aanwijzing is want virussen evolueren de hele tijd.    De lockdowns bewerkstelligen dat de goed geïsoleerde woningen in Nederland kweekruimtes worden voor het virus. Die leren over te springen naar katten en honden. Bekend van de Covid-19 epidemie is dat het Outbreak Management Team wil dat het voortkabbelt. Men wil de epidemie niet beëindigen. Wat ook een concrete aanwijzing is dat de maatregelen zijn geworteld in machtsmisbruik.

YouTube en journalisten als Chris Klomp claimen het alleenrecht op de waarheid en feiten en bannen of demoniseren actief bronnen die het geluid laat horen waarmee de aandeelhouders van YouTube en Chris Klomp b.v. het niet eens zijn. Covid-19 is niks om bezorgd over te zijn. De piekbelasting in de gezondheidszorg kan gewoon worden afgevangen door HCQ in de eerste lijn toe te staan. Bovendien is de  behandeling om patiënten in het IC aan de beademingsapparaten te zetten misschien bij nader inzien toch niet zo’n goed idee. Covid-19 is een gemiddelde tot stevige griep. Dus daarvan is niet meer te verwachten dan van elke andere een gemiddelde tot stevige griep.

Share |

Coronamaatregelen laagdrempelig fascisme

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 27-04-2020 23:14
Het Kabinet werkt aan de legalisatie middels noodwet van het terrorisme van de veiligheidsregio’s, OMT, het RIVM en Bill Gates. Feitelijk worden de grondwet en de mensenrechten afgeschaft. Nadat de economie is gesloopt. Wereldwijd zijn drie miljoen mensen besmet met Covid-19. Het virus verspreidt snel. Dit is objectief bewijs van een onschuldig virus. Onschuldige virussen verspreiden snel. Dodelijke virussen verspreiden langzaam. Dat zijn virusfeiten. Ook is het een feit dat het immuunsysteem wordt uitgeschakeld door de Coronamaatregelen. De kans te sterven aan het leven zelf lijkt groter dan de kans om door Corona te overlijden.

De Coronamaatregelen ontnemen burgers de mogelijkheid op natuurlijke wijze groepsimmuniteit te verkrijgen door besmetting en genezing daarvan. Omdat Covid-19 een griepachtig virus is waartegen antivirale middelen beschikbaar zijn, die niet mogen worden toegepast op last van zij die de Coronamaatregelen bewerkstelligen, is de beste bestrijding ongecontroleerde besmetting want dan is binnen no time groepsimmuniteit bereikt en hoeft niemand een tweede golf te vrezen. De maatregelen die zijn getroffen tegen Corona zijn erger dan de kwaal. En zijn de oorzaak van een potentieel gevaarlijker tweede golf besmettingen.

Alles wordt kapot gemaakt. De economie. En de gezondheid van gezonde mensen. Bovendien worden de goed geïsoleerde woningen door de lockdowns een broeinest voor Covid-19 wat makkelijk overspringt van mens naar dieren. Ronduit bizar dat niemand van de zogenaamd weldenkende Mainstream media de inconsistentie ziet en begrijpt in de maatregelen. Covid-19 is beweerdelijk ontstaan op een markt in Wuhan omdat mensen en dieren daar opeengepakt zaten. Nu met de Coronamaatregelen wordt iedereen gedwongen thuis opeengepakt te zitten met de huisdieren. Het virus overleeft beste in de koel- en keukenkasten. Waarom is er niemand in de Tweede Kamer die het gevaar herkent van de Coronamaatregelen?

De Coronamaatregelen ondermijnen de hele samenleving. Het ondermijnt het vertrouwen in het bestuur. Het ondermijnt de algemene en individuele gezondheid. Het ondermijnt de economie. Het ondermijnt de grondwet. Het ondermijnt de mensenrechten. Heel Nederland heeft huisarrest opgelegd gekregen. Een gedwongen behandeling op last van personen die beweren het beste met iedereen voor te hebben. En tegelijk willen dat het virus “voortkabbelt”. Waarom is er in de Nederlandse journalistiek en Mainstream media niemand die zelf nadenkt? Steeds  dat klakkeloos napraten van personen die opzichtig de boel belazeren is een beetje dom.

De Coronamaatregelen zijn biologische oorlogsvoering van the Corporate Tribe. Dit is een groep personen die voortborduurt op het succes van het bedrog in verband met Hiv en AIDS. Deze groep is ook verantwoordelijk voor herhaald ernstig en grootschalig misbruik van minderjarigen voor geld en bevrediging van perverse prikkels anderszins. De Coronamaatregelen geven blijk van de diepliggende behoefte bij een groot aantal in de media dominant aanwezige personen naar ouderwets fascisme. De Coronamaatregelen zijn Nazistische open zweren die etteren en puisten. En de samenleving tot diep in de haarvaten vergiftigt met pus zodat het sterft en parasieten de dienst uitmaken.

Share |

Lang leven de Koning! Hoera! Hoera! Hoera!

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 26-04-2020 20:57
Nederland heeft het beste staatshoofd ter wereld. Er is geen beter staatshoofd dan Koning Willem Alexander. Vandaag wordt Hij 53. Thuis. Door de Coronamaatregelen. In de Gloria. Covid-19 is niet de enige dreiging die het Koninkrijk te verdragen heeft. De Kroon is voorkeursdoelwit. Van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. Ook de Beweging van Herzl genoemd. Het is een rode draad van de oprichting van deze terreur beweging te Basel 1897 door de bekende Oostenrijkse journalist Theodor Herzl naar de crisis van vandaag.

Onderdelen van de Staat der Nederlanden waaronder de rechtspraak valt worden sinds 2010/2011 met terrorisme bedreigd om bepaalde ernstige feiten niet voor waar aan te nemen. En de terreurbeweging van de helden van Wilders en zijn terroristische misdrijven door de vingers te zien. Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad die in de Magazine van de Rechtspraak vertelt dat mensen vonnissen moeten lezen voordat ze oordelen weigert de uitspraak serieus te nemen waaruit blijkt dat het inderdaad zo is dat de Nederlandse rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen.

Vervelende van de gang van zaken is dat de terreurbeweging die het op de Kroon gemunt heeft ook verantwoordelijk is voor succesvolle aanslagen in Afghanistan waarbij Nederlandse en NATO militairen zijn gesneuveld en zwaargewond zijn geraakt. Bovendien is het verantwoordelijk voor recente terroristische misdrijven in Nederland waarbij burgers het doelwit waren. Deze terreurbeweging houdt kantoor in Den Haag, Amsterdam en vast ook elders in Nederland. Er wordt al lange tijd en bij herhaling over deze terreurbeweging gepubliceerd. De geschiedenis van de terreurbeweging van de helden van Wilders staat op holocaustles.nl.

De Joodse publicist Louis Fles waarschuwde al in 1914 voor deze terreurbeweging. Hij is toen genadeloos de mond gesnoerd door de vaderlandse media. Precies wat vandaag de dag weer gebeurt in verband met berichtgeving door personen met Joodse achtergrond over deze terreurbeweging. De Koning en de Joden zitten feitelijk in hetzelfde schuitje. De Joden worden onderdrukt door en onderworpen aan de terreurbeweging van de helden van Wilders. Deze terreurbeweging wil alle Staatshoofden en Naties aan zich onderwerpen voor oppermacht. Dit wordt the Great Reconstruction of the Great Revision genoemd. Nog even en het Nederlands Koninkrijk is onderworpen aan het gezag van de leiders van het Syndicaat wat alle Joden op aarde stalkt om hen als Vorstenhuis te gehoorzamen.

Share |

Wetenschap Jaap van Dissel bedenkelijk

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 25-04-2020 22:31
De leider van het Nieuwe Nederlandse Bestuur Der Technocraten, Jaap van Dissel van het RIVM, stelt en beweert tegenover de NOS: "Wij zijn wetenschappers. Wij willen de beste adviezen geven op basis van de wetenschap”. De wetenschap leert dat social distancing en lockdown geen toegevoegde waarde hebben. Dit is reeds meegedeeld door de World Health Organisation in een uitgebreid gepubliceerd onderzoek. Bovendien kan Jaap van Dissel zelf bedenken dat lockdowns bewerkstelligen dat woningen kweekruimtes worden voor Corona. En dat vitamine D van de zon juist antiviraal werkt. Jaap van Dissel beroept zich voor zijn kennis op Google Mobility Data. Googlen in de stockfile met bewijzen van zijn ongelijk moet hij kennelijk nog leren.

De grap van wetenschap is dat niemand gestudeerd hoeft te hebben om wetenschapper te zijn. Wetenschap begint bij the Art of Seeing. Of in gewoon Nederlands: waarnemen. En lezen. En optellen. En aftrekken. Statistieken begrijpen is belangrijk bij wetenschap. Statistieken kunnen feiten blootleggen. Zoals dat de sterfte beweerdelijk ten gevolge van Corona exponentieel stijgt in de week dat de Coronamaatregelen ingaan. Wetenschap is vooral ook gebaat bij open debat en open data. Zonder debat en peerreview is wetenschap niks waarde. Dus waar zijn de bewijzen dat lockdown de geëigende weg is om het Corona-viris aan te pakken? Nergens op de site van het RIVM of in de presentatie van Van Dissel voor de Kamercommissie is daarvan iets terug te vinden. Het Kabinet en de Tweede Kamer zitten vol met afgestudeerde academici die op grond daarvan reeds Jaap van Dissel & co niet ontvankelijk hadden dienen te verklaren in hun adviezen.

En waarom kiest Jaap van Dissel niet primair voor groepsimmuniteit? Zweden laat zien dat de primaire keuze voor groepsimmuniteit werkt omdat Zweden nu van de problemen af is. Het heeft de economie niet lam gelegd en is nu over de Coronapiek heen. En hoeft een tweede Corona-golf niet te vrezen want Zweden is op natuurlijke wijze gevaccineerd zonder Bill Gates te betrekken. En het heeft zeker niet meer doden dan de landen die, intelligent of niet, lockdown handhaven. Er bestaat geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de maatregelen van Jaap van Dissel werken. Nog nooit in de hele geschiedenis is de hele wereldeconomie stilgelegd om een griepachtig virus te laten ‘voortkabbelen’. Let wel: de wetenschappers van het RIVM willen het virus helemaal niet bestrijden, laten leden van het OTB weten tegenover Jinek. De aan ons boven gestelden willen dat het virus “voortkabbelt”. Nederland betaalt met zijn economie om een virus te laten voortkabbelen.

Sinds wanneer is het wetenschappelijk aangetoond dat laten voortkabbelen van een virus de manier is om de gevolgen ervan te bestrijden? Bovendien, en dat is wetenschappelijk misschien wel het meest bedenkelijke aan Jaap van Dissel, hij heeft het helemaal niet over het gratis beste vaccin tegen Covid-19 wat door het immuunsysteem van het menselijk lichaam spontaan wordt aangemaakt bij contact met Covid-19. Jaap van Dissel en zijn vrienden hebben persoonlijk belang bij fabrieksvaccinaties. Ook dat schaadt de wetenschappelijke betrouwbaarheid van de opinie van Jaap van Dissel cum suis. Jaap van Dissel schakelt het immuunsysteem uit met zijn lockdown zodat de vaccinatie industrie kan profiteren. Dat is wetenschappelijk bewijs van bedrog.

Wetenschap is niet voorbehouden aan de bobo’s van het RIVM. Wetenschappelijke principes zijn algemeen. Daardoor kan de wetenschapper in de ene discipline de onlogica en inconsistentie van wetenschappers in andere disciplines herkennen zonder zelf te zijn afgestudeerd op het betreffende vakgebied. Economische principes gelden ook in de gezondheidszorg en virologie. Iedereen die kan optellen en aftrekken kan op grond van de statistieken van Robert Gallo in Science mei 1984 zien en begrijpen dat hij wetenschappelijk bewijst dat Aids niet door Hiv kan worden veroorzaakt. Jaap van Dissel ontgaat dit bewijs.

Jaap van Dissel gelooft dat het virus Hiv de oorzaak is van het syndroom Aids. Aids is een syndroom. Kenmerk van syndromen is dat het complexe oorzaken bezit. Ook bij Hiv is door de zogenaamde wetenschappers het immuunsysteem stil gelegd. Met AZT. Zogenaamd om de patiënt te genezen. AZT is gegarandeerd dodelijk. Ten gevolge van de behandeling tegen Hiv zijn afgelopen 36 jaar 30.000.000 mensen overleden. En heeft de Corporate Tribe zich verrijkt. Hiv kan op natuurlijke wijze volledig worden bestreden. Voor de kosten van het huishoudgeld. De Coronacrisis borduurt voort op deze door Jaap van Dissel onder de pet gehouden massamoord op Hiv patiënten. Goede wetenschappers zijn geen mensen die de wereldeconomie offeren om een nieuw griepachtig virus te laten ‘voortkabbelen’.

Share |

OMT belazert Kabinet big time

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 25-04-2020 15:46
Premier Mark Rutte vergist zich ongelofelijk omdat hij met betrekking tot Corona stelt en beweert dat het een schijntegenstelling is gezondheidszorg af te zetten tegen economie. Goede behandeling van patiënten houdt nooit in het stilleggen van hun economie. Er is geen enkele aandoening waarbij de economie van de patiënt wordt kaltgestellt om betrokkenen te genezen. Economie is voorwaarde voor gezondheidszorg want iemand moet het betalen. De economie had draaiende moeten blijven zonder beperkingen. Dit had gewoon gekund als het doel was Corona te bestrijden. Het OMT wil dat de besmetting “voortkabbelt”. Mevrouw Anne Vossen zegt bij Jinek 21 april 2020 letterlijk:

we moeten natuurlijk ook bedenken met zin allen dat we het niet doen om de epidemie te stoppen, maar af te remmen. En dat is natuurlijk ook een beetje de gedachte die heel veel onder mensen leeft, we moeten het nu stoppen. Maar dat is nu niet echt eens de bedoeling we willen gewoon dat het langzaam aan voortkabbelt om het zo maar te zeggen met zo min mogelijk gezondheidsrisico’s en zo min mogelijk problemen in de zorg. Maar we willen het niet helemaal stil zetten want anders hadden we naar een volledige lockdown moeten gaan. (click)

In verband met Corona wordt de hele tijd geklaagd over de piekbelasting in de gezondheidszorg. Met andere woorden de vraag naar gezondheidszorg neemt toe. Omdat Corona een nieuw virus is hoeft deze piekbelasting niet langer dan 15 weken te duren. Daarna is iedereen van de problemen af als het OMT primair groepsimmuniteit als doel had gesteld. Die zogenaamde virologen stellen en beweren de hele tijd dat er geen vaccin bestaat tegen Covid-19. En dat is een vette leugen omdat het immuunsysteem de fabriek is wat dit vaccin spontaan aanmaakt bij contact met Covid-19. Dan is er het redelijke vermoeden dat Covid-19 door mensen is gekweekt. Bovendien maken lockdowns van woningen kweekruimtes voor virussen die overspringen naar huisdieren. En de komende winter weer naar mensen.

Goede medische behandeling van Corona bevredigt niet alleen iedereen in de zorg op het moment dat de behoefte er is. Het is ook economisch verantwoord. En zelfs gewoon goedkoop. Dit laatste aspect, het feit dat aan goede behandeling van Corona niet veel kan worden verdiend door bepaalde personen en organisaties, is de basis voor de Corona-crisis. Daarnaast speelt mee dat bepaalde personen onrechtmatig profiteren van het Coronabedorg waaraan iedereen thans lijdt. Het is noodzakelijk gezondheidszorg en economie tegen elkaar af te zetten omdat de Coronamaatregelen de economie dient van bepaalde personen en hun organisaties. En niet in het belang is van de collectieve en individuele gezondheidszorg.

Het collectief en ook het individu, ongeacht, heeft belang bij a) groepsimmuniteit en b) Chloroquine en Hydroxychloroquine. De laatste dagen is vanuit de hoek van de Corporate Tribe weer hardop gelogen over deze medicijnen. Chloroquine en Hydroxychloroquine worden gewoon gebruikt tegen Corona door ziekenhuizen nadat patiënten van de IC zijn gekomen. De bijwerkingen zijn bekend. Daarmee wordt rekening gehouden. De kuur is beperkt tot een aantal dagen. Chloroquine en Hydroxychloroquine kan gewoon in de eerste lijn worden verstrekt met aandacht voor bijwerkingen en in toepasselijke dosering voor vier dagen om de piekbelasting in de gezondheidszorg tegen te gaan. De bezwaren van de Amerikaanse Toezichthouder tegen Chloroquine en Hydroxychloroquine zijn cosmetisch omdat a) de Toezichthouder om de crisis te bezweren uitzonderingen mag maken op de regel en b) de praktijk uitwijst dat de kans op genezing in de eerste lijn binnen vier dagen met deze medicijnen gewoon heel hoog is (click & click). Alleen dat is niet bevorderlijk voor de omzet van de Corporate Tribe.

Er worden bij herhaling door personen die beter moeten weten leugens verteld over Corona waardoor de maatregelen niet worden opgeheven. De maatregelen worden bewerkstelligd door managers die de crisis regelen. Het OMT is het Outbreak Management Team. Het managet het uitbreken van virussen. Het stoppen van de uitbraak moet worden bewerkstelligd. Corona mag niet voortkabbelen zoals het OMT wil. Waarom een virus laten ‘voortkabbelen’. Sinds wanneer wordt een virus bestreden door het te laten ‘voortkabbelen’. Ook de opmerking van het OMT dat volledige lockdown noodzakelijk is om het virus te bestrijden is ongelofelijke flauwekul. Bij volledige lockdown blijft het virus buiten gewoon bestaan.

Het virus wordt pas bestreden wanneer de witte bloedlichaampjes in het menselijk lichaam de strijd kunnen aangaan met het virus wat ongewenst binnendringt. Koorts is het effect van het gevecht van de witte bloedlichaampjes tegen het virus. Wanneer het virus is overwonnen en de patiënt klachten vrij is heeft het lichaam geleerd van het virus en wordt dat virus de volgende keer meteen verslagen door de witte bloedlichaampjes omdat het dan is geblacklist. Ongecontroleerde besmetting en investeren in de gezondheidszorg om de piekbelasting voor de duur van in ieder geval 15 weken op te vangen was de geïndiceerde behandeling die het OMT had dienen te adviseren. En natuurlijk gecontroleerde toepassing van Chloroquine en Hydroxychloroquine in de eerste lijn. Niet iedereen komt ervoor in aanmerking.

Het meest stuitende aan het hele Coronabedrog is misschien nog wel het gemak waarmee de journalistiek en media de misdaden accepteren. En de bedriegers napraten. Letterlijk nakauwen wat wordt voorgelogen. Precies wat iedereen geleerd krijgt op school. Rijtjes stampen en herkauwen is goed genoeg voor een diploma in Nederland. Bijwerking is dat er niet zelf wordt nagedacht. Dat niemand op grond van de publieke commentaren van het Outbreak Management Team begrijpt dat het OMT de boel big time belazert doet serieus vrezen voor de toekomst. Ongecontroleerde besmetting en een investering van enkele tientallen miljoenen in de gezondheidszorg plus HCQ had iedereen inclusief 80+ nu van de Corona verlost en het grootste tekort sinds de Tweede Wereldoorlog voorkomen.

Share |

GAGA gevonden in gnome COVID-19

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 23-04-2020 22:50
Hiv en Corona hebben met elkaar gemeen dat expert Luc Montagnier wordt afgezeken om zijn opinie door collega’s en de Mainstream media. Luc Montagnier is de ontdekker van Hiv. Heel lang heeft de Amerikaan Robert Gallo gedaan alsof hij de ontdekker was. Robert Gallo bewijst in zijn publicatie in Science mei 1984 dat Aids niet door Hiv kan worden veroorzaakt. Luc Montagnier stelt en beweert dat Hiv besmettingen op natuurlijke wijze herstellen door gezond te leven. En dat mensen meerdere keren met Hiv besmet kunnen raken. En er weer vanaf komen.

Luc Montagnier stelt en beweert ook dat Corona door mensen is gemaakt. Hij zegt dat dit niet anders kan omdat sequenties van het Hiv gnome zijn terug te vinden in het gnome van Sars-cov-19. De code van het DNA van Hiv en Sars-cov-19 zijn gepubliceerd. Het valt direct op dat het inderdaad zo is dat sequenties van het Hiv gnome terug zijn te vinden in dat van Civid-19. De gnome van Cocid-19 staat hier. De gnome van Hiv is hier te vinden. “CGAT” bijvoorbeeld. En “TCA”. En “TCG”. En "GGATGAC”. En, geloof het of niet, “GAGA”. Lady Gaga is vernoemd naar de gnome sequentie die terug is te vinden in het DNA van Covid-19 en Hiv.

De vraag wie gelijk heeft met betrekking tot de herkomst van Sars-Cov-19 is dus nog helemaal niet beantwoord. Luc Montagnier en zijn collega zijn stellig over de herkomst van het Coronavirus. Wanneer de documenten erbij worden gepakt en de argumenten tegen de stellingen en beweringen van Luc Montagnier tegen het licht worden gehouden is het eerste wat opvalt dat inderdaad sequenties van het DNA van Hiv terugkomen in dat van Covid-19. Het lijkt best bijzonder dat deze sequenties overeenkomen want het Hiv virus en Sars-cov-19 zijn twee verschillende geslachten van de stamboom der virussen.

Luc Montagnier wordt in de media beledigd wegens zijn deskundigheid omdat hij tegen vaccinatie zou zijn. Het standpunt van Luc Montagnier in verband met Hiv is dat Bill Gates niks verdient wanneer iedereen gewoon op natuurlijke wijze geneest van Hiv. Het laboratorium te Wuhan deed onderzoek naar vaccins tegen AIDS terwijl de medische wetenschap inclusief de WHO ermee bekend is dat AIDS niet door Hiv wordt veroorzaakt. Dat is immers wat Luc Montagnier en talrijke andere wetenschappers reeds decennia objectief bewijzen. Inclusief Robert Gallo. Dus het laboratorium te Wuhan is niet te goede trouw. Waarom een vaccin ontwikkelen tegen iets waartegen geen vaccin nodig is?

Hetzelfde geldt voor Corona. Iedereen naar het ziekenhuis en aan de beademingsapparaten. Niemand kan vaststellen of bijvoorbeeld de hartkloppingen bij Corona het gevolg zijn van het virus of de angst bij mensen voor Corona. Bovendien, en het is ronduit schandalig, mogen medicijnen die werken tegen Corona niet worden verstrekt in de eerste lijn. Iedereen moet wachten op de juiste medicatie tot na de behandeling op het IC. Corona is niet erger dan een griep. Er zijn geen cijfers die anders uitwijzen. De statistieken doen zelfs vrezen dat het aantal doden door de Coronamaatregelen hoger ligt dan het aantal beweerdelijk door Corona overleden personen. Er hadden geen Aidsdoden en geen Coronacrisis hoeven zijn als Jaap Van Dissel cum suis gewoon hun vak hadden verstaan.

Share |

De vergissing van Chris Klomp

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 22-04-2020 22:20
Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad is zowat de hele dag bezig met het ontmaskeren van “complotwappies” waardoor hij het echte nieuws over het hoofd ziet. De brief van huisarts Meijelse te Panningen van 20 april 2020 aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over het feit dat hij, de huisarts, en een apotheker zijn verboden de medicijnen voor te schrijven die gegarandeerd werken tegen Covid-19. En zelfs ouderen van 80+ binnen vier dagen van klachten afhelpt. Slecht minieme bijwerkingen. Geen noodzaak voor beademingsapparatuur en IC. Geen druk op de gezondheidszorg. Geen omzet voor de Corporate Tribe.

De feiten staan gepubliceerd op de website van journalist Micha Kat van revolutionaironline.com die de hele tijd wordt verguisd door de journalistiek in het algemeen en journalist Chris Klomp in het bijzonder. Journalist Chris Klomp is dermate bezeten van zogenaamde complotdenkers dat hij helemaal vergeet dat de feiten gewoon op internet zijn te vinden. Internet is de grote verzameling aan kennis van iedereen. De verstandige meningen. En de hersenkronkels van journalisten als Chris Klomp. En dwazen als Jaap van Dissel. Deze Van Dissel denkt dat hij een nieuw onbekend virus in een model vangen kan.

Die man laat zien geen enkele notie te bezitten van wat wetenschappelijk  onderzoek inhoudt. De Methode Jaap van Dissel wordt vergeleken met de oorlogstijd. Zijn modellen imponeren als internationale misdrijven. Dat de Nederlandse journalistiek niet eens in staat is de dagelijkse data die het produceert gecumuleerd bij elkaar op te tellen en daaruit de logisch conclusie te trekken is krankzinnig. Jaap van Dissel ontmaskeren als iemand die niks heeft bijgeleerd sinds de zandbak is helemaal niet moeilijk. Dat is zelfs makkelijk. Al in 1984 is objectief bewezen dat AIDS niet door Hiv wordt veroorzaakt. Dat wordt gewoon objectief aangetoond door dr Robbert Gallo in Science in mei van dat jaar.

De hoeveelheid data op internet waaruit objectief blijkt dat de 30.000.000 miljoen AIDS-doden middels medicijnen zijn vermoord is ongelofelijk. Hetzelfde kunstje wordt nu uitgehaald met Covid-19. De behandeling tegen Covid-19 is de oorzaak van de Covid-doden. De methode Jaap van Dissel is de oorzaak van de crisis. Er had helemaal geen crisis hoeven zijn. Enige zorgen die er geweest hadden hoeven zijn in verband met Covid-19 is of er voldoende Chloroquine en Hydroxychloroquine is om iedereen binnen vier dagen van de Covid-19-klachten af te helpen. En er had aandacht en geld moeten zijn om de mogelijke piekbelasting in de gezondheidszorg op te vangen. Een keer een aantal weken nog harder werken dan gebruikelijk door zorgverleners was voldoende geweest om iedereen in Nederland binnen no-time van de Covid af te helpen. Kosten misschien enkele tientallen miljoenen Euro. En dan heb je ook wat.

Jaap van Dissel onderdrukt de vraag naar zorg om overbelasting van de zorg  tegen te gaan terwijl hij het aanbod van zorg had moeten opvoeren. Net als rivieren. Dammen in de rivieren voeren de druk op. Verbreden van rivieren verlaagt die druk. Louter de economische achterlijkheid van methode Jaap van Dissel had iedereen er reeds op moeten brengen die man en zijn mening links te laten liggen. Nog nooit im de hele geschiedenis is de hele wereld stil gelegd om een virus te bestrijden. Dus een totaal onbewezen methode. Alle gezonde fitte mensen moeten thuis zitten en mogen niet sporten. Die worden dik en depressief. De noodhospitalen die waren ingericht zijn niet eens gebruikt. Secretaris-generaal Erik Gerristen bestelt pas spullen als de Koning bij hem op bezoek komt in het crisiscentrum. Het RIVM ziet het virus al maanden aankomen. Het was van mening dat er geen zorgen waren.

Er zijn ook geen zorgen om Covid-19. Ook Luc Montagnier heeft geen zorgen. Luc Montagnier is de expert onder de experts. In Zweden doen ze gewoon en stellen zij kudde immuniteit als doel. In Zweden zijn ze van de problemen af. Die hebben geen risico van een tweede besmettingsgolf want iedereen is op natuurlijke wijze geïmmuniseerd. Virologen die beweren dat kudde immuniteit niet primair als doel mag worden gesteld dienen ontslagen te worden. Het immuunsysteem wat elk mens bezit is de machinerie tegen virussen. Dat moet je stimuleren. Door te sporten. Door naar buiten te gaan. Vitamine D van de zon. Door het immuunsysteem in contact te brengen met Covid-19. En het te trainen dit virus te weren als de vele duizenden andere virussen die het afweert elke seconde van de dag. Journalist Chris Klomp boeit het helemaal niks want zijn verdienmodel heeft geen belang bij de waarheid.

Share |

WHO bewerkstelligt Coronacrisis

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 21-04-2020 22:07
De Coronacrisis is bewerkstelligd door de World Health Organisation en de financiers daarvan die tevens het RIVM financieren. Dat is Bill Gates en zijn foundation. De WHO is al jaren welhaast laaiend enthousiast over een laboratorium in Wuhan terwijl daarvoor geen redelijke grond is. Dit laboratorium experimenteert met virussen. Volgens experts komt het Coronavirus uit dit laboratorium. Het kan best zo zijn dat het virus van een vleermuis is overgesprongen naar mensen. In dit laboratorium. Het WHO adviseert ook verkeerd in verband met Hiv en Aids

Het Coronavirus blijkt volgens de expert op het terrein van virussen, Luc Montagnier, elementen te bevatten van Hiv. Dit kan volgens deze expert alleen in een laboratorium zijn bewerkstelligd. Het WHO ontkent in alle toonaarden. Luc Montagnier vertelt daarbij dat man made virussen het voordeel hebben in de natuur niet lang te kunnen overleven. Sars-cov-2 of Covid-19 op zichzelf is geen virus waarvan grotere problemen zijn te verwachten dan bij een fikse griep. Er bestaat doeltreffende medicatie tegen Sars-cov-2 wat niet mag worden verstrekt op last van de ambtenaren die de Coronamaatregelen uitroepen en in standhouden.

Alle grote spelers in het Covid-19-verhaal hebben een link met Bill Gates. Bill Gates is met zijn zogenaamde goede doelen stichting de grote financier van de vaccinatieprogramma’s. De crisis wordt bewerkstelligd door de WHO en het RIMV en Bill Gates om the Corporate Tribe te laten verdienen aan vaccinacties. Vaccinatie is helemaal niet nodig bij Covid-19. Bij Covid-19 is het noodzakelijk om allemaal vlot besmet te raken en te genezen om kudde immuniteit op te bouwen. Daarnaast is het nodig zij die lijden aan Covid-19 binnen vier dagen met de juiste combinatie van Chloroquine en Hydroxychloroquine van de klachten af te helpen. Het WHO adviseert tegen kudde immuniteit. Dat is een misdaad. Slechts weinig mensen hoeven naar de IC met Covid-19 als de huisartsen gewoon Chloroquine en Hydroxychloroquine mogen voorschrijven.

Omdat de makkelijke goedkope genezing van Covid-19 geen winstmarkt is voor de Corporate Tribe wordt iedereen middels leugens en bedrog een crisis door de strot gedrukt die vergeleken moet worden met de oorlogstijd. Ditzelfde is met Hiv en AIDS aan de hand. Hiv is niet gevaarlijk. De behandeling tegen Hiv is dodelijk. Zo is ook de behandeling tegen Covid-19 de oorzaak van de doden. Er sterven meer mensen door de Coronacrisis dan het virus logisch kan verklaren. Het verspreidt snel. Wat voorspelt dat het meer lijkt op een verkoudheid dan wat anders. Snel verspreidende virussen zijn minder gevaarlijk dan langzaam verspreidende virussen. Bovendien zijn er artsen die erop wijzen dat mogelijk de behandeling op het IC met luchtpompen erger is dan de kwaal. Vanzelfsprekend want voorschrijven van Chloroquine en Hydroxychloroquine is de geïndiceerde behandeling.

Share |

Coronamaatregelen zijn terroristische aanslag

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 21-04-2020 22:15
De Coronamaatregelen zijn een terroristische aanslag op de wereldbevolking met tot op heden mogelijk 100.000 doden tot gevolg. En een compleet verwoeste economie. In Nederland alleen lijden honderdduizenden mensen aan uitgestelde zorg wegens de Coronamaatregelen. Niemand hoeft te sterven aan Corona omdat er medicijnen bestaan die zelfs 60+ en 80+ patiënten binnen vier dagen klachten vrij maken. Deze medicijnen mogen niet worden verstrekt van de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de Coronamaatregelen.

Het is niet te begrijpen dat de Nederlandse journalistiek en media zo gedwee meegaan met het terrorisme van de Nederlandse bestuurders. Het bestuur in Nederland neemt sinds Balkenende I actief deel aan internationaal terrorisme. Eerst in Moslimlanden met meer dan een miljoen doden. En dan nu in eigen land. Er wordt al jaren steen en been geklaagd over macht misbruikende ambtenaren die de boel ronduit belazeren waar iedereen bijstaat. Werkelijk niemand heeft er aandacht voor. Of het nu gaat om de oorlog in Irak of Corona. De hele Nederlandse Pers verdedigt de hele tijd de terroristen in het Nederlands bestuur en de georganiseerde ambtelijke misdaad. 

Tegenwoordig is er internet en wordt er door duizenden deskundigen informatie gedeeld. Zelfs ondanks die rijkdom aan data en de mogelijkheid om zelf via internet onderzoek te doen naar de feiten blijven journalisten de terroristen en de georganiseerde misdaad napraten. Journalist Chris Klomp is daarvan een aansprekend voorbeeld. Deze man houdt zich bijkans dagelijks bezig met wat hij “complotwappies” noemt. Dit zijn mensen die heel goed zien en begrijpen dat journalisten en hun media de grootste bedriegers zijn op aarde zonder daartegen iets te kunnen ondernemen. Dat mensen een verband leggen tussen Corona en G5 is de schuld van de journalistiek en media en van de personen die de Coronamaatregelen bewerkstelligen omdat zij zo hard liegen over Corona. En de noodzaak van de maatregelen.

Journalisten en hun media bedriegen doelbewust over vrijwel alle onderwerpen die van belang zijn 9/11, Irak, Afghanistan, Libië, Mh17, kinderbescherming, auteursrechten, CO2, Milieuzones, de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, Corona you name it, de pers liegt erover. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat te Basel 1897 door een bekende Oostenrijkse journalist de terreurbeweging is opgericht die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. En na de oorlog gewoon doorwerkt aan de realisatie van de doelen van de oprichters: oppermacht. De wil van deze terreurbeweging van journalisten domineert de geopolitiek sinds 1897. De Telegraaf neemt in ieder geval sinds 1922 actief deel. Journalisten en hun media zijn beroepsleugenaars in het belang van hun terreurbeweging.

Het bedrog met AIDS en Hiv is al sinds 1984 aan de gang. De bronnen die dit bedrog objectief bewijzen staan al jaren op internet. 30.000.000 AIDS-doden en een grote groep zichzelf verrijkende experts zijn het gevolg. Niemand hoeft AIDS te krijgen. Zeker niet van HIV want HIV veroorzaakt geen AIDS. De behandeling tegen HIV bewerkstelligt AIDS. Aan de behandeling ga je dood. Net als bij Corona. Iedereen kan op een natuurlijke manier genezen van HIV. Mensen kunnen meerdere keren besmet raken met Hiv. Het immuunsysteem ruimt het vanzelf op. De relatie tussen Hiv en AIDS is een correlatie. Geen oorzakelijk verband. Journalisten en hun media weigeren de experts te geloven want zij vinden de waarheid "controversieel".

Share |

Wel mondkapjes geen medicijnen

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 20-04-2020 11:48
Terwijl de Coronacrisis Nederland een maand in lockdown heeft neemt Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg en Sport in het kabinet-Rutte III, op Schiphol persoonlijk de eerste lading 800.000 mondkapjes in ontvangst. Tegelijk mag het medicijn wat gegarandeerd werkt tegen Corona niet worden verstrekt van het ministerie van Martin van Rijn. Diverse artsen en experts hebben aangetoond dat Chloroquine en Hydroxychloroquine binnen vier dagen een Corona-infectie de baas zijn. Artsen die deze medicijnen toepassen riskeren een boete. Dit betekent dat de Coronamaatregelen en niet het virus verantwoordelijk zijn voor de crisis.

Er zijn nog altijd geen bewijzen dat Corona een dodelijk virus is. Volgens talrijke experts is Corona een griep. Dat er mensen zouden zijn overleden aan Corona doet daaraan niks af. De behandeling tegen Corona kan daarvan de oorzaak zijn. Dit is ook bij Hiv het geval. De PCR-test die wordt gebruikt om Corona te detecteren is daarvoor ongeschikt. Het aantal doden door Corona doet niet onder aan een griep epidemie. Er zijn zelfs meer doden te betreuren door de Coronamaatregelen dan door Corona. Honderdduizenden mensen zijn achtergesteld in de zorgbehoefte. Dat levert een enorm gezondheidsrisico waarmee niemand rekening houdt. Het is te minst genomen bizar dat het ministerie wat verantwoordelijk is voor de medische zorg ervoor kiest niet het medicijn wat werkt tegen Corona groots in te kopen en wel 800.000 mondkapjes.

De reden hiervoor zal zijn dat Ab Osterhaus en Bill Gates en Jaap van Dissel anders niks verdienen aan hun bedrijven en patentrechten op bestrijding van virussen. Ook zal Bill Gates zijn ambitie om de mensheid onder zijn controle te brengen niet kunnen botvieren wanneer het ministerie van  Martin van Rijn de productie en verkoop van  Chloroquine en Hydroxychloroquine bevordert. Vaccinatie zoals Bill Gates graag wil tegen Corona is helemaal niet nodig. Het menselijk lichaam is zeer goed in staat Corona te bestrijden. Bovendien is kudde immuniteit door bestuurders niet primair als doel gesteld. Anders concurreert het immuunsysteem tegen de belangen van Gates, Osterhaus en Van Dissel. Onder andere huisarts Meijelse heeft een score van 100% bij 60+ en 80+ patiënten door behandeling tegen Corona met Chloroquine en Hydroxychloroquine.

Share |

De Coronaoorlog van Jaap van Dissel

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 19-04-2020 22:30
Volgens het Algemeen Dagblad lijken de Coronamaatregelen op oorlogstijd. Het AD heeft diverse experts geraadpleegd die zeggen dat de vrijheid van burgers om te gaan en staan waar men wil serieus is ingeperkt. En dat de vergelijking tussen de Coronaperiode en de Tweede Wereldoorlog helemaal niet zo ver is gezocht. Als iets lijkt op oorlogstijd dan is het redelijk aan te nemen dat het oorlog is. Oorlog is een extreme omstandigheid met specifieke kenmerken. Nu die toestand zich voordoet dient er vanuit worden gegaan dat het feitelijk oorlog is. Jaap van Dissel is de oorlogvoerende generaal.

Dat Nederland sinds de Coronacrisis nieuwe bestuurders heeft die niet zijn gekozen blijkt uit het feit dat Jaap van Dissel herhaaldelijk te zien is geweest naast de minister-president bij en tijdens persconferenties met betrekking tot de Coronacrisis. Van Dissel heeft het bestuur overgenomen. In het artikel op AD.nl wordt ook Ismee Tames geciteerd. Zij is onderzoeker bij het Niod, Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide studies. Zei zag de vergelijking tussen de huidige Ccoronasituatie en de Tweede Wereldoorlog deze weken vaak voorbijkomen. Overeenkomstig kenmerk tussen de Coronasituatie en de Tweede Wereldoorlog is het herhaald liegen en bedriegen der journalisten, media en zogenaamde experts.

Ismee Tames van het NIOD weet daarvan alles omdat het NIOD doelbewust de brondocumenten aan het zicht van het grote publiek onttrekt waaruit evident blijkt dat journalisten en hun media de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van de door journalisten te Basel 1897 opgerichte terreurbeweging die tot op de dag van vandaag actief is. En breed wordt gesteund door journalisten en media. De Coronamaatregelen worden bewerkstelligd door zogenaamde filantropen die samenwerken met de zogenaamd filantropische organisaties waarvan de naamgever het regiem van Adolf Hitler financierde. In contanten. Gekoerierd via Rotterdam. En aan de Fuhrer persoonlijk afgegeven.

Share |

Wees geen Chris Klomp

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 18-04-2020 21:08
Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad is een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Dat hij een perskaart bezit en een goede boterham verdient met zijn publicaties doet daaraan niks af. De leden van de Nederlandse Vereniging van Journalisten worden niet toegelaten tot de club op de inhoud. Het vermogen om geld te verdienen met verhalen staat voorop. Journalist Chris Klomp schrijft over kindermisbruik verdedigt hij op Facebook. Alleen net niet die feiten waaruit de georganiseerde misdaad in de jeugdhulp blijkt. Wanneer journalist Chris Klomp onderbouwd met argumenten op de objectieve bronnen wordt gewezen plaatst hij beledigingen. En negeert hij de waarheid.

Journalist Chris Klom weet de sociale media in te zetten voor zijn zaak. In diezelfde sociale media zijn ook de schrijnende gevallen te vinden. En ouders en minderjarigen die ten einde raad niet weten wat ze met de Jeugdzorg aan moeten. Dat de Jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doet zegt journalist Chris Klomp niks omdat hij daaraan ook niet doet. Journalist Chris Klomp predikt dat complotdenkers gevaarlijk zijn. Hij heeft er een dagtaak aan. Desondanks is journalist Chris Klomp nog altijd niet in staat gebleken de bronnen te citeren die objectief bewijzen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Journalist Chris Klomp is het eens met wiskundige Pepijn van Erp van Stichting Skepsis die niet uitrekenen kan dat het vermogen van atoommunitie nodig is om de torens van de Twin Towers te laten instorten zoals ze zijn ingestort.

Waarover journalist Chris Klomp ook met geen woord rept zijn de authentieke brondocumenten die objectief bewijzen dat de Jodenvervolging van 1940-1945 is geïnitieerd door journalisten. Die daarvoor speciaal een statelijk acterende beweging hebben opgericht wat tot op de dag van vandaag wordt gevolgd door journalisten en hun media. Journalist Chris Klomp kan de boodschapper makkelijk uitlachen want Klomp weet dat de rechtspraak niet kan optreden omdat het terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door deelnemers aan die beweging die in alle media ruimschoots tijd en ruimte krijgen voor hun propaganda. Ook over die bedreigingen en bedrog vertelt journalist Chris Klomp fabeltjes.

Met Corona is het niet anders. Aangenomen dat iedereen het beste wenst en niemand onnodig huisarrest opgelegd wil krijgen. Journalist Chris Klomp vraagt zich niet eens af of Corona überhaupt bestaat. Waar is het objectieve bewijs van het bestaan van SARS-cov-19? Bovendien dient in een gepubliceerd wetenschappelijk gepeerreviewd artikel objectief worden bewezen middels Kocks Postulaten dat CIVD-19 inderdaad de ziekte verwekker is die men zegt dat het is. De PCR-test die wordt gebruikt om CORONA te detecteren is daarvoor ten enenmale ongeschikt omdat het niet test op aanwezigheid van virussen. Meeste mensen weten ook niet dat HIV helemaal geen ziektemaker is. En dat men AIDS krijgt door de adviezen van het RIVM op te volgen. Dat van HIV en AIDS vertelt journalist Chris Klomp ook niemand.

Al met al zijn de patronen duidelijk zichtbaar geworden. Chris Klomp is geen journalist. Of hij lijdt aan ernstige verstandelijke beperkingen. Journalisten die niet in staat zijn op basis van de basiskennis van de middelbare school te zien en begrijpen dat de soortgelijke massa van aluminium van vliegtuigen significant kleiner is dan dat van het staal van de Twin Towers, en dat daarom wat iedereen denkt te zien in de videobeelden domweg niet kan, zijn niks waard. Dat zijn verraders. Personen die partij kiezen voor terroristen. En ermee wegkomen want persvrijheid. Het maakt niet uit om welk onderwerp het gaat. 9/11, jeugdzorg, MH17, CO2, CIVID-19, Holocaust, journalist Chris Klomp verdedigt de standpunten en beweringen der terroristen en georganiseerde misdaad alsof zijn verdienmodel daarvan afhangt. Journalist Chris Klomp is een trotse oud-militair in vreemde krijgsdienst.

Share |

Geofferd voor Geert Wilders

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 18-04-2020 18:12
Vandaag is het 12 jaar geleden dat de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS te Afghanistan zijn gesneuveld ten gevolge van een doelbewust uitgelokte aanslag. De daders gaan nog altijd vrijuit. En krijgen volop steun van journalistiek en media. Het is een rode draad van de oprichting te Basel 1897 van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders naar de aanslag op Mark Schouwink en Dennis Van Uhm 18 april 2008. Het werk van Wilders staat in het teken van de complete realisatie van de doelen van zijn helden. Dat deze helden journalisten zijn is te minst genomen saillant.

De daders van de aanslag op Schouwink en Van Uhm zijn nog niet vervolgd. Diverse pogingen zijn ondernomen. Zonder succes. De personen die om vervolging verzochten zijn tot op heden niet ontvankelijk verklaard omdat zij geen direct persoonlijk belang in de zin van de wet zouden bezitten. De redenatie van verzoekers is dat iedereen persoonlijk belang heeft bij vervolging want de feiten betreffen misdaden tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. De echte reden voor het uitblijven van strafvervolging lijkt gelegen in het feit dat onderdelen van de Staat der Nederlanden worden bedreigd en bedrogen door de terreurbeweging van de helden van Wilders om de misdrijven door de vingers te zien.

Het bijzondere aan de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders is dat het verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. De Duitse bezetter was de uitvoerende macht van deze terreurbeweging. Dit blijkt uit talrijke authentieke brondocumenten die altijd doelbewust door journalisten, media en historici aan het zicht van het grote publiek ontrokken zijn gehouden. Deze brondocumenten zijn objectief bewijs van het werk van deze terreurbeweging achter de schermen en in de wandelgangen om de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust te bewerkstelligen. Geert Wilders en ook de journalistiek is ermee bekend omdat de bronnen herhaaldelijk zijn meegedeeld aan het publiek in verband met de strafzaken tegen Geert Wilders.

Het is niet alleen de moord op Schouwink en Van Uhm die Geert Wilders achter zijn kiezen heeft. In het algemeen is hij verantwoordelijk voor verhoogde terreurdreiging. En het uitlokken van aanslagen op Nederlanders en doelen in Nederland waaronder het gebouw van de Tweede Kamer. Door Wilders is Nederland voorkeursdoelwit. De Telegraaffamilie steunt hem volop. Traditioneel. De symbiose tussen de terreurbeweging van de helden van Wilders en de Telegraaffamilie gaat in ieder geval terug tot 1922 toen de journalisten van de Telegraaf de plannen voor de Holocaust in bezit kregen. En in de Wakkerste Krant de schrijver trakteerde op positieve recensies. Louis Fles was in die tijd de Joodse publicist die iedereen waarschuwde voor de terreurbeweging van de helden van Wilders. En is genadeloos de mond gesnoerd door de zogenaamd weldenkende Nederlandse Pers.

De geschiedenis van de Protestrabbijnen laat goed zien uit welke hoek de antisemitische wind werkelijk waait. In Europa in de tijd van de helden van Wilders was er bijna geen antisemitisme meer schrijven de helden van Wilders bij herhaling eind 19e eeuw en zelfs in 1940. Dit tot het grote ongenoegen van de helden van Wilders omdat antisemitisme de zaak van de helden van Wilders dient. Van oudsher zijn antisemieten de beste vrienden en trouwste bondgenoten van de helden van Geert Wilders. Het is allemaal woordelijk terug te lezen in de dagboeken en publicaties anderszins van de helden van Geert Wilders die zijn te vinden op www.holocaustles.nl. Mark Schouwink en Dennis van Uhm zijn geofferd voor de vrije meningsuiting van Geert Wilders. Het boeit oud militair en journalist Chris Klomp van het AD helemaal niks.

Share |

2000+ doden door Coronamaatregelen

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 17-04-2020 09:07
Verontrustend het gemak waarmee de journalistiek en media de massamoord van het bestuur op burgers middels Coronamaatregelen accepteert. Sinds begin van de crisis zijn ruim 2000 Coronadoden geteld. Mogelijk allemaal toe te schrijven aan de maatregelen. Omdat effectieve behandeling van Corona in de eerste lijn doelbewust onmogelijk wordt gemaakt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van het ministerie wat het Coronacriciscentrum huisvest onder leiding van SG Erik G. Erik G. wordt ook anderszins gezien als leider van georganiseerde ambtelijke misdaad.

De sterfte onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicapten, gevangenissen en asielzoekerscentra is in week 14 bijna verdubbeld zo meldt het AD. Chloroquine en Hydroxychloroquine is de combinatie van medicijnen die door onder andere huisarts Meijelse niet meer mag worden verstrekt van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Huisarts Meijelse heeft de behandeling toegepast bij 60+ en 80+ patiënten met Corona. En deze patiënten waren allemaal binnen vier dagen klachten vrij.

Er had nooit een crisis hoeven zijn als de productie van Chloroquine en Hydroxychloroquine gewoon was opgevoerd. Alleen dat is niet het verhaal wat Bill Gates en de georganiseerde misdaad wil vertellen. De personen die Nederland hebben gekaapt middels Coronamaatregelen willen dat iedereen gelooft dat er een virus is wat een gevaar is voor de volksgezondheid en wat bestreden moet worden met lockdowns, 1,5 meter afstand, vaccinaties en mondkapjes. Want daaraan verdienen Bill Gates en zijn vrienden het meest. Ook met Hiv en Aids is dit aan de hand.

Niemand verdient geld aan de natuurlijke genezing van Hiv. Niemand hoeft AIDS te krijgen. Ook zo’n wetenschappelijk feit wat al sinds 1984 moedwillig niet wordt gedeeld door de journalistiek en media. Talloze zogenaamde onderzoeksjournalisten hebben in het internettijdperk nooit de documenten gevonden waarin de bekende Robbert Gallo objectief bewijst dat Hiv niet de oorzaak zijn kan van AIDS. Alle journalisten praten de persconferentie na en vertrouwen zonder blikken en blozen de witte jas achter de microfoon.

Ook omdat verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicapten, gevangenissen en asielzoekerscentra zijn geïsoleerd en kudde-immuniteit niet primair als doel is gesteld, ontstaat daar een grote virus load. Bovendien laten eerdere cijfers van het CBS zien dat in week 14 in het totaal ongeveer duizend personen meer zijn overleden dan de officiële cijfers van de aantallen Coronadoden kunnen verklaren. De Coronamaatregelen zijn het enige fenomeen die de logische oorzaak kunnen zijn van dit verschil.

Omdat aan het Coronabedrog voorlopig geen eind zal komen is de kans groot dat het ergste nog moet komen. Omdat iedereen is geïsoleerd en sociaal afstand moet houden en groepsimmuniteit niet primair als doel is gesteld, wordt het Coronavirus niet bestreden. Het blijft actief. En pakt de volgende kans om toe te slaan. Met het risico dat de besmettingsgolf dan groter zal zijn. En dat het virus wel dodelijk is. Het Coronavirus is een griep. Chloroquine en Hydroxychloroquine is het medicijn wat gegarandeerd werkt. Vaccinatie is niet nodig. Alleen dat mag niet van de Inspectie. De Coronamaatregelen zijn het probleem.

Bovendien is het interessante dat het doelbewuste bedrog met de PCR-test waarvan algemeen bekend is dat het geen virussen vaststelt ook bij Hiv en Aids is toegepast met ongeveer 30.000.000 doden tot gevolg. Het saillante aan zij die de Coronamaatregelen vergoeilijken is dat zij eveneens wegkijken van de mensenhandel en het herhaald ernstig misbruik van minderjarigen door de kinderbescherming. Al die bestuurders zijn getraind in Deep Democracy door specialisten groepsgedrag. Daarbij leren zij door de vingers zien en normaal maken wat gek is en omgekeerd.

Share |

Coronamaatregelen staatsgreep corporate fascisme

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 15-04-2020 18:07
Corporate fascisme noemt zich tegenwoordig Corporate Tribe. Bijpassend gedachtegoed is Deep Democracy. Bestuurders en boardrooms worden daarin getraind door specialisten groepsgedrag. Omdat het AD in het algemeen en journalist Chris Klomp in het bijzonder de dagelijks zes miljoen bezoekers van AD.nl niet informeren over de waarheid en de feiten weten meeste mensen niet dat de Mainstream media deel uitmaken van de terreurbeweging die te Basel 1897 is opgericht door de bekende Oostenrijkse journalist Theodor Herzl om de Franse Revolutie om te wentelen. Meeste mensen denken dat Hitler een typisch Duits fenomeen was, terwijl zijn financiers Amerikaanse industrielen waren die vandaag de Coronamaatregelen dicteren.

Ook voor journalisten als Chris Klomp is het niet moeilijk en zelfs makkelijk feiten van fictie te onderscheiden. De journalistiek in het algemeen plaatst historische personen op een voetstuk wetend dat zij de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers. De Telegraaf was al in 1922 bekend met de plannen voor de Holocaust. Hitler is geplugd door de vrienden van de Telegraaf die vandaag de Coronamaatregelen opleggen. Het is niet alleen de verschijning van Wierd D. als journalist in de Telegraaf wat imponeert als het archetype corporate fascist. Ook de inhoud van zijn publicaties dient daarmee op een lijn te worden gesteld.

Corporate fascisme wordt eufemistisch ook wel globalisering genoemd. Het corporate fascisme in de Mainstream journalistiek en media was de drijvende kracht achter Adolf Hitler. Net zoals het Algemeen Dagblad politici maakt en breekt, zo is Hitler groot gemaakt door journalisten die achter de schermen actief lobbyde voor de door hen bedachte Endlosung en Holocaust. Van dag tot dag is exact te bepalen welke journalist waar wanneer actief was om doelbewust de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust te bewerkstelligen en/of de feiten te verdoezelen. De journalisten Hannah Arendt, Lou de Jong en Harry Mullish zijn daarop geen uitzondering. Betrokkenen hebben alles tot in detail opgeschreven en gepubliceerd zodat ook de journalisten Chris Klomp, Wierd D, Saskia Belleman en Matthijs van Nieuwkerk daarvan kennisnemen.

Share |

Geen bewijs bestaan Coronavirus

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 14-04-2020 21:54
Nergens door media of de Tweede Kamer wordt objectief bewijs gedeeld van het bestaan van het Coronavirus. Van de PCR-test die wordt gebruikt om zogenaamd op Corona te testen is bekend dat het ongeschikt voor het vaststellen van virussen. De PCR-test test op een DNA sequentie. Niet op virussen. Voor virussen gelden Kochs Postulaten. Van vermeende Coronapatiënten moet het virus worden geïsoleerd om begin te kunnen maken met de vaststelling dat de persoon daadwerkelijk lijdt aan Corona. De wetenschappelijke publicatie waaruit objectief blijkt dat het Coronavirus bestaat is ook niet via Google te vinden.

Dat de PCR-test ongeschikt is voor het vaststellen van virussen kan weer wel makkelijk blijken na een paar toepasselijke zoekslagen op Google. In een bericht in de Volkskrant van 13 april 2020 staat dat Olfert Landt van een biotechbedrijf in Berlijn als eerste in januari een 'betrouwbare' Coronatest zou hebben ontwikkeld. Sinds dien doet hij goede zaken.1 De maandomzet is nu meer dan 10 miljoen Euro. Normaal is dat 1,5 miljoen. Een testkit kost 250 Euro. Uit het artikel blijkt dat het om een zogenaamde PCR-test te gaan.

De PCR-test is ontwikkeld door Kary Mullis. De PCR-test wordt voluit de Polymerasekettingreactie-test genoemd.2 Het is een manier om uit zeer kleine hoeveelheden DNA (enkele basen) specifiek een of meer gedeeltes te multipliceren (amplificeren) tot er genoeg van is om het te analyseren. In 1993 heeft Kary Mullis de Nobelprijs in de Scheikunde gekregen voor zijn vinding van de PCR-test.3 Deze test is indertijd ook gebruikt voor het zogenaamd detecteren van HIV terwijl volgens Mullis deze test daarvoor ongeschikt is.

 De PCT-test test op aanwezigheid van DNA. Dit DNA kan om allerlei redenen bij mensen aanwezig zijn. Een virus hoeft daarvan niet de oorzaak te zijn. Men moet het virus zelf vinden. Dit virus bestaat uit een stukje DNA met omhulsel. Dat omhulsel is relevant omdat dit de techniek bevat waarmee het omhulde stukje DNA in menselijke cellen komt om te worden verveelvoudigd. Dr. Kary Mullis heeft zich steeds sterk verzet tegen het gebruik van de PCR-techniek voor het bepalen van de hoeveelheid virus die in plasma circuleert:

 Kary Mullis … is thoroughly convinced that HIV is not the cause of AIDS. With regard to the viral-load tests, which attempt to use PCR for counting viruses, Mullis has stated: “Quantitative PCR is an oxymoron.” PCR is intended to identify substances qualitatively, but by its very nature is unsuited for estimating numbers. Although there is a common misimpression that the viral-load tests actually count the number of viruses in the blood, these tests cannot detect free, infectious viruses at all; they can only detect proteins that are believed, in some cases wrongly, to be unique to HIV. The tests can detect genetic sequences of viruses, but not viruses themselves.4

 De PCR-test die wordt gebruikt om Corona te testen test niet op het virus. Het test op genetische sequenties. Met sequentie of gensequentie wordt in de biologie de volgorde van nucleotiden in een DNA- of RNA-macromolecuul bedoeld.5 Deze volgorden van nucleotiden kan allerlei oorzaken hebben. En gewoon natuurlijk aanwezig zijn.


 

Share |

Coronamaatregelen verdienmodel georganiseerde misdaad

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 13-04-2020 14:59
De Coronamaatregelen worden bewerkstelligd door personen die stellen en beweren dat AIDS door HIV wordt veroorzaakt terwijl er nooit bewijs heeft bestaan van oorzakelijk verband tussen AIDS en HIV. Het wetenschappelijke tijdschrift Science bewijst objectief dat al in 1984 algemeen bekend was onder wetenschappers dat HIV niet de oorzaak zijn kan van AIDS. Huisartsen in Nederland die de juiste behandeling hebben tegen CORONA waardoor zelfs 80plusers binnen vier dagen van de klachten af zijn worden bedreigd met boetes door de georganiseerde misdaad van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Op YouTube staat interessante informatie van Omroep P&M te Panningen wat huisarts Meijelse interviewt. Deze huisarts heeft het medicijn gevonden tegen het Coronavirus. Zijn kennis en ervaringen worden niet breed verspreidt door het RIVM. Deze huisarts heeft naar aanleiding van publicaties van buitenlandse experts een behandeling tegen Corona samengesteld in overleg met andere artsen en apothekers. Deze behandeling is toegepast bij 60+ en 80+ patiënten met Corona. En deze patiënten waren allemaal binnen vier dagen klachten vrij.

Uit publicaties op de site van de NOS blijkt dat deze huisarts en een apotheker op de vingers zijn getikt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd omdat zij gehandeld zouden hebben in strijd met de behandelrichtlijnen. De medicijnen combinatie die de huisarts voorschreef (Chloroquine en Hydroxychloroquine) is de voorkeursbehandeling op de lijst met behandelopties met medicijnen die de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid aanbeveelt.

De inspectie heeft al eerder een verbod uitgevaardigd op het gebruik tegen covid-infecties van het malariamedicijn chloroquine en het reumamedicijn hydroxochloroquine binnen de eerstelijnszorg.

Wanneer chloroquine niet volgens de richtlijnen wordt voorgeschreven, dreigt er een tekort voor mensen die het echt nodig hebben

Aldus de Inspectie. De inspectie kondigt zelfs aan zo nodig verdere maatregelen te nemen tegen de huisarts en de apotheker uit Meijel.

Mocht de huisarts en zijn apotheker doorgaan met het voorschrijven en verstrekken van chloroquine als middel tegen corona, kan de Inspectie andere maatregelen nemen, zoals het opleggen van een boete.

De conclusie dient te zijn dat  de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd actief succesvolle behandeling van Corona frustreert waardoor het de piekbelasting in de gezondheidszorg ten gevolge van Corona bewerkstelligt. In plaats de huisarts op de vingers te tikken had de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moeten verzorgen dat de productie van Chloroquine en Hydroxychloroquine wordt opgevoerd zodat iedereen die het nodig heeft deze medicijnen gebruiken kan. De personen die de Coronamaatregelen bewerkstelligen realiseren schaarste in de gezondheidszorg en vraag naar vaccinaties en vraag naar controle middelen. Ook werkt de georganiseerde ambtelijke misdaad (de Slimme Overheid) toe naar een bepaalde niet noodzakelijke en onwenselijk doel namelijk vaccinatie en mass surveillance van burgers en beperken van hun rechten en vrijheden.

De groep die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen is ook verantwoordelijk voor het bedrog in verband met HIV en AIDS. En de mensenhandel in de kinderbescherming. Niemand hoeft AIDS te krijgen als HIV op natuurlijke wijze wordt behandeld zoals geadviseerd door de ontdekker van HIV die ook stelt en beweert dat cofactoren verantwoordelijk zijn voor AIDS. En dat aan natuurlijke behandeling van HIV niet wordt verdient. En dat Bill Gates en zo – vrij vertaald – hun onwetenschappelijke mening opdringen aan iedereen middels kostbare propaganda en de bereidwillige beulen van de journalistiek en media.

Share |

Document acties

Share |